Cách mạng Tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển (Tuyên truyền Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2-9)

Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dân ta tiến hành tổng khởi nghĩa thành công, đập tan xiềng xích nô lệ ngót 80 năm của chế độ thực dân cũ và lật nhào chế độ phong kiến ngự trị hàng nghìn năm. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc và tiến lên chủ nghĩa xã hội: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia- Sự thật trân trọng giới thiệu cuốn sách Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần I: Vai trò và ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phần II: Giá trị của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển với trên 60 bài viết của các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận, giảng viên các học viện, trường đại học tập trung phân tích vai trò và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2-9 như: “Giá trị đa tầng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong tiêu chí của Nhà nước mới ở Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945”; “Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Sự bình đẳng phát triển của các dân tộc thiểu số trên đất nước Việt Nam và một số vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay”; “Bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám về xây dựng, bảo vệ chính quyền trong những ngày đầu thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đối với công tác xây dựng chính quyền của Thủ đô Hà Nội hiện nay”...

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển được coi như một “cẩm nang” nho nhỏ, một tư liệu quý, ngắn gọn và bổ ích, sẽ giúp ích đối với bạn đọc khi muốn tìm hiểu về cách mạng Việt Nam giai đoạn này.

Thư viện tỉnh Lào Cai trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Đ.A

Chuyên mục phụ

Tra cứu tài liệu online

Đang online

Đang có 24 khách và không thành viên đang online

Thống kê truy cập

Số lần xem các bài viết
1321174

THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà Văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@gmail.com
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013
.