Đảng bộ Phú Nhuận lãnh đạo Hội nông dân xã đẩy mạnh việc học tập theo gương Bác đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế

Với khẩu hiệu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong những năm qua Hội nông dân xã Phú Nhuận huyện Bảo Thắng tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ đó nhiều hội viên nông dân đã thấm nhuần tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác, hăng hái thi đua sản xuất và đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế vươn lên trong cuộc sống.

Để có được những kết quả trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Phú Nhuận đã lãnh đạo Hội nông dân xã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời giới thiệu những gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác qua các phương tiện truyền thông với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Hội thi kể chuyện về Bác, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp đến các chi hội, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đạo đức Hồ Chí Minh đối với việc rèn luyện đạo đức, lối sống của mỗi người. Cùng với việc học tập, nâng cao nhận thức, việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Người cũng được Hội nông dân xã coi là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội. Hội đã phát động hội viên nông dân đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua “Nông dân xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng “Quỹ vì người nghèo”…

Thực hiện lời dạy của Bác “Nói phải đi đôi với làm”, phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã luôn được Hội xác định là một nhiệm vụ xuyên suốt. Trong đó, trọng tâm là tạo điều kiện cho hội viên nông dân được tiếp cận, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; tích cực mở rộng áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng có năng suất và chất lượng cao. Từ đầu năm 2017 đến nay, Hội đã phối hợp tổ chức được 12 lớp tập huấn cho gần 500 lượt nông dân, từ đó các hộ đã biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó Hội còn tăng cường phối hợp, triển khai các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân như: giống, vốn, vật tư, phân bón, tập huấn khoa học kỹ thuật... vận động tương trợ nội bộ giúp nhau phát triển kinh tế, phân công cán bộ, hộ sản xuất kinh doanh giỏi, mỗi một hộ khá giầu giúp đỡ từ 2-3 hộ nghèo.  Đồng thời tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận với nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế. Hội nông dân xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách - Xã hội tính đến nay là 9,5 tỷ đồng, với 332 hộ vay. Với Ngân hàng Nông nghiệp và  phát triển nông thôn, Hội nông dân quản lý 8 tổ liên kết, dư nợ 21 tỷ đồng với 109 hộ vay. Hội nông dân xã Phú Nhuận đã xây dựng mô hình sản xuất và đánh giá 2 năm thực hiện dự án cho Hội nông dân vay Quỹ hỗ trợ nông dân để thực hiện dự án “Nuôi lợn lái sinh sản”. Dự án cho 15 hộ vay 600 triệu đồng (mức vay 40 triệu đồng/hộ). Kết quả đánh giá cho thấy dự án đạt hiệu quả 160% so với dự án đề ra, các hộ vay vốn đã thực hiện tốt việc nộp phí và trả gốc đúng thời hạn quy định. Hội Nông dân xã tiếp tục khảo sát và xây dựng dự án nuôi gà thả đồi vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, dự kiến cho 15 hộ vay với tổng số tiền là 1 tỷ đồng.

Có thể thấy, từ các nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều hộ nông dân trong xã thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Mỗi hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đều có phương thức phát triển kinh tế gia đình khác nhau. Song phải khẳng định rằng các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đều là những hộ dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, biết khai thác lợi thế về đất đai, nhân lực. Đi đầu, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Luôn tạo điều kiện giúp đỡ các hộ nghèo trong cộng đồng cùng phát triển kinh tế, thể hiện tốt tinh thần tương thân, tương ái “ Lá lành đùm lá rách” như cho vay vốn không lấy lãi, giúp đỡ về cây con giống, vật tư, khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn... Tiêu biểu như hộ gia đình Ông: Triệu Kim Phúc dân tộc Dao gồm 6 khẩu 4 lao động, cư trú tại thôn Khe Bá là hộ điển hình trong công tác trồng rừng, hiện nay gia đình ông có trên 6 ha rừng trồng quế mỡ, chăn nuôi 8 con trâu, 20 con lợn, 5 sào ao nuôi cá, máy xát, buôn bán hàng tạp hoá, hàng năm thu nhập trên 250 triệu đồng ngoài ổn định kinh tế gia đình, ông còn giúp đỡ từ 8 hộ nghèo bằng nguồn vốn để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Hay như hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mượt thôn Phú Hải 2, gồm 2 khẩu là một hộ điển hình trong sản xuất chăn nuôi với mô hình chăn nuôi thỏ, lợn lái, đà điểu, cá, trồng rừng quế... hàng năm thu nhập trên 500 triệu đồng, đáng nói là hàng năm gia đình còn tạo việc làm thường xuyên cho 10 nhân công lao động nông nhàn.

Khác với các mô hình trên, Hộ gia đình ông Trần Văn Xuyên, thôn Hải Sơn 2 lại chọn phát triển kinh tế gia đình từ mô hình sản xuất chế biến lâm sản làm xưởng gỗ bóc, sản xuất tấm gỗ ép, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động. Thu nhập 400 triệu đồng/năm. Ngoài ra còn rất nhiều mô hình điển hình tiên tiến, đa dạng phong phú có thu nhập cao, không những làm giàu cho gia đình còn giúp đỡ nhiều hộ gia đình khác thoát nghèo.

Phú Nhuận còn đi đầu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các chi Hội đã vận động hội viên nông dân tự nguyện đóng góp tiền và công lao động để làm đường giao thông nông thôn. Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; xây dựng gia đình văn hóa; thôn văn hóa. Tích cực tuyên truyền vận động Hội viên nông dân tham gia phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" bằng các việc làm cụ thể: tập trung xây dựng thôn kiểu mẫu tại thôn Phú An 2, Phú Thịnh 3. Phong trào này được sự đồng tình, hưởng ứng tham gia đóng góp, ngày công, hiến đất của Hội viên nông dân. Đóng góp ngày công, tiền để đắp lề đường. Trong ngày lễ phát động xây dựng thôn kiểu mẫu thôn Phú Thịnh 3 đã quyên góp được 26 triệu đồng. Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt việc tuyên truyền vệ sinh môi trường nông thôn, vận động thêm được 12 hộ gia đình lắp đặt bể Bioga trong năm 2017.

Có thể nói, việc học tập và làm theo gương Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; trong đó lực lượng hội viên nông dân làm nòng cốt trong phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa xã hội, góp phần xây dựng nông thôn của xã càng thêm khởi sắc.

                                                               

Hoàng Hữu Cửu

 

 Nguồn: http://laocai.org.vn

Tra cứu tài liệu online

Đang online

Đang có 46 khách và không thành viên đang online

Thống kê truy cập

Số lần xem các bài viết
1254584

THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà Văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@gmail.com
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013
.