THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI

http://thuvientinhlaocai.vn


Thư mục thông báo sách mới số 06/ 2019

693. Miyashita Natsu. Người sửa đàn dương cầm : Tiểu thuyết / Miyashita Natsu ; Nguyễn Hải Hà dịch. - H. : Văn học, 2018. - 327 tr. ; 21 cm.     sLC.033695
     Phân loại: 895.636 / NG558S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040951
                          Kho Mượn: M.053908-53910
                          Kho luân chuyển: LC.033695-33698
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Nhật Bản
694. Miyashita Natsu. Nếu thời gian dừng lại ở ngày hôm nay : Truyện ngắn / Miyashita Natsu ; Akichan dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 147 tr. ; 19 cm.     sLC.033035
     Phân loại: 895.636 / N259T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039667
                          Kho Mượn: M.051703-51704
                          Kho luân chuyển: LC.033035-33038
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Nhật Bản
695. Mi Meng. Lần đầu yêu em mong được chiếu cố : Tản văn / Mi Meng ; Tô Ngọc Hà dịch. - H. : Văn học, 2018. - 515 tr. ; 21 cm. - (Người trẻ Việt).     sLC.033643
     Phân loại: 895.186 / L121Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040938
                          Kho Mượn: M.053869-53871
                          Kho luân chuyển: LC.033643-33646
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Trung Quốc
696. Mông Văn Bốn. Những lá thư không gửi : Tập truyện ngắn / Mông Văn Bốn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 184 tr. ; 19 cm.     sLC.033707
     Phân loại: 895.92234 / NH556L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040954
                          Kho Mượn: M.053917-53919
                          Kho luân chuyển: LC.033707-33710
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
697.  Mùa hạ thoáng qua / Minh Tiền Vũ Hậu ; Tạ Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên. - 21 cm
          T.1. - 2018. - 461 tr..     sLC.033807
     Phân loại: 895.136 / M501H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040979
                          Kho Mượn: M.053992-53994
                          Kho luân chuyển: LC.033807-33810
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
698.  Mùa hạ thoáng qua / Minh Tiền Vũ Hậu ; Tạ Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên. - 21 cm
          T.2. - 2018. - 413 tr..     sLC.033811
     Phân loại: 895.136 / M501H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040980
                          Kho Mượn: M.053995-53997
                          Kho luân chuyển: LC.033811-33814
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
699. Mùa Đông. Chạm vào nỗi nhớ / Mùa Đông. - H. : Thời đại, 2015. - 184 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92234 / CH104V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040609
                          Kho Mượn: M.052933-52934
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
700. Mùa Đông. Gặp em trong cơn mưa : Truyện ngắn / Mùa Đông. - H. : Văn học, 2018. - 160 tr. ; 18 cm.     sLC.033375
     Phân loại: 895.92234 / G117E
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040871
                          Kho Mượn: M.053669-53671
                          Kho luân chuyển: LC.033375-33378
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
701.  Mưa hoa bên sườn đồi / Nhụy Nguyên, Hoàng Thanh Hương, Dương Đức Khánh.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 194 tr. ; 21 cm.     sLC.033388
     Phân loại: 895.92230108 / M551H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040874
                          Kho Mượn: M.053678-53680
                          Kho luân chuyển: LC.033388-33392
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
702.  Mặt trận thầm lặng : Tập truyện ngắn / Nguyễn Bích Hồng, Trần Đình Vinh, Trần Giáp, Nguyễn Kim Ngân. - H. : Hồng Đức, 2019. - 270 tr. ; 19 cm.     sLC.033871
     Phân loại: 895.92230108 / M118T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040995
                          Kho Mượn: M.054040-54041
                          Kho luân chuyển: LC.033871-33875
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
703.  Mẹ nổi giận / Nội dung và minh họa: Choi Sook-hee ; Dương Thanh Hoài. - H. : Phụ nữ, 2017. - 24 tr. ; 24 cm.     sLC.033084
     Phân loại: 895.73 / M200N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003996
                          Kho luân chuyển: LC.033084-33085
                          Kho Thiếu nhi: TN.029700-29701
     Từ khoá: Truyện tranh; Hàn Quốc; Văn học thiếu nhi
704. Mễ Mông. Sống thực tế giữa đời thực dụng / Mễ Mông ; Bùi Nhung dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 357 tr. ; 21 cm.     sLC.033667
     Phân loại: 895.18608 / S455T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040944
                          Kho Mượn: M.053887-53889
                          Kho luân chuyển: LC.033667-33670
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tạp văn; Trung Quốc
705.  Một mùa hoa bỏ lỡ / Anh Thư, Nhụy Nguyên, Ngô Minh Bắc.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 161 tr. ; 21 cm.     sLC.033249
     Phân loại: 895.92230108 / M458M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040845
                          Kho Mượn: M.053591-53593
                          Kho luân chuyển: LC.033249-33253
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
706. Nami Sano. Tôi là Sakamoto : Truyện tranh / Nami Sano ; Mokey King, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / T452L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003627
                          Kho Thiếu nhi: TN.028473-28474
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Văn học Thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
707. Nami Sano. Tôi là Sakamoto : Truyện tranh / Nami Sano ; Mokey King, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / T452L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003628
                          Kho Thiếu nhi: TN.028475-28476
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Văn học Thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
708. Nami Sano. Tôi là Sakamoto : Truyện tranh / Nami Sano ; Mokey King, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / T452L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003629
                          Kho Thiếu nhi: TN.028477-28478
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Văn học Thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
709. Nami Sano. Tôi là Sakamoto : Truyện tranh / Nami Sano ; Mokey King, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.4. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / T452L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003630
                          Kho Thiếu nhi: TN.028479-28480
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Văn học Thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
710. Namkoong In. Một mai tan biến giữa đời : Tùy bút / Namkoong In ; Minh Thúy dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 341 tr. ; 21 cm.     sLC.033631
     Phân loại: 895.785 / M458M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040935
                          Kho Mượn: M.053860-53862
                          Kho luân chuyển: LC.033631-33634
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tùy bút; Hàn Quốc
711.  5 centimet trên giây / Nguyên tác: Makoto Shinkai ; Tranh truyện: Yukiko Seike ; Thu Hằng dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2018. - 236 tr.
     Phân loại: 895.63 / N114C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003743
                          Kho Thiếu nhi: TN.028958-28961
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
712.  5 centimet trên giây / Nguyên tác: Makoto Shinkai ; Tranh truyện: Yukiko Seike ; Thu Hằng dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2018. - 232 tr.
     Phân loại: 895.63 / N114C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003744
                          Kho Thiếu nhi: TN.028962-28965
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
713.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.1. - 2018. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003803
                          Kho Thiếu nhi: TN.029237-29240
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
714.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.2. - 2018. - 204 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003804
                          Kho Thiếu nhi: TN.029241-29244
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
715.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.3. - 2018. - 204 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003805
                          Kho Thiếu nhi: TN.029245-29248
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
716.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.4. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003806
                          Kho Thiếu nhi: TN.029249-29252
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
717.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.5. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003807
                          Kho Thiếu nhi: TN.029253-29256
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
718.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.6. - 2018. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004025
                          Kho Thiếu nhi: TN.029769-29772
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
719.  Neo siêu đẳng : Bài kiểm tra lòng dũng cảm / Viết: Yayo Kawamura ; Minh họa: Sibylle Rieckhoff ; Hồng Nhung dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 30 tr. ; 30 cm.     sLC.033053
     Phân loại: 895.63 / N205S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003981
                          Kho luân chuyển: LC.033053-33055
                          Kho Thiếu nhi: TN.029670-29671
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
720.  Nghệ thuật sống và 100 câu chuyện nhân sinh hay nhất / Duy Nguyên và DSC sưu tầm và chỉnh lý. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2016. - 359 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 808.83 / NGH250T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040788
                          Kho Mượn: M.053495-53496
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Nghệ thuật sống; Truyện; Thế giới
721. Nguyễn Bảo. Người ở thượng nguồn : Tiểu thuyết / Nguyễn Bảo. - Tái bản, có sửa chữa. - H. : Thanh niên, 2018. - 278 tr. ; 19 cm.     sLC.032957
     Phân loại: 895.922334 / NG558Ơ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040538
                          Kho Mượn: M.052729-52732
                          Kho luân chuyển: LC.032957-32959
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
722. Nguyễn Chu Nhạc. Nơi tận cùng xứ sở : Tập ký / Nguyễn Chu Nhạc. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 249 tr. ; 19 cm.     sLC.033600
     Phân loại: 895.9228403 / N462T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040927
                          Kho Mượn: M.053836-53838
                          Kho luân chuyển: LC.033600-33603
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện kí; Việt Nam
723. Nguyễn Chí Dũng. Xóm góa chồng : Tập truyện ngắn / Nguyễn Chí Dũng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 245 tr. ; 19 cm.     sLC.033675
     Phân loại: 895.92234 / X429-G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040946
                          Kho Mượn: M.053893-53895
                          Kho luân chuyển: LC.033675-33678
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
724. Nguyễn Công Huy. Qua miền tây bắc : Ký và thơ / Nguyễn Công Huy. - H. : Hồng Đức, 2019. - 242 tr. ; 19 cm.     sLC.033699
     Phân loại: 895.92214 / QU100M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040952
                          Kho Mượn: M.053911-53913
                          Kho luân chuyển: LC.033699-33702
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện kí; Thơ; Việt Nam
725. Nguyễn Kỳ Văn. Đường về nhà xa lắm... : Tản văn, tuyện, ký / Nguyễn Kỳ Văn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 279 tr. ; 19 cm.     sLC.033338
     Phân loại: 895.9228403 / Đ561V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040863
                          Kho Mượn: M.053645-53647
                          Kho luân chuyển: LC.033338-33341
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Truyện kí; Việt Nam
726. Nguyễn Ngọc Thạch. Một giọt đàn bà / Nguyễn Ngọc Thạch. - In lần thứ 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 254 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92234 / M458G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040617
                          Kho Mượn: M.052949-52950
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
727. Nguyễn Nhật Ánh. Chúc một ngày tốt lành : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; Đỗ Hoàng Tường minh họa. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 284 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.9223 / CH506M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003961
                          Kho Thiếu nhi: TN.029635-29636
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
728. Nguyễn Nhật Ánh. Cây chuối non đi giày xanh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 304 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.9223 / C126C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003962
                          Kho Thiếu nhi: TN.029637-29638
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện dài; Việt Nam
729. Nguyễn Nhật ánh. Hạ đỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật ánh. - In lần thứ 41. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 182 tr. ; 20 cm.     s127429
     Phân loại: 895.9223 / H100Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003964
                          Kho Thiếu nhi: TN.029641-29642
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện dài; Việt Nam
730. Nguyễn Nhật Ánh. Ngày xưa có một chuyện tình : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 4. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 343 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92234 / NG112X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040586
                          Kho Mượn: M.052887-52888
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
731. Nguyễn Nhật Ánh. Đảo mộng mơ : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 24. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 254 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.9223 / Đ108M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003963
                          Kho Thiếu nhi: TN.029639-29640
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
732. Nguyễn Phan Hách. Sân tranh Đông Hồ : Tập truyện ngắn / Nguyễn Phan Hách. - H. : Dân trí, 2018. - 194 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / S121T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040546
                          Kho Mượn: M.052760-52763
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
733. Nguyễn Phước Lợi. Phát triển kĩ năng làm bài văn chọn lọc 9 thuyết minh - nghị luận : Dành cho học sinh lớp 9 / Nguyễn Phước Lợi. - H. : Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 307 tr. ; 24 cm
     Nghiên cứu văn học. - Thuyết minh
     Phân loại: 807 / PH110T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003949
                          Kho Thiếu nhi: TN.029589-29592
     Từ khoá: Nghị luận; Lớp 9; Trung học cơ sở
734. Nguyễn Phước Thiên Thanh. Đường Hồ Chí Minh dưới lòng đất / Nguyễn Phước Thiên Thanh. - H. : Văn học, 2018. - 202 tr. ; 21 cm.     sLC.032990
     Phân loại: 895.9228403 / Đ561H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040551
                          Kho Mượn: M.052780-52783
                          Kho luân chuyển: LC.032990-32992
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện kí; Việt Nam
735. Nguyễn Thanh An. Ủ lửa trong mưa / Nguyễn Thanh An. - H. : Văn học, 2018. - 81 tr. ; 18 cm.     sLC.033727
     Phân loại: 895.92214 / U500L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040959
                          Kho Mượn: M.053932-53933, M.053961
                          Kho luân chuyển: LC.033727-33730
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
736. Nguyễn Thanh Tú. Ba tiếng cười trào phúng trong văn học Việt Nam : Nguyễn Trãi - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Khuyến / Nguyễn Thanh Tú. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 278 tr. ; 21 cm.     sLC.032963
     Phân loại: 895.9227009 / B100T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040540
                          Kho Mượn: M.052737-52739, M.052817
                          Kho luân chuyển: LC.032963-32965
     Từ khoá: Văn học trào phúng; Nghiên cứu văn học; Việt Nam
737. Nguyễn Thi. Người mẹ cầm súng : Dành cho lứa tuổi 10+ / Nguyễn Thi. - H. : Kim Đồng, 2018. - 122 tr. ; 22 cm
     Phân loại: 895.9223 / NG558M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003919
                          Kho Đọc: LD.001991-1995
                          Kho Thiếu nhi: TN.029471-29472
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Tiểu thuyết; Việt Nam
738. Nguyễn Thái Hải. Thám tử học trò - Kẻ trộm ví trong trường / Nguyễn Thái Hải. - H. : Kim Đồng, 2019. - 104 tr. ; 19 cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
     Phân loại: 895.9223 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003873
                          Kho Thiếu nhi: TN.029417-29418
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
739. Nguyễn Thái Hải. Thám tử học trò - Tiếng động đem vườn bưởi / Nguyễn Thái Hải. - H. : Kim Đồng, 2018. - 100 tr. ; 19 cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
     Phân loại: 895.9223 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003872
                          Kho Thiếu nhi: TN.029415-29416
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
740. Nguyễn Thái Hải. Thám tử học trò - Tí chuột mất tích / Nguyễn Thái Hải. - H. : Kim Đồng, 2018. - 96 tr. ; 19 cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
     Phân loại: 895.9223 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003871
                          Kho Thiếu nhi: TN.029413-29414
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
741. Nguyễn Thị Bích Nga. Đừng giẫm lên cỏ / Nguyễn Thị Bích Nga. - H. : Kim Đồng, 2017. - 140 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.9223 / Đ556G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003821
                          Kho Thiếu nhi: TN.029305-29306
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Việt Nam
742. Nguyễn Thị Hòe. Hanh hao quê nhà : Tản văn / Nguyễn Thị Hòe. - H. : Văn học, 2018. - 200 tr. ; 21 cm.     sLC.033371
     Phân loại: 895.9228408 / H107H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040870
                          Kho Mượn: M.053666-53668
                          Kho luân chuyển: LC.033371-33374
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Việt Nam
743. Nguyễn Thị Hồng Ngát. Nhìn ra biển cả : Kịch bản văn học / Nguyễn Thị Hồng Ngát. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2018. - 148 tr. ; 19 cm. - (Dành cho lứa tuổi 13+)
     Phân loại: 895.9222 / NH311R
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003855
                          Kho Thiếu nhi: TN.029381-29382
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Kịch bản văn học; Việt Nam
744. Nguyễn Thị Khánh Ly. A Cư và những người bạn : Truyện dài thiếu nhi / Nguyễn Thị Khánh Ly. - H. : Văn học, 2017. - 160 tr. ; 20 cm.     sLC.033073
     Phân loại: 895.9223 / A100C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003992
                          Kho luân chuyển: LC.033073-33077
                          Kho Thiếu nhi: TN.029692-29693
     Từ khoá: Truyện dài; Việt Nam; Văn học thiếu nhi
745. Nguyễn Thị Khánh Ly. Cuộc phiêu lưu của cơn gió : Truyện đồng thoại / Nguyễn Thị Khánh Ly. - H. : Văn học, 2017. - 99 tr. ; 20 cm.     sLC.031684
     Phân loại: 895.9223 / C514P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003609, DTN.004154
                          Kho luân chuyển: LC.031684-31687
                          Kho Thiếu nhi: TN.028436-28437, TN.030256-30259
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện đồng thoại; Việt Nam
746. Nguyễn Thị Kim Dung. Bồi dưỡng ngữ văn 7 / Nguyễn Thị Kim Dung, Hồ Thị Vân Anh. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2017. - 263 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / B452D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003934
                          Kho Thiếu nhi: TN.029529-29532
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 7; Trung học cơ sở; Sách đọc thêm
747. Nguyễn Thị Ngọc Hương. Bên dòng sông Hậu : Truyện, ký / Nguyễn Thị Ngọc Hương. - H. : Văn học, 2018. - 175 tr. ; 21 cm.     sLC.032984
     Phân loại: 895.9228403 / B254D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040549
                          Kho Mượn: M.052772-52775
                          Kho luân chuyển: LC.032984-32986
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện kí; Việt Nam
748. Nguyễn Tiến Hải. Trăng của riêng làng : Thơ / Nguyễn Tiến Hải. - H. : Quân đội nhân dân, 2018. - 132 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.922134 / TR116C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040597
                          Kho Mượn: M.052909-52910
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
749. Nguyễn Trọng Huân. Lặng lẽ bến tàu : Tập truyện ngắn / Nguyễn Trọng Huân. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 254 tr. ; 19 cm.     sLC.033783
     Phân loại: 895.92234 / L116L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040973
                          Kho Mượn: M.053974-53976
                          Kho luân chuyển: LC.033783-33786
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
750. Nguyệt Lưu Quang. Theo anh bay đến tận cùng thế giới : Tản văn / Nguyệt Lưu Quang ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Văn học, 2018.     sLC.032945
     Phân loại: 895.18608 / TH205A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040533
                          Kho Mượn: M.052709-52712
                          Kho luân chuyển: LC.032945-32947
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Trung Quốc
751. Ngân Kim. Giọt nước mắt em rơi đằng sau ô cửa sổ : Tập truyện ngắn / Ngân Kim. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 205 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92234 / GI-435N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040610
                          Kho Mượn: M.052935-52936
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
752. Ngô An Kha. Những người mơ ở hành tinh dương vô cùng : Tiểu thuyết / Ngô An Kha. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 351 tr. ; 20 cm.     sLC.033679
     Phân loại: 895.92234 / NH556N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040947
                          Kho Mượn: M.053896-53898
                          Kho luân chuyển: LC.033679-33682
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
753. Ngô Thúy Nga. Mùa này, sao cứ dài nhung nhớ : Tập truyện ngắn / Ngô Thúy Nga. - h. : Văn học, 2017. - 183 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / M501N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040602
                          Kho Mượn: M.052919-52920
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyên ngắn; Việt Nam
754. Ngô Vình Bình. Cưỡi ngựa xem hoa : Bút ký văn học / Ngô Vình Bình. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 273 tr. ; 19 cm.     sLC.033357
     Phân loại: 895.9228403 / C558N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040867
                          Kho Mượn: M.053657-53659
                          Kho luân chuyển: LC.033357-33361
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Bút kí; Việt Nam
755.  Người đàn bà hát gọi mặt trời / Hoàng Thanh Hương, Dương Đức Khánh, Nguyễn Anh Tuấn.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 195 tr. ; 21 cm.     sLC.033274
     Phân loại: 895.92230108 / NG558Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040850
                          Kho Mượn: M.053606-53608
                          Kho luân chuyển: LC.033274-33278
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
756.  Ngược dòng phù sa / Hoàng Hiệp, Đào Sỹ Quang, Kiều Du Khánh.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 181 tr. ; 21 cm.     sLC.033289
     Phân loại: 895.92230108 / NG557D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040853
                          Kho Mượn: M.053615-53617
                          Kho luân chuyển: LC.033289-33293
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
757. Ngải Lộc Vy. Được anh yêu mới gọi là yêu : Tiểu thuyết / Ngải Lộc Vy ; Tô Ngọc Hà dịch. - H. : Thanh Niên, 2018. - 261 tr. ; 21 cm.     sLC.033403
     Phân loại: 895.136 / Đ557A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040877
                          Kho Mượn: M.053687-53689
                          Kho luân chuyển: LC.033403-33406
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
758.  Ngầu ! Con bị bắt nạt / Lời: Erin Frankel ; Minh họa: Paula Heaphy ; Tú Bé dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 45 tr. ; 26x19 cm.     sLC.033096
     Phân loại: 813 / NG125C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004004
                          Kho luân chuyển: LC.033096-33100
                          Kho Thiếu nhi: TN.029716-29717
     Từ khoá: Truyện tranh; Mỹ; Văn học thiếu nhi
759. Ngọc Hoài Nhân. Mình thương nhau nhé cuộc đời : Thơ - Tản văn / Ngọc Hoài Nhân, Thúy Nhân. - H. : Văn học, 2018. - 193 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt).     sLC.033775
     Phân loại: 895.9221408 / M312T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040971
                          Kho Mượn: M.053968-53970
                          Kho luân chuyển: LC.033775-33778
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam; Tản văn
760. Ngọc Thị Lan Thái. Bóng chiều yên ả : Tập truyện / Ngọc Thị Lan Thái. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 219 tr. ; 19 cm.     sLC.032978
     Phân loại: 895.92234 / B431C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040547
                          Kho Mượn: M.052764-52767
                          Kho luân chuyển: LC.032978-32980
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
761.  Ngốc đại hiệp - Kungfu mì sợi / Dư Lôi ; Tâm Như dịch. - H. : Văn học. - 20 cm
          T.1 : Lệnh không chữ. - 2017. - 167 tr.
     Phân loại: 895.13 / NG451Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003988
                          Kho Thiếu nhi: TN.029684-29685
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
762.  Ngốc đại hiệp - Kungfu mì sợi / Dư Lôi ; Tâm Như dịch. - H. : Văn học. - 20 cm
          T.2 : Lệnh sát thủ. - 2017. - 163 tr.
     Phân loại: 895.13 / NG451Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003989
                          Kho Thiếu nhi: TN.029686-29687
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
763.  Ngốc đại hiệp - Kungfu mì sợi / Dư Lôi ; Tâm Như dịch. - H. : Văn học. - 20 cm
          T.3 : Lệnh truy nã. - 2017. - 159 tr.
     Phân loại: 895.13 / NG451Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003990
                          Kho Thiếu nhi: TN.029688-29689
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
764.  Ngốc đại hiệp - Kungfu mì sợi / Dư Lôi ; Tâm Như dịch. - H. : Văn học. - 20 cm
          T.4 : Lệnh đặc xá. - 2017. - 166 tr.
     Phân loại: 895.13 / NG451Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003991
                          Kho Thiếu nhi: TN.029690-29691
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
765. Nhi Hexe. Không có giờ hoàng đạo / Nhi Hexe. - H. : Thế giới, 2018. - 165 tr. ; 20 cm.     sLC.033509
     Phân loại: 895.9228403 / KH455C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040903
                          Kho Mượn: M.053766-53768
                          Kho luân chuyển: LC.033509-33512
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện kí; Việt Nam
766. Nhiêu Tuyết Mạn. Bí mật thanh xuân : Tiểu thuyết / Nhiêu Tuyết Mạn ; Vương Thanh Tâm dịch. - H. : Thanh Niên, 2018. - 307 tr. ; 21 cm.     sLC.033419
     Phân loại: 895.136 / B300M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040881
                          Kho Mượn: M.053699-53701
                          Kho luân chuyển: LC.033419-33422
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
767.  Nhược Xuân và Cảnh Minh / Cửu Nguyệt Hi ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Phụ nữ. - 24 cm
          T.1. - 2018. - 461 tr..     sLC.033843
     Phân loại: 895.136 / NH557X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040988
                          Kho Mượn: M.054019-54021
                          Kho luân chuyển: LC.033843-33846
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
768.  Nhược Xuân và Cảnh Minh / Cửu Nguyệt Hi ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Phụ nữ. - 24 cm
          T.2. - 2018. - 472 tr..     sLC.033847
     Phân loại: 895.136 / NH557X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040989
                          Kho Mượn: M.054022-54024
                          Kho luân chuyển: LC.033847-33850
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
769. Nhị Hy. Em vẫn ổn, chỉ là rất nhớ anh : Tản văn / Nhị Hy ; Đỗ Mai Dung dịch. - H. : Thanh Niên, 2018. - 266 tr. ; 21 cm.     sLC.033423
     Phân loại: 895.18608 / E202V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040882
                          Kho Mượn: M.053702-53704
                          Kho luân chuyển: LC.033423-33426
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Trung Quốc
770. Nhụy Nguyên. Ngôi nhà của cỏ : Tùy bút / Nhụy Nguyên. - H. : Văn học, 2018. - 219 tr. ; 21 cm.     sLC.033572
     Phân loại: 895.9228403 / NG452N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040920
                          Kho Mượn: M.053815-53817
                          Kho luân chuyển: LC.033572-33575
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tùy bút; Việt Nam
771.  Những bài văn nghị luận đặc sắc 7 / Biên soạn: Tạ  Đức Hiền chủ biên, Thái Thanh Hằng, Lê Thanh Hải. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. - 266 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / NH556B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003936
                          Kho Thiếu nhi: TN.029537-29540
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Nghị luận; Lớp 7; Trung học cơ sở; Sách tham khảo
772.  Những bài văn nghị luận đặc sắc 8 / Biên soạn: Tạ Thanh Sơn, Nguyễn Mai Lan, Ngô Thu Yến.... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. - 175 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / NH556B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003941
                          Kho Thiếu nhi: TN.029557-29560
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Nghị luận; Lớp 8; Trung học cơ sở; Sách tham khảo
773.  Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi 10 / Biên soạn: Tạ Đức Hiền, Lê Bảo Châu, Nguyễn Thị Hậu.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. - 294 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / NH556B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040518
                          Kho Mượn: M.052649-52652
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 10; Sách đọc thêm; Trung học cơ sở; Bài văn
774.  Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi 11 : 125 bài đặc sắc, chọn lọc / Biên soạn: Tạ Đức Hiền, Nguyễn Thị Kim Sa, Nguyễn Thị Hậu.... - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2015. - 299 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / NH556B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040519
                          Kho Mượn: M.052653-52656
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 11; Sách đọc thêm; Trung học cơ sở; Bài văn
775.  Những chuyện lạ của lịch sử / Lê Thành biên dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 275 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 808.83 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040652
                          Kho Mượn: M.053204-53205
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện lịch sử; Thế giới
776.  Những chú ngựa của mẹ / Nội dung và minh họa: Choi Sook-hee ; Dương Thanh Hoài. - H. : Phụ nữ, 2017. - 24 tr. ; 28 cm
     Phân loại: 895.73 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003995
                          Kho luân chuyển: LC.033082-33083
                          Kho Thiếu nhi: TN.029698-29699
     Từ khoá: Truyện tranh; Hàn Quốc; Văn học thiếu nhi
777.  Những cánh hoa bay về trời / Nguyên Nguyên, Raxu Nguyễn, Jathay. - H. : Văn học, 2017. - 216 tr. ; 20 cm. - (Văn học trẻ).     sLC.033596
     Phân loại: 895.92230108 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040926
                          Kho Mượn: M.053833-53835
                          Kho luân chuyển: LC.033596-33599
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
778.  Những kỳ vọng xanh / Nông Quốc Lập, Công Thế, Nguyễn Hồng Chiến.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 167 tr. ; 21 cm.     sLC.033294
     Phân loại: 895.92230108 / NH556K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040854
                          Kho Mượn: M.053618-53620
                          Kho luân chuyển: LC.033294-33298
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
779.  Những miền linh dị / Dương Hành Triệt ; Thúy Hương dịch. - H. : Văn học. - 21 cm
          T.1 : Thái Lan. - 2017. - 398 tr.
     Phân loại: 895.136 / NH556M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040603
                          Kho Mượn: M.052921-52922
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
780.  Những miền linh dị / Dương Hành Triệt ; Thúy Hương dịch. - H. : Văn học. - 21 cm
          T.2 : Ấn Độ. - 2017. - 443 tr.
     Phân loại: 895.136 / NH556M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040605
                          Kho Mượn: M.052925-52926
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
781.  Những miền linh dị / Dương Hành Triệt ; Thúy Hương dịch. - H. : Văn học. - 21 cm
          T.2 : Nhật Bản. - 2017. - 403 tr.
     Phân loại: 895.136 / NH556M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040604
                          Kho Mượn: M.052923-52924
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
782.  Những nốt trầm xao xuyến / Võ Văn Tuyền, Trọng Bảo, Lê Nguyễn Hồng My...; Bùi Sao Tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2016. - 220 tr. ; 21 cm. - (Đánh thức yêu thương).     sLC.027324
     Phân loại: 895.922840808 / NH556N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.037592, D.040589
                          Kho Mượn: M.048174-48175, M.052893-52894
                          Kho luân chuyển: LC.027324-27328
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Việt Nam
783.  Những nửa hy sinh / Hà Mạnh Luân, Trần Thị Tú Ngọc, Nguyễn Hiệp.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 191 tr. ; 21 cm.     sLC.033383
     Phân loại: 895.92230108 / NH556N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040873
                          Kho Mượn: M.053675-53677
                          Kho luân chuyển: LC.033383-33387
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
784. Noh Hee Kyung. Lời chia tay đẹp nhất thế gian / Noh Hee Kyung ; Thục Anh dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 307 tr. ; 21 cm.     sLC.033743
     Phân loại: 895.734 / L462C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040963
                          Kho Mượn: M.053943-53945
                          Kho luân chuyển: LC.033743-33746
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Hàn Quốc
785. Noxov, Nicolay. Vichia Maleev ở nhà và ở trường / Nicolay Noxov ; Thụy Anh dịch ; Minh họa: Viktor Chizikov. - H. : Kim Đồng, 2015. - 199 tr. ; 25 cm
     Phân loại: 891.73 / V302A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003967
     Từ khoá: Văn học nước ngoài; Văn học thiếu nhi; Truyện vừa; Nga
786.  Nàng công chúa giả vờ không biết mọi chuyện / Nội dung và minh họa: Choi Sook-hee ; Dương Thanh Hoài. - H. : Phụ nữ, 2017. - 24 tr. ; 28 cm.     sLC.033078
     Phân loại: 895.73 / N106C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003993
                          Kho luân chuyển: LC.033078-33079
                          Kho Thiếu nhi: TN.029694-29695
     Từ khoá: Truyện tranh; Hàn Quốc; Văn học thiếu nhi
787.  Nàng và con mèo của nàng : Truyện tranh / Nguyên tác: Makoto Shinkai ; Tranh: Tsubasa Yamaguchi ; Thu Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2018
     Phân loại: 895.63 / N106V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003783
                          Kho Thiếu nhi: TN.028930-28933
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
788.  Nắng cuối rừng / Ngô Minh Bắc, Công Thế, Nguyễn Hồng Chiến.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 166 tr. ; 21 cm.     sLC.033279
     Phân loại: 895.92230108 / N116C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040851
                          Kho Mượn: M.053609-53611
                          Kho luân chuyển: LC.033279-33283
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
789.  Nắng về từ cõi vắng / Đào Xuân Thu, Vũ Thanh Lịch, Bùi Quang Khánh.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 161 tr. ; 21 cm.     sLC.033347
     Phân loại: 895.92230108 / N116V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040865
                          Kho Mượn: M.053651-53653
                          Kho luân chuyển: LC.033347-33351
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
790. Oliver, Lauren. Bệnh dịch yêu : Tiểu thuyết / Lauren Oliver ; Lộc Diệu Linh dịch. - H. : Thanh Niên, 2017. - 487 tr. ; 21 cm.     sLC.033464
     Phân loại: 813.6 / B256D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040893
                          Kho Mượn: M.053734-53736
                          Kho luân chuyển: LC.033464-33467
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
791. Oliver, Lauren. Hỗn mang : Tiểu thuyết / Lauren Oliver ; Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 432 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách văn học).     sLC.033863
     Phân loại: 813.6 / H454M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040993
                          Kho Mượn: M.054034-54036
                          Kho luân chuyển: LC.033863-33866
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
792. Oliver, Lauren. Lễ cầu hồn : Tiểu thuyết / Lauren Oliver ; Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 436 tr. ; 21 cm.     sLC.033787
     Phân loại: 813.6 / L250C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040974
                          Kho Mượn: M.053977-53979
                          Kho luân chuyển: LC.033787-33790
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
793.  One Piece Party : Truyện tranh / Ei Andoh ; Nguyên tác: Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2018. - 184 tr..     sLC.032919
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003801
                          Kho luân chuyển: LC.032919-32923
                          Kho Thiếu nhi: TN.029225-29230
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
794.  Orange - lá thư từ tương lai : Truyện tranh / Takano Ichigo ; Hitokiri dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.6. - 2018. - 192 tr..     sLC.032560
     Phân loại: 895.63 / O-434G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003802
                          Kho luân chuyển: LC.032560, LC.032924-32927
                          Kho Thiếu nhi: TN.029231-29236
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
795. Phan Văn Hùm. Ngồi tù khám lớn : Ký sự / Phan Văn Hùm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 255 tr. ; 21 cm.     sLC.033584
     Phân loại: 895.92283203 / NG452T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040923
                          Kho Mượn: M.053824-53826
                          Kho luân chuyển: LC.033584-33587
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Kí sự; Việt Nam
796. Phan Ý Yên. Ai cũng đã từng yêu như thế / Phan Ý Yên. - In lần thứ 2. - H. : Văn học, 2017. - 245 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92234 / A103C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040627
                          Kho Mượn: M.052969-52970
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
797. Phan Đức Lộc. Cuộc phiêu lưu của Gà Ô và Quạ Khoang : Truyện đồng thoại / Phan Đức Lộc. - H. : Văn học, 2017. - 175 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.9223 / C514P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003178
                          Kho Thiếu nhi: TN.027320, TN.027322, TN.029718-29719
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện đồng thoại; Việt Nam
798.  Phân tích bình giảng thơ văn : Dành cho học sinh lớp 7 / Biên soạn: Tạ Đức Hiền chủ biên, Nguyễn Ngọc Hà, Thái Thành Vinh.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. - 214 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / PH121T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003935
                          Kho Thiếu nhi: TN.029533-29536
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Phân tích; Bình giảng; Thơ; Văn; Lớp 7
799. Phùng Nguyên. Về Miền Tây theo dấu "Người tình" : Phóng sự / Phùng Nguyên. - H. : Văn học, 2018. - 210 tr. ; 21 cm.     sLC.032981
     Phân loại: 895.9228403 / V250M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040548
                          Kho Mượn: M.052768-52771
                          Kho luân chuyển: LC.032981-32983
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Phóng sự; Việt Nam
800. Phùng Quán. Cuộc đời một đôi dép cao su / Phùng Quán. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2018. - 136 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.9223 / C514Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003837
                          Kho Thiếu nhi: TN.029343-29344
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
801. Phùng Văn Khai. Mênh mông trời nước : Tập truyện ngắn / Phùng Văn Khai. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 198 tr. ; 21 cm.     sLC.032966
     Phân loại: 895.92234 / M256M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040541
                          Kho Mượn: M.052740-52743
                          Kho luân chuyển: LC.032966-32968
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
802. Phương Ny. Em đến để thương anh : Tản văn / Phương Ny. - H. : Văn học, 2018. - 252 tr. ; 21 cm.     sLC.033427
     Phân loại: 895.9227408 / E202Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040883
                          Kho Mượn: M.053705-53707
                          Kho luân chuyển: LC.033427-33430
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Việt Nam
803. Phạm Anh Thư. Có một cô gái thầm yêu anh : Tản văn / Phạm Anh Thư. - H. : Lao động, 2018. - 178 tr. ; 20 cm.     sLC.0336367
     Phân loại: 895.9228408 / C400M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040869
                          Kho Mượn: M.053663-53665
                          Kho luân chuyển: LC.033367-33370
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Việt Nam
804. Pirandello, Luigi. Mattia Pascal quá cố : Tiểu thuyết / Luigi Pirandello ; Trần Dương Hiệp dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 273 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Nobel Văn chương).     sLC.033635
     Phân loại: 853.912 / M110A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040936
                          Kho Mượn: M.053863-53865
                          Kho luân chuyển: LC.033635-33638
     Từ khoá: Văn học cận đại; Tiểu thuyết; Italia
805. Poter, Eleanor H.. Pollyanna - Mặt trời đã lớn khôn / Eleanor H. Porter ; Hàn Băng Vũ dịch. - H. : Văn học, 2018. - 384 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 813 / P428A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003617, DTN.004153
                          Kho Thiếu nhi: TN.028452-28453, TN.030253-30255
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Tiểu thuyết; Mỹ
806. Pờ Sảo Mìn. Mủa say say : Thơ song ngữ Việt - Thái / Pờ Sảo Mìn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2018. - 108 tr. ; 21 cm.     sLC.033064
     Phân loại: 895.922134 / M501S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001441-1442
                          Kho Đọc: D.040649
                          Kho Mượn: M.053193-53194
                          Kho luân chuyển: LC.033064-33067
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
807. Quinn, Spencer. Nhật ký phá án của đại thám tử Gâu Gâu / Spencer Quinn ; Phương Anh dịch. - H. : Phu nữ, 2017. - 471 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 813 / NH124K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003965
                          Kho Thiếu nhi: TN.029643-29644
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Tiểu thuyết; Mỹ
808. Quách Kính Minh. Bi thương ngược dòng thành sông : Tiểu thuyết / Quách Kính Minh ; Losedow dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 486 tr. ; 21 cm.     sLC.033415
     Phân loại: 895.136 / B300T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040880
                          Kho Mượn: M.053696-53698
                          Kho luân chuyển: LC.033415-33418
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
809. Raxu Nguyễn. Dành cả tuổi thanh xuân để yêu một người vô tâm : Tập truyện ngắn / Raxu Nguyễn. - H. : Văn học, 2018. - 261 tr, ; 21 cm. - (Tủ sách người trẻ Việt).     sLC.033505
     Phân loại: 895.92234 / D107C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040902
                          Kho Mượn: M.053763-53765
                          Kho luân chuyển: LC.033505-33508
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
810. Rey, Pierre. Đồng tiền thấm máu : Tiểu thuyết / Pierre Rey ; Trần Đĩnh dịch. - H. : Văn học, 2011. - 687 tr. ; 21 cm.     sLC.033026
     Phân loại: 843.914 / Đ455T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.037561
                          Kho Mượn: M.048126
                          Kho luân chuyển: LC.033026-33028
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Văn học nước ngoài; Tiểu thuyết; Pháp
811. Roy, Arundhati. Bộ tột cùng hạnh phúc : Tiểu thuyết / Arundhati Roy ; Thiên Nga dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 412 tr. ; 24 cm.     sLC.033485
     Phân loại: 891.4372 / B450T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040897
                          Kho Mượn: M.053748-53750
                          Kho luân chuyển: LC.033485-33488
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Ấn độ
812. Rule, Ann. Chết trước hoàng hôn / Ann Rule ; Đào Minh, Cao Sơn dịch. - H. : Văn học, 2017. - 575 tr. ; 21 cm.     sLC.033029
     Phân loại: 813.54 / CH258T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039359
                          Kho Mượn: M.051125-51126
                          Kho luân chuyển: LC.033029-33031
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
813. Rule, Ann. Hoa hồng khát / Ann Rule ; Nguyễn Việt Hải dịch. - H. : Văn học, 2017. - 573 tr. ; 21 cm.     sLC.033039
     Phân loại: 813.54 / H401H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039356
                          Kho Mượn: M.051119-51120
                          Kho luân chuyển: LC.033039-33041
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ; Truyện kể
814. Shirow Shiratori. Công việc của long vương! / Shirow Shiratori ; Minh họa: Shirabii ; Thanh Hải dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 422 tr. ; 18 cm
     Phân loại: 895.63 / C455V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003966
                          Kho Thiếu nhi: TN.029645-29646
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Nhật Bản
815. Shiva Ryu. Chú chim bay không quay đầu ngoảnh lại : Tản Văn / Shiva Ryu ; Ibuni dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 327 tr. ; 21 cm.     sLC.033501
     Phân loại: 895.78508 / CH500C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040901
                          Kho Mượn: M.053760-53762
                          Kho luân chuyển: LC.033501-33504
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Hàn Quốc
816. Sinh Vật Hay Quên. Mọi chuyện là lỗi của em : Tập truyện ngắn / Sinh Vật Hay Quên. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 274 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92234 / M428C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040637
                          Kho Mượn: M.052989-52990
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
817.  Siêu quậy Teppei / Tetsuya Chiba ; Thu Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2018. - 220 tr.
     Phân loại: 895.63 / S309Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003814
                          Kho Thiếu nhi: TN.029281-29284
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
818.  Siêu quậy Teppei / Tetsuya Chiba ; Thu Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2018. - 220 tr.
     Phân loại: 895.63 / S309Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003815
                          Kho Thiếu nhi: TN.029285-29288
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
819.  Siêu quậy Teppei / Tetsuya Chiba ; Thu Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2019. - 200 tr.
     Phân loại: 895.63 / S309Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003816
                          Kho Thiếu nhi: TN.029289-29292
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
820.  Siêu quậy Teppei / Tetsuya Chiba ; Thu Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.4. - 2019. - 212 tr.
     Phân loại: 895.63 / S309Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003817
                          Kho Thiếu nhi: TN.029293-29296
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
821.  Siêu quậy Teppei / Tetsuya Chiba ; Thu Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.5. - 2019. - 200 tr.
     Phân loại: 895.63 / S309Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003818
                          Kho Thiếu nhi: TN.029297-29300
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
822. Soa Y. Mong em thật hung dữ cũng hay thật dịu dàng / Soa Y. - H. : Văn học, 2018. - 360 tr. ; 21 cm.     sLC.033444
     Phân loại: 895.186 / M431E
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040887
                          Kho Mượn: M.053717-53719
                          Kho luân chuyển: LC.033444-33447
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
823. Steinbeck, John. Của chuột và người : Tiểu thuyết / John Steinback ; Phạm Văn dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 177 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Nobel văn chương).     sLC.033683
     Phân loại: 813.52 / C501C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040948
                          Kho Mượn: M.053899-53901
                          Kho luân chuyển: LC.033683-33686
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
824. Stendhal. Đỏ và đen : Tiểu thuyết / Stendhal ; Tuấn Đô dịch. - H. : Văn học, 2018. - 627 tr. ; 24 cm.     sLC.033815
     Phân loại: 843.7 / Đ400V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040981
                          Kho Mượn: M.053998-54000
                          Kho luân chuyển: LC.033815-33818
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Pháp
825. Stevenson, R.L. Đảo giấu vàng : Dành cho lứa tuổi 6+ / R,L.Stevenson ; Hoàng Lan Châu lược dịch và phóng tác. - H. : Kim Đồng, 2018. - 180 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 823 / Đ108G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003918
                          Kho Thiếu nhi: TN.029469-29470
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Tiểu thuyết; Anh
826. Stoker, Bram. Khách mời Ocacula : Tập Truyện ngắn / Bram Stoker ; Dạ Thảo dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 223 tr. ; 21 cm.     sLC.033497
     Phân loại: 839.6933 / KH102M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040900
                          Kho Mượn: M.053757-53759
                          Kho luân chuyển: LC.033497-33500
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Ailen
827. Stuart, Anna. Thiên thần sám hối / Anna Stuart ; Người dịch: Dương Hậu. - H. : Hồng Đức, 2019. - 310 tr. ; 21 cm.     sLC.033439
     Phân loại: 813.54 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040886
                          Kho Mượn: M.053714-53716
                          Kho luân chuyển: LC.033439-33443
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
828. Swendson, Shanna. Bùa chú lọ lem : Tiểu thuyết / Shanna Swendson ; Ngụy Thanh Tuyên dịch. - H. : Văn học, 2017. - 487 tr. ; 21 cm. - (Công ty phép thuật 2).     sLC.033435
     Phân loại: 813.6 / B501C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040885
                          Kho Mượn: M.053711-53713
                          Kho luân chuyển: LC.033435-33438
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
829. Swendson, Shanna. Bị bỏ bùa : Tiểu thuyết / Shanna Swendson ; Phương Anh dịch. - H. : Văn học, 2017. - 432 tr. ; 21 cm. - (Công ty phép thuật 5).     sLC.033431
     Phân loại: 813.6 / B300B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040884
                          Kho Mượn: M.053708-53710
                          Kho luân chuyển: LC.033431-33434
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
830. Swendson, Shanna. Họa vô đơn chí : Tiểu thuyết / Shanna Swendson ; Phương Anh dịch. - H. : Văn học, 2017. - 428 tr. ; 21 cm. - (Công ty phép thuật 3).     sLC.033839
     Phân loại: 813.6 / H401V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040987
                          Kho Mượn: M.054016-54018
                          Kho luân chuyển: LC.033839-33842
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
831. Swendson, Shanna. Nụ hôn trong mơ : Tiểu thuyết / Shanna Swendson ; Ngụy Thanh Tuyên dịch. - H. : Văn học, 2017. - 423 tr. ; 21 cm. - (Công ty phép thuật 7).     sLC.033835
     Phân loại: 813.6 / N500H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040986
                          Kho Mượn: M.054013-54015
                          Kho luân chuyển: LC.033835-33838
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
832. Swendson, Shanna. Thế giới thần tiên ở New York : Tiểu thuyết / Shanna Swendson ; Ngụy Thanh Tuyên dịch. - H. : Văn học, 2017. - 440 tr. ; 21 cm. - (Công ty phép thuật 1. Tủ sách văn học).     sLC.033831
     Phân loại: 813.6 / TH250-G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040985
                          Kho Mượn: M.054010-54012
                          Kho luân chuyển: LC.033831-33834
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
833. Swendson, Shanna. Truy lùng báu vật : Tiểu thuyết / Shanna Swendson ; Ngụy Thanh Tuyên dịch. - H. : Văn học, 2017. - 419 tr. ; 21 cm. - (Công ty phép thuật 6).     sLC.033827
     Phân loại: 813.6 / TR523L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040984
                          Kho Mượn: M.054007-54009
                          Kho luân chuyển: LC.033827-33830
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
834. Swendson, Shanna. Tổ kiến lửa Texas : Tiểu thuyết / Shanna Swendson ; Phương Anh dịch. - H. : Văn học, 2017. - 412 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 813.6 / T450K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040588
                          Kho Mượn: M.052891-52892
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
835. Swyler, Erika. Cuốn sách tiên tri / Erika Swyler ; Thanh Tâm dịch. - H. : Văn học, 2018. - 407 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 813.6 / C517S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040619
                          Kho Mượn: M.052953-52954
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
836.  Sóng ngầm (Hãy nhắm mắt khi anh đến 2) / Đinh Mặc ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Thanh niên. - 21 cm
          T.1. - 2018. - 429 tr.
     Phân loại: 895.136 / S431N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040621
                          Kho Mượn: M.052957-52958
     Từ khoá: Văn học hiên đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
837.  Sóng ngầm (Hãy nhắm mắt khi anh đến 2) / Đinh Mặc ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Thanh niên. - 21 cm
          T.2. - 2018. - 495 tr.
     Phân loại: 895.136 / S431N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040622
                          Kho Mượn: M.052959-52960
     Từ khoá: Văn học hiên đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
838. Sơn Đình Dạ Yến. Tôi muốn sưởi ấm thế giới có em / Sơn Đình Dạ Yến ; Từ Bích Diệp dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 343 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.136 / T452M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040625
                          Kho Mượn: M.052965-52966
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
839.  Sư tử tháng 3 / Chica Umino ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.13. - 2018. - 168 tr.
     Phân loại: 895.63 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003776
                          Kho Thiếu nhi: TN.029108-29111
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
840. Sương Mai. Giá như mình vẫn còn bên nhau : Thơ - Tản văn - Truyện ngắn / Sương Mai. - H. : Văn học, 2018. - 218 tr. ; 21 cm.     sLC.033223
     Phân loại: 895.92214 / GI-100N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040844
                          Kho Mượn: M.053439-53440, M.053590
                          Kho luân chuyển: LC.033223-33226
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Tản văn; Truyện ngắn; Việt Nam
841. Tanizaki Junichirô. Hai cuốn nhật ký : Tiểu thyyết / Tanizaki Junichirô ; Thanh Điền dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 193tr. ; 21 cm. - (Văn chương kinh điển).     sLC.033448
     Phân loại: 895.6344 / H103C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040888
                          Kho Mượn: M.053720-53722
                          Kho luân chuyển: LC.033448-33451
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Nhật Bản
842. Tessier, Bertrand. Grace Kelly : Những góc khuất chưa từng hé lộ về một cuộc đời tưởng chừng hoàn hảo / Bertrand Tessier ; Yến Linh dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 253 tr. ; 21 cm.     sLC.033763
     Phân loại: 843.914 / GR101K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040968
                          Kho Mượn: M.053958-53960
                          Kho luân chuyển: LC.033763-33766
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện; Pháp
843. Tetsuya Honda. Bức ảnh dài nhất thế giới : Tiểu thuyết / Tetsuya Honda ; Nguyễn Hoàng dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 304 tr. ; 21 cm.     sLC.033481
     Phân loại: 895.636 / B552A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040896
                          Kho Mượn: M.053746-53747, M.053787
                          Kho luân chuyển: LC.033481-33484
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Nhật Bản
844. Thiên Bình. Đôi khi tình yêu chỉ là chuyện một người : Tập truyện ngắn / Thiên Bình. - In lần thứ 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 194 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92234 / Đ452K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040614
                          Kho Mượn: M.052943-52944
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
845.  Thiên hạ là nàng / Nhuận Y. - H. : Thanh niên. - 23 cm
          T.1. - 2017. - 432 tr.
     Phân loại: 895.92234 / TH305H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040594
                          Kho Mượn: M.052903-52904
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
846.  Thiên hạ là nàng / Nhuận Y. - H. : Thanh niên. - 23 cm
          T.2. - 2017. - 392 tr.
     Phân loại: 895.92234 / TH305H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040595
                          Kho Mượn: M.052905-52906
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
847.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2018. - 200 tr..     sLC.032838
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003777
                          Kho luân chuyển: LC.032838-32841
                          Kho Thiếu nhi: TN.029112-29116
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
848.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2018. - 188 tr..     sLC.032842
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003778
                          Kho luân chuyển: LC.032842-32845
                          Kho Thiếu nhi: TN.029117-29121
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
849.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.4. - 2018. - 196 tr..     sLC.032846
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003779
                          Kho luân chuyển: LC.032846-32849
                          Kho Thiếu nhi: TN.029122-29126
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
850.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.5. - 2018. - 188 tr..     sLC.032850
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003780
                          Kho luân chuyển: LC.032850-32853
                          Kho Thiếu nhi: TN.029127-29131
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
851.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.6. - 2018. - 196 tr..     sLC.032854
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003781
                          Kho luân chuyển: LC.032854-32857
                          Kho Thiếu nhi: TN.029132-29136
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
852.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.7. - 2018. - 196 tr..     sLC.032858
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003782
                          Kho luân chuyển: LC.032858-32861
                          Kho Thiếu nhi: TN.029137-29141
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
853.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.8. - 2018. - 196 tr..     sLC.032862
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003784
                          Kho luân chuyển: LC.032862-32865
                          Kho Thiếu nhi: TN.029142-29146
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
854.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.9. - 2018. - 172 tr..     sLC.032866
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003785
                          Kho luân chuyển: LC.032866-32869
                          Kho Thiếu nhi: TN.029147-29151
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
855.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.10. - 2018. - 196 tr..     sLC.032870
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003786
                          Kho luân chuyển: LC.032870-32873
                          Kho Thiếu nhi: TN.029152-29156
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
856.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.11. - 2018. - 204 tr..     sLC.032874
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003787
                          Kho luân chuyển: LC.032874-32877
                          Kho Thiếu nhi: TN.029157-29161
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
857.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.12. - 2018. - 196 tr..     sLC.032878
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003788
                          Kho luân chuyển: LC.032878-32881
                          Kho Thiếu nhi: TN.029162-29166
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
858.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.13. - 2018. - 180 tr..     sLC.032878
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003789
                          Kho Thiếu nhi: TN.029167-29170
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
859.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.14. - 2018. - 172 tr..     sLC.032878
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004026
                          Kho Thiếu nhi: TN.029773-29776
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
860. Thu Bình. Nỗi nhớ màu thanh thiên : Tập truyện và kí / Thu Bình. - H. : Hồng Đức, 2018. - 259 tr. ; 19 cm.     sLC.033604
     Phân loại: 895.92234 / N452N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040928
                          Kho Mượn: M.053839-53841
                          Kho luân chuyển: LC.033604-33607
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Truyện kí; Việt Nam
861. Thái Chí Thanh. Miền quê yên ả : Tiểu thuyết / Thái Chí Thanh. - H. : Dân trí, 2017. - 163 tr. ; 21 cm.     sLC.033045
     Phân loại: 895.92234 / M305Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039420
                          Kho Mượn: M.051247-51248
                          Kho luân chuyển: LC.033045-33047
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
862. Thái Quang Vinh. Tuyển chọn những bài tập làm văn 6.7.8.9 / Thái Quang Vinh, Đoàn Xuân Trường, Trần Khánh Ly. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 336 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / T527C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003944
                          Kho Thiếu nhi: TN.029569-29572
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Tập làm văn; Trung học cơ sở; Sách tham khảo
863. Thái Quang Vinh. Ôn tập luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2018 môn ngữ văn / Thái Quang Vinh, Thảo Bảo Mi. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 215 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / Ô454T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040493
                          Kho Mượn: M.052555-52558
     Từ khoá: Ngữ văn; Sách luyện thi; Trung học phổ thông
864. Thái Quang Vinh. Để học tốt ngữ văn 10 toàn tập (tập 1+ tập 2) / Thái Quang Vinh, Thảo Bảo Mi. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 179 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / Đ250H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040514
                          Kho Mượn: M.052633-52636
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 10; Sách đọc thêm; Trung học cơ sở
865. Thái Quang Vinh. Để học tốt ngữ văn 12 toàn tập (tập 1+ tập 2) : Ôn tập thi kết thúc học kỳ, năm học và luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia / Thái Quang Vinh, Nguyễn Hoa Mai. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 179 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / Đ250H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040523
                          Kho Mượn: M.052669-52672
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 12; Sách đọc thêm; Trung học cơ sở
866. Thái Uyên Sa. Tình yêu và nỗi nhớ : Tuyển tập thơ / Thái Uyên Sa. - H. : Hồng Đức, 2017. - 175 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92214 / T312Y
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040634
                          Kho Mượn: M.052983-52984
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
867.  Thám tử lừng danh Conan / Gosho Aoyama ; Người dịch: Lesix.... - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.94. - 2018. - 184 tr..     sLC.032569
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003682
                          Kho luân chuyển: LC.032569-32573
                          Kho Thiếu nhi: TN.028667-28672
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
868.  Thám tử lừng danh Conan / Gosho Aoyama ; Người dịch: Lesix.... - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.95. - 2019. - 184 tr..     sLC.032569
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004019
                          Kho Thiếu nhi: TN.029745-29748
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
869.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2018. - 188 tr..     sLC.032490
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003662
                          Kho luân chuyển: LC.032490-32493
                          Kho Thiếu nhi: TN.028574-28578
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
870.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2018. - 184 tr..     sLC.032494
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003663
                          Kho luân chuyển: LC.032494-32497
                          Kho Thiếu nhi: TN.028579-28583
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
871.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2018. - 196 tr..     sLC.032498
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003664
                          Kho luân chuyển: LC.032498-32501
                          Kho Thiếu nhi: TN.028584-28588
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
872.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.4. - 2018. - 196 tr..     sLC.032502
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003665
                          Kho luân chuyển: LC.032502-32505
                          Kho Thiếu nhi: TN.028589-28593
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
873.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.5. - 2018. - 204 tr..     sLC.032506
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003666
                          Kho luân chuyển: LC.032506-32509
                          Kho Thiếu nhi: TN.028594-28598
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
874.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.6. - 2018. - 200 tr..     sLC.032510
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003667
                          Kho luân chuyển: LC.032510-32513
                          Kho Thiếu nhi: TN.028599-28603
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
875.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.7. - 2018. - 204 tr..     sLC.032514
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003668
                          Kho luân chuyển: LC.032514-32517
                          Kho Thiếu nhi: TN.028604-28608
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
876.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.8. - 2018. - 192 tr..     sLC.032518
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003669
                          Kho luân chuyển: LC.032518-32522
                          Kho Thiếu nhi: TN.028609-28612
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
877.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.9. - 2018. - 192 tr..     sLC.032523
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003670
                          Kho luân chuyển: LC.032523-32527
                          Kho Thiếu nhi: TN.028613-28616
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
878.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.10. - 2018. - 216 tr..     sLC.032528
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003672
                          Kho luân chuyển: LC.032528-32531
                          Kho Thiếu nhi: TN.028617-28621
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
879.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.11. - 2018. - 200 tr..     sLC.032532
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003673
                          Kho luân chuyển: LC.032532-32535
                          Kho Thiếu nhi: TN.028622-28626
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
880.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.12. - 2018. - 188 tr..     sLC.032536
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003674
                          Kho luân chuyển: LC.032536-32539
                          Kho Thiếu nhi: TN.028627-28631
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
881.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.13. - 2018. - 204 tr..     sLC.032540
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003675
                          Kho luân chuyển: LC.032540-32543
                          Kho Thiếu nhi: TN.028632-28636
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
882.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.14. - 2018. - 200 tr..     sLC.032544
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003676
                          Kho luân chuyển: LC.032544-32547
                          Kho Thiếu nhi: TN.028637-28641
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
883.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.15. - 2018. - 188 tr..     sLC.032548
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003677
                          Kho luân chuyển: LC.032548-32551
                          Kho Thiếu nhi: TN.028642-28646
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
884.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.16. - 2018. - 172 tr..     sLC.032552
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003678
                          Kho luân chuyển: LC.032552-32555
                          Kho Thiếu nhi: TN.028647-28651
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
885.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.17. - 2018. - 188 tr..     sLC.032556
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003679
                          Kho luân chuyển: LC.032556-32559
                          Kho Thiếu nhi: TN.028652-28656
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
886.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.18. - 2018. - 172 tr..     sLC.032561
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003680
                          Kho luân chuyển: LC.032561-32564
                          Kho Thiếu nhi: TN.028657-28661
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
887.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.19. - 2018. - 180 tr..     sLC.032565
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003681
                          Kho luân chuyển: LC.032565-32568
                          Kho Thiếu nhi: TN.028662-28666
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
888.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.20. - 2018. - 172 tr..     sLC.032565
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003729
                          Kho Thiếu nhi: TN.028897-28900
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
889.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.21. - 2019. - 170 tr..     sLC.032565
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004018
                          Kho Thiếu nhi: TN.029741-29744
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
890.  Thánh địa linh hồn - Tsubasa / Clamp ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1 : Cất giữ lời hứa trong tim, tiến về tân thế giới!. - 2018. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH107Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003749
                          Kho Thiếu nhi: TN.028982-28985
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
891.  Thánh địa linh hồn - Tsubasa / Clamp ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2 : Tiến lên! Đi tìm sự thật. - 2018. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH107Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003750
                          Kho Thiếu nhi: TN.028986-28989
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
892.  Thánh địa linh hồn - Tsubasa / Clamp ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3 : Nắm chặt tương lai trong màn đêm tăm tối. - 2018. - 224 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH107Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003751
                          Kho Thiếu nhi: TN.028990-28993
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
893. Thẩm phục. Phù sinh lục ký : Tiểu thuyết : Tản văn / Thẩm Phục ; Châu Hải Đường dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 247 tr. ; 21 cm.     sLC.033703
     Phân loại: 895.1348 / PH500S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040953
                          Kho Mượn: M.053914-53916
                          Kho luân chuyển: LC.033703-33706
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Tản văn; Trung Quốc
894. Thủy Anna. Cô đơn cũng không khóc : Thơ / Thủy Anna. - H. : Văn học, 2015. - 79 tr. ; 15 cm
     Phân loại: 895.92214 / C450Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040618
                          Kho Mượn: M.052951-52952
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
895.  Tiếng cú lúc nửa đêm / Hà Hương Sơn, Dương Quốc Khánh, Hoàng Thị Trúc Ly.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 196 tr. ; 21 cm.     sLC.033284
     Phân loại: 895.92230108 / T306C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040852
                          Kho Mượn: M.053612-53614
                          Kho luân chuyển: LC.033284-33288
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
896.  Tiếng gọi từ vì sao xa : Truyện tranh / Nguyên tác: Makoto Shinkai ; Tranh truyện: Mizu Sahara ; Thu Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 232 tr. ; 21 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)
     Phân loại: 895.63 / T306-G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003748
                          Kho Thiếu nhi: TN.028978-28981
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
897.  Tiệm trừ yêu kì ảo / Kiri Wazawa ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2019. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / T304T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003824
                          Kho Thiếu nhi: TN.029311-29314
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
898.  Tiệm trừ yêu kì ảo / Kiri Wazawa ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2019. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / T304T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003825
                          Kho Thiếu nhi: TN.029315-29318
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
899.  Tiệm trừ yêu kì ảo / Kiri Wazawa ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2019. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / T304T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003826
                          Kho Thiếu nhi: TN.029319-29322
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
900.  Tiệm trừ yêu kì ảo / Kiri Wazawa ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.4. - 2019. - 194 tr.
     Phân loại: 895.63 / T304T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004022
                          Kho Thiếu nhi: TN.029757-29760
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
901. Toshikazu Kawaguchi. Khi lời nói dối còn chưa phơi bày : Tiểu thuyết / Toshikazu Kawaguchi ; Như Nữ dịch. - H. : Văn học, 2018. - 293 tr. ; 21 cm.     sLC.033219
     Phân loại: 895.636 / KH300L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040843
                          Kho Mượn: M.053436-53438
                          Kho luân chuyển: LC.033219-33222
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Nhật Bản
902. Triệu Bôn. Một phút và nửa đời người / Triệu Bôn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 225 tr. ; 19 cm.     sLC.033304
     Phân loại: 895.922334 / M458P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040856
                          Kho Mượn: M.053624-53626
                          Kho luân chuyển: LC.033304-33308
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
903.  Truyện ngắn đặc sắc thế giới / O. Henry, Cobblestone Riley, Hermann Hesse... ; Phạm Đức Hùng dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 247 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 808.83 / TR527N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040789
                          Kho Mượn: M.053497-53498
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Thế giới
904. Trà Hựu Thanh. Hoa hồng thép / Trà Hựu Thanh ; Dịch giả: Nguyễn Thị Thại. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          T.1 : Bút lục về các vụ án nước Thái. - 2018. - 391 tr..     sLC.033452
     Phân loại: 895.136 / H401H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040889
                          Kho Mượn: M.053723-53725
                          Kho luân chuyển: LC.033452-33455
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện trinh thám; Trung Quốc
905. Trà Hựu Thanh. Hoa hồng thép / Trà Hựu Thanh ; Dịch giả: Nguyễn Thị Thại. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          T.2 : Bút lục về các vụ án quốc tế đặc biệt. - 2018. - 445 tr..     sLC.033452
     Phân loại: 895.136 / H401H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040890
                          Kho Mượn: M.053726-53727
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện trinh thám; Trung Quốc
906. Trí. Em đau lòng lắm, anh vừa lòng chưa ? : Tản văn / Trí. - H. : Văn học, 2018. - 203 tr. ; 21 cm.     sLC.032943
     Phân loại: 895.9228408 / E202Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040532
                          Kho Mượn: M.052705-52708
                          Kho luân chuyển: LC.032943-32944
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Việt Nam
907. Trí. Nghe nói anh muốn chia tay / Trí. - H. : Thanh Niên, 2018. - 214 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách người trẻ Việt).     sLC.033379
     Phân loại: 895.9228408 / NGH200N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040872
                          Kho Mượn: M.053672-53674
                          Kho luân chuyển: LC.033379-33382
     Từ khoá: Truyện ngắn; Văn học hiện đại; Tản văn; Việt Nam
908.  Trò chơi cút bắt / Io Sakisaka ; R. E. I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2018. - 200 tr.
     Phân loại: 895.63 / TR400C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003731
                          Kho Thiếu nhi: TN.028905-28908
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
909.  Trò chơi cút bắt / Io Sakisaka ; R. E. I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / TR400C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003732
                          Kho Thiếu nhi: TN.028909
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
910.  Trò chơi cút bắt / Io Sakisaka ; R. E. I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2018. - 176 tr.
     Phân loại: 895.63 / TR400C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003733
                          Kho Thiếu nhi: TN.028910-28913
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
911.  Trò chơi cút bắt / Io Sakisaka ; R. E. I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.4. - 2018. - 176 tr.
     Phân loại: 895.63 / TR400C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003734
                          Kho Thiếu nhi: TN.028914-28917
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
912.  Trò chơi cút bắt / Io Sakisaka ; R. E. I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.5. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / TR400C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003735
                          Kho Thiếu nhi: TN.028918-28921
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
913.  Trò chơi cút bắt / Io Sakisaka ; R. E. I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.6. - 2018. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / TR400C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003736
                          Kho Thiếu nhi: TN.028922-28925
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
914.  Trò chơi cút bắt / Io Sakisaka ; R. E. I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.7. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / TR400C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003737
                          Kho Thiếu nhi: TN.028926-28929
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
915.  Trường Sa những điểm nhìn gần / Phùng Văn Khai, Nguyễn Mạnh Hùng, Lưu Thị Bạch Liễu.... - H. : Lao động, 2018. - 177 tr. ; 21 cm.     sLC.032972
     Phân loại: 895.922808 / TR561S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040543
                          Kho Mượn: M.052748-52751
                          Kho luân chuyển: LC.032972-32974
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Việt Nam
916. Trần Dũng. Những người đàn ông : Truyện ngắn chọn lọc / Trần Dũng. - H. : Hồng Đức, 2018. - 257 tr. ; 19 cm.     sLC.033568
     Phân loại: 895.92234 / NH556N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040919
                          Kho Mượn: M.053812-53814
                          Kho luân chuyển: LC.033568-33571
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
917. Trần Huy. Những hạt giống của tình yêu thương: Ngôi nhà của mẹ, cây cầu của ông / Truyện: Trần Huy ; Minh họa: Phạm Thẩm ; Vũ Thị Thanh Huyền dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 86 tr. ; 21 cm. - (Dành cho lứa tuổi 7+)
     Phân loại: 895.13 / NH556H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003829
                          Kho Thiếu nhi: TN.029327-29328
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Trung Quốc
918. Trần Huy. Những hạt giống của tình yêu thương: Quà tặng cho hai người bố / Truyện: Trần Huy ; Minh họa: Phạm Thẩm ; Vũ Thị Thanh Huyền dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 77 tr. ; 21 cm. - (Dành cho lứa tuổi 7+)
     Phân loại: 895.13 / NH556H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003830
                          Kho Thiếu nhi: TN.029329-29330
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Trung Quốc
919. Trần Lãng Diệp. Đường một chiều : Tiểu thuyết / Trần Lãng Diệp. - H. : Văn học, 2017. - 302 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / Đ561M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040613
                          Kho Mượn: M.052941-52942
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
920. Trần Mai Anh. Hành trình yêu thương - Nhật kí Thiện Nhân / Trần Mai Anh. - H. : Kim Đồng, 2017. - 310 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.9228403 / H107T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040481
                          Kho Mượn: M.052521-52522
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Nhật kí; Việt Nam
921. Trần Thị Thắng. Cội rễ : Tiểu thuyết / Trần Thị Thắng. - H. : Dân trí, 2019. - 239 tr. ; 21 cm.     sLC.033992
     Phân loại: 895.92234 / C425R
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.041026
                          Kho Mượn: M.054129-54131
                          Kho luân chuyển: LC.033992-33996
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
922. Trần Tiễn Cao Đăng. Những gặp gỡ không thể có : Tập truyện / Trần Tiễn Cao Đăng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 233 tr. ; 21 cm. - (Văn học Việt Nam đương đại).     sLC.033580
     Phân loại: 895.92234 / NH556G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040922
                          Kho Mượn: M.053821-53823
                          Kho luân chuyển: LC.033580-33583
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
923. Trần Tâm. Khuyển Đế : Tập truyện / Trần Tâm. - H. : Văn học, 2017. - 175 tr. ; 21 cm.     sLC.033529
     Phân loại: 895.92234 / KH527Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040908
                          Kho Mượn: M.053781-53783
                          Kho luân chuyển: LC.033529-33531
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn
924. Trần Văn Sáu. Học tốt ngữ văn 10 / Trần Văn Sáu, Trần Tước Nguyên. - H. : Thanh Niên. - 24 cm
          T.1. - 2018. - 135 tr.
     Phân loại: 807 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040516
                          Kho Mượn: M.052641-52644
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 10; Sách đọc thêm
925. Trần Văn Sáu. Học tốt ngữ văn 10 / Trần Văn Sáu, Trần Tước Nguyên. - H. : Thanh Niên. - 24 cm
          T.2. - 2018. - 111 tr.
     Phân loại: 807 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040517
                          Kho Mượn: M.052645-52648
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 10; Sách đọc thêm
926. Trần Văn Sáu. Học tốt ngữ văn 11 / Trần Văn Sáu, Trần Tước Nguyên. - H. : Thanh Niên. - 24 cm
          T.1. - 2018. - 151 tr.
     Phân loại: 807 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040521
                          Kho Mượn: M.052661-52664
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 11; Sách đọc thêm; Trung học cơ sở
927. Trần Văn Sáu. Học tốt ngữ văn 11 / Trần Văn Sáu, Trần Tước Nguyên. - H. : Thanh Niên. - 24 cm
          T.2. - 2018. - 127 tr.
     Phân loại: 807 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040522
                          Kho Mượn: M.052665-52668
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 11; Sách đọc thêm; Trung học cơ sở
928. Trần Văn Sáu. Học tốt ngữ văn 12 / Trần Văn Sáu, Trần Tước Nguyên. - H. : Thanh Niên. - 24 cm
          T.1. - 2018. - 199 tr.
     Phân loại: 807 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040524
                          Kho Mượn: M.052673-52676
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 12; Trung học cơ sở; Sách đọc thêm
929. Trần Văn Sáu. Học tốt ngữ văn 12 / Trần Văn Sáu, Trần Tước Nguyên. - H. : Thanh Niên. - 24 cm
          T.2. - 2018. - 151 tr.
     Phân loại: 807 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040525
                          Kho Mượn: M.052677-52680
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 12; Trung học cơ sở; Sách đọc thêm
930. Trần Văn Thước. Khép một vòng xoay / Trần Văn Thước. - H. : Dân trí, 2018. - 169 tr. ; 21 cm.     sLC.033532
     Phân loại: 895.92234 / KH206M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040909
                          Kho Mượn: M.053784-53786
                          Kho luân chuyển: LC.033532-33535
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn
931.  Trận địa chim én bay / Nguyễn Hùng Sơn, Thu Huyền, Mai Loan.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 238 tr. ; 21 cm.     sLC.033997
     Phân loại: 895.92230108 / TR121Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.041027
                          Kho Mượn: M.054132-54134
                          Kho luân chuyển: LC.033997-34001
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
932.  Trọ nơi thành phố / Dương Đức Khánh, Hoàng Thanh Hương, Vũ Thanh Lịch.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 191 tr. ; 21 cm.     sLC.0333319
     Phân loại: 895.92230108 / TR400N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040859
                          Kho Mượn: M.053633-53635
                          Kho luân chuyển: LC.033319-33323
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
933.  Tuyển chọn 25 đề thi ngữ văn kì thi THPT / Biên soạn: Phạm Thị Hương Quỳnh chủ biên, Lê Thu Hằng, Nguyễn Thị Thương. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2017. - 163 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / T527C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040489
                          Kho Mượn: M.052543-52546
     Từ khoá: Sách luyện thi; Ngữ văn; Trung học phổ thông
934. Tàn Tiểu Tuyết. Vì là anh, muộn một chút cũng không sao : Tản văn / Tàn Tiểu Tuyết ; lương Ngân dịch. - H. : Văn học, 2018. - 310 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt).     sLC.033791
     Phân loại: 895.18608 / V300L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040975
                          Kho Mượn: M.053980-53982
                          Kho luân chuyển: LC.033791-33794
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Trung Quốc
935.  Tai trái / Nhiên Tuyết Mạn ; Tạ Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên. - 21 cm
          T.1. - 2018. - 322 tr..     sLC.033855
     Phân loại: 895.136 / T103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040991
                          Kho Mượn: M.054028-54030
                          Kho luân chuyển: LC.033855-33858
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
936.  Tai trái / Nhiên Tuyết Mạn ; Tạ Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên. - 21 cm
          T.2. - 2018. - 321 tr..     sLC.033859
     Phân loại: 895.136 / T103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040992
                          Kho Mượn: M.054031-54033
                          Kho luân chuyển: LC.033859-33862
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
937. Tân Di Ổ. Hóa ra anh vẫn ở đây : Tiểu thuyết / Tân Di Ổ ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Văn học. - 21 cm
          T.1. - 2018. - 349 tr..     sLC.033731
     Phân loại: 895.136 / H401R
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040960
                          Kho Mượn: M.053934-53936
                          Kho luân chuyển: LC.033731-33734
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
938. Tân Di Ổ. Hóa ra anh vẫn ở đây : Tiểu thuyết / Tân Di Ổ ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Văn học. - 21 cm
          T.2. - 2018. - 349 tr..     sLC.033735
     Phân loại: 895.136 / H401R
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040961
                          Kho Mượn: M.053937-53939
                          Kho luân chuyển: LC.033735-33738
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
939. Tô Hoài. Kim Đồng / Tô Hoài. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2018. - 120 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.9223 / K310Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003820
                          Kho Thiếu nhi: TN.029303-29304
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Việt Nam
940. Tô Hoài. Vừ A Dính / Tô Hoài. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2018. - 56 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.9223 / V550A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003819
                          Kho Thiếu nhi: TN.029301-29302
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Việt Nam
941.  Tý quậy : Truyện tranh / Đào Hải. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.9. - 2019. - 188 tr.
     Phân loại: 895.9223 / T600Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003852
                          Kho Thiếu nhi: TN.029375-29376
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam
942.  Tý quậy : Truyện tranh / Đào Hải. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.10. - 2019. - 164 tr.
     Phân loại: 895.9223 / T600Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003853
                          Kho Thiếu nhi: TN.029377-29378
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam
943.  Tấn trò đời / Honoré de Balzac ; Biên soạn, hiệu đính: Lê Hồng Sâm chủ biên, Đặng Anh Đào, Đặng Thị Hạnh.... - H. : Văn học. - 24 cm
          T.1. - 2018. - 396 tr.
     Phân loại: 843.7 / T121T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040593
                          Kho Mượn: M.052901-52902
     Từ khoá: Văn học cận đại; Tiểu thuyết; Pháp
944.  Tớ muốn ăn tụy của cậu / Nguyên tác: Yoru Sumino ; Tranh truyện: Idumi Kirihara ; R.E.I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2018. - 216 tr.
     Phân loại: 895.63 / T460M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003746
                          Kho Thiếu nhi: TN.028970-28973
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
945.  Tớ muốn ăn tụy của cậu / Nguyên tác: Yoru Sumino ; Tranh truyện: Idumi Kirihara ; R.E.I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2018. - 216 tr.
     Phân loại: 895.63 / T460M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003747
                          Kho Thiếu nhi: TN.028974-28977
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
946. Tửu Tiểu Thất. Vợ ơi, theo anh về nhà ! : Tiểu thuyết / Tửu Tiểu Thất ; Lam Nguyệt dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học, 2018. - 608 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.136 / V460Ơ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040626
                          Kho Mượn: M.052967-52968
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
947. Tự Do Cực Quang. Anh đã từng yêu em, nghĩ lại thấy đau lòng : Tiểu thuyết / Tự Do Cực Quang ; Nguyễn Minh Thu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 541 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.136 / A107Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040630
                          Kho Mượn: M.052975-52976
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
948. Verne, Jules. Hòn đảo bí mật / Jules Verne ; Trần Trọng Thảo dịch, tút gọn và giới thiệu. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2019. - 209 tr. ; 21 cm. - (Văn học cổ điển chọn lọc).     sLC.030789
     Phân loại: 843.8 / H430Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040632
                          Kho Mượn: M.052979-52980
     Từ khoá: Văn học cổ điển; Tiểu thuyết; Pháp
949. Vian, Boris. Bọt tháng ngày : Tiểu thuyết / Boris Vian ; Lê Phong Tuyết dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 254 tr. ; 21 cm.     sLC.033489
     Phân loại: 843.914 / B435T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040898
                          Kho Mượn: M.053751-53753
                          Kho luân chuyển: LC.033489-33492
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Pháp
950. Vinci, Leonardo da. Những tuyệt phẩm dành cho thiếu nhi / Leonardo da Vinci ; Bùi Thị Thái Dương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 25 cm
     Phân loại: 853 / NH556T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003843
                          Kho Thiếu nhi: TN.029355-29356
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Italia
951.  Viết tiếp bản hùng ca Tây Bắc : Ký / Hoàng Thế Sinh, Trần Cao Đàm, Vũ Quốc Khánh.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 241 tr. ; 21 cm.     sLC.032975
     Phân loại: 895.922840808 / V308T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040544
                          Kho Mượn: M.052752-52755
                          Kho luân chuyển: LC.032975-32977
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Văn xuôi; Việt Nam
952. Voigt, Emily. Con rồng trong bể kính : Câu chuyện thật về quyền lực, nỗi ám ảnh và loài cá đang thèm muốn nhất / Emily Voigt ; Orkid dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 343 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 813.6 / C430R
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040611
                          Kho Mượn: M.052937-52938
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
953. Vu Lập Cực. Một tâm hồn đẹp / Vu Lập Cực ; Hương Hương dịch. - H. : Văn học, 2018. - 247 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.136 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040836
                          Kho Đọc: LD.001021-1025
                          Kho Mượn: M.053185-53186
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện; Trung Quốc
954.  Vòng xoáy tận cùng : Tập truyện ngắn / Xuân Nguyên, Nguyễn Đức Long, Hoàng Thu Hương.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 246 tr. ; 19 cm.     sLC.033747
     Phân loại: 895.92230108 / V431X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040964
                          Kho Mượn: M.053946-53948
                          Kho luân chuyển: LC.033747-33750
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
955. Vô Xứ Khả Đào. Trở về nơi tình yêu bắt đầu / Vô Xứ Khả Đào ; Nguyễn Hải Phương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 522 tr. ; 21 cm.     sLC.033061
     Phân loại: 895.136 / TR460V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040644
                          Kho Mượn: M.053187-53188
                          Kho luân chuyển: LC.033061-33063
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
956. Võ Diệu Thanh. Về từ hành tinh ký ức : Ký sự / Võ Diệu Thanh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 219 tr. ; 21 cm.     sLC.033723
     Phân loại: 895.9228403 / V250T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040958
                          Kho Mượn: M.053929-53931
                          Kho luân chuyển: LC.033723-33726
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Kí  sự; Việt Nam
957. Võ Thu Hương. Miền nhớ : Tản văn / Võ Thu Hương. - H. : Văn học, 2018. - 211 tr. ; 21 cm.     sLC.033620
     Phân loại: 895.9228408 / M305N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040932
                          Kho Mượn: M.053851-53853
                          Kho luân chuyển: LC.033620-33623
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Việt Nam
958. Văn Lê. Thù lao cuộc sống : Tiểu thuyết / Văn Lê. - H. : Quân đội nhân dân, 2018. - 339 tr. ; 21 cm.     sLC.033711
     Phân loại: 895.92234 / TH500L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040955
                          Kho Mượn: M.053920-53922
                          Kho luân chuyển: LC.033711-33714
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
959. Vĩnh Trà. Núi không đỉnh : Tiểu thuyết / Vĩnh Trà. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 267 tr. ; 19 cm.     sLC.033576
     Phân loại: 895.92234 / N510K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040921
                          Kho Mượn: M.053818-53820
                          Kho luân chuyển: LC.033576-33579
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
960. Vũ Trọng Phụng. Cạm bẫy người và những chuyện khác / Vũ Trọng Phụng. - H. : Văn học, 2017. - 259 tr. ; 16 cm. - (Văn học Việt Nam hiện đại)
     Phân loại: 895.922332 / C104B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040638
                          Kho Mượn: M.052991-52992
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
961.  Vấn đề đạo đức xã hội và nhân cách con người trong văn học, nghệ thuật hiện nay / Lê Khả Phiêu, Đinh Xuân Dũng, Phan Trọng Thưởng... ; Nguyễn Thị Tố Ninh chủ biên. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 315 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về vấn đề đạo đức xã hội và nhân cách con người trong văn học, nghệ thuật hiện nay; văn học với việc xây dựng đạo đức xã hội và nhân cách con người; giới thiệu các loại hình nghệ thuật với việc xây dựng đạo đức xã hội và nhân cách con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay   
     Phân loại: 895.92209 / V121Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040819
                          Kho Mượn: M.053552-53553
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Lí luận văn học; Đạo đức xã hội; Nhân cách; Người Việt Nam
962.  Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn / Lưu Đồng ; Mỹ Linh dịch. - H. : Văn học. - 21 cm
          T.1. - 2018. - 423 tr..     sLC.033819
     Phân loại: 895.136 / V452V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040982
                          Kho Mượn: M.054001-54003
                          Kho luân chuyển: LC.033819-33822
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
963.  Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn / Lưu Đồng ; Mỹ Linh dịch. - H. : Văn học. - 21 cm
          T.2. - 2018. - 351 tr..     sLC.033823
     Phân loại: 895.136 / V452V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040983
                          Kho Mượn: M.054004-54006
                          Kho luân chuyển: LC.033823-33826
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
964. Wharton, Edith. Chỉ ngu ngơ mới biết cười / Edith Wharton ; Lan Hương dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 406 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 813.52 / CH300N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040606
                          Kho Mượn: M.052927-52928
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
965.  XXX holic rei / Clamp ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / X-000-X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003771
                          Kho Thiếu nhi: TN.029088-29091
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
966.  XXX holic rei / Clamp ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / X-000-X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003772
                          Kho Thiếu nhi: TN.029092-29095
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
967.  XXX holic rei / Clamp ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2018. - 196 tr.
     Phân loại: 895.63 / X-000-X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003773
                          Kho Thiếu nhi: TN.029096-29099
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
968.  Xứ Đoài Mây Trắng / Nguyễn Sơn Đỗng. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 24 cm
          T.1. - 2018. - 478 tr.
     Phân loại: 895.92234 / X550Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040636
                          Kho Mượn: M.052987-52988
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
969. Yasushi Kitagawa. Chúng ta sẽ còn gặp lại : Tiểu thuyết / Yasushi Kitagawa ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Văn học, 2018. - 191 tr. ; 20 cm.     sLC.033199
     Phân loại: 895.636 / CH513T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040838
                          Kho Mượn: M.053421-53423
                          Kho luân chuyển: LC.033199-33202
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Nhật Bản
970. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.1. - 2018. - 128 tr
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004114
                          Kho Thiếu nhi: TN.030119-30122
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
971. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.2. - 2018. - 124 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004115
                          Kho Thiếu nhi: TN.030123-30125, TN.030154
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
972. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.4. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004116
                          Kho Thiếu nhi: TN.030126-30129
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
973. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.8. - 2019. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004133
                          Kho Thiếu nhi: TN.030190-30193
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
974. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.9. - 2019. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004134
                          Kho Thiếu nhi: TN.030194-30197
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
975. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.13. - 2019. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004135
                          Kho Thiếu nhi: TN.030198-30200
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
976. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.15/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004117
                          Kho Thiếu nhi: TN.030130-30133
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
977. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.15/ Hà Thủy dịch. - 2019. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.030274
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
978. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.17/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 124 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004118
                          Kho Thiếu nhi: TN.030134-30137
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
979. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.18/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004119
                          Kho Thiếu nhi: TN.030138-30141
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
980. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.19/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004120
                          Kho Thiếu nhi: TN.030142-30145
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
981. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.20/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004121
                          Kho Thiếu nhi: TN.030146-30149
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
982. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.21/ Vũ Minh Hiền dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004122
                          Kho Thiếu nhi: TN.030150-30153
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
983. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.22/ Vũ Minh Hiền dịch. - 2019. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.030279-30283
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
984. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.31/ Đỗ Thị Châm dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004123
                          Kho Thiếu nhi: TN.030155-30158
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
985. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.32/ Đỗ Thị Châm dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004124
                          Kho Thiếu nhi: TN.030159-30162
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
986. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.33/ Đỗ Thị Châm dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004125
                          Kho Thiếu nhi: TN.030163-30166
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
987. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.35/ Barbie Ayumi dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004126
                          Kho Thiếu nhi: TN.030167-30170
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
988. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.36/ Hà Thủy dịch. - 2019. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.030275-30276
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
989. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.36/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004127
                          Kho Thiếu nhi: TN.030171-30172
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
990. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.37/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004128
                          Kho Thiếu nhi: TN.030173-30174
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
991. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.37/ Hà Thủy dịch. - 2019. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.030277-30278
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
992. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.41/ Hà Thủy dịch. - 2019. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.030284-30288
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
993. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.41/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004129
                          Kho Thiếu nhi: TN.030175-30177
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
994. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.43/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004130
                          Kho Thiếu nhi: TN.030178-30181
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
995. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.43/ Hà Thủy dịch. - 2019. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.030289-30293
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
996. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.44/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004131
                          Kho Thiếu nhi: TN.030182-30185
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
997. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.46/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004132
                          Kho Thiếu nhi: TN.030186-30189
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
998. Y Mùi. Đường chiều : Tập truyện ngắn / Y Mùi. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 246 tr. ; 19 cm.     sLC.033616
     Phân loại: 895.92234 / Đ561C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040931
                          Kho Mượn: M.053848-53850
                          Kho luân chuyển: LC.033616-33619
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
999. Zelda. Lúc nào cũng là quá muộn / Zelda. - H. : Phụ nữ, 2018. - 140 tr. ; 18 cm.     sLC.032948
     Phân loại: 895.92214 / L506N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040534
                          Kho Mượn: M.052713-52716
                          Kho luân chuyển: LC.032948-32950
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
1000.  Ông bạn thượng tá / Hoàng Thanh Hương, Bùi Qang Khánh, Trần Thị Tú Ngọc.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 203 tr. ; 21 cm.     sLC.033352
     Phân loại: 895.92230108 / Ô455B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040866
                          Kho Mượn: M.053654-53656
                          Kho luân chuyển: LC.033352-33356
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
1001. Đinh Xuân Dũng. Tổ quốc, đồng đội và văn nghệ : Lý luận, phê bình / Đinh Xuân Dũng. - H. : Văn học, 2019. - 283 tr. ; 22 cm.     sLC.033362
     Phân loại: 895.92209 / T450Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040868
                          Kho Mượn: M.053660-53662
                          Kho luân chuyển: LC.033362-33366
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; Nghệ thuật; Lí luận văn học; Phê bình văn học
1002.  Đi buôn vàng : Tập truyện ngắn / Nguyễn Lam Thủy, Vũ Đảm, Đỗ Trọng Khơi.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 219 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92230108 / Đ300B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040608
                          Kho Mượn: M.052931-52932
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
1003. Đoàn Xuân tuyến. Kỳ quan thứ 9 : Tập truyện ngắn / Đoàn Xuân tuyến. - H. : Dân trí, 2018. - 194 tr. ; 21 cm.     sLC.033032
     Phân loại: 895.92234 / K600Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040389
                          Kho Mượn: M.052345
                          Kho luân chuyển: LC.033032-33034
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
1004. Đào Hải. Tý Quậy: Những truyện siêu buồn cười : Truyện tranh / Đào Hải. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2018. - 344 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.9223 / T600Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003854
                          Kho Thiếu nhi: TN.029379-29380
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam
1005. Đường Gia Tam Thiếu. Vì em, anh nguyện yêu cả thế giới này : Tiểu thuyết / Đường Gia Tam Thiếu ; Tùng Phong dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 419 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.136 / V300E
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040624
                          Kho Mượn: M.052963-52964
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
1006. Đại Vũ. Bông hoa địa ngục / Đại Vũ. - H. : Phụ nữ, 2018. - 294 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92234 / B455H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040641
                          Kho Mượn: M.052998-52999
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
1007.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2018. - 196 tr..     sLC.032574
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003683
                          Kho luân chuyển: LC.032574-32577
                          Kho Thiếu nhi: TN.028673-28677
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1008.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2018. - 196 tr..     sLC.032578
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003684
                          Kho luân chuyển: LC.032578-32581
                          Kho Thiếu nhi: TN.028678-28682
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1009.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2018. - 196 tr..     sLC.032582
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003685
                          Kho luân chuyển: LC.032582-32585
                          Kho Thiếu nhi: TN.028683-28687
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1010.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.4. - 2018. - 196 tr..     sLC.032586
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003686
                          Kho luân chuyển: LC.032586-32589
                          Kho Thiếu nhi: TN.028688-28692
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1011.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.5. - 2018. - 196 tr..     sLC.032590
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003687
                          Kho luân chuyển: LC.032590-32593
                          Kho Thiếu nhi: TN.028693-28697
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1012.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.6. - 2018. - 196 tr..     sLC.032594
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003688
                          Kho luân chuyển: LC.032594-32597
                          Kho Thiếu nhi: TN.028698-28702
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1013.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.7. - 2018. - 196 tr..     sLC.032598
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003689
                          Kho luân chuyển: LC.032598-32601
                          Kho Thiếu nhi: TN.028703-28707
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1014.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.8. - 2018. - 196 tr..     sLC.032602
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003690
                          Kho luân chuyển: LC.032602-32605
                          Kho Thiếu nhi: TN.028708-28712
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1015.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.9. - 2018. - 196 tr..     sLC.032606
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003691
                          Kho luân chuyển: LC.032606-32609
                          Kho Thiếu nhi: TN.028713-28716, TN.029043
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1016.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.10. - 2018. - 196 tr..     sLC.032610
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003692
                          Kho luân chuyển: LC.032610-32613
                          Kho Thiếu nhi: TN.028717-28721
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1017.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.11. - 2018. - 196 tr..     sLC.032614
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003693
                          Kho luân chuyển: LC.032614-32617
                          Kho Thiếu nhi: TN.028722-28726
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1018.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.12. - 2018. - 196 tr..     sLC.032618
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003694
                          Kho luân chuyển: LC.032618-32622
                          Kho Thiếu nhi: TN.028727-28730
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1019.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.13. - 2018. - 196 tr..     sLC.032623
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003695
                          Kho luân chuyển: LC.032623-32626
                          Kho Thiếu nhi: TN.028731-28735
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1020.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.14. - 2018. - 196 tr..     sLC.032627
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003696
                          Kho luân chuyển: LC.032627-32630
                          Kho Thiếu nhi: TN.028736-28740
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1021.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.15. - 2018. - 196 tr..     sLC.032631
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003697
                          Kho luân chuyển: LC.032631-32634
                          Kho Thiếu nhi: TN.028741-28745
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1022.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.16. - 2018. - 192 tr..     sLC.032635
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003698
                          Kho luân chuyển: LC.032635-32638
                          Kho Thiếu nhi: TN.028746-28750
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1023.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.17. - 2018. - 192 tr..     sLC.032639
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003699
                          Kho luân chuyển: LC.032639-32642
                          Kho Thiếu nhi: TN.028751-28755
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1024.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.18. - 2018. - 196 tr..     sLC.032643
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003700
                          Kho luân chuyển: LC.032643-32646
                          Kho Thiếu nhi: TN.028756-28760
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1025.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.19. - 2018. - 196 tr..     sLC.032647
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003701
                          Kho luân chuyển: LC.032647-32650
                          Kho Thiếu nhi: TN.028761-28765
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1026.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.20. - 2018. - 196 tr..     sLC.032651
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003702
                          Kho luân chuyển: LC.032651-32654
                          Kho Thiếu nhi: TN.028766-28770
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1027.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.21. - 2018. - 204 tr..     sLC.032655
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003703
                          Kho luân chuyển: LC.032655-32658
                          Kho Thiếu nhi: TN.028771-28775
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1028.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.22. - 2018. - 196 tr..     sLC.032659
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003704
                          Kho luân chuyển: LC.032659-32662
                          Kho Thiếu nhi: TN.028776-28780
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1029.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.23. - 2018. - 204 tr..     sLC.032663
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003705
                          Kho luân chuyển: LC.032663-32666
                          Kho Thiếu nhi: TN.028781-28785
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1030.  Đừng kén chọn đồ ăn nhé!: Anh em nhà cà rốt : Truyện tranh / Lời: Baoyu, HeheMama ; Tranh: Lu Jia ; Người dịch: Nguyễn Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2019. - 48 tr. ; 22 cm. - (Sách dành cho tuổi mẫu giáo và nhi đồng)
     Phân loại: 895.13 / Đ556K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003913
                          Kho Thiếu nhi: TN.029459-29460
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Trung Quốc
1031.  Đừng kén chọn đồ ăn nhé!: Chú Cà Tím khỏe mạnh : Truyện tranh / Lời: Baoyu, HeheMama ; Tranh: Lu Jia ; Người dịch: Nguyễn Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2019. - 48 tr. ; 22 cm. - (Sách dành cho tuổi mẫu giáo và nhi đồng)
     Phân loại: 895.13 / Đ556K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003910
                          Kho Thiếu nhi: TN.029453-29454
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Trung Quốc
1032.  Đừng kén chọn đồ ăn nhé!: Chị em nhà cải : Truyện tranh / Lời: Baoyu, HeheMama ; Tranh: Lu Jia ; Người dịch: Nguyễn Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2019. - 48 tr. ; 22 cm. - (Sách dành cho tuổi mẫu giáo và nhi đồng)
     Phân loại: 895.13 / Đ556K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003912
                          Kho Thiếu nhi: TN.029457-29458
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Trung Quốc
1033.  Đừng kén chọn đồ ăn nhé!: Em ớt chuông sắc màu : Truyện tranh / Lời: BaoYu, HeheMama ; Tranh: Lu Jia ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 48 tr. ; 22 cm. - (Sách dành cho tuổi mẫu giáo và nhi đồng)
     Phân loại: 895.13 / Đ556K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003868
                          Kho Thiếu nhi: TN.029407-29408
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Trung Quốc
1034.  Đừng kén chọn đồ ăn nhé!: Họ nhà nấm xinh xắn : Truyện tranh / Lời: BaoYu, HeheMama ; Tranh: Lu Jia ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 48 tr. ; 22 cm. - (Sách dành cho tuổi mẫu giáo và nhi đồng)
     Phân loại: 895.13 / Đ556K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003869
                          Kho Thiếu nhi: TN.029409-29410
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Trung Quốc
1035.  Đừng kén chọn đồ ăn nhé!: Họ nhà súp lơ : Truyện tranh / Lời: Baoyu, HeheMama ; Tranh: Lu Jia ; Người dịch: Nguyễn Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2019. - 48 tr. ; 22 cm. - (Sách dành cho tuổi mẫu giáo và nhi đồng)
     Phân loại: 895.13 / Đ556K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003915
                          Kho Thiếu nhi: TN.029463-29464
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Trung Quốc
1036.  Đừng kén chọn đồ ăn nhé!: Nhà cá thông minh : Truyện tranh / Lời: Baoyu, HeheMama ; Tranh: Lu Jia ; Người dịch: Nguyễn Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2019. - 48 tr. ; 22 cm. - (Sách dành cho tuổi mẫu giáo và nhi đồng)
     Phân loại: 895.13 / Đ556K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003914
                          Kho Thiếu nhi: TN.029461-29462
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Trung Quốc
1037.  Đừng kén chọn đồ ăn nhé!: Những bé trứng xinh : Truyện tranh / Lời: Baoyu, HeheMama ; Tranh: Lu Jia ; Người dịch: Nguyễn Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2019. - 48 tr. ; 22 cm. - (Sách dành cho tuổi mẫu giáo và nhi đồng)
     Phân loại: 895.13 / Đ556K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003911
                          Kho Thiếu nhi: TN.029455-29456
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Trung Quốc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây