Thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

 

Xây dựng các tiêu chí văn hóa vừa đảm bảo tiêu chuẩn nông thôn mới hiện đại, vừa giữ gìn được nét văn hóa truyền thống tốt đẹp ở làng quê là mục tiêu mà các địa phương trong tỉnh đã và đang hướng tới.

 

 

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự và tặng quà tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Cóc 2, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai

 

 Nhằm đẩy mạnh thực hiện tiêu chí số 6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ về xây dựng NTM cho đội ngũ cán bộ cơ sở; chỉ đạo các địa phương xây dựng, chỉnh trang các hạng mục, khuôn viên theo quy định; xây dựng quy chế quản lý, sử dụng các trang thiết bị ở trung tâm văn hóa thể thao xã và nhà văn hóa thôn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc đầu xây dựng các thiết chế văn hóa.

Đến nay, Lào Cai có 63 nhà văn hóa xã/143 xã đạt 44,1%, có 1.347 nhà văn hóa thôn/1.652 thôn đạt 81,5% (trong đó có 268 nhà văn hóa không đạt chuẩn vì được xây dựng trước năm 2010). Các nhà văn hóa được xây dựng giai đoạn 2011 - 2017, đã đưa vào sử dụng đều khang trang, sạch đẹp, đúng tiêu chuẩn xây dựng NTM. Đặc biệt phần lớn các nhà văn hóa thôn đều được quy hoạch ở trung tâm thôn thuận lợi về giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Song song với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất về văn hóa, các địa phương cũng tập trung phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động như xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa,… trọng tâm là chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới góp phần thay đổi bộ mặt văn hóa nông thôn, nâng cao nhận thức của nhân dân và giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Qua các phong trào, các cuộc vận động, các hộ gia đình đã đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Các khu dân cư đã nâng cao ý thức và vai trò tự quản, từng bước xây dựng mô hình làng văn hóa chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển đa dạng ngành nghề; huy động được nội lực của người dân nông thôn trong xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới.

Việc thực hiện nghiêm túc các quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao đã phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làm cho quan hệ gia đình, hàng xóm ngày càng được gắn bó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, từng bước nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho người dân nông thôn.

Trong giai đoạn 2018 - 2020, bên cạnh việc tăng cường nguồn lực củng cố và phát triển hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân, Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa là truyền thống của địa phương và nhu cầu hưởng thụ của nhân dân trong giai đoạn mới.

 Tác giả bài viết: Xuân Huệ-Sở TT và TT

 Nguồn: http://nongthonmoilaocai.vn

Tra cứu tài liệu online

Đang online

Đang có 27 khách và không thành viên đang online

Thống kê truy cập

Số lần xem các bài viết
1322436

THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà Văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@gmail.com
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013
.