Nông nghiệp phát triển, nông thôn khởi sắc

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Nông nghiệp, nông thôn và nông dân” (viết tắt là Nghị quyết 26), Lào Cai đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Phóng viên Báo Lào Cai có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai về vấn đề này.

Nông dân Lào Cai làm chủ phương tiện cơ giới trong sản xuất nông nghiệp.

Phóng viên: Xin ông nêu khái quát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 26 trên địa bàn tỉnh?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Nghị quyết 26 là “cơ hội vàng” cho ngành nông nghiệp phát triển. Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, tỉnh đã ban hành Chương trình số 74 ngày 30/9/2008 và Kế hoạch số 39 ngày 25/8/2008 về nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức triển khai nghị quyết. Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện ủy, thành ủy, đồng thời chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Cùng với việc triển khai nghị quyết và chương trình hành động của tỉnh, trong các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai từ năm 2010 đến năm 2020 đã ban hành Nghị quyết 03 ngày 9/10/2011 thực hiện 7 chương trình, 27 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV và Nghị quyết 01 ngày 7/7/2015 thực hiện 4 chương trình, 19 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các chương trình trọng tâm toàn khóa, đồng thời xây dựng các đề án thành phần theo ngành, lĩnh vực gắn với mục tiêu, nhiệm vụ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Lào Cai đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nghị quyết và UBND tỉnh thể chế hóa Chương trình hành động của Tỉnh ủy thông qua việc ban hành Quyết định 694 ngày 26/3/2009, trong đó đề ra 4 mục tiêu về phát triển kinh tế; 6 mục tiêu về xã hội; 1 mục tiêu về quốc phòng, an ninh và xây dựng 7 nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện đến năm 2020. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn.

Phóng viên: Vậy, những kết quả nổi bật trong 10 năm thực hiện nghị quyết 26 là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, nông nghiệp, nông thôn và nông dân thu được những kết quả khá toàn diện. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp chuyển dịch đúng hướng, việc áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh, cơ giới hóa nông nghiệp ngày càng mở rộng, các sản phẩm chủ lực, thế mạnh được lựa chọn để tập trung phát triển và đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa có quy mô lớn. Nhiều mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao; giá trị sản phẩm trên một đơn vị canh tác hằng năm đều tăng, đến năm 2017 đạt 62,6 triệu đồng/ha (tăng 44,6 triệu đồng/ha so với năm 2008); tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp hằng năm tăng trên 6%. Đặc biệt, kết cấu hạ tầng vùng nông thôn được quan tâm đầu tư và từng bước hoàn thiện; đời sống của người dân được cải thiện rõ nét. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2017 đạt 18,32 triệu đồng/năm (tăng 12,85 triệu đồng/năm so với năm 2008). Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 53,4% (năm 2010) xuống 28,19% (năm 2013) và đến năm 2017 còn 29,51% theo hướng đa chiều.

Phóng viên: Việc thực hiện Nghị quyết 26 và trong các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đều xây dựng đề án tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp. Vậy việc triển khai đề án có gặp những khó khăn, rào cản nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Những kết quả mà đề án tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp mang lại rất tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện vẫn còn những hạn chế: Một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc tích tụ đất đai khó thực hiện và chưa có chính sách đủ mạnh để “dồn điền, đổi thửa” phát triển sản xuất quy mô lớn. Các sản phẩm chủ lực, mang thương hiệu đặc trưng của địa phương còn hạn chế. Trình độ lao động sản xuất còn yếu, năng suất lao động thấp; lao động phần lớn chưa qua đào tạo hoặc có đào tạo nhưng không đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực, thiếu lao động kỹ thuật. Mặt khác, sản xuất nông nghiệp chịu nhiều tác động từ thời tiết, biến động của thị trường, rủi ro cao, nên hiện chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp; liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ giữa doanh nghiệp và người dân còn nhiều bất cập...

Phóng viênVậy theo ông, muốn mở rộng việc tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với chuỗi ngành hàng (sản xuất theo chuỗi khép kín) cần những điều kiện gì?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Liên kết sản xuất theo chuỗi là xu thế tất yếu trong sản xuất hàng hóa, giúp nông dân yên tâm sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng sản phẩm; các doanh nghiệp, HTX có nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng để xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Để liên kết sản xuất hiệu quả, cần tổ chức lại sản xuất, tạo được quy trình khép kín với các chuỗi giá trị từ sản xuất đến người tiêu dùng (đầu ra sản phẩm của doanh nghiệp, HTX này là đầu vào của doanh nghiệp, HTX khác); ứng dụng công nghệ đồng bộ trong các khâu từ sản xuất đến chế biến; thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư liên kết. Do đó, cần tập trung hướng vào cơ sở, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nông dân về kinh tế hợp tác, về sản xuất nông nghiệp hàng hóa trong cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế. Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, trình tự để thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, HTX và người dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn; hỗ trợ chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại...

Phóng viên: Thưa ông, trong xây dựng nông thôn mới, Lào Cai đạt những kết quả nổi bật nào trong thời gian qua và mục tiêu hướng đến là gì?

Ông Nguyễn Anh Tuấn: Xây dựng nông thôn mới đang trở thành phong trào rộng khắp, tập hợp sức mạnh đoàn kết, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Hết năm 2017, toàn tỉnh có 35/143 xã được công nhận xã nông thôn mới, bình quân đạt 10,02 tiêu chí/xã theo chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (tăng 3,79 tiêu chí/xã so với năm 2013) và dự kiến năm 2018 sẽ có thêm 8 xã “về đích” nông thôn mới.

Mục tiêu trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, đảm bảo bền vững; gắn tái cơ cấu nông nghiệp với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2020 có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 14,1 tiêu chí.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!

                                                                                                                                    Viết Vinh (thực hiện)

 Nguồn: Báo Lào Cai

Tra cứu tài liệu online

Đang online

Đang có 28 khách và không thành viên đang online

Thống kê truy cập

Số lần xem các bài viết
1292051

THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà Văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@gmail.com
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013
.