Đoàn kết, sáng tạo xây dựng Lào Cai phát triển

Thứ tư - 08/01/2020 14:23 111 0

 Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 5 năm (2016 - 2020), việc hoàn thành và vượt mục tiêu của năm 2019 đã và đang tạo sự phát triển bền vững cho tỉnh Lào Cai trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

Thành phố Lào Cai ngày càng phát triển

Năm 2019 là thời điểm khó khăn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay bởi nhiều yếu tố phát sinh, khó lường như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên diện rộng, tác động của biến đổi khí hậu... song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự quyết liệt trong điều hành của UBND tỉnh cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao và cao hơn so với bình quân chung của cả nước. Trong các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đã có trên 50% chỉ tiêu vượt, còn lại xấp xỉ đạt.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 duy trì mức 2 con số, đạt 10,32%, đứng thứ 2 (sau tỉnh Bắc Giang) trong số 14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Thu nhập GRDP bình quân đầu người năm 2019 đạt 70,6 triệu đồng, tăng 7,5 triệu đồng so với năm 2018 và vượt mục tiêu đại hội.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển mạnh từ sản lượng sang chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng cao. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt gần 331 nghìn tấn, tăng 4% so với năm 2018 và vượt mục tiêu đại hội 2%. Năm 2019 có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn trong toàn tỉnh lên 51 xã, vượt mục tiêu đại hội 1 xã và thành phố Lào Cai đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Sản xuất công nghiệp tuy gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng khá, tổng giá trị toàn ngành đạt gần 33.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2018.

Đời sống người dân ở vùng nông thôn có nhiều đổi mới.

Trong năm, tỉnh đón hơn 5,1 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 20% so với năm 2018, vượt 27,5% mục tiêu đại hội. Tổng doanh thu dịch vụ, du lịch đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng gần 45% so với năm 2018.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 9.400 tỷ đồng, vượt mục tiêu đại hội, tăng hơn 12% so với năm 2018, đứng thứ nhất trong 6 tỉnh Tây Bắc và chỉ đứng sau Thái Nguyên, Bắc Giang trong 14 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện tốt. Tỷ lệ giảm nghèo đạt 4,79%, hiện hộ nghèo chỉ còn 11,46%, hộ cận nghèo chiếm 9,87% tổng số hộ. Giáo dục, đào tạo phát triển cả về mạng lưới, quy mô, loại hình, chất lượng ngày càng được nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 359/617 trường học đạt chuẩn quốc gia, đứng tốp đầu trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục thực hiện theo hướng xã hội hóa và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Công tác cải cách hành chính được các cấp, các ngành quan tâm. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Lào Cai đứng thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách tài chính công. Môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch, thu hút nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII được tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Trong năm, đã giảm 22 đơn vị, đầu mối; sáp nhập giảm 216 thôn, tổ dân phố; tinh giản 295 người.

Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới được giữ vững; hoạt động đối ngoại tiếp tục được củng cố và mở rộng...

Kết quả trên khẳng định vai trò, vị thế mới về một Lào Cai đổi mới, năng động, sáng tạo và tạo thế và lực mới cho sự phát triển nhanh của Lào Cai nói riêng và các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc nói chung.

Công tác quốc phòng - an ninh luôn được coi trọng.

Bước vào năm 2020, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, bên cạnh những khó khăn, thách thức đan xen, Lào Cai có nhiều thuận lợi, đó là tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao và có nền tảng là những thành tựu đạt được trong những năm qua.

Năm 2020, chủ đề công tác của UBND tỉnh là: “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã giao”. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm 2020, về đích và hoàn thành vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết HĐND khóa XV, ngay từ đầu năm, các sở, ngành, địa phương phải có giải pháp tăng tốc. Về thu ngân sách nhà nước, cần duy trì, nuôi dưỡng, phát triển các nguồn thu ổn định, có số thu tuyệt đối lớn, chiếm tỷ lệ cao trong tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hành chính cho doanh nghiệp để tăng tính chủ động, thích ứng của doanh nghiệp trong điều kiện mới.

Tập trung nguồn lực, nhân lực phát triển Khu Du lịch quốc gia Sa Pa mang tầm quốc tế; nghiên cứu, phê duyệt xong quy hoạch Khu Du lịch Y Tý. Trong hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa, định hướng cho các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu thị trường, coi trọng xuất - nhập khẩu chính ngạch, hạn chế các tác động từ chính sách biên mậu, lệ thuộc với bên ngoài. Thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng cho Khu Kinh tế cửa khẩu theo quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) báo cáo với Chính phủ 2 nước cho phép thực hiện thí điểm xây dựng Khu Hợp tác kinh tế biên giới Lào Cai (Việt Nam) - Vân Nam (Trung Quốc), đẩy nhanh thủ tục, tiến độ đầu tư xây dựng Dự án Cầu đường bộ qua sông Hồng thuộc khu vực biên giới huyện Bát Xát, thực hiện quy trình mở cặp cửa khẩu song phương Bản Vược - Bá Sái và xây dựng, vận hành cặp cửa khẩu kiểu mẫu Lào Cai - Hà Khẩu.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân khu vực vùng cao, vùng sâu, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Tích cực triển khai các dự án cấp điện cho các thôn, đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn với các mục tiêu xây dựng nông thôn mới phải thực chất, bền vững.

UBND tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh, đơn giản hóa thể chế tại địa phương, đồng thời tiếp tục đề xuất các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về quản lý đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các công trình, dự án và chuẩn bị các điều kiện cho dự án khởi công mới, nhất là các dự án chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các nội dung về rà soát thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục có tần suất thực hiện giao dịch lớn thuộc lĩnh vực đất đai, tài nguyên, xây dựng, đầu tư, tài chính công. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính để đẩy mạnh liên thông giữa các cơ quan trong cùng cấp và các cấp hành chính nhằm hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, giảm chi phí, thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, tạo động lực và áp lực trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực.

Về an ninh chính trị, UBND tỉnh chỉ đạo việc giải quyết các đơn, thư, khiếu kiện, khiếu nại ngay tại cơ sở. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường…

Bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh luôn được gìn giữ và bảo tồn.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm mới còn rất nặng nề, song, với thành tựu đạt được của Lào Cai trong những năm qua, chúng ta tin tưởng rằng khi kết thúc năm 2020, toàn tỉnh sẽ hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã đề ra, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ tới.

                 Đặng Xuân Phong
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Nguồn tin: baolaocai.vn/hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh/doan-ket-sang-tao-xay-dung-lao-cai-phat-trien-z37n20200101083317507.htm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 Văn Bản

72/2013/NĐ-CP

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Thời gian đăng: 11/08/2017

lượt xem: 644 | lượt tải:140

24/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 11/08/2017

lượt xem: 599 | lượt tải:133

2132/BTTTT-VNCERT

Văn bản số 2132/BTTTT-VNCERT, ngày 18/7/2011, của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho các cổng/trang thông tin điện tử

Thời gian đăng: 11/08/2017

lượt xem: 593 | lượt tải:142

19/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 11/08/2017

lượt xem: 576 | lượt tải:138

43/2011/NĐ-CP

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Thời gian đăng: 11/08/2017

lượt xem: 664 | lượt tải:156
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây