Học tập tấm gương Hồ Chí Minh: Lãnh đạo phải học trước, làm trước

Thứ hai - 01/10/2018 08:09 472 0
Ngày 15/5 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Học tập tấm gương Hồ Chí Minh: Lãnh đạo phải học trước, làm trước

 

Để hiểu rõ hơn về nội dung Chỉ thị mới này, phóng viên phỏng vấn bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận chuyên trách 03, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa

PV: Bà có thể cho biết những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”?

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa: Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có một số nội dung chính, như Bộ Chính trị khóa XII đã đánh giá lại một cách khái quát về kết quả, hạn chế của việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về việc tiếp tục đẩy mạnh và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 5 năm qua.

Trong đó khẳng định, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. 

Trong nội hàm của việc học tập Chỉ thị 05 đưa ra về hệ thống quan điểm Hồ Chí Minh đề cập tới các hệ thống quan điểm về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người.

Về đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị 05 đề cập các quan điểm, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định ý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Về phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị chỉ ra những phong cách của Bác về tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn, tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân của Bác, phong cách nói với làm đi vào lòng người.

PV: Vậy so với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 05 lần này có những điểm mới gì, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa: Trong Chỉ thị 05, Bộ Chính trị xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh được nhấn mạnh hơn nữa về tầm quan trọng, về vị trí vai trò của việc học theo Bác. Đây không chỉ là một giải pháp về chính trị tư tưởng mà việc học Bác được coi là một giải pháp toàn diện cả về chính trị, về tư tưởng và tổ chức cũng như đạo đức.

Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa con người Việt Nam. Phải làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn nội dung của giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bộ Chính trị lần này đặc biệt yêu cầu gắn việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Do dó, Bộ Chính trị khóa XII yêu cầu rất cao việc gắn xây với chống, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, tuyên truyền tấm gương học tập và làm theo Bác có nhiều thành tích. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng phải kiểm tra để đôn đốc, chấn chỉnh tổ chức và cá nhân xem học tập chỉ là hình thức, có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

PV: Theo bà, để đưa Chỉ thị đi vào cuộc sống các cơ quan, ban ngành, địa phương phải thực hiện công tác này như thế nào?  

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa: Thứ nhất, cần nghiên cứu quán triệt, nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong sinh hoạt Đảng cũng như sinh hoạt của chính quyền, của các đoàn thể. Từ đó hiểu rõ những mục đích yêu cầu cũng như nội dung, điểm mới của Chỉ thị 05 mà tới đây chúng ta phải tổ chức thực hiện.

Việc học tập, tổ chức các chuyên đề, đề xuất chuyên đề cho toàn khóa cũng như cho từng năm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan đề xuất những chuyên đề cho toàn khóa.

Để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện phương châm trên học trước làm trước, dưới học sau làm sau, cũng như trong Đảng học trước, làm trước, ngoài Đảng học sau làm sau.

Bộ Chính trị hàng năm vào dịp Kỷ niệm sinh nhật Bác sẽ tổ chức học một chuyên đề về tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh gắn với yêu cầu nhiệm vụ của năm. Đồng thời, cũng xây dựng kế hoạch làm theo Bác để cán bộ Đảng viên học tập và noi theo. Phải nêu cao trách nhiệm gương mẫu tự giác đi đầu của lãnh đạo chủ chốt, của người đứng đầu và của cán bộ Đảng viên.

Chỉ thị 05 cũng nhấn mạnh đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức của các cơ quan nhà nước, cơ quan tư pháp việc thực hiện Chỉ thị sẽ được đặc biệt chú trọng. Trong tuyền truyền không chỉ nêu cái tốt mà chúng ta phải cương quyết đấu tranh những cái xấu, đấu tranh bệnh quan liêu tham nhũng, lãng phí.

PV: Xin cảm ơn bà./.

Theo VOV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 Văn Bản

16/2023/TT-BVHTTDl

Thông tư ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế kỹ thuật và hướng dẫn triển khai thực hiện

Thời gian đăng: 14/04/2024

lượt xem: 185 | lượt tải:47

16/2023/TT-BVHTTDL

Thông tư 16/2023/TT-BVHTTDL

Thời gian đăng: 14/04/2024

lượt xem: 35 | lượt tải:9

25/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND Bổ sung điểm c khoản 2 Điều 9 của quy định về các loại phí

Thời gian đăng: 14/04/2024

lượt xem: 164 | lượt tải:33

07/2023/TT-BVHTTDL

Thông tư 07/2023/TT-BVHTTDL

Thời gian đăng: 14/04/2024

lượt xem: 38 | lượt tải:9

1346/QĐ-BVHTTDL

Bộ VHTTDL Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030”

Thời gian đăng: 14/04/2024

lượt xem: 319 | lượt tải:139
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây