THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH LÀO CAI

Hướng tới Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907-12/7/2017), Thư viện tỉnh Lào Cai biên soạn Thư mục sách với nội dung: giới thiệu về lịch sử thành lập tỉnh Lào Cai, quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng phát triển tỉnh Lào Cai… giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang, những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai.

Trân trọng giới thiệu!

LÀO CAI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

01.  Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân Lào Cai 1954 - 1975 / Biên soạn: Bùi Xuân Dịch. - H. : Quân đội nhân dân, 2003. - 243 tr. ; 19 cm

     ĐTTS ghi: Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai

     Tóm tắt: Ghi lại những trang sử vẻ vang mà Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang Lào Cai đã giành được là rất thiết thực, nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau

     Phân loại: 959.7167 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000859-860

     Từ khoá: Kháng chiến chống mỹ; Lịch sử hiện đại; Lào Cai; Địa chí

02.  Lào Cai 10 năm đổi mới và phát triển (1991 - 2001). - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2001. - 319 tr. : ảnh ; 21 cm

     ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

     Tóm tắt: Gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các khóa và lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị. Phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động, và kinh nghiệm chỉ đạo công tác trên từng lĩnh vực của tỉnh trong thời gian 10 năm qua

     Phân loại: 330.9597167 / L108C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000848-849

     Từ khoá: Kinh tế; Phát triển; Văn hóa; Chính trị; Địa chí; Lào Cai

03.  Lào Cai vận hội mới = Lao Cai new opportunities / Biên soạn: Nguyễn Đức Mười chủ biên, Phạm Kỳ,Trương Thị Diệu Hà ; Dịch và hiệu đính: Nguyễn Hồng Diệp.... - H. : Chính trị quốc gia, 2005. - 379 tr. ; 27 cm

     Tóm tắt: Gồm 6 phần: Thông tin tổng quan, sản phẩm văn hóa du lịch, các trục động lực kinh tế, đầu tư, tổ chức hành chính, doanh nghiệp

     Phân loại: 330.9597167 / L108C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000842-843

     Từ khoá: Địa chí; Lào Cai; Văn hóa; Du lịch; Kinh tế

04.  Lào Cai một thế kỷ phát triển và hội nhập = Lao Cai - A century Development and Integration / Bùi Quang Vinh, Sùng Chúng, Nguyễn Hữu Vạn.... - H. : Thống tấn xã : Công ty văn hoá trí tuệ Việt, 2007. - 419 tr. ; 29 cm. - (Gương mặt Việt Nam hành trình hội nhập WTO)

     Tóm tắt: Cuốn sách sẽ tạo cho bạn đọc cơ hội tiếp cận toàn cảnh một miền đất biên cương đất nước Việt Nam thành bình, giàu tiềm năng và giàu lòng mến khách, đang vươn lên hoà nhập vào xu thế phát triển chung của đất nước và của thời đại

     Phân loại: 330.9597167 / L108C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000612

     Từ khoá: Địa kinh tế; Lịch sử; Phát triển; Văn hoá; Xã hội; Lào Cai; Địa chí

05.  Lào Cai 100 tuổi : Đặc san Báo Lào Cai kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh 12/7 (1907-2007). - Lào Cai : Báo Lào Cai, 2007. - 209 tr. ; 24 cm

     Phân loại: 959.7167 / L108C

     Từ khoá: Lịch sử hiện đại; Địa chí; Văn hóa; Lào Cai; Việt Nam; Di tích lịch sử; Danh lam thắng cảnh

06.  Một số hình ảnh lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh và chuyến thăm, làm việc của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại Lào Cai / Phạm Khắc Xương, Phạm Ngọc Triển, Ngọc Bộ.... - H. : Chính trị quốc gia, 2008. - 89 tr. ; 19 x 26 cm

     ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai

     Tóm tắt: Giới thiệu với bạn đọc bài phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh ; Diễn văn của đồng chí Bùi  Quang Vinh- Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đọc tại lễ kỷ niệm ; Những hình ảnh tiêu biểu tái hiện sinh động lễ mít tinh kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai

     Phân loại: 32(V115)3 / M458S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000614

     Từ khoá: Chính trị; Hình ảnh; Kỉ niệm; Lào Cai; Việt Nam

07.  20 năm tái lập tỉnh Lào Cai : 01/10/1991 - 01/10/2011. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2011. - 335 tr. : ảnh ; 27 cm

     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết giới thiệu Lào Cai thành tựu mới ; nỗ lực xây dựng lại quê hương Lào Cai ; chặng đường phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ; Lào Cai qua một số tác phẩm văn, thơ,bút ký, nhạc, ảnh nghệ thuật...

     Phân loại: 330.9597167 / H103M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000928-929

     Từ khoá: Kinh Tế; Xã hội; Thành tựu; Địa chí; Lào Cai

08. Thành phố Lào Cai 10 năm một chặng đường. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2014. - 104 tr. ; 20x26 cm

     ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Lào Cai

     Tóm tắt: Giới thiệu bản đồ hành chính; Quyết định công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Lào Cai; các danh hiệu cao quý; Xây dựng thành phố Lào Cai thực sự là động lực phát triển của tỉnh...

     Phân loại: 338.9597167 / TH107P

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001113

     Từ khoá: Xây dựng đô thị; Phát triển; Thành phố; Địa chí; Lào Cai

09. Thành phố Lào Cai 20 năm xây dựng và phát triển (9/1992 - 9/2012) / Nguyễn Hữu Vạn, Nguyễn Hữu Thể, Đỗ Trường Giang.... - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2012. - 181 tr. ; 24 cm

     ĐTTS ghi: Thành ủy. Hội đồng nhân dân. Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai

     Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử; những bước đi; những thành tựu đạt được trên các mặt của đời sống xã hội của Thành phố trong 20 năm qua

     Phân loại: 959.7167 / TH107P

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001018-1020

                          Kho Mượn: M.049343

     Từ khoá: Xây dựng; Phát triển; Thành phố; Địa chí; Lào Cai

10.  Lào Cai 25 năm tái lập và phát triển (01/10/1991 - 01/10/2016) / Biên soạn: Đỗ Viết Lợi, Phùng Nam Trung, Trần Nguyên Tuấn.... - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2016. - 245 tr. : ảnh ; 25x22 cm

     ĐTTS ghi: Tỉnh ủy, HĐND, UBND. Tỉnh ủy Lào Cai

     Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin khái quát, những hình ảnh tiêu biểu về con người và mảnh đất Lào Cai với những đổi thay lớn lao, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển từ khi tái lập tỉnh đến nay

     Phân loại: 959.7167 / L108C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001289-1293

     Từ khoá: Lịch sử; Phát triển; Đổi mới; Địa chí; Lào Cai

11.  Lào Cai 25 năm tái lập, đổi mới, phát triển (1991 - 2015) - Tầm nhìn và hành động / Biên soạn: Nguyễn Văn Vịnh, Doãn Văn Hưởng, Cao Đức Hải.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 816 tr. ; 24 cm

     ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Lào Cai. - Thư mục: Tr. 805 - 812

     Tóm tắt: Khái quát về tỉnh Lào Cai cùng những tiềm năng, lợi thế và những khó khăn, thách thức của tỉnh trong 25 năm đổi mới (1991-2015). Trình bày những thành tựu về phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, quốc phòng - an ninh, đối ngoại... và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Lào Cai

     Phân loại: 959.7167 / L108C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001232

                          Kho Đọc: D.037410

                          Kho Mượn: M.047839

     Từ khoá: Lịch sử; Đổi mới; Tái kiến thiết; Phát triển; Địa chí; Lào Cai

12.  Lào Cai tiềm năng và triển vọng đầu tư. - Lào Cai : Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai, 2001. - 56 tr. ; 21 cm

     ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lào Cai

     Tóm tắt: Giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi gặp mặt báo chí về Lào Cai ; Giới thiệu tổng quan về Lào Cai, tình hình kinh tế, xã hội Lào Cai, tiềm năng phát triển...

     Phân loại: 330.9597167 / L108C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000619

     Từ khoá: Kinh tế; Xã hội; Tiềm năng kinh tế; Lào Cai; Việt Nam; Địa chí

BÁC HỒ VỚI LÀO CAI

01.  Lời dạy của Bác Hồ mãi soi đường cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai / Biên soạn: Nguyễn Văn Vịnh, Cao Đức Hải đồng chủ biên, Nguyễn Thị Nguyền.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 648 tr. ; 24 cm

     ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Lào Cai. - Thư mục: Tr. 637 - 643

     Tóm tắt: Những quan tâm sâu sắc, động viên kịp thời, những giá trị nhân văn qua lời căn dặn của Bác với nhân dân các dân tộc Lào Cai. Những thành công, hạn chế trong việc thực hiện lời dạy của Người về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh trong 70 năm qua

     Phân loại: 324.259707509597167 / L462D

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001231

                          Kho Đọc: D.037409

                          Kho Mượn: M.047838

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lời dạy; Đảng bộ tỉnh; Địa chí; Lào Cai

02.  Bác Hồ trong lòng người Yên Bái - Lào Cai / Hoàng Việt Quân sưu tầm, biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2005. - 443 tr. ; 21 cm

     Phân loại: 959.7167 / B101H

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000602

     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Yên Bái; Lào Cai; Lịch sử hiện đại; Địa chí

03.  Lào Cai làm theo lời Bác / Giàng Seo Phử, Lương Xuân Mầu, Nguyễn Văn Văn sưu tầm biên soạn. - H. : Chính trị quốc gia, 1999. - 228 tr. ; 19 cm

     ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

     Tóm tắt: Gồm những bức thư, bài nói, bài viết của Người đối với Lào Cai từ năm 1945 đến năm 1962, cùng những bài nghiên cứu, hồi ký của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các tác giả, điểm lại những thành tựu trên một số mặt của Lào Cai sau 40 năm làm theo lời Bác

     Phân loại: 959.7167 / L108C

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000850

     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Di chúc; Bài phát biểu; Bài viết; Lào Cai; Địa chí

04.  40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ. - Lào Cai : Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, 2010. - 131 tr. ; 19 cm

     ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Lào Cai

     Tóm tắt: Tập hợp các bài phát biểu, báo cáo, tham luận tại Hội thảo " 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ"  do Trường chính trị tỉnh Lào Cai tổ chức

     Phân loại: 959.716704 / B454M

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000742-743

     Từ khoá: Hồ Chí Minh (1890-1969); Di chúc; Hội thảo; Lào Cai; Việt Nam

ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI

01.   Lịch sử Đảng bộ thị xã Lào Cai (1930 - 1954) / Nguyễn Văn Vãn biên soạn. - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 194 tr. ; 19 cm

     ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Lào Cai

     Tóm tắt: Quá trình đấu tranh cách mạng oanh liệt, giải phóng và bảo vệ quê hương  Lào Cai, sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng bộ thị xã; rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, góp phần giáo dục cho cán bộ, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương

     Phân loại: 324.25970709597167 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000823-824

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ cơ sở; Lào Cai; Địa chí; Lịch sử

02.  Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai (1947 - 2007) / Biên soạn: Sùng Chúng, Phạm Kỳ, Trần Hữu Sơn.... - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 667 tr. ; 22 cm

     Thư mục: tr.667

     Tóm tắt: Quá trình hình thành, phát triển và những đóng góp của Đảng bộ tỉnh Lào Cai trong thời kỳ cùng cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi ; trong công cuộc khôi phục phát triển kinh tế, xây dựng quan hệ sản xuất mới...

     Phân loại: 324.25970709597167 / L302S

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000776-778

     Từ khoá: Chính trị; Đảng bộ; Lào Cai

03.  Tổng kết 55 năm công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Lào Cai (1947 - 2002) / Chủ biên: Giàng Seo Phử, Phạm Kỳ, Đỗ Ngọc Ninh ; Tham gia biên soạn: Đỗ Ngọc Ninh, Phạm Kỳ, Vũ Xuân Điềm.... - H. : Chính trị quốc gia, 2005. - 475 tr. : ảnh ; 21 cm

     ĐTTS ghi: Ban thường vụ Tỉnh Uỷ Lào Cai. - Thư mục: Tr. 474 - 475

     Tóm tắt: Khái quát về tỉnh Lào Cai và quá trình ra đời, phát triển, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cách mạng của Đảng bộ tỉnh; Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ; Đánh gia chung và bài học kinh nghiệm.

     Phân loại: 324.2597071 / T455K

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000565

     Từ khoá: Công tác Đảng; Xây dựng Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng bộ; Lào Cai; Địa chí

04. Các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá XII - nhiệm kỳ 2000-2005 : Tài liệu học tập, nghiên cứu nội bộ. - Lào Cai : Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, 2006. - 327 tr. ; 21 cm

     ĐTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai

     Phân loại: 324.2597071 / C101N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000588-589

     Từ khoá: Nghị quyết; Chỉ thị; Đảng bộ; Lào Cai; Đảng Cộng sản Việt Nam; Địa chí

05. Đảng cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, (nhiệm kỳ 2000 - 2005) : Tài liệu học tập, nghiên cứu nội bộ. - Lào Cai : Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai, 2006. - 327 tr. ; 21 cm

     Tóm tắt: Gồm các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá XII về chính trị, kinh tế, anh ninh, xã hội...

     Phân loại: 324.259707071 / C101N

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000616

                          Kho Mượn: M.033996

     Từ khoá: Nghị quyết; Chỉ thị; Ban chấp hành; Đảng bộ; Lào Cai; Việt Nam

06.  Văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 : Tài liệu nghiên cứu nội bộ. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2011. - 193 tr. ; 21 cm

     ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai

     Tóm tắt: Giới thiệu về bài phát biểu của đồng chí Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng và một số bài báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII... , nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Lào Cai...

     Phân loại: 324.25970709597167 / V115K

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001153

     Từ khoá: Đẳng Cộng sản Việt Nam; Văn kiện đại hội; Đại hội Đảng; Lào Cai; Địa chí

07.  Tài liệu tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 : Dùng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2016. - 150 tr. ; 20 cm

     ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII; tóm tắt mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản, giải pháp thực hiện 6 chương trình, 16 đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Thắng trong nhiệm kỳ 2015-2020

     Phân loại: 324.259707509597167 / T103L

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001284-1288

                          Kho Mượn: M.049340

     Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết; Đại hội Đảng; Đảng bộ tỉnh; Lào Cai; Địa chí

08.  Văn kiện đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2005-2010. - Lào Cai, 2006. - 71 tr. ; 21 cm

     ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố

     Phân loại: 324.2597071 / V115K

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000590-591

     Từ khoá: Văn kiện; Đại hội; Đảng bộ; Lào Cai; Đảng Cộng sản Việt Nam; Địa chí

09.  Vị thế Lào Cai : Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2010. - 160 tr. : minh họa ; 27 cm

     Tóm tắt: Phát huy lợi thế mới Lào Cai ; Hưởng ứng năm hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc 2010 ; nỗ lực tấn công vào đói nghèo ; đất và người Lào cai ; những công trình của thời gian

     Phân loại: 330.9597167 / V300T

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000775

     Từ khoá: Lào Cai; Việt Nam; Kinh tế; Xã hội; Văn hóa

10.  Dấu ấn nhiệm kỳ. - Lào Cai : Nxb. Lào Cai, 2015. - 101 tr. ; 21 cm

     ĐTTS ghi: Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lào Cai

     Tóm tắt: Giới thiệu khái lược về Quốc hội, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai

     Phân loại: 328.597167 / D125Â

     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001217

     Từ khoá: Quốc hội; Lào Cai; Đại biểu quốc hội; Địa chí

 

     Từ khoá: Điển hình tiên tiến; Lào Cai; Thi đua

PHÒNG TTTM&XDPT

Tra cứu tài liệu online

Đang online

Đang có 24 khách và không thành viên đang online

Thống kê truy cập

Số lần xem các bài viết
1000407

THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà Văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@gmail.com
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013
.