Đổi mới công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đề án 'Đổi mới công tác quản lý, tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 - 2020' được phê duyệt vào tháng 7/2017 cho thấy Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai đang rất chú trọng việc đổi mới công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trụ sở tiếp công dân mới của UBND tỉnh Lào Cai. Ảnh: TQ

Ông Phan Đăng Toàn, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai cho biết, Thanh tra tỉnh vinh dự là đơn vị được UBND tỉnh giao xây dựng Đề án. Đề án nhằm mục đích đổi mới, nâng cao nhận thức pháp luật về công tác tiếp công dân đối với toàn thể nhân dân và cán bộ công chức, viên chức. Bảo đảm việc tiếp công dân, xử lý đơn thư của các cấp, các cơ quan Nhà nước phải tuân thủ đúng quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ và trình tự, thủ tục trong quá trình tiếp công dân.

Cụ thể, 100% công dân đến phòng tiếp công dân của các cấp, các ngành phải được tiếp đúng quy định của pháp luật. Phấn đấu số đơn thư qua tiếp công dân cũng như tiếp nhận từ cơ sở trở lên được xem xét, hướng dẫn, xử lý kịp thời, phân loại chính xác của các cấp: Cấp cơ sở xã, phường, thị trấn phấn đấu đạt từ 95% trở lên; Cấp huyện, thành phố phấn đấu đạt từ 100% trở lên; Cấp tỉnh phấn đấu đạt 100%.

Hạn chế đến mức thấp nhất công dân đến trụ sở tiếp công dân của tỉnh và của Trung ương. Phấn đấu 100% các cấp chính quyền phường, thị trấn (xã vùng I), huyện, thành phố đạt chuẩn phòng tiếp công dân riêng; có cán bộ tiếp công dân chuyên trách. 100% các sở, ban, ngành tỉnh đều có phòng tiếp công dân riêng theo quy định.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước phải chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân; phải trực tiếp tiếp công dân định kỳ, không kể việc tiếp công dân theo yêu cầu, nhiệm vụ đột xuất.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến khiếu nại, tố cáo, Ban Tiếp công dân các cấp tích cực tìm tòi, nghiên cứu cách làm mới, sáng tạo, giúp Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân định kỳ.

Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, rà soát, thống kê đội ngũ làm công tác tiếp công dân; xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tiếp công dân. Bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân phải là người có phẩm chất, đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, khách quan, công tâm; có tác phong gần gũi quần chúng, am hiểu tâm lý; có kiến thức quản lý Nhà nước và kiến thức pháp luật; được đào tạo nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là pháp luật về khiếu nại, tố cáo, đến từng người dân nhằm giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân.

Một buổi đối thoại với công dân của lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai: Ảnh: TQ

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng đối với công tác tiếp công dân: Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo do Thường trực HĐND, UBND các cấp chuyển đến; Cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải trực tiếp lãnh đạo công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức; lấy hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền là tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kết quả công tác của cán bộ. Tăng cường tổ chức đối thoại với người khiếu nại và công khai kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo cho tổ chức và cá nhân theo đúng quy định pháp luật.

Xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, quản lý, giải quyết đơn của công dân, nhằm thông tin kịp thời đến các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền về quá trình xử lý và kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng, tránh tình trạng chuyển đơn chồng chéo hoặc đã hết thẩm quyền giải quyết.

Sau một thời gian triển khai thực hiện, Đề án đã cơ bản hoàn thành, trụ sở tiếp công dân của tỉnh đã hoàn tất và ngày 20/12/2017 đã mở cửa đón công dân đến làm việc.

Qua tìm hiểu cho thấy, trong những năm qua, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã thực hiện có hiệu quả các Luật: Khiếu nại, Tố cáo. Từ tháng 1/2016 - 10/2017, tỉnh đã tổ chức tiếp 13.163 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại và tố cáo. Trong đó, lãnh đạo các cấp, ngành tiếp định kỳ, đột xuất 3.379 người. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đối thoại trực tiếp 3 buổi với các hộ dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, phối hợp cùng lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương tổ chức 8 buổi tiếp xúc, đối thoại với công dân.

Tiếp nhận 7.046 đơn khiếu nại, tố cáo. Tỉnh đã ban hành 1.298 văn bản hướng dẫn giải quyết, chuyển 1.417 đơn tới cơ quan thẩm quyền, giải quyết 438 đơn thuộc thẩm quyền.

Theo ông Phan Đăng Toàn, việc triển khai tốt Đề án “Đổi mới công tác quản lý, tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2017 - 2020” sẽ giúp tỉnh Lào Cai hạn chế được việc khiếu kiện đông người, phát sinh đơn thư vượt cấp.

Trần Quý

Nguồn: https://baomoi.com

Tra cứu tài liệu online

Đang online

Đang có 26 khách và không thành viên đang online

Thống kê truy cập

Số lần xem các bài viết
1317573

THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà Văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@gmail.com
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013
.