Công tác kiểm tra đảng viên chấp hành ở Chi bộ 6 - Thư viện tỉnh Lào Cai

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013 của Đảng ủy khối, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2015, Chi bộ 6 - Thư viện tỉnh đã xây dựng Chương trình tự kiểm tra, giám sát năm 2013 đối với 3 đảng viên trong Chi bộ.

 Nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ đã bám sát vào những quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên để kiểm tra đảng viên chấp hành, cụ thể như: Kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị Quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước; việc chấp hành nhiệm vụ được giao; chấp hành quy chế làm việc, các nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt đảng; đoàn kết nội bộ; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống...


Chi bộ đã linh hoạt trong việc xây dựng các nội dung kiểm tra đến với từng cá nhân đảng viên thuộc các bộ phận, lĩnh vực công tác khác nhau cho phù hợp. Về phương pháp, cấp ủy Chi bộ chuẩn bị chương trình, nội dung kiểm tra đối với từng đảng viên; xác định số lượng đảng viên phải kiểm tra trong mỗi kỳ sinh hoạt. Trên cơ sở đó, trước khi họp Chi bộ, chi ủy chọn một số nội dung theo hướng dẫn và thông báo đến người được kiểm tra để viết bản tự kiểm tra; trình bày trước Chi bộ, sau đó tập thể tham gia đóng góp, lấy biểu quyết. Có thể nói Chi bộ đã thực hiện đúng quy trình kiểm tra, nội dung kiểm tra đều được phản ánh cụ thể trong biên bản họp Chi bộ, báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp để quản lý, chỉ đạo. Chi bộ cũng xác định rõ trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ này, thông qua đó giúp cho đảng viên được kiểm tra thấy rõ những ưu điểm để phát huy, khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm để sửa chữa, rút kinh nghiệm trong quá trình công tác tiếp theo. Từ đó thúc đẩy đảng viên, tổ chức đảng phát huy mặt tích cực, phát huy tính chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả của công tác kiểm tra, phòng ngừa. Các đảng viên được kiểm tra chấp hành đã phát huy tính tự giác, nghiêm túc tự kiểm tra. Nhiều ý kiến tham gia, góp ý với thái độ chân tình, cởi mở, trên tinh thần xây dựng nhằm mong muốn đồng chí mình ngày càng tiến bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ đã đề ra.


Kiểm tra đảng viên chấp hành định kỳ hàng năm là nhiệm vụ thường xuyên của cá nhân đảng viên và tổ chức đảng; qua kiểm tra, đảng viên có điều kiện phát huy mặt tích cực, khắc phục kịp thời những khuyết điểm hoặc sai phạm dẫn đến kỷ luật. Thời gian qua, Chi bộ 6 - Thư viện tỉnh đã thực hiện công tác kiểm tra đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đạt được kết quả nhất định. Trong thời gian tới, Chi bộ xác định cần cố gắng hơn nữa, phát huy tối đa những kết quả đã đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2013 và những năm tiếp theo.

Vy Kiều Kim

Tra cứu tài liệu online

Đang online

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Thống kê truy cập

Số lần xem các bài viết
1292073

THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà Văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@gmail.com
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013
.