Kỷ niệm 68 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2016) Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai - 01/10/2018 08:11 655 0
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Lào Cai đã sớm nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị đối với công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập bộ phận giúp việc của Tỉnh ủy, chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy đưa nội dung Chỉ thị vào cuộc sống bằng nhiều việc làm tích cực, sáng tạo.
Kỷ niệm 68 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2016) Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
 

 

Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị trong từng năm và cả giai đoạn 2011 -  2015; ban hành hệ thống văn bản, hướng dẫn thực hiện cụ thể các nội dung Chỉ thị phù hợp với điều kiện của Lào Cai; xác định một số hoạt động có tính chất điểm nhấn để thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đối với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác như: Ban hành Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 22/12/2011 quy định một số nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2013); tổ chức Hội thảo khoa học “Lời dạy của Bác Hồ mãi soi đường cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai”; tổ chức phát động Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng bộ tiêu chí chấm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy...

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Hệ thống cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tấm gương đạo đức của Bác cũng như các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tỉnh ủy mời giáo sư Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nói chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, truyền hình trực tiếp trên sóng PT - TH tỉnh để đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân được nghe, hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác, từ đó học và làm theo. Hằng năm, tỉnh tổ chức cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đăng tải các tác phẩm đoạt giải trên báo, đài địa phương, tạo sự lan tỏa rộng rãi. Đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở tích cực chuyển tải các chuyên đề học tập và làm theo Bác đến các đối tượng người nghe...

Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra một số cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; yêu cầu cấp ủy các cấp chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra theo Quy định 55 đối với cán bộ thuộc quyền quản lý. Cấp tỉnh, huyện tổ chức nhiều đợt kiểm tra việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Hằng năm, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện và tương đương dành thời gian thỏa đáng để nghe, thảo luận các báo cáo về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước...

Cùng với các hoạt động cơ bản nêu trên, Lào Cai làm tốt công tác thi đua khen thưởng những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mỗi năm có hàng trăm tập thể, cá nhân được khen thưởng, động viên kịp thời.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Lào Cai đã đạt được những kết quả tích cực, ý thức, tinh thần trách nhiệm trước công việc, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp được nâng lên; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, nhất là người đứng đầu được thể hiện sinh động qua những việc làm cụ thể; nhiều vấn đề bức xúc của người dân đã được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo Bác tiếp tục tạo ra niềm tin, khí thế mới trong Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt với những việc làm bình dị, nhân văn và có sức lan tỏa lớn. Cụ thể, ông Lò Đình Tuyến, Bí thư Chi bộ 9, xã Vĩnh Yên (Bảo Yên) đã hiến 3.730 m2 đất để làm trường học; đảng viên Sần Thó Suy, dân tộc Hà Nhì, xã Trịnh Tường (Bát Xát) tự tổ chức lớp học xóa mù chữ cho 24 học viên dân tộc Hà Nhì; nông dân Lý Phù Sinh, xã Liêm Phú (Văn Bàn) giúp 40 hộ khó khăn vay vốn sản xuất không lấy lãi, nhận 4 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm con nuôi; Trung tá Trần Quốc Huy, Trưởng công an huyện Mường Khương, tận tụy với công việc, lập nhiều thành tích xuất sắc trong phòng chống tệ nạn xã hội, trong đó có vụ bắt 220 bánh hêrôin; Đoàn Kinh tế quốc phòng 345 vừa hướng dẫn người dân địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi vừa làm mô hình thực nghiệm đưa dân đến học tập và làm theo;...

Có được những kết quả trên là do cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu các cấp từ tỉnh đến cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực cụ thể hóa nội dung của Chỉ thị 03, các văn bản chỉ đạo của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tế của Lào Cai. Lượng hóa nội dung học tập và làm theo Bác thành các tiêu chí cụ thể để dễ đánh giá, gắn đánh giá với phân xếp loại đảng viên và các tổ chức đảng hằng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá bằng nhiều hình thức và phương pháp phù hợp, kịp thời phát hiện cách làm hay, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền nhân rộng. Yếu tố có tính chất quyết định đó là sự chỉ đạo sát sao, cụ thể, quyết liệt của cấp ủy các cấp, sự vào cuộc toàn diện, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở...

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Lào Cai còn không ít hạn chế, khuyết điểm như: Việc làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác ở một bộ phận cán bộ, công chức chưa đạt yêu cầu, chưa tự giác; sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ chưa thường xuyên; một bộ phận cán bộ nói chưa đi đôi với làm; một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn lúng túng, thụ động trong tổ chức thực hiện...

Đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tham gia đổ bê tông đường giao thông nông thôn.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục nhận thức đúng ý nghĩa của việc học và làm theo Bác là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Vì vậy, trước khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Lào Cai đã tích cực, chủ động nghiên cứu sâu sắc Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời căn cứ thực tiễn 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26/3/2016 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quy định này đã tích hợp những nội dung cơ bản trong các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, như: Quy định số 101, Quy định số 55, hướng dẫn xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh... Mở rộng phạm vi điều chỉnh của Quy định bao hàm cả nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như Chỉ thị 05-CT/TW đã đề cập. Đồng thời, quy định chi tiết việc học tập, đánh giá, sử dụng kết quả đánh giá làm tiêu chí quan trọng trong phân xếp loại cán bộ, đảng viên; bình chọn các điển hình tiên tiến... Điều đó tiếp tục là minh chứng cho cách làm chủ động, tích cực của Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Thời gian tới, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Lào Cai sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh, các đối tượng cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị để góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Phấn đấu đến năm 2020, đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Tây Bắc của Tổ quốc.

                                                                                                Nguyễn Văn Vịnh

                                                (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)
 

 
 

Nguồn tin: Báo Lào cai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 Văn Bản

16/2023/TT-BVHTTDl

Thông tư ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế kỹ thuật và hướng dẫn triển khai thực hiện

Thời gian đăng: 14/04/2024

lượt xem: 184 | lượt tải:46

16/2023/TT-BVHTTDL

Thông tư 16/2023/TT-BVHTTDL

Thời gian đăng: 14/04/2024

lượt xem: 35 | lượt tải:9

25/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND Bổ sung điểm c khoản 2 Điều 9 của quy định về các loại phí

Thời gian đăng: 14/04/2024

lượt xem: 163 | lượt tải:32

07/2023/TT-BVHTTDL

Thông tư 07/2023/TT-BVHTTDL

Thời gian đăng: 14/04/2024

lượt xem: 38 | lượt tải:9

1346/QĐ-BVHTTDL

Bộ VHTTDL Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030”

Thời gian đăng: 14/04/2024

lượt xem: 319 | lượt tải:137
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây