Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai

Thứ tư - 05/12/2018 08:10 253 0
Diện mạo nông thôn nhiều đổi thay
Diện mạo nông thôn nhiều đổi thay

 

Công tác tuyên truyền luôn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, và quần chúng nhân dân, tạo nên sự thống nhất và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ quần chúng thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng đã đề ra. Vì vậy, để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 21, ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và hệ thống ngành tuyên giáo các cấp tích cực tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.
  
Phát huy vai trò của mình, trong 02 năm (2016-2018) các cơ quan chức năng và ngành tuyên giáo các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, loại hình tuyên truyền đa dạng như: Tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của các cấp; gắn tuyên truyền miệng với vận động trực tiếp các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới, trong đó ban Tuyên giáo các cấp đã tổ chức gần 34.000 hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho hơn 1 triệu lượt người tham gia để tuyên truyền việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh và nâng cao nhận thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cung cấp thông tin về các quan điểm chỉ đạo, kết quả triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ngoài ra, công tác tuyên truyền còn được gắn với các phong trào thi đua về Chương trình MTQG xây dựng NTM do các tổ chức chính trị - xã hội phát động như: Uỷ ban MTTQ với phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Hội cựu Chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn”, “Vệ sinh môi trường nông thôn”; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; Hội Phụ nữ với mô hình “nhà sạch, vườn đẹp” gắn với cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch”; Liên đoàn lao động với phong trào “phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”; Tỉnh Đoàn với phong trào “Tuổi trẻ Lào Cai xung kích xây dựng NTM”...

Đặc biệt, việc tuyên truyền được tổ chức sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Hội Văn học - Nghệ thuật, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch... Qua đó đã mở 10.000 lượt chương trình, chuyên mục thực hiện hơn 15.000 kịch bản, tin, bài, phóng sự, các sáng kiến và kinh nghiệm, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM. Các cơ quan, đơn vị có Cổng/Trang TTĐT đăng tải hơn 2.000 tin, bài về công tác xây dựng NTM. In ấn phát 2.000 cuốn tài liệu tuyên truyền về các gương điển hình trong xây dựng NTM (tháng 12/2016), in 5.000 tờ áp phích tuyên truyền về nông thôn mới cấp phát cho các huyện, thanh phố trong tỉnh. Lựa chọn 322 tập thể và 546 cá nhân là những gương điển hình, tiêu biểu trong NTM để tuyên dương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Duy trì và làm mới trên 2.000 điểm pa nô và trên 3.000 băng zôn, áp phích, khẩu hiệu...tuyên truyền về nông thôn mới.

Bước chuyển rõ nét nhất do công tác tuyên truyền mang lại đó là tư tưởng đồng sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng thành công NTM được thể hiện trên thực tế, công tác tuyên truyền đã làm chuyển đổi căn bản nhận thức của người dân và thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo khí thế sôi nổi trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh với nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều điển hình tiến tiến; đã huy động sức mạnh của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong việc hiến đất, góp công, sức, kinh phí và hiện vật phục vụ cho Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Từ năm 2016 đến nay nhân dân các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh... đã tự nguyện đóng góp tiền của, công lao động, hiến đất và nhiều hiện vật khác với tổng giá trị gần 340 tỷ đồng, trong đó trên 104 tỷ đồng tiền mặt; trên 01 triệu ngày công lao động, hiến trên 300.000 m2 đất làm đường giao thông, nhà văn hóa, trường học, nghĩa trang, bãi rác…và nhiều hiện vật có giá trị khác.

Sau hai năm thực hiện Chỉ thị tỉnh Lào Cai đã có chuyển biến rõ nét, tính đến tháng 9/2018 đã có 36 xã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” đạt 72% kế hoạch giai đoạn 2016-2020; có 134/143 xã hoàn thành tiêu chí quy hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới; 48/143 xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông; 141/143 xã khu vực nông thôn đạt tiêu chí hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện; có 64/143 xã đạt tiêu chí trường học và toàn tỉnh 294 trường đạt chuẩn Quốc gia; có 61/143 xã nhà văn hóa, 1.278/1.564 thôn có nhà văn hóa thôn, 65/143 xã có 100% số thôn có nhà văn hóa sinh hoạt; có 129/143 xã có điểm phục vụ bưu chính; 109/143 xã có dịch vụ viễn thông và internet; 135/143 xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; 119/143 xã có ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành; có 118/143 xã đạt tiêu chí y tế. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn năm 2017 là 29,51% (giảm 5,6% so với năm 2016), ước tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn năm 2018 là 24,51% (giảm 5% so với năm 2017).

Như vậy, với sự tích cực đổi mới về công tác tuyên truyền của các cơ quan chức năng và hệ thống tuyên giáo các cấp, đến nay việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của tỉnh Lào Cai về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được thực hiện có hiệu quả, mang tới cho khu vực nông thôn, vùng cao của tỉnh những đổi thay sâu sắc và toàn diện, là động lực, đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để phấn đấu đến 2020 Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc.

Tác giả bài viết: Thanh Vân-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nguồn tin: nongthonmoilaocai.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 Văn Bản

72/2013/NĐ-CP

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Thời gian đăng: 11/08/2017

lượt xem: 473 | lượt tải:96

24/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 11/08/2017

lượt xem: 440 | lượt tải:91

2132/BTTTT-VNCERT

Văn bản số 2132/BTTTT-VNCERT, ngày 18/7/2011, của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho các cổng/trang thông tin điện tử

Thời gian đăng: 11/08/2017

lượt xem: 418 | lượt tải:100

19/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 11/08/2017

lượt xem: 390 | lượt tải:94

43/2011/NĐ-CP

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Thời gian đăng: 11/08/2017

lượt xem: 459 | lượt tải:104
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây