Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích

LCĐT - Trong những năm qua, thành phố Lào Cai luôn coi trọng công tác quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử, như trùng tu, tôn tạo, lập hồ sơ xếp hạng các di tích trên địa bàn… Ngành văn hóa tích cực tham mưu cho UBND thành phố đề nghị công nhận di tích lịch sử các cấp.

Chùa Tân Bảo - điểm du lịch tâm lịch của thành phố Lào Cai.

Hiện, thành phố có 11 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 3 di tích cấp quốc gia là đền Thượng, đền Mẫu và đền Cấm; các di tích đền đôi Cô, chùa Cam Lộ và đền Quan, đền Vạn Hòa là di tích cấp tỉnh. Ngoài ra, thành phố Lào Cai còn có một số di tích khác, như đền Am, chùa Tân Bảo, Khu di tích lịch sử cách mạng Cam Đường đang được trùng tu, tôn tạo bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và từ ngân sách địa phương.

Công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa luôn được thành phố quan tâm. Năm 2015, thành phố đã dành 3,8 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp đền Quan và huy động nguồn xã hội hóa hơn 500 triệu đồng cho việc trùng tu, tôn tạo đền Thượng. Từ cuối quý 4/2016 đến hết quý 3/2017, thành phố Lào Cai tiếp tục sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục tại đền Thượng, như lát đá sân sảnh của đền, xây tường bao, các công trình dân sinh, làm nhà để xe, sửa chữa hậu cung đền Thượng; sơn sửa tượng pháp đền Quan; trùng tu tôn tạo đền Vạn Hòa... với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng.

Cùng với việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, thành phố chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng ấn phẩm “Thành phố Lào Cai - di tích lịch sử văn hóa tâm linh” để tuyên truyền, quảng bá tới du khách. Ngoài ra, thành phố chú trọng tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kiến thức về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phổ biến sâu rộng nội dung Luật Di sản đối với các đơn vị, cá nhân làm công tác này. Bên cạnh đó, UBND thành phố còn ban hành chỉ thị về quản lý lễ hội, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Quản lý di tích thành phố đối với việc quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích trên địa bàn.

Hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa của thành phố Lào Cai đã và đang đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vào cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, tồn tại mà thành phố Lào Cai đang gặp phải trong quá trình thực hiện. Đó là đội ngũ cán bộ, nhân viên làm tại các di tích lịch sử hầu hết chưa qua đào tạo chuyên ngành; thiếu hướng dẫn viên chuyên nghiệp; nguồn lực đầu tư cho công tác tu bổ, sửa chữa các di tích còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế...

Trong thời gian tới, thành phố Lào Cai sẽ tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ làm công tác quản lý và phục vụ tại các điểm di tích lịch sử. Phối hợp với các ngành chuyên môn của tỉnh thực hiện công tác xếp hạng các di tích; trùng tu, tôn tạo các di tích. Coi trọng công tác quảng bá, tuyên truyền, thu hút đầu tư để phát huy giá trị các di tích, danh thắng trên địa bàn...

Trần Thị Bình
http://baolaocai.vn

 

Tra cứu tài liệu online

Đang online

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

Thống kê truy cập

Số lần xem các bài viết
971196

THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà Văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@gmail.com
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013
.