Các đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ hai - 08/06/2020 10:08 18 0

 Những ngày qua, các đảng bộ cơ sở trong tỉnh tiếp tục tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

* Xây dựng xã Đồng Tuyển đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ngày 6/6, Đại hội Đảng bộ xã Đồng Tuyển (TP. Lào Cai) lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức thành công.

Với tinh thần phát huy nội lực, đổi mới, sáng tạo, kết thúc nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ xã Đồng Tuyển đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX. Trong đó có nhiều kết quả nổi bật, như: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, các tiềm năng, lợi thế của địa phương được khai thác tốt, có cơ chế phù hợp tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển. Tổng giá trị sản phẩm đạt 283.289 triệu đồng (đạt 292,9% so với nghị quyết); tỷ trọng thương mại, dịch vu tăng lên 50,3%, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đạt 45,12 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp đạt 150 triệu đồng/ha.... Việc huy động xã hội hóa làm đường giao thông, xây dựng điểm văn hóa khu dân cư nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân; cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện và ngày càng khang trang, hiện đại.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở khu dân cư được quan tâm, củng cố. Đặc biệt, chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm. Hằng năm, có 100% chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã khóa mới.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 -2025, đó là Xây dựng xã Đồng Tuyển đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển kinh tế nhanh và giảm nghèo bền vững, nhân rộng các mô hình nông nghiệp, chất lượng có ứng dụng một phần công nghệ cao vào sản xuất; phát triển văn hóa xã hội toàn diện, nâng cao nguồn nhân lực, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân...

Cùng với đó, Đảng bộ xã lựa chọn 2 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp chất lượng gắn với du lịch sinh thái và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, trọng tâm là duy trì và nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ. Trong đó, xác định 1 số mục tiêu cụ thể, như: Phấn đấu xây dựng xã Đồng Tuyển cơ bản đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm, hoàn thành 5/5 thôn kiểu mẫu, cơ bản xã không còn hộ nghèo, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ xã đạt trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Thành ủy Lào Cai tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tuyển nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tuyển, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP. Lào Cai lần thứ XXIII và thông qua nghị quyết đại hội.

* Quyết tâm xây dựng phường Lào Cai đạt chuẩn văn minh đô thị

Trong 2 ngày (4 – 5/6), Đảng bộ phường Lào Cai (thành phố Lào Cai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 156 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 500 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh đại hội.
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Sau khi thực hiện sáp nhập hai phường Phố Mới và Lào Cai (cũ) thành phường Lào Cai theo Nghị quyết 896 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng bộ phường Lào Cai có 19 chi bộ trực thuộc với 589 đảng viên.

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn đoàn kết, thống nhất, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 114,1%; thu nhập bình quân năm 2019 đạt 104 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng thương mại – dịch vụ chiếm 96,31%; tiểu thủ công nghiệp chiếm 3,6%; nông, lâm nghiệp chiếm 0,09%.

Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị được quan tâm; công tác quản lý, khai thác sử dụng đất đai chặt chẽ và hiệu quả; các lĩnh vực giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội đạt nhiều kết quả…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Lào Cai đặt mục tiêu: Thu nhập bình quân trên người đạt từ 170 triệu đồng/năm; 98% tỷ lệ rác thải sinh hoạt đô thị được thu gom; giới thiệu, tạo việc làm cho 95% trở lên số lao động trong độ tuổi lao động; 95% hộ đạt gia đình văn hóa; kết nạp 35 đảng viên; hằng năm, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Đại hội đã thống nhất thông qua 6 giải pháp chủ yếu để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra như: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng kinh tế bền vững; xây dựng, phát triển đô thị theo quy hoạch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh – xã hội của thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đổi mới và nâng cao công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để nhân dân hiểu và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ...

Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXIII gồm 21 đồng chí.

* Xã Xuân Hòa tập trung phát triển các cây trồng chủ lực theo hướng hàng hóa

Trong hai ngày 4 - 5/6, Đảng bộ xã Xuân Hòa (Bảo Yên) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, xã Xuân Hòa đã đạt được những kết quả nhất định trên tất cả các lĩnh vực. Đến hết năm 2019 đã  hoàn thành 11/24 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (ước hết năm 2020 đạt 15/24 chỉ tiêu), một số chỉ tiêu vượt kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm (ước năm 2020 đạt 30 triệu đồng/người/năm); giá trị sản xuất/ha đất canh tác tăng từ 45 triệu đồng (năm 2015) lên 52 triệu đồng (năm 2019), ước năm 2020 tăng lên 55 triệu đồng; cơ cấu nông, lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.
Lãnh đạo huyện Bảo Yên chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn xã Xuân Hòa ngày càng thay đổi, đến hết năm 2019 xã đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới; hạ tầng nông thôn được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân. Công tác xóa đói, giảm nghèo được thực hiện tốt, hằng năm giảm từ 3% - 4% tỷ lệ hộ nghèo trên toàn xã.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị từ xã đến thôn, bản. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc bố trí sử dụng cán bộ theo hướng ngày càng chuẩn hóa. Chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập thôn, bản theo đúng quy định, đầu nhiệm kỳ trên địa bàn xã có 31 thôn, bản, đến hết năm 2019, sau khi sáp nhập, xã Xuân Hòa còn lại 21 thôn. Công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ thôn, bản được đẩy mạnh, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 77 đảng viên.  Hiện nay, Đảng bộ có 286 đảng viên sinh họat ở 28 chi bộ trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Xuân Hòa xác định tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới và giải quyết việc làm cho người dân. Phấn hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với tinh thần thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu: Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm từ 2% - 3%; giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng; duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp học, phấn đấu 6/6  trường đạt chuẩn quốc gia; 90% chi bộ trực thuộc đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ xã đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới gồm; bầu 13 đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

* Xây dựng phường Bắc Cường đạt chuẩn văn minh đô thị

Trong 2 ngày (3 - 4/6), Đảng bộ phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đều hoàn thành toàn diện, về đích sớm, kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Thực hiện đào tạo, giới thiệu việc làm cho gần 700 lao động; thu nhập bình quân đầu người đạt 101 triệu đồng/năm, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015; số hộ khá, giàu tăng nhanh, chiếm 65% số hộ gia đình; thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu thành phố Lào Cai giao. 5 năm qua đã vận động nhân dân đóng góp xã hội hóa trên 10 tỷ đồng nâng cấp 6 điểm văn hóa khu dân cư, xây dựng 4 tiểu công viên với diện tích 15.000 m2; lát gạch 4.000 m2 hành lang vỉa hè, thay thế cây xanh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng... Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời những vi phạm của đảng viên để uốn nắn; trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng kết nạp 25 đảng viên mới, đạt 100% .

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, mục tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 188 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương 60 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đến 2025 đạt 155 triệu đồng/ năm; đến 2025, doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 5.500 tỷ đồng, chiếm 94%; doanh thu tiểu thủ công nghiệp đạt 485 tỷ đồng, chiếm 5,8%; nông, lâm nghiệp 0,2%. Đến năm 2025, phường Bắc Cường đạt chuẩn các tiêu chí phường văn minh đô thị.

Ra mắt Ban Chấp hành phường Bắc Cường khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Lê Ngọc Giới được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy phường Bắc Cường. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXIII.

LAN HƯƠNG - KIỀU THU - MẠNH DŨNG - KIM NGÂN
 

Nguồn tin: baolaocai.vn/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song/cac-dang-bo-co-so-to-chuc-dai-hoi-nhiem-ky-2020-2025-z17n20200605084106364.htm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 Văn Bản

72/2013/NĐ-CP

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Thời gian đăng: 11/08/2017

lượt xem: 523 | lượt tải:110

24/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 11/08/2017

lượt xem: 490 | lượt tải:102

2132/BTTTT-VNCERT

Văn bản số 2132/BTTTT-VNCERT, ngày 18/7/2011, của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho các cổng/trang thông tin điện tử

Thời gian đăng: 11/08/2017

lượt xem: 467 | lượt tải:113

19/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 11/08/2017

lượt xem: 439 | lượt tải:107

43/2011/NĐ-CP

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Thời gian đăng: 11/08/2017

lượt xem: 513 | lượt tải:120
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây