THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 
Nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2015), Thư viện tỉnh Lào Cai tổ chức biên soạn Thư mục chuyên đề với mong muốn góp phần cung cấp cho đông đảo độc giả những tư liệu tham khảo có giá trị trong việc tìm hiểu nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hôm nay và muôn đời sau. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
 
1.  Bác Hồ chúc mừng năm mới. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 115 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
     Tóm tắt: Giới thiệu các bài thơ chúc tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1945 đến năm 1969
     Phân loại: 959.704092 / B101H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031210
                          Kho Mượn: M.038843-38844
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh(1890-1969); Đạo đức cách mạng; Thơ chúc Tết
 
2.  Bác Hồ với sự tiến bộ của phụ nữ / Như Quỳnh, Nguyễn Thị Khương, Lê Minh Cầm.... - H. : Phụ nữ, 2008. - 255 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Gồm 2 phần: Những câu chuyện về tình thương yêu, dạy bảo của Bác đối với chị em phụ nữ và những kỷ niệm sâu đậm của phụ nữ đối với Người ; Các trích đoạn trong các bài viết, lời nói của Bác về vấn đề giải phóng phụ nữ và sự tiến bộ của phụ nữ
     Phân loại: 305.409597 / B101H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.030179
                          Kho Mượn: M.037641-37642
     Từ khoá: Hồ Chí Minh(1890-1969); Tiến bộ; Phụ nữ; Việt Nam
 
3.  Biên niên sự kiện tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Đỗ Hoàng Linh biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 535 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Tóm tắt: Giới thiệu thời gian diễn ra các sự việc, hoạt động, giao tiếp trong cuộc sống đời thường cũng như trong sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1890 đến năm 1969
     Phân loại: 959.704092 / B305N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031207
                          Kho Mượn: M.038837-38838
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh(1890-1969); Đạo đức cách mạng; Tiểu sử; Cuộc đời; Sự nghiệp
 
4. Bùi Đình Phong. Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay / Bùi Đình Phong. - H. : Thanh Niên, 2010. - 195 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài viết của tác giả trong vài năm trở lại đây tham gia các đề tài và hội thảo khoa học; đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Khẳng định những giá trị to lớn của di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay
     Phân loại: 335.4346 / GI-100T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031139
                          Kho Mượn: M.038702-38703
     Từ khoá: Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Di sản; Đạo đức; Việt Nam
 
5.  Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn : Trích tham luận của đại biểu quốc tế. - H. : Khoa học xã hội, 1995. - 306 tr. : ảnh chân dung ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam
     Tóm tắt: Trích giới thiệu các tham luận của các đại biểu quốc tế trình bày trong cuộc Hội thảo quốc tế tổ chức năm 1990 tại Hà Nội, theo quyết định của UNESCO để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1990)
     Phân loại: 3K5H6.6 / CH500T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.022270
     Từ khoá: Hồ Chí Minh(1890-1969); Danh nhân văn hóa; Hội thảo quốc tế; Việt Nam; UNESCO
 
6.  Chủ tịch Hồ Chí Minh - tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp. - H. : Văn hóa thông tin, 2001. - 180 tr. : ảnh ; 19 cm
     ĐTTSG: Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trực thuộc Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam
     Tóm tắt: Gồm 9 phần lớn giới thiệu thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Hồ Chí Minh và đức độ cao qúy của Người
     Phân loại: 3K5H6 / CH500T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.016440
                          Kho Mượn: M.019153-19154
     Từ khoá: Hồ Chí Minh; Tiểu sử; Sự nghiệp
 
7.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách nói và các viết. - H. : Khoa học xã hội, 2010. - 311 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Ngôn ngữ học
     Tóm tắt: Từ những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ngôn ngữ và cách nói, cách viết ; Bài học về cách nói, cách viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh ; Thử nghiên cứu phong cách ngôn ngữ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quan điểm lí thuyết giao tiếp ngôn ngữ...
     Phân loại: 418 / CH500T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031154
                          Kho Mượn: M.038732-38733
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh(1890-1969); Sử dụng; Ngôn ngữ; Việt Nam
 
8.  Chuyện kể Bác Hồ với công nhân / Lường Thị Lan sưu tầm và biên soạn. - Gia Lai : Hồng Bàng, 2012. - 235 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách danh nhân Hồ Chí Minh)
     Thư mục: tr. 234-235
     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kề về những nét phẩm cách cao đẹp, trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm trang bị cho công nhân tri thức, hiểu biết về nhiều mặt: đường lối, chính sách, luật pháp, khoa học kỹ thuật, công nghệ quản lý... để nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa
     Phân loại: 335.4346 / CH527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.035388
                          Kho Mượn: M.044461-44462
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Công nhân; Việt Nam; Truyện kể
 
9.  Chuyện kể Bác Hồ với nông dân / Lường Thị Lan sưu tầm và biên soạn. - Gia Lai : Hồng Bàng, 2012. - 267 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách danh nhân Hồ Chí Minh)
     Thư mục: tr. 266-267
     Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết, buổi gặp gỡ, chuyến công tác, hình ảnh sống động, câu nói chân thực, các chuyện kể cảm động của những nhân vật từng có dịp được tiếp xúc với Bác Hồ, được Người quan tâm, thăm hỏi, động viên. Qua đó thể hiện tình cảm của Bác đối với nông dân Việt Nam
     Phân loại: 335.4346 / CH527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.035391
                          Kho Mượn: M.044467-44468
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nông dân; Việt Nam; Truyện kể
 
10.  Chuyện kể Bác Hồ với phụ nữ / Nguyễn Văn Dương sưu tầm và biên soạn. - Gia Lai : Hồng Bàng, 2012. - 253 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách danh nhân Hồ Chí Minh)
     Thư mục: tr. 252-253
     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kề về những nét phẩm cách cao đẹp, trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu chuyện về tình cảm, sự quan tâm chăm sóc của Bác đối với phụ nữ, luôn động viên, cổ vũ phụ nữ Việt Nam phấn đấu vươn lên, khẳng định vị thế và những đóng góp của mình cho xã hội
     Phân loại: 335.4346 / CH527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.035385
                          Kho Mượn: M.044455-44456
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Phụ nữ; Việt Nam; Truyện kể; Lớp 10
 
11.  Chuyện kể Bác Hồ với thanh niên / Nguyễn Văn Dương sưu tầm và biên soạn. - Gia Lai : Hồng Bàng, 2012. - 259 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách danh nhân Hồ Chí Minh)
     Thư mục: tr. 258-259
     Tóm tắt: Tập hợp những chuyện kể cảm động của những nhân vật từng có dịp được tiếp xúc với Bác Hồ, góp phần làm rõ hơn quan điểm của Bác về giáo dục thanh niên, về vai trò to lớn của thế hệ trẻ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; khẳng định tình cảm, sự quan tâm của Bác đối với thanh niên và lòng kính yêu Bác của thế hệ trẻ Việt Nam
     Phân loại: 335.4346 / CH527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.035389
                          Kho Mượn: M.044463-44464
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thanh niên; Việt Nam; Truyện kể
 
12.  Chuyện kể Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng / Vũ Thị Kim Yến sưu tầm và biên soạn. - Gia Lai : Hồng Bàng, 2012. - 215 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách danh nhân Hồ Chí Minh)
     Thư mục: tr. 214-215
     Tóm tắt: Tập hợp những chuyện kể cảm động của những nhân vật từng có dịp được tiếp xúc với Bác Hồ, góp phần làm rõ hơn quan điểm của Bác về giáo dục thiếu niên, nhi đồng; khẳng định tình cảm, sự quan tâm, hết lòng vì thế hệ trẻ của Bác và lòng kính yêu Bác Hồ của thiếu niên, nhi đồng
     Phân loại: 335.4346 / CH527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.035387
                          Kho Mượn: M.044459-44460
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thiếu niên; Việt Nam; Truyện kể; Lớp 10; Nhi đồng
 
13.  Chuyện kể Bác Hồ với trí thức / Vũ Thị Kim Yến sưu tầm và biên soạn. - Gia Lai : Hồng Bàng, 2012. - 267 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách danh nhân Hồ Chí Minh)
     Thư mục: tr. 266-267
     Tóm tắt: Tập hợp những chuyện kể cảm động của những nhân vật từng có dịp được tiếp xúc với Bác Hồ, góp phần làm rõ hơn quan điểm của Bác về giáo dục thanh niên, về vai trò to lớn của thế hệ trẻ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc; khẳng định tình cảm, sự quan tâm của Bác đối với thanh niênTập hợp có chọn lọc các bài nói, bài viết, buổi gặp gỡ, chuyến công tác, hình ảnh sống động, câu nói chân thực, các chuyện kể cảm động của những nhân vật từng có dịp được tiếp xúc với Bác Hồ. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sứ mệnh lịch sử của trí thức và tầng lớp trí thức Việt Nam, về vấn đề giáo dục, trang bị cho trí thức nhiều mặt: đường lối, chính sách, luật pháp...  và lòng kính yêu Bác của thế hệ trẻ Việt Nam
     Phân loại: 335.4346 / CH527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.035390
                          Kho Mượn: M.044465-44466
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Trí thức; Việt Nam; Truyện kể
 
14.  Chuyện kể Bác Hồ với đồng bào các dân tộc / Vũ Thị Kim Yến sưu tầm và biên soạn. - Gia Lai : Hồng Bàng, 2012. - 215 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách danh nhân Hồ Chí Minh)
     Thư mục: tr. 214-215
     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể về những nét phẩm cách cao đẹp, trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự cổ vũ, khích lệ của Bác đối với cộng đồng các dân tộc thiểu số trong việc giữ gìn và phát huy nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; không ngừng nâng cao cảnh giác, kiên quyết phòng chống mọi âm mưu phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc; chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh
     Phân loại: 335.4346 / CH527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.035386
                          Kho Mượn: M.044457-44458
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Truyện kể; Lớp 10
 
15.  Di sản của Hồ Chủ Tịch về ngôn ngữ. - H. : Khoa học xã hội, 2010. - 251 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Ngôn ngữ học
     Tóm tắt: Hồ Chủ tịch với ngôn ngữ ; Viết gì, viết cho ai, viết như thế nào ; Một số suy nghĩ trong khi tìm hiểu di sản của Hồ Chủ tịch về ngôn ngữ ; Suy nghĩ về phong cách ngôn ngữ của Bác qua các bản thảo ; Học tập cách viết dễ hiểu của Bác Hồ...
     Phân loại: 418 / D300S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031155
                          Kho Mượn: M.038734-38735
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh(1890-1969); Di sản; Ngôn ngữ; Sử dụng
 
16.  Đinh ninh lời Bác : Kỷ niệm 115 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh / Biên soạn và trích dẫn: Đăng Quang, Mã Giang. - H. : Lao động, 2005. - 148 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 324.259707 / Đ312N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.019891
                          Kho Mượn: M.024734-24735
     Từ khoá: Hồ Chí Minh(1890-1969); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng; Đoàn kết dân tộc; Đạo đức
 
17.  Đinh ninh lời Bác : Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh / Biên soạn và trích dẫn: Đăng Quang, Mã Giang. - H. : Lao động, 2005. - 148 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Gồm những lời dạy của Bác được rút ra từ những bài nói và viết của Người về những vấn đề hết sức quan trọng như: Về xây dựng Đảng, về đạo đức và lối sống, về cần, kiệm, liêm , chính, chống thâm ô, lãng phí, quan liêu và chủ nghĩa cá nhân, về phê bình và tự phê bình, về đoàn kết, về chiến tranh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân...
     Phân loại: 324.259707 / Đ312N
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.028737-28738
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1989-1969); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng;  Đạo đức; Đoàn kết dân tộc
 
18. Đinh Thu Xuân. Bài ca Hồ Chí Minh / Đinh Thu Xuân. - H. : Công an nhân dân, 2010. - 231 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Tóm tắt: Hồ Chí Minh tên gọi, bút danh và tác phẩm ; Những năm Ngọ trong cuộc đời Hồ Chí Minh ; Bác Hồ với Nam Bộ kháng chiến ; Điện Biên Phủ biên niên sự kiện  qua những trang viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh...
     Phân loại: 959.704092 / B103C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031201
                          Kho Mượn: M.038825-38826
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh(1890-1969); Lịch sử hiện đại; Hồi kí
 
19. Đỗ Hoàng Linh. Hồ Chí Minh 474 ngày độc lập đầu tiên / Đỗ Hoàng Linh. - H. : Thanh niên, 2008. - 243 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách danh nhân Hồ Chí Minh)
     Thư mục: Tr.243
     Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện hoạt động vô cùng phong phú, sôi động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 16 tháng nóng bỏng, cam go từ ngày độc lập đầu tiên 2/9/1945 đến ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946...
     Phân loại: 959.704 / H450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.028101
                          Kho Mượn: M.034185-34186
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Hoạt động cách mạng; Độc lập; Việt Nam; Lịch sử
 
20. Đỗ Sâm. Những tấm gương tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh : Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" / Đỗ Sâm. - H. : Thông tin và truyền thông, 2013. - 250 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về cuộc đời, sự nghiệp của nhiều tấm gương sáng, tiêu biểu thế hệ Hồ Chí Minh như: Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh, Phạm Kiệt, Nguyễn Minh Vỹ, Tạ Quang Bửu...
     Phân loại: 959.704092 / NH556T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.036268
                          Kho Mượn: M.045777-45778
     Từ khoá: Lịch sử hiện đại; Học tập; Đạo đức Hồ Chí Minh; Nhân vật lịch sử; Việt Nam
 
21. Hà Huy Giáp. Bác Hồ người Việt Nam đẹp nhất / Hà Huy Giáp. - H. : Thanh niên, 1977. - 238 tr. ; 19 cm.    
     Tóm tắt: Tư tưởng, đạo đức của Bác thông qua chủ nghĩa nhân đạo cộng sản chủ nghĩa, quan điểm nhân dân, quan điểm quần chúng của Hồ Chủ tịch và cách mạng giải phóng dân tộc
     Phân loại: 1DL.7,3K5H6 / B101H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.008656
                          Kho Mượn: M.008572
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Danh nhân; Việt Nam
     Từ khoá: Học tập; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Bài thi
 
22. Hồ Chí Minh. Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh. - H. : BCH Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, 1989. - 59 tr. : 1 chân dung ; 21 cm.    
     Tóm tắt: Toàn văn thông báo của Bộ chính trị Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam về một số vấn đề liên quan đến di chúc và ngày qua đời của Hồ Chủ Tịch; Bút tích và nguyên văn các bản di chúc của Bác; Điếu văn vủa BCHTW Đảng lao động Việt Nam
     Phân loại: 3K5H3 / D300C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.008595
                          Kho Mượn: M.008496
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Di chúc
 
23. Hồ Chí Minh. 120 bài báo của chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh ; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - H. : Thanh Niên, 2010. - 403 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Phân loại: 335.4346 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031146
                          Kho Mượn: M.038716-38717
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Báo chí; Việt Nam
 
24. Hồ Chí Minh. 120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh ; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - H. : Thanh Niên, 2010. - 347 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Phân loại: 335.4346 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031147
                          Kho Mượn: M.038718-38719
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Diễn văn; Việt Nam; Bài phát biểu
 
25. Hồ Chí Minh. 120 bài trả lời phỏng vấn báo chí của chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh ; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - H. : Thanh Niên, 2010. - 347 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Phân loại: 335.4346 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031148
                          Kho Mượn: M.038720-38721
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Báo chí; Phỏng vấn; Việt Nam
 
26. Hồ Chí Minh. 120 bức thư của chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh ; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - H. : Thanh Niên, 2010. - 303 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Phân loại: 335.4346 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031149
                          Kho Mượn: M.038722-38723
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thư từ; Việt Nam
 
27. Hồ Chí Minh. 120 câu nói, bài nói nổi tiếng của chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh ; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - H. : Thanh Niên, 2010. - 363 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Phân loại: 335.4346 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031150
                          Kho Mượn: M.038724-38725
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Bài phát biểu; Việt Nam
 
28. Hồ Chí Minh. 120 lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh ; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - H. : Thanh Niên, 2010. - 339 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Phân loại: 335.4346 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031151
                          Kho Mượn: M.038726-38727
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lời kêu gọi; Việt Nam
 
29.  Hồ Chí Minh lịch sử đã chứng minh chân lý của Người / Đỗ Hoàng Linh, Phạm Hoàng Điệp biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 379 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Tóm tắt: Gồm 3 phần: Những bài viết, hồi ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh của các tác giả và phóng viên quốc tế ; Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất ; Một số cảm tưởng của khách quốc tế khi đến thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu Phủ Chủ tịch
     Phân loại: 959.704092 / H450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031206
                          Kho Mượn: M.038835-38836
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh(1890-1969); Đạo đức cách mạng; Lịch sử hiện đại; Hồi ức; Anh hùng dân tộc; Việt Nam
30. Hồ Chí Minh. 120 sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh ; Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - H. : Thanh Niên, 2010. - 347 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chi Minh)
     Phân loại: 959.704092 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031209
                          Kho Mượn: M.038841-38842
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh(1890-1969); Đạo đức cách mạng; Sự nghiệp; Giải phóng dân tộc; Sắc lệnh
 
31.  Hồ Chí Minh trong trái tim và trí tuệ nhân loại : Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh / Sưu tầm và biên soạn: Đăng Quang, Mã Giang. - H. : Từ điển bách khoa, 2005. - 263 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Những ý kiến phân tích, nhận định, đánh giá hết sức phong phú và đa dạng với tầm cao trí tuệ và chiều sâu tình cảm của những con người thuộc nhiều dân tộc, có màu da, tiếng nói khác nhau, có khuynh hướng chính trị, quan điểm học thuật hoặc niềm tin tôn giáo khác nhau... đều đi đến nhất trí đánh giá rất cao và với lòng kính trọng đặc biệt về con người bình dị, sự nghiệp lớn lao, tư tưởng cao cả, đạo đức trong sáng và chủ nghĩa nhân văn chân chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh
     Phân loại: 959.704 / H450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.019766
                          Kho Mượn: M.024507-24508
     Từ khoá: Hồ Chí Minh(1890-1969); Trí tuệ; Tư tưởng; Đạo đức
 
32.  Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức đảng / Nguyễn Vũ, Nguyễn Thái Anh tuyển chọn. - H. : Thanh Niên, 2010. - 370 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Tóm tắt: Tập hợp những bài nói, viết, phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vẫn đề xây dựng và củng cố tổ chức Đảng giúp bạn đọc hiểu rõ và có cái nhìn hệ thống về những quan điểm, tư tưởng của Người
     Phân loại: 335.4346 / H450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031143
                          Kho Mượn: M.038710-38711
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng; Tổ chức Đảng; Việt Nam
 
33.  Hồ Chí Minh người con của làng Sen : Truyện tranh / Tranh: Lê Lam soạn theo lời của Sơn Tùng. - H. : Kim Đồng, 1989. - 29 tr. ; 27 cm.    
     Phân loại: ĐV18,3K5H6 / H450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.022504
                          Kho Mượn: M.011830
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Việt Nam; Hồ Chí Minh (1890-1969)
 
34.  Hồ Chí Minh sống mãi với dân tộc Việt Nam và bầu bạn quốc tế. - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 190 tr. : ảnh chân dung ; 19 cm. - (Tủ sách phòng Hồ Chí Minh)
     ĐTTSG: Ban quản lý lăng chủ tịch Hồ Chí Minh
     Tóm tắt: Tập hợp 1 phần những cảm tưởng của nhân dân trong nước và khách quốc tế, những phát biểu của khách nước ngoài về Hồ Chí Minh tại 1số diễn đàn quốc tế. Tổng hợp lại là sự đánh giá thống nhất, khá đầy đủ về con người, tư tưởng, đạo đức và vai trò của Hồ Chí Minh trong tiến trình lịch sử của Việt Nam và toàn nhân loại.
     Phân loại: 3K5H6.6 / H406C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.016434
                          Kho Mượn: M.019141-19142
     Từ khoá: Hồ Chí Minh
 
35.  Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Biên soạn và tuyển chọn: Hoàng Anh, Nguyễn Quốc Bảo, Dương Minh Đức.... - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2008. - 335 tr. ; 21 cm. - ( Tủ sách Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)
     Tóm tắt: Cuốn sách nêu bật những nội dung cơ bản về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh như trung với nước, hiếu với dân ; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư ; yêu thương quý trọng con người luôn tin tưởng ở quần chúng, sống có tình có nghĩa ; tinh thần quốc tế trong sáng. Thông qua những bài nói, bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh, những bài viết, những mẩu chuyện vô cùng xúc động về tấm gương đạo đức của Người
     Phân loại: 335.4346 / M103M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.028905
                          Kho Mượn: M.035723-35724
     Từ khoá: Đạo đức; Hồ Chí Minh(1890-1969); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng; Học tập
 
36.  Mãi mãi đi theo con đường của Bác Hồ / Sưu tầm tuyển chọn: Triệu Hiển, Nguyễn Việt Hồng. - H. : Lao động, 1999. - 296 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Những kỉ niệm của một số nhà trí thức tiêu biểu với chủ tịch Hồ Chí Minh ; sự quan tâm tín nhiệm của Bác đối với tầng lớp trí thức là động lực để các nhà trí thức Việt Nam đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc .
     Phân loại: 32(V) / M103M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.015383
                          Kho Mượn: M.017066-17067
 
37.  120 câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh / Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn. - H. : Thanh Niên, 2010. - 291 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Phân loại: 335.4346 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031152
                          Kho Mượn: M.038728-38729
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Truyện kể; Việt Nam
 
38.  Ngày 19 - 5 - 1946 : Hồi ký / Tôn Thị Quế, Nguyễn Huy Tưởng, Như Quỳnh.... - H. : Kim Đồng, 2009. - 157 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 959.7041 / NG112M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.032228
                          Kho Thiếu nhi: TN.010944-10945
     Từ khoá: Hồ Chí Minh(1890-1969); Hồi kí; Việt Nam
 
39.  Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Biên soạn: Trương Minh Tuấn chủ biên, Ngô Bá Toại, Nguyễn Đức Bình.... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 442 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)
     ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. Trung tâm thông tin công tác tư tưởng
     Tóm tắt: Gồm 150 câu chuyện, chủ yếu được tuyển chọn từ cuốn sách 117 chuyện kể vầ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và một số cuốn sách khác. Qua các mẩu chuyện, cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí minh, tạo ra những chuyển biến trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành dộng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội ; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ; giáo dục và hướng con người tới cái chân, thiện , mỹ
     Phân loại: 335.4346 / NH556M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.028908
                          Kho Mượn: M.035729-35730
     Từ khoá: Hồ Chí Minh(1890-1969); Đạo đức cách mạng; Việt Nam; Hồi kí
 
40.  Những ngày cuối cùng của Bác Hồ kính yêu / Nguyễn Xuân Thông, Sơn Tùng biên soạn. - H. : Thanh Niên, 2010. - 294 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của đồng chí Nguyễn Xuân Thông - người đã có hơn 23 năm trực tiếp nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng một số bài viết của đồng chí Sơn Tùng. Giúp bạn đọc hiểu biết thêm về tấm gương và đạo đức cách mạng của Bác Hồ kính yêu
     Phân loại: 335.4346 / NH556N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031135
                          Kho Mượn: M.038694-38695
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tiểu sử; Việt Nam
 
41. Phạm Quý Thích. 30 năm tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc / Phạm Quý Thích. - H. : Thanh Niên, 2010. - 331 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Tóm tắt: Ghi lại hành trình trong suốt 30 năm đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh
     Phân loại: 959.704092 / B100M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031208
                          Kho Mượn: M.038839-38840
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh(1890-1969); Đạo đức cách mạng; Sự nghiệp; Giải phóng dân tộc; Việt Nam
 
42. Phạm Văn Bính (Chủ biên). Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh / Phạm Văn Bính chủ biên. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 209 tr. ; 21 cm. - ( Tủ sách Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)
     Tóm tắt: Cuốn sách góp phần xác định và làm rõ hơn những vấn đề cơ bản trong phương pháp dân chủ của Hồ Chí Minh trong hoàn thiện phương pháp lãnh đạo của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay
     Phân loại: 335.4346 / PH561P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.028903
                          Kho Mượn: M.035719-35720
     Từ khoá: Hồ Chí Minh(1890-1969); Dân chủ; Quan điểm; Việt Nam
 
43. Phạm Văn Đồng. Học Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta học gì / Phạm Văn Đồng. - H. : Chính trị quốc gia, 2008. - 91 tr. ; 21 cm. - ( Tủ sách Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)
     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài nói và bài viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, một trong những người học trò xuất sắc nhất, một trong những người bạn chiến đấu gần gũi nhất của chủ tịch Hồ Chí Minh
     Phân loại: 335.4346 / H419C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.028902
                          Kho Mượn: M.035717-35718
     Từ khoá: Quan điểm; Hồ Chí Minh(1890-1969); Học tập; Đạo đức cách mạng; Di chúc
 
44.  Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh : Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh / Sưu tầm và biên soạn: Thanh Vân, Vinh Quang. - H. : Từ điển bách khoa, 2005. - 241 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản trong tư tưởng đạo đức của Bác.
     Phân loại: 170 / S106N
     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.028740
     Từ khoá: Hồ Chí Minh ( 1890 - 1969 ); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Việt Nam
 
45. Sơn Tùng. Bác Hồ biểu tượng mẫu mực của tình yêu thương con người / Sơn Tùng. - H. : Thanh Niên, 2010. - 282 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Tóm tắt: Gồm các bài viết: Bác Hồ - biểu tượng kiệt xuất của tình yêu thương con người, cảm xúc dưới giàn hoa Bác Hồ, Bác Hồ với những người tri thức ở lại, tết con gà, nhớ về tết cuối cùng của Bác Hồ
     Phân loại: 959.704092 / B101H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031198
                          Kho Mượn: M.038819-38820
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Lịch sử; Việt Nam
 
46. Sơn Tùng. Bác Hồ định đô Thăng Long - Hà Nội / Sơn Tùng. - H. : Thanh Niên, 2010. - 254 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Tóm tắt: Bao gồm các bài viết của nhà văn Sơn Tùng, một cây bút sung sức ở vị trí hàng đầu về đề tài Bác Hồ. Mới mẻ hơn, sâu sắc hơn và giản dị hơn như cuộc sống đó chính là những câu chuyện của nhà văn về Bác
     Phân loại: 959.704092 / B101H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031197
                          Kho Mượn: M.038817-38818
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Lịch sử; Hà Nội; Việt Nam
 
47. Tạ Hữu Yên. Ngôi nhà Bác viết tuyên ngôn độc lập / Tạ Hữu Yên. - H. : Thanh Niên, 2010. - 183 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Phân loại: 959.704092 / NG452N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031205
                          Kho Mượn: M.038833-38834
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh(1890-1969); Lịch sử hiện đại; Đạo đức cách mạng; Tuyên ngôn độc lập
 
48.  Tấm gương tự học của Bác Hồ / Đặng Quốc Bảo biên soạn. - H. : Thanh Niên, 2010. - 259 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Thư mục: tr.256-257
     Tóm tắt: Trình bày thu hoạch về một số vấn đề phát triển giáo dục dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ các lớp đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
     Phân loại: 335.4346 / T120G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031134
                          Kho Mượn: M.038692-38693
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục; Học tập; Tự học; Việt Nam
 
49.  Tấm gương đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. - H. : Quân đội nhân dân, 2008. - 205 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sưu tầm, tuyển chọn từ  nguồn tư liệu Hồ Chí Minh toàn tập và những mẩu chuyện sinh động điển hình, có ý nghĩa sâu sắc về giáo dục đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh đối vứi chúng ta
     Phân loại: 335.4346 / T120G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.028710
                          Kho Mượn: M.035379-35380
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh (1980-1969); Đạo đức cách mạng; Giáo dục đạo đức
 
50. Trần Đình Ba. Bác Hồ (những câu nói nổi tiếng những ngày lễ kỷ niệm - giải thưởng) / Trần Đình Ba. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 171 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Thư mục: tr.164-166
     Tóm tắt: Giới thiệu những câu nói, những lời dạy giản dị mà sâu sắc, có sức mạnh giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh
     Phân loại: 959.704092 / B101H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031200
                          Kho Mượn: M.038823-38824
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh(1890-1969); Lịch sử hiện đại; Việt Nam
 
51. Trần Đình Ba. Cuộc đời, sự nghiệp văn thơ và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Những câu hỏi trắc nghiệm / Trần Đình Ba. - H. : Thanh Niên, 2010. - 157 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Thư mục: tr.157-158
     Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp về cuộc đời, sự nghiệp văn thơ và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
     Phân loại: 959.704092 / C514Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031202
                          Kho Mượn: M.038827-38828
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh(1890-1969); Tiểu sử; Cuộc đời; Sự nghiệp; Sáng tác
 
52. Trần Đình Huỳnh. Mênh mông trái tim người / Trần Đình Huỳnh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2000. - 133 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Những tư tưởng, tình cảm của Bác đối với phụ nữ, thể hiện lòng nhân ái bao la, tình thương mênh mông của một trái tim bao dung, độ lượng.
     Phân loại: 3K5H6.6 / M256M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.016994
                          Kho Mượn: M.020260-20261
     Từ khoá: Hồ Chí Minh; Sự nghiệp; Giải phóng phụ nữ; Việt Nam
 
53. Trần Đương. Bác Hồ như chúng tôi đã biết / Trần Đương. - H. : Thanh niên, 1985. - 182 tr. ; 19 cm.    
     Tóm tắt: Một số hồi ức về Hồ Chủ tịch của các đồng chí Mac Rai-man, Phran-xơ Đalem... nhân kỷ niệm lần 95 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
     Phân loại: 3K5H6.3 / B101H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.008658
                          Kho Mượn: M.008570
     Từ khoá: Hồi kí; Hồ Chí Minh (1890-1969)
 
54. Trần Đương. Hồ Chí Minh nhà dự báo thiên tài / Trần Đương. - In lần thứ 2. - H. : Thanh Niên, 2007. - 172 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác)
     Tóm tắt: Cung cấp một số tư liệu quý, với những nhận định mang tính gợi mở ban đầu về khả năng dự báo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh
     Phân loại: 3K5H6 / H450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.026027
                          Kho Mượn: M.030830-30831
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Dự báo; Thiên tài
 
55. Trần Đương. Ánh mắt Bác Hồ / Trần Đương. - H. : Thanh niên, 1999. - 180 tr. ; 19 cm
     Thư mục: Tr.180
     Tóm tắt: Sưu tầm, biên soạn, hệ thống lại tư liệu tác giả được cung cấp và tìm được  về chủ tịch Hồ Chí Minh
     Phân loại: 3K5H6 / A107M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.015384
                          Kho Mượn: M.017068-17069
     Từ khoá: Hồ Chí Minh; Tiểu sử; Tư liệu; Sự nghiệp cách mạng
 
56.  Tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Kỷ niệm 105 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc gia, 1995. - 316 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Ban dân vận Trung ương.    
     Tóm tắt: Các tham luận tại Hội thảo khoa học "tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh" ngày 12 - 11 - 1994 ở Hà Nội.
     Phân loại: 3K5H6.6 / T550T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.010110
                          Kho Mượn: M.009703
     Từ khoá: Tư tưởng; Hồ Chí Minh; Dân vận
 
57. Trần Viết Hoàn. Nhớ mãi ngày sinh Bác Hồ / Trần Viết Hoàn. - Tái bản, có sửa chữa. - H. : Chính trị quốc gia, 2005. - 83 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Tập hợp một số bức thư, điện, bài thơ Bác Hồ cảm ơn nhân dân nhân ngày sinh nhật và một số chuyện kể về ngày sinh của Người
     Phân loại: 300 / NH460M
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.017946-17951
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Văn học hiện đại; Thư từ; Việt Nam
 
58. Trần Văn Giàu. Vĩ đại một con người / Trần Văn Giàu. - H. : Chính trị quốc gia, 2008. - 101 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)
     Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết của giáo sư Trần Văn Giàu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những cống hiến của Bác đối với dân tộc Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới
     Phân loại: 335.4346 / V300Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.028911
                          Kho Mượn: M.035735-35736
     Từ khoá: Hồ Chí Minh(1890-1969); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhân cách
 
59.  Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Hải Yến biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 252 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Tóm tắt: Cở sở hình thành văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh, những nội dung cở bản trong văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh. Phát huy giá trị văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh trong việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Một số chuyện kể về văn hóa ứng xử và đạo đức Hồ Chí Minh
     Phân loại: 335.4346 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031142
                          Kho Mượn: M.038708-38709
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hóa; Ứng xử; Việt Nam
 
60. Văn Tùng. Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên / Văn Tùng. - In lần thứ 2, có bổ sung. - H. : Thanh Niên, 2010. - 198 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Tóm tắt: Khái quát về tình hình thanh niên nước ta trong mấy năm đầu bước vào thế kỷ XXI. Tính toàn diện và hệ thống về giáo dục và bồi dưỡng đạo đức cách mạng trong tư tưởng của Bác. Bác Hồ với vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Bồi dưỡng đạo đức cách mạng trong mối quan hệ với giáo dục toàn diện theo năm điều Bác Hồ dạy thanh niên
     Phân loại: 335.4346 / H450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031144
                          Kho Mượn: M.038712-38713
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng; Đoàn viên; Thanh niên; Việt Nam
 
61. Võ Nguyên Giáp. Hồ Chủ tịch nhà chiến lược thiên tài, Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội nhân dân, 1970. - 38 tr. ảnh ; 19 cm.    
     Tóm tắt: Sự nghiệp và những đánh giá về Hồ Chí Minh: Nhà chiến lược thiên tài; Nhà tổ chức vĩ đại; Nhà quân sự lỗi lạc; Người cha thân yêu
     Phân loại: 355(V),1DL.7,3K5H6 / H450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.008684
                          Kho Mượn: M.008552
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Sự nghiệp cách mạng; Nhà quân sự
 
62. Võ Nguyên Giáp. Những bài viết và nói chọn lọc thời kỳ đổi mới / Võ Nguyên Giáp. - H. : Chính trị Quốc gia Quân đội nhân dân, 2001. - 563 tr. : ảnh ; 21 cm
     Tóm tắt: Tập hợp một số bài nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh và việc quán triệt vận dụng tư tưởng của Người trong các lĩnh vực hoạt động cách mạng, về sự nghiệp xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
     Phân loại: 320.509597 / NH556B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.019822
                          Kho Mượn: M.024611-24612
     Từ khoá: Chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đổi mới; Thời kỳ; Việt Nam
 
63. Vũ Khoan (Chủ biên). Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác ngoại giao / Vũ Khoan chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 320 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr.311-316
     Tóm tắt: Tổng kết lí luận và thực tiễn những bài học kinh nghiệm quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lĩnh vực ngoại giao kể từ khi Người bắt đầu xuất dương để tìm đường cứu nước
     Phân loại: 327.2 / CH500T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031738
                          Kho Mượn: M.039698-39699
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Quan hệ ngoại giao; Kháng chiến chồng Pháp; Tư tưởng Hồ Chí Minh
 
64. Vũ Kỳ. Càng nhớ Bác Hồ : Hồi ký / Vũ Kỳ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2005. - 305 tr. ; 21 cm.    
     Tóm tắt: Kể lại những kỷ niệm sâu sắc của tác giả trong những năm tháng được gần vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, những hồi ức về quá trình Bác Hồ từ Hà Nội tới chiến khu Việt Bắc, quá trình Bác viết di chúc. Ngoài ra cuốn sách còn gồm 1 số bức thư tỏ rõ tình cảm của nhân dân cả nước đối với Bác Hồ
     Phân loại: 352.23092 / C106N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.020030
                          Kho Mượn: M.025011
     Từ khoá: Hồ Chí Minh(1890-1969); Văn học hiện đại; Việt Nam; Hồi kí
 
65. Vũ Ngọc Khánh. Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước / Vũ Ngọc Khánh. - H. : Văn hóa thông tin, 2010. - 291 tr. ; 21 cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
     Tóm tắt: Tìm hiểu về Hồ Chí Minh qua vài nguồn ảnh hưởng, chủ yếu trong phạm vi đạo đức học. Bàn về Hồ Chí Minh và tâm thức folklore Việt Nam. Tìm hiểu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với tư cách là một học thuyết. Đặt minh triết Hồ Chí Minh vào cuộc sống của dân tộc và trong đời thường
     Phân loại: 335.4346 / H450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031145
                          Kho Mượn: M.038714-38715
     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Đất nước; Việt Nam
Phòng TTTM & XDPT

Tra cứu tài liệu online

Đang online

Đang có 40 khách và không thành viên đang online

Thống kê truy cập

Số lần xem các bài viết
1071301

THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà Văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@gmail.com
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013
.