THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ VỀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY - NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-SVHTTDL, ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017; Nhằm triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” , “Ngày toàn dân phòng chống ma túy” và “Ngày quốc tế phòng chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Thư viện tỉnh Lào Cai biên soạn thư mục chuyên đề về phòng chống ma túy.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

 

1. Chu Kim Thúy. Pháp luật về cai nghiện ma túy / Chu Kim Thúy. - H. : Tư pháp, 2005. - 271 tr. ; 21 cm

     Phân loại: 344.59704 / PH109L

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.022101

                          Kho Mượn: M.027161-27162

     Từ khoá: Việt Nam; Qui định; Cai nghiện; Ma túy; Văn bản pháp luật

 2.  Chương trình hành động phòng, chống ma túy giai đoạn 2001-2005 và một số văn bản pháp luật về phòng, chống ma túy. - H. : Công an nhân dân, 2001. - 103 tr. ; 19 cm

     ĐTTS ghi: Văn phòng thường trực phòng chống ma túy

     Phân loại: 34(V)134 / CH561T

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.018862

     Từ khoá: Ma túy; Văn bản pháp luật; Thông tư; Quyết định

 3.  Con đường ma túy ở Đông Nam Á / Đào Hùng biên soạn. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 1985. - 160 tr. ; 19 cm.     s69626

     Phân loại: 327.03 / C430Đ

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.010959

                          Kho Mượn: M.010546

     Từ khoá: Ma túy; Đông Nam Á

 4.  Các quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ công thương / Biên soạn: Nguyễn Kim Liên, Phạm Ngọc Thảnh, Văn Huy Vương. - H. : Công thương, 2010. - 248 tr. ; 21 cm.     sLC.020619

     Phân loại: 300 / C101Q

     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.020619

     Từ khoá: Tệ nạn xã hội; Văn bản pháp luật; Qui định; Ma túy

 5.  Các đề án của chương trình hành động phòng chống ma túy giai đoạn 2001-2005 / Phạm Văn Đức, Bùi Xuân Biên, Nguyễn Xuân Yêm... - H. : Công an nhân dân, 2002. - 227 tr. ; 19 cm

     ĐTTS ghi: Văn phòng thường trực phòng chống ma tuý.     s138063

     Tóm tắt: Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động phòng, chống ma túy giai đoạn 2001-2005. Nội dung 8 đề án chương trình hành động phòng chống ma túy

     Phân loại: 345.597 / C101Đ

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.024924

     Từ khoá: Phòng chống ma túy; Chương trình; Đề án

 6.  Giáo dục phòng chống ma túy trong trường học : Thực hiện quyết định 49/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ về kế hoạch tổng thể PCMT giai đoạn 2006 - 2010 / Đặng Văn Hào biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2006. - 34 tr. : minh họa ; 27 cm

     ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo

     Tóm tắt: Gồm tài liệu Giáo dục truyền thông trong đó có mẫu tập tranh ; Quyết định 49/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình tổng thể PCMT trong trường học giai đoạn 2006-2010 ; Quy định của Chính phủ  danh mục một số tiền chất, chất ma túy và một số loại ma túy  thường gặp để tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy  trong nhà trường

     Phân loại: 386.3(075),34(V)134(075) / GI-108D

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.035112

     Từ khoá: Giáo dục; Phòng chống; Ma túy; Trường học

 7.  Giải đáp pháp luật trong đời sống / Nguyễn Văn Chung biên soạn. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2004. - 163 tr. ; 19 cm

     Tóm tắt: Hỏi đáp pháp luật về hộ khẩu, hộ tịch, chứng minh thư nhân dân ; pháp luật về thừa kế ; pháp luật về lao động,...

     Phân loại: 340.09597 / GI-103Đ

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.028726

 8.  HIV/AIDS đại dịch toàn cầu / Thu Hòa biên soạn. - H. : Lao động, 2002. - 240 tr. ; 19 cm.     s138528

     Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS. Phương thức lây truyền và phương pháp phòng chống. ảnh hưởng cá nhân và xã hội của Sida. Quản lí và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng. Chiến lược phòng chống đại dịch toàn cầu

     Phân loại: 386.3 / H-000-I

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.018082

                          Kho Mượn: M.021833-21837

    9.  Hãy sống lành mạnh cho chính mình / Sưu tầm: Hải Nhung, Trịnh Thủy. - H. : Nxb. Hà Nội, 2005. - 155 tr. ; 18 cm

     ĐTTS ghi: Bộ văn hóa thông tin. Ban chỉ đạo dân số - Aids và các vấn đề xã hội

     Tóm tắt: Trình bày các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Thông điệp của Liên hợp quốc ; các mẩu chuyện nhỏ dựa trên những bài báo và những tâm sự của một số nạn nhân trót mắc vào tệ nạn ma túy

     Phân loại: 300 / H112S

     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.017736

 10.  Hãy sống lành mạnh cho chính mình / Phạm Gia Khiêm, Đỗ Đức Ngọ, Đặng Văn Đoàn.... - H. : [Nxb. Hà Nội], 2005. - 155 tr. ; 18 cm

     ĐTTS ghi: Bộ VH - TT. Ban chỉ đạo dân số - AIDS và các vấn đề xã hội.

     Tóm tắt: Bao gồm bài viết của các đồng chí lãnh đạo Chính phủ,Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam,Thông điệp của Liên hợp quốc; các mẩu chuyện nhỏ dựa trên những bài báo đã phát hành rộng rãi trong thời gian qua.Đặc biệt những tâm sự của một số nạn nhân trót mắc vào tệ nạn ma tuý.

     Phân loại: 363.4 / H112S

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.022233

                          Kho Mượn: M.027368-27369

     Từ khoá: Ma túy; Lối sống; Phòng bệnh; Nạn nhân

 11.  Hãy tránh xa ma tuý = Keep away from drugs. - H. : Văn hoá dân tộc, 2005. - 64 tr. ; 20 cm

     ĐTTS ghi: Bộ văn hóa - thông tin. Ban chỉ đạo dân số - AIDS và các vấn đề xã hội

     Tóm tắt: Giới thiệu những bức tranh đoạt giải trong cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh đề tài "Cai nghiện ma túy". Các bức tranh phần lớn thể hiện cuộc sống lành mạnh như: cộng đồng xã hội quan tâm chăm sóc đến người nghiện, đón người thân ở trại cai nghiện về nhà, tuyên truyền, cảm hóa người nghiện...

     Phân loại: 362.29 / H112T

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.025704

                          Kho Mượn: M.030273-30274

     Từ khoá: Tệ nạn ma túy; Áp phích; Tranh cổ động; Phòng chống

 12.  Hỏi - đáp những vấn đề giáo viên, học sinh, sinh viên cần biết để phòng chống ma túy / Nguyễn Thúy biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2016. - 200 tr. ; 21 cm

     Tóm tắt: Trình bày công tác tuyên truyền, phổ biến những hiểm họa và tác hại của ma túy tới các bậc cha mẹ, các thầy cô trong nhà trường và các em học sinh, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi bậc làm cha làm mẹ, các thầy cô trong công tác giáo dục học sinh tránh xa hiểm họa của ma túy

     Phân loại: 371.784 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.037649

                          Kho Mượn: M.048286-48287

     Từ khoá: Ma túy; Tệ nạn ma túy; Phòng chống; Giáo dục lối sống; Học sinh; Sinh viên

 13.  Hỏi đáp luật phòng, chống ma túy. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2006. - 107 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách giải đáp pháp luật)

     Tóm tắt: Tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Với những câu hỏi và giải đáp luật sẽ giúp bạn đọc phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn ma túy.

     Phân loại: 345.597 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.025380

                          Kho Mượn: M.029813-29814

     Từ khoá: Nhà nước và pháp luật; Sách hỏi đáp; Luật; Phòng chống; Ma túy

 14.  Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng / Biên soạn: Nguyễn Thị Giang chủ biên, Nguyễn Mai Hạnh, Bùi Cẩm Thơ.... - H. : Tư pháp, 2012. - 267 tr. ; 21 cm

     Tóm tắt: Trình bày về quy định pháp luật về phòng chống, cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiên bắt buộc

     Phân loại: 345.597 / H428Đ

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.035549

     Từ khoá: Cai nghiện; Pháp luật; Phòng chống; Nghiện ma túy; Việt Nam

 15.  Luật phòng, chống ma túy. - H. : Lao động xã hội, 2017. - 47 tr. ; 19 cm.     sLC.028504

     Phân loại: 344.5970446302632 / L504P

     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.028504-28506

     Từ khoá: Luật pháp; Ma túy; Phòng chống; Việt Nam

 16.  Luật phòng chống ma túy. - H. : Chính trị quốc gia, 2001. - 41 tr. ; 19 cm

     Tóm tắt: Luật gồm 13 chương và 56 điều ; quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, trách nhiệm của cá nhân

     Phân loại: 345.597 / L504P

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.032176

     Từ khoá: Pháp luật; Phòng chống; Ma túy; Việt Nam

 17.  Luật phòng, chống ma túy : Sửa đổi, bổ sung năm 2008. - H. : Lao động, 2011. - 87 tr. ; 19 cm.     sLC.020548

     Phân loại: 345.597 / L504P

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.035071

                          Kho Mượn: M.043626-43627

     Từ khoá: Văn bản pháp luật; Luật phòng;  chống ma túy; Việt Nam; Sửa đổi

 18.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma túy. - H. : Lao động xã hội, 2013. - 47 tr. ; 19 cm

     Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung; trách nhiệm phòng chống ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; Cai nghiện ma túy; Quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy...

     Phân loại: 344.5970446302632 / L504S

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.036197

                          Kho Mượn: M.046901

     Từ khoá: Pháp luật; Văn bản pháp luật; Luật phòng chống ma túy; Việt Nam

 19.  Một số quy định về phòng chống các tệ nạn xã hội và tội phạm : Ma túy, mại dâm, hoạt động tiêu cực trong quán bar, karaoke, vũ trường.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2005. - 199 tr. ; 19 cm

     Tóm tắt: Các quy định phòng chống tệ nạn và tội phạm ma túy, mại dâm, hoạt động tiêu cực trong quán bar, karaoke, vũ trường, biếu tặng, quà cáp...

     Phân loại: 344.59705 / M458S

     Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.025140

     Từ khoá: Pháp luật; Tệ nạn xã hội; Tội phạm; Ma túy; Mãi dâm; Việt Nam

 20. Nguyễn Khánh Phương. Ma túy học đường và hiểm hoạ / Nguyễn Khánh Phương, Nguyễn Tú Phương, Nguyễn Thanh Lâm. - H. : Dân trí, 2014. - 99 tr. ; 19 cm.     sLC.023229

     Tóm tắt: Những điều cần biết về ma túy - hiểm họa từ ma túy; nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy - dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy; phòng, chống ma túy trong học đường

     Phân loại: 362.29 / M100T

     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.023229-23231

     Từ khoá: Chất gây nghiện; Cần sa; Ma túy; Học sinh

 21. Nguyễn Khánh Phương. Phòng chống ma túy học đường : Dành cho học sinh các cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông / Nguyễn Khánh Phương, Nguyễn Tú Phương, Nguyễn Thanh Lâm. - H. : Dân trí, 2014. - 99 tr. ; 19 cm.     sLC.026409

     Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về ma túy; nghiện ma túy - cơ chế và nguyên nhân; một số kĩ năng phòng, chống ma túy

     Phân loại: 362.2930712 / PH451C

     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.026409-26413

     Từ khoá: Phòng chống; Ma túy; Học sinh

 22. Nguyễn Ngọc Anh. Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy / Nguyễn Ngọc Anh, Đỗ Khắc Hưởng, Nguyễn Ngọc Vân. - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2012. - 191 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách xã - phường thị trấn).     sLC.020600

     Tóm tắt: Gồm 61 câu hỏi và trả lời về: Các quy định chung của Luật phòng, chống ma túy ; các quy định của pháp luật hành chính về xử lý vi phạm hành chính về ma túy ...

     Phân loại: 345.597 / T310H

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.035075

                          Kho Mượn: M.043636-43638, M.044687-44689

                          Kho luân chuyển: LC.020600-20610

     Từ khoá: Văn bản pháp luật; Luật phòng chống ma túy; Việt Nam

 23. Nguyễn Ngọc Điệp. Tìm hiểu các tội phạm về ma túy / Nguyễn Ngọc Điệp. - H. : Công an nhân dân, 2002. - 218 tr. ; 20 cm

     Tóm tắt: Giới thiệu và phân tích các tội phạm về ma tuý trong chương XVIII của Bộ luật hình sự 1999. Phần phụ lục gồm: Luật phòng chống ma túy; nghị định số 67/2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất; Nghị định số 80/2001 của Chính phủ hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy...

     Phân loại: 34(V)51 / T310H

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.017626

                          Kho Mượn: M.021053-21054

     Từ khoá: Luật hình sự; Tội phạm; Ma túy; Việt Nam

 24. Nguyễn Ngọc Điệp. Tìm hiểu và bình luận các tội phạm về ma túy trong Bộ luật hình sự 1999 / Nguyễn Ngọc Điệp, Đoàn Tấn Minh. - Mũi Cà Mau : Nxb. Mũi Cà Mau, 2000. - 269 tr. ; 19 cm

     Tóm tắt: Những quy định của Bộ luật hình sự về các nhóm tội: trồng cây thuốc phiện, tội sản xuất trái phép chất ma túy, tội tàng trữ vận chuyển, mua bán trái phép... Nội dung Bộ luật hình sự 1999 (trích)

     Phân loại: 300 / T310H

     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.018038

     Từ khoá: Luật hình sự; Văn bản pháp luật; Tội phạm; Ma túy

 25. Nguyễn Phong Hoà. Ma túy và những vấn đề công tác kiểm soát ma túy / Nguyễn Phong Hoà, Đặng Ngọc Hùng. - H. : Công an nhân dân, 1994. - 239 tr. ; 19 cm

     Tóm tắt: Hệ thống về các vấn  đề có liên quan trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy - một vấn đề lớn có tính quốc tế và toàn xã hội

     Phân loại: 395 / M100T

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.014105

                          Kho Mượn: M.015135-15136

     Từ khoá: Ma túy; Kiểm soát; Tội phạm

 26. Nguyễn Quốc Nhật. Ma túy và phòng chống ma túy trong cộng đồng / Nguyễn Quốc Nhật. - H. : Lao động, 2003. - 285 tr. ; 19 cm

     Tóm tắt: Cung cấp những tri thức cơ bản về ma túy, tình hình tệ nạn ma túy ; tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội ; vấn đề cai nghiện ma túy cũng như những biện pháp phòng, chống ma túy...

     Phân loại: 386.3 / M100T

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.018944

     Từ khoá: Ma túy; Tệ nạn xã hội; Tội phạm

 27. Nguyễn Xuân Yêm. 101câu hỏi, đáp về phòng, chống ma túy / Nguyễn Xuân Yêm, Trần Văn Luyện. - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 246 tr. ; 19 cm

     Tóm tắt: Đề cập khá đầy đủ và toàn diện các vấn đề cần biết về ma túy và công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

     Phân loại: 34(V)51 / M458T

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.016935

                          Kho Mượn: M.020178

     Từ khoá: Tệ nạn xã hội; Tội phạm; Ma túy

28. Nguyễn Xuân Yêm. Phòng, chống tệ nạn ma tuý trong nhà trường / Nguyễn Xuân Yêm. - H. : Công an nhân dân, 2002. - 215 tr. ; 19 cm

     Thư mục: tr.210 - 213

     Tóm tắt: Trình bày nhận thức chung về ma túy và công tác phòng, chống tệ nạn ma túy ở Việt Nam ; thực trạng tình hình và công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong học sinh, sinh viên ; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong học sinh, sinh viên

     Phân loại: 300 / PH431C

     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.018052

     Từ khoá: Học sinh; Tệ nạn ma túy; Tệ nạn xã hội; Phòng chống; Sinh viên

 29.  Những kiến thức cơ bản về phòng chống ma túy và cai nghiện ma túy : Hệ thống văn bản pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy : Sách chuyên khảo / Biên soạn: Trần Minh Hưởng chủ biên, Ngô Văn Tuân, Nguyễn Khắc Hải.... - H. : Lao động, 2010. - 518 tr. ; 21 cm

     Thư mục: Tr. 516 - 518.     sLC.021809

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về ma túy, tình hình tệ nạn ma túy; tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội; vấn đề cai nghiện ma túy cũng như các biện pháp phòng, chống ma túy; các quy định của pháp luật hiện hành về đấu tranh phòng, chống ma túy...

     Phân loại: 345.597 / NH556K

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.033009

                          Kho Mượn: M.040725-40726

                          Kho luân chuyển: LC.021809-21813

     Từ khoá: Pháp luật; Phòng chống; Ma túy; Nghiện ma túy; Cai nghiện

 30.  Những vấn đề cơ bản về công tác phòng,chống ma túy / Biên soạn: Nguyễn Xuân Yêm, Vũ Quang Vinh. - H. : Công an nhân dân, 2002. - 171 tr. ; 19 cm

     ĐTTS ghi: Văn phòng thường trực phòng, chống ma túy

     Tóm tắt: Nhận thức chung về công tác phòng, chống ma túy ; Tình hình và kết quả phòng, chống ma túy ở Việt Nam ; Chương trình hành động phòng, chống ma túy giai đoạn 2001-2005

     Phân loại: 306 / NH556V

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.029433

                          Kho Mượn: M.036575

     Từ khoá: Tệ nạn xã hội; Công tác; Ma túy; Phòng chống

 31.  Pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội và HIV/AIDS / Anh Tuấn biên soạn. - H. : Dân trí, 2011. - 114 tr. ; 19 cm.     sLC.020594

     Tóm tắt: Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội và HIV / AIDS và các văn bản pháp luật liên quan về phòng, chống tệ nạn xã hội và HIV / AIDS

     Phân loại: 344.59705 / PH109L

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.035073

                          Kho Mượn: M.043631-43633

                          Kho luân chuyển: LC.020594-20599

     Từ khoá: Văn bản pháp luật; Luật phòng;  chống ma túy; Tệ nạn xã hội; Việt Nam

 32.  Pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội và HIV / AIDS / Anh Tuấn biên soạn. - H. : Dân trí, 2010. - 114 tr. ; 19 cm

     Tóm tắt: Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội và HIV / AIDS và các văn bản pháp luật liên quan về phòng, chống tệ nạn xã hội và HIV / AIDS

     Phân loại: 344.59705 / PH109L

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.031372

                          Kho Mượn: M.039077-39078

     Từ khoá: Văn bản pháp luật; Luật phòng;  chống ma túy; Việt Nam

 33. Trần Văn Luyện. Đấu tranh phòng chống tội phạm về ma tuý có yếu tố nước ngoài / Trần Văn Luyện, Nguyễn Xuân Tất Hoà. - H. : Công an nhân dân, 2011. - 270 tr. ; 21 cm

     Thư mục: Tr.259 - 268

     Tóm tắt: Cung cấp nhận thức chung tội phạm về ma tuý có yếu tố nước ngoài và hoạt động phòng ngừa, điều tra của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý ; Thực trạng hoạt động phòng ngừa, điều tra tội phạm về ma tuý có yếu tố nước ngoài của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý giai đoạn 2004 - 2009...

     Phân loại: 364.1 / Đ125T

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.033281

                          Kho Mượn: M.041459-41460

     Từ khoá: Tội hình; Đấu tranh; Phòng chống; Tội phạm ma túy; Yếu tố nước ngoài

 34.  Tìm hiểu quy định mới về cai nghiện ma túy, hòa nhập cộng đồng / Thanh Tùng biên soạn. - H. : Dân trí, 2011. - 151 tr. ; 19 cm.     sLC.020591

     Phân loại: 300 / T310H

     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.020591-20593

     Từ khoá: Văn bản pháp luật; Qui định; Cai nghiện; Ma túy

 35.  Tìm hiểu quy định mới về cai nghiện ma túy, hòa nhập cộng đồng / Thanh Tùng biên soạn. - H. : Dân trí, 2014. - 151 tr. ; 19 cm

     Tóm tắt: Trình bày một số qui định chung về cai nghiện ma tuý. Vấn đề và qui định cụ thể khi cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng, tại cơ sở nghiện bắt buộc và việc quản lý sau cai nghiện ma tuý, kèm theo một số văn bản pháp luật có liên quan

     Phân loại: 345.597 / T310H

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.036406

                          Kho Mượn: M.046042-46043

     Từ khoá: Văn bản pháp luật; Cai nghiện; Ma túy; Việt Nam

 36.  Vượt qua dòng xoáy : Tập kịch bản về đề tài phòng, chống ma túy / Mỵ Lan, Nguyễn Tiến Hòa, Nguyễn Thị Vân Kim.... - H. : Dân trí, 2013. - 325 tr. ; 21 cm

     Tóm tắt: Giới thiệu một số tập kịch bản phản ánh nhận thức, con đường dẫn đến nghiện ngập ma túy, phản ánh tình thương yêu cộng đồng, sự quyết tâm cai nghiện của đối tượng bị mắc nghiện, sự cảnh giác đối với bọn buôn bán, tàng trữ ma túy...

     Phân loại: 362.29 / V563Q

     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.035559

                          Kho Mượn: M.044763-44764

 

     Từ khoá: Kịch bản; Tệ nạn ma túy; Tuyên truyền; Phòng chống; Ma túy

PHÒNG TTTM&XDPT

Tra cứu tài liệu online

Đang online

Đang có 29 khách và không thành viên đang online

Thống kê truy cập

Số lần xem các bài viết
1050092

THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà Văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Chịu trách nhiệm chính: Phạm Văn Hạnh - Giám đốc thư viện tỉnh Lào Cai Điện thoại: 0203 668 665 - Email: phamhanhtvlc@gmail.com
Hoạt động theo Giấy phép số 41/GP - TTĐT của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử ngày 15/4/2013
.