Đẩy nhanh tiến độ Chương trình xây dựng nông thôn mới

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 379/TB-VPCP, ngày 15/10/2013 về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh miền núi phía Bắc. 
  


Trong 3 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Chương trình đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Đến nay đã có 80% số xã hoàn thành quy hoạch chung; 53% xã lập đề án xây dựng nông thôn mới; nhiều địa phương quan tâm bố trí nguồn vốn do địa phương quản lý để đầu tư xây dựng các công trình; có cơ chế hỗ trợ xi măng cho xã làm đường giao thông, thủy lợi, điển hình là các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ ...; các tỉnh huy động hàng chục nghìn ngày công lao động của người dân, đóng góp kinh phí, tự nguyện hiến đất để xây dựng các công trình tại thôn, bản. Nhiều địa phương quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Đã xây dựng mô hình chuyển đổi hình thức sản xuất từ tự cấp, tự túc sang phát triển sản xuất hàng hóa đối với nhiều loại cây trồng, vật nuôi, bước đầu đạt được kết quả khá, như: Phát triển trồng ngô ở Sơn La, lúa tám thơm ở Điện Biên, trồng hoa các loại ở Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La) ...

Về xã đạt tiêu chí nông thôn mới, đến nay toàn vùng đạt bình quân 6,3 tiêu chí/19 tiêu chí, tăng 2,6 tiêu chí so với năm 2010. Một số tỉnh phấn đấu đến hết năm 2013 đạt tiêu chí cao hơn mức bình quân chung cả nước, như: Quảng Ninh 12,37 tiêu chí, Bắc Giang 10,24 tiêu chí, Thái Nguyên 8,35 tiêu chí, Phú Thọ 8,31 tiêu chí. Đến hết tháng 9/2013, tỉnh Quảng Ninh là tỉnh dẫn đầu trong 15 tỉnh miền núi phía Bắc về số xã đạt chuẩn nông thôn mới, các tỉnh Yên Bái, Bắc Giang mỗi tỉnh có 1 xã đạt chuẩn. Tổng vốn huy động cho nông thôn mới của toàn vùng là 92.172 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách là 65%, vốn nhân dân góp là 3,8%, còn lại là vốn tín dụng và vốn do doanh nghiệp đóng góp.


Tuy nhiên, các tỉnh miền núi phía Bắc có đặc điểm chung là vùng có điều kiện tự nhiên phức tạp, kết cấu hạ tầng chưa phát triển, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cư trú phân tán, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn cho nên việc thực hiện Chương trình còn có một số hạn chế. Hiện cả nước có 1.639 xã đạt dưới 5 tiêu chí, trong đó có 856 xã thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, chiếm 52%. Cả nước còn 149 xã chưa có đường giao thông đến trung tâm xã, riêng các tỉnh miền núi phía Bắc có 119 xã, chiếm 80%. Tỷ lệ hộ nghèo của vùng này là 24% cao gấp 2,4 lần so với bình quân chung cả nước.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2013; đồng thời có biện pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, tồn tại. Các tỉnh miền núi phía Bắc có địa hình phức tạp, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, các xã có diện tích lớn, các thôn, bản ở cách xa nhau, vì vậy cần có cơ chế chính sách phù hợp với đặc điểm của vùng và từng địa phương; trong xây dựng nông thôn mới cần xác định địa bàn thôn, bản là chủ yếu, quan trọng và phải ưu tiên để thực hiện trước các tiêu chí, như: đẩy mạnh làm đường giao thông, thủy lợi, nhà ở dân cư; giảm tỷ lệ hộ nghèo; tăng tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; có thêm nhiều hình thức tổ chức sản xuất; xây thêm nhiều trường học; bảo đảm môi trường, v.v...

Bên cạnh đó, các địa phương thực hiện rà soát lại quy hoạch sản xuất, phải xác định rõ cây trồng, vật nuôi có thế mạnh từng xã, từng huyện, đồng thời, quy hoạch phải đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất cả trước mắt và lâu dài, hướng tới mở rộng phạm vi trên địa bàn xã, huyện để hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ.

 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc rà soát lại quy hoạch sản xuất để thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi phù hợp từng thôn, bản, từng xã; lựa chọn một số cây trồng, vật nuôi chính, có khả năng cạnh tranh để tập trung sản xuất, có giải pháp cụ thể để nâng cao năng suất chất lượng và giá trị gia tăng của nông sản; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả đã và đang thực hiện tại các xã, nhất là đối với cây trồng, vật nuôi bắt đầu phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Ngoài ra, cần đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, nhằm tạo ra sản phẩm sạch, có chất lượng, giảm giá thành; tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp theo các hình thức sản xuất khác nhau gia trại, trang trại và sản xuất hàng hóa với quy mô phù hợp từng địa bàn, từng dân tộc; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ là người dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mơi; khơi dậy sức mạnh của nhân dân để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn với nguồn vốn thuộc Chương trình này để phát huy hiệu quả đầu tư. Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền các tầng lớp nhân dân để người dân tự nguyện ủng hộ và tham gia xây dựng các công trình trên địa bàn thôn, bản, xã; quản lý chặt chẽ trong quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng các công trình, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, tham nhũng làm mất niềm tin của nhân dân./.

Nguồn: http://dangcongsan.vn/

Tra cứu tài liệu online

Đang online

Đang có 26 khách và không thành viên đang online

Thống kê truy cập

Số lần xem các bài viết
1292047

THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà Văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@gmail.com
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013
.