THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (25/8/1911 - 25/8/2021)

Thứ sáu - 20/08/2021 04:11 270 0
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiến hành thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc để tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, Quân đội ta và phong trào cách mạng thế giới; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, lòng yêu nước, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam.
THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (25/8/1911 - 25/8/2021)
Thư viện tỉnh Lào Cai biên soạn Thư mục chuyên đề Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021).
Trân trọng giới thiệu!
01. Võ Nguyên Giáp vị tướng "Văn đức quán nhân tâm" : Hỏi đáp về cuộc đời và sự nghiệp của đại tướng Võ Nguyễn Giáp / Sông Lam, Minh Khánh biên soạn. - H. : Thanh niên, 2012. - 163 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Những tư liệu quý, những bài viết sâu sắc, những góc nhìn chân thực và những câu chuyện cẩm động... về đại tướng, tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp
     Phân loại: 959.704092 / V400N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.033417
                          Kho Mượn: M.041727-41728
     Từ khoá: Võ Nguyên Giáp;  1911-2013; Đại tướng; Việt Nam; Nhân vật lịch sử

02. Võ Nguyên Giáp vị tướng "Văn đức quán nhân tâm" : Đại tướng Võ Nguyễn Giáp qua góc nhìn của trí thức và văn nghệ sỹ / Nguyễn Thái Anh tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2012. - 251 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Những tư liệu quý, những bài viết sâu sắc, những góc nhìn chân thực và những câu chuyện cẩm động... về đại tướng, tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp
     Phân loại: 959.704092 / V400N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.033419
                          Kho Mượn: M.041731-41732
     Từ khoá: Võ Nguyên Giáp;  1911-2013; Đại tướng; Việt Nam; Nhân vật lịch sử

03. Võ Nguyên Giáp - Tiểu sử / Biên soạn: Phạm Ngọc Anh chủ biên, Nguyễn Văn Bạo, Cao Văn Định.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 648 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam. - Thư mục: tr. 633-642
     Tóm tắt: Giới thiệu về quê hương, gia đình, tuổi trẻ và những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam
     Phân loại: 959.704092 / V400N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.041668
     Từ khoá: Võ Nguyên Giáp; 1911-2013; Đại tướng; Tiểu sử; Sự nghiệp; Việt Nam; Sự nghiệp

04. HỒNG CƯ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ / Hồng Cư, Đặng Bích Hà. - H. : Thanh niên, 2004. - 149 tr. ; 21 cm.     s169030
     Tóm tắt: Phác hoạ lại quãng đời của đại tướng Võ Nguyên Giáp - tuổi thơ và thời trẻ với những chi tiết chân thực và xúc động
     Phân loại: 959.704092 / Đ103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.020020
     Từ khoá: Lịch sử; Danh Nhân; Quân sự; Hồi kí; Việt Nam; Đại tường; Võ Nguyên Giáp;  1911-2013

05. VÕ NGUYÊN GIÁP. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 1976. - 90 tr. ; 19 cm.     s42617
     Tóm tắt: Bài viết của đồng chí Võ Nguyên Giáp về xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng tiềm lực kinh tế, tiềm lực quân sự, tiềm lực chính trị, tinh thần
     Phân loại: 355.03309597 / X126D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.009346
                          Kho Mượn: M.009084
     Từ khoá: Quân sự; Quốc phòng; Việt Nam; Võ Nguyên Giáp;  1911-2013

06. TRẦN TUẤN. 101 khoảnh khắc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp = 101 moments of General Vo Nguyen Giap / Trần Tuấn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2011. - 120 tr. : ảnh ; 25 cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
     Tóm tắt: Giới thiệu những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường bình dị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
     Phân loại: 959.704092 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.036069
     Từ khoá: Nhân vật lịch sử; Võ Nguyên Giáp (1911-2013); Đại tướng; Lịch sử; Việt Nam

07. TRẦN TRỌNG TRUNG. Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong những năm đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh (1965 - 1969) / Trần Trọng Trung. - H. : Chính trị quốc gia, 2015. - 495 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Trình bày quá trình đồng chí Võ Nguyên Giáp trên cương vị của mình đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương chỉ đạo chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng đối phó với âm mưu leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ, quá trình hình thành quyết tâm chiến lược "giành thắng lợi quyết định"; quá trình hình thành kế hoạch tiến công chiến lược Tết Mậu Thân 1968, đợt tiến công đông xuân 1968-1969, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ trên các chiến trường để buộc Mỹ xuống thang chiến tranh
     Phân loại: 959.7043 / T455T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.037137
     Từ khoá: Võ Nguyên Giáp;  1911-2013; Tổng tư lệnh; Lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ; Chiến lược quân sự

08. Chủ Tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ / Nhóm biên soạn: Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Thị Nguyên. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 447 tr. ; 27 cm. - (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)
     Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết và bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ; một số công trình nghiên cứu, bài viết, hồi ức của các tác giả về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên Phủ cũng như các bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ
     Phân loại: 959.7041 / CH500T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.037296
                          Kho Mượn: M.047725
     Từ khoá: Hồ Chí Minh(1890-1969); Việt Nam; Võ Nguyên Giáp; Chiến dịch Điện Biên Phủ

09. VÕ NGUYÊN  GIÁP. Dân quân tự vệ, một lực lượng chiến lược / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 1974. - 261 tr. ; 19 cm.     s38686
     Tóm tắt: Vai trò chiến lược của dân quân tự vệ trong cuộc đấu tranh cách mạng, trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ, trong chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc, ... ý nghĩa của sự phát triển và xây dựng các lực lượng vũ trang nói chung và dân quân tự vệ nói riêng
     Phân loại: 355.37 / D-121-Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.010716
                          Kho Mượn: M.010320
     Từ khoá: Dân quân tự vệ; Cách mạng giải phóng dân tộc; Kháng chiến chống Pháp; Võ Nguyên Giáp;  1911-2013

10.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam / Quí Lâm tuyển chọn và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2019. - 391 tr. ; 27 cm.     sLC.033990
     Tóm tắt: Trình bày tóm tắt quá trình công tác của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Một số bài viết, bài phát biểu quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; một số thư gửi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ...
     Phân loại: 959.704092 / Đ103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.041025
                          Kho Mượn: M.054127-54128
                          Kho luân chuyển: LC.033990-33991
     Từ khoá: Lịch sử hiện đại; Đại tướng; Bài viết; Chiến thắng Điện Biên Phủ; Võ Nguyên Giáp;  1911 - 2013; Việt Nam
11. Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Từ người thầy dạy sử tới vị Đại tướng viết nên lịch sử : Sách kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám / Biên soạn: Ánh Dương chủ biên, Lương Khoa. - H. : Thanh niên, 2020. - 201 tr. ; 21 cm
     Thư mục: Tr.201
     Tóm tắt: Cung cấp những tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ của quân và dân ta
     Phân loại: 959.704092 / Đ103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042499
                          Kho Mượn: M.056215-56216
     Từ khoá: Lịch sử hiện đại; Đại tướng; Võ Nguyên Giáp;  1911-2013; Nhân vật lịch sử; Việt Nam

12. VÕ NGUYÊN GIÁP. Về sức mạnh tổng hợp của cách mạng Việt Nam / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 1978. - 90 tr. ; 19 cm.     s7953
     Phân loại: 324.2597013 / V250S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.009049
                          Kho Mượn: M.008860
     Từ khoá: Cách mạng; Việt Nam; Võ Nguyên Giáp;  1911-2013

13. Võ Nguyên Giáp vị tướng "Văn đức quán nhân tâm" : Võ Nguyên Giáp vị tướng của hòa bình / Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Khoan, Nguyễn Văn Huyên tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2012. - 251 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Những tư liệu quý, những bài viết sâu sắc, những góc nhìn chân thực và những câu chuyện cẩm động... về đại tướng, tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp
     Phân loại: 959.704092 / V400N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.033416
                          Kho Mượn: M.041725-41726
     Từ khoá: Võ Nguyên Giáp;  1911-2013; Đại tướng; Việt Nam; Nhân vật lịch sử

14. VÕ NGUYÊN GIÁP. Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai thể hiện. - In lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2009. - 375 tr. ; 20 cm
     Tóm tắt: Những lời kể của đại tướng Võ Nguyên Giáp về quá trình chuẩn bị và diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử
     Phân loại: 959.7041 / Đ305B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.035758
                          Kho Mượn: M.045095-45096
     Từ khoá: Lịch sử hiện đại; Võ Nguyên Giáp; Chiến dịch Điện Biên Phủ; Kháng chiến chống Pháp; Việt Nam

15. Thế giới thương tiếc và ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Biên soạn: Nguyễn Kim Nga, Lê Lan Hương. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 343 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Gồm các bài nói, bài viết, hồi ký và điện chia buồn của lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các nhà chính trị - xã hội... viết về đại tướng Võ Nguyên Giáp
     Phân loại: 959.704092 / TH250G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.036070
     Từ khoá: Hồi kí; Võ Nguyên Giáp (1911-2013); Đại tướng; Nhân vật lịch sử; Bài viết

16. TRẦN HỒNG. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những khoảnh khắc còn mãi / Trần Hồng. - H. : Phụ nữ, 2018. - 148 tr. ; 25 cm.     sLC.032411
     Tóm tắt: Giới thiệu một số bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên gia đình, với đồng chí đồng nghiệp, bạn bè quốc tế và những tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Đại tướng
     Phân loại: 959.704092 / Đ103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040471
                          Kho Mượn: M.052504-52505
                          Kho luân chuyển: LC.032411-32413
     Từ khoá: Võ Nguyên Giáp;  1911-2013; Đại tướng; Cuộc đời; Sách ảnh; Việt Nam

17. Không ngừng nâng cao ý chí chiến đấu / Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh. - H. : Quân đội nhân dân, 1971. - 172 tr. ; 19 cm.     s33565
     Tóm tắt: Một số bài viết, bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, quân đội: Lê Duẩn, Trường Trinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh về những quan điểm, đường lối chiến tranh nhân dân, về những nhiệm vụ cấp bách của quân đội ta trong thời kỳ cách mạng mới
     Phân loại: 355.3 / KH455N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.010661
     Từ khoá: Nguyễn Chí Thanh; 1914-1967; Chiến tranh nhân dân; Kháng chiến chống Mỹ; Lực lượng vũ trang; Võ Nguyên Giáp;  1911-2013; Lê Duẩn;  1907-1986; Trường Chinh;  1907-1988

18. Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân, của hòa bình / Sưu tầm và biên soạn: Nguyễn Văn Trung, Ngyễn Văn Khoan, Nguyễn Văn Huyên. - H. : Lao động, 2009. - 239 tr. : ảnh ; 19 cm
     Tóm tắt: Gồm một số bài viết, bài nghiên cứu, phỏng vấn... của nhiều tác giả trong, ngoài nước về tuổi trẻ và những năm tháng cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về chiến công, đức độ và lòng kính trọng đối với Đại tướng cùng những câu đối, bài thơ mừng Đại tướng
     Phân loại: 355.0092 / Đ103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.030881
                          Kho Mượn: M.038515
     Từ khoá: Võ Nguyên Giáp (1913- ); Tiểu sử; Sự nghiệp; Việt Nam; Đại tướng

19. VÕ NGUYÊN GIÁP. Những chặng đường lịch sử / Võ Nguyên Giáp. - H. : Chính trị quốc gia, 1994. - 579 tr. : ảnh ; 22 cm.     s82140
     Phân loại: 959.704 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.009742
     Từ khoá: Văn học; Lịch sử; Việt Nam; 1945-1975; Võ Nguyên Giáp;  1911-2013

20. VÕ NGUYÊN GIÁP. Đường tới Điện Biên Phủ : Hồi ức / Hữu Mai thể hiện. - In lần thứ 2, có sửa chữa bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 379 tr. ; 21cm.     s146138
     Phân loại: 959.7041 / Đ561T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.018730
                          Kho Mượn: M.022849-22850
     Từ khoá: Điện Biên Phủ; Lịch sử; Hồi ức; Võ Nguyên Giáp;  1911-2013; Việt Nam

21. VÕ NGUYÊN GIÁP. Pác Bó nguồn suối / Võ Nguyên Giáp. - In lần thứ 3. - H. : Văn hoá dân tộc, 2005. - 151 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 900 / P101B
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.019452-19456, LC.019920-19921
     Từ khoá: Lịch sử hiện đại; Kháng chiến chống Pháp; Võ Nguyên Giáp; Cao Bằng; Việt Nam

22. VÕ NGUYÊN GIÁP. Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử : Hồi ức / Hữu Mai thể hiện. - In lần thứ 2,  có sửa chữa bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2001. - 452 tr. : ảnh ; 21 cm
     Phân loại: 959.7041 / Đ305B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.018754
                          Kho Mượn: M.022879-22880
     Từ khoá: Lịch sử; Hồi ức; Điện Biên Phủ; Việt Nam; Võ Nguyên Giáp;  1911-2013

23. Võ Nguyên Giáp vị tướng "Văn đức quán nhân tâm" : Đại tướng Võ Nguyễn Giáp qua góc nhìn của người nước ngoài / Sông Lam, Minh Khánh sưu tầm và tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2011. - 223 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Những tư liệu quý, những bài viết sâu sắc, những góc nhìn chân thực và những câu chuyện cẩm động... về đại tướng, tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp
     Phân loại: 959.704092 / V400N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.033418
                          Kho Mượn: M.041729-41730
     Từ khoá: Võ Nguyên Giáp;  1911-2013; Đại tướng; Việt Nam; Nhân vật lịch sử

24. PHẠM HÙNG. Âm vang Điện Biên 60 năm nhìn lại : Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ / Phạm Hùng. - H. : Thời đại, 2013. - 341 tr. ; 28 cm
     Tóm tắt: Khái lược tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cuộc trường chinh đánh bại 10 đại tướng; Những sự kiện chính trong chiến cục đông xuân 1953-1954; Tổng Tư lệnh Võ Nguyên GIáp với chiến dịch Điện Biên Phủ; Những anh hùng góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên huyện thoại và Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu qua ảnh
     Phân loại: 959.7041 / Â120V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.036623
                          Kho Mượn: M.046371
     Từ khoá: Chiến thắng Điện Biên Phủ; Kháng chiến chống Pháp; Tiểu sử; Lịch sử; Việt Nam; Chiến dịch Điện Biên Phủ; Đại tướng; Võ Nguyên Giáp (1911-2013)

25. VÕ NGUYÊN GIÁP. Đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật trong nông nghiệp nước ta / Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 1978. - 208 tr. ; 19 cm.     s46330
     Tóm tắt: Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp có ý nghĩ quan trọng đối với vấn đề phát triển nông nghiệp ở nước ta. Theo tinh thần đại hội Đảng 4 của ĐCSVN
     Phân loại: 338.1 / Đ126M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.011008
                          Kho Mượn: M.010608
     Từ khoá: Cách mạng khoa học kĩ thuật; Nông nghiệp; Việt Nam; Võ Nguyên Giáp;  1911-2013; Chính sách

26. Võ Nguyên Giáp vị tướng "Văn đức quán nhân tâm" : Đại tướng Võ Nguyên Giáp một trí tuệ thuyết phục / Sông Lam, Minh Khánh sưu tầm và tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2012. - 243 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Những tư liệu quý, những bài viết sâu sắc, những góc nhìn chân thực và những câu chuyện cẩm động... về đại tướng, tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp
     Phân loại: 959.704092 / V400N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.033415
                          Kho Mượn: M.041723-41724
     Từ khoá: Võ Nguyên Giáp;  1911-2013; Đại tướng; Việt Nam; Nhân vật lịch sử

27. Võ Nguyên Giáp vị tướng "Văn đức quán nhân tâm" : Đại tướng Võ Nguyễn Giáp qua góc nhìn báo chí / Sông Lam, Minh Khánh sưu tầm và tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2012. - 211 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Những tư liệu quý, những bài viết sâu sắc, những góc nhìn chân thực và những câu chuyện cẩm động... về đại tướng, tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp
     Phân loại: 959.704092 / V400N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.033420
                          Kho Mượn: M.041733-41734
     Từ khoá: Võ Nguyên Giáp;  1911-2013; Đại tướng; Việt Nam; Nhân vật lịch sử

28. Đại tướng Võ Nguyên Giáp danh tướng của thời đại : Qua tư liệu nước ngoài : Sách tham khảo / Nguyễn Văn Sự biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 711 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu về tuổi trẻ và hành trình giành độc lập, đường tới Điện Biên Phủ, tiến về Sài Gòn của vị tướng hòa bình Võ Nguyên Giáp. Qua nghiên cứu của các nhà sử học phương Tây
     Phân loại: 959.704092 / Đ103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.034312
     Từ khoá: Võ Nguyên Giáp;  1911-2013; Tiểu sử; Sự nghiệp

29. PHẠM VĂN ĐỒNG. Nguyễn Trãi người anh hùng dân tộc vĩ đại nhà văn hóa kiệt xuất / Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp. - H. : Sự thật, 1982. - 47 tr. ; 19 cm..     s51703
     Tóm tắt: Lời khai mạc của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và diễn văn của Phó thủ tướng Võ Nguyên Giáp đọc tại lễ kỷ niệm 600 năm sinh Nguyễn Trãi ngày 6/10/1980 khẳng định sự nghiệp vĩ đại và vai trò của Nguyễn Trãi trong lịch sử dân tộc Việt Nam
     Phân loại: 959.70252092 / NG527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.003947
                          Kho Mượn: M.004339
     Từ khoá: Lịch sử trung đại; Việt Nam; Nguyễn Trãi(1380-1442); Danh nhân; Phạm Văn Đồng(1906-2000); Võ Nguyên Giáp

30. NGUYỄN THÀNH. Hoạt động báo chí của Đại  tướng Võ Nguyên Giáp / Nguyễn Thành. - H. : Lý luận chính trị, 2005. - 615 tr. ảnh chân dung ; 21 cm
     Phân loại: 070.92 / H411Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.025780
                          Kho Mượn: M.030415-30416
     Từ khoá: Nhà báo; Hồi kí; Hoạt động; Báo chí; Võ Nguyên Giáp; Việt Nam

31. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ / Biên soạn: Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Thị Nguyên. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 447 tr. ; 27 cm. - (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)
     Tóm tắt: Giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ qua một số bài nói và viết của Người; Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ qua một số công trình nghiên cứu, bài viết, hồi ức của các nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, cán bộ và chiến sĩ; Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp với chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ qua một số bài nói và viết của Đại tướng...
     Phân loại: 959.7041 / CH500T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.035933
                          Kho Mượn: M.045393
     Từ khoá: Lịch sử hiện đại; Chiến dịch Điện Biên Phủ; Hồ Chí Minh (1890-1969); Đại tướng; Võ Nguyên Giáp; Việt Nam

32. Thơ về đại tướng Võ Nguyên Giáp : Tiễn Người vào Bất Tử / Tạ Tuấn Anh, Trần Viên Anh, Vũ Tuấn Anh.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2013. - 209 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.9221008 / TH460V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.036264
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Võ Nguyên Giáp;  1911 - 2013; Việt Nam

33. Tầm nhìn của chiến lược gia kiệt xuất Võ Nguyên Giáp / Quí Lâm tuyển chọn và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2016. - 383 tr. ; 27 cm
     Phân loại: 959.704092 / T120N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039289
                          Kho Mượn: M.051002-51003
     Từ khoá: Lịch sử; Nhân vật lịch sử; Võ Nguyên Giáp; Việt Nam

34. CHU TRỌNG HUYẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Chu Trọng huyến. - H. : Chính trị quốc gia sự thật ; Văn học, 2019. - 222 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
     Thư mục: tr. 220-221
     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện chân thực về mối quan hệ gần gũi, thân tình giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về những dấu mốc đã đưa Đại tướng đến gần với Bác, về sự thiên tài nhãn quan của Bác trong việc phát hiện nhân tài cho đất nước và về tài năng binh nghiệp của Đại tướng
     Phân loại: 959.704092 / CH500T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.041673
     Từ khoá: Võ Nguyên Giáp; 1911-2013; Đại tưởng; Hồ Chí Minh; 1890-1969; Nhân vật lịch sử; Việt Nam

35. VÕ NGUYÊN  GIÁP. Vai trò chiến lược của dân quân tự vệ trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của nhân dân ta : Bài nói tại hội nghị tổng kết công tác quân sự địa phương quân khu 3 / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội nhân dân, 1967. - 62 tr. ; 19 cm.     s25795
     Tóm tắt: Vai trò, thành tích của lực lượng dân quân tự vệ trong kháng chiến chống Mỹ. Những điều kiện thuận lợi và những việc làm cụ thể để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
     Phân loại: 355.309597 / V103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.010639
     Từ khoá: Kháng chiến chống Mỹ; Dân quân tự vệ; Việt Nam; Quân sự; Võ Nguyên Giáp;  1911-2013

36. TRẦN ĐƯƠNG. Võ Nguyên Giáp vị tướng "Văn đức quán nhân tâm" : Đại tướng Võ Nguyễn Giáp với nụ cười hiền hậu trong đời thường / Trần Đương. - H. : Thanh niên, 2011. - 250 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Những tư liệu quý, những bài viết sâu sắc, những góc nhìn chân thực và những câu chuyện cẩm động... về đại tướng, tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp
     Phân loại: 959.704092 / V400N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.033421
                          Kho Mượn: M.041735-41736
     Từ khoá: Võ Nguyên Giáp;  1911-2013; Đại tướng; Việt Nam; Nhân vật lịch sử

37. Đại tướng Võ Nguyên Giáp bình dị và siêu phàm - Những ký ức, mẩu chuyện kể về người / Quý Long, Kim Thư biên soạn. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2013. - 490 tr. ; 27 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp - thiên tài quân sự và sự giản dị trong cuộc sống đời thường; Nhân dân Việt Nam và thế giới tiễn người về với đất mẹ thân yêu; Đại tướng Võ Nguyên Giáp biểu tượng của tài năng và nhân cách người Việt và một số hình ảnh lịch sử của Đại tướng những năm tháng không quên
     Phân loại: 959.704092 / Đ103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.036620
                          Kho Mượn: M.046369
     Từ khoá: Thân thế; Sự nghiệp cách mạng; Võ Nguyên Giáp (1911-2013); Đại tướng; Lịch sử hiện đại; Việt Nam

38.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chính ủy. - H. : Thế giới ; Công ty sách Thái Hà, 2013. - 148 tr. : ảnh ; 23 cm
     Tóm tắt: Tập hợp 100 sự kiện tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua đó khắc hoạ rõ nét chân dung của vị Tổng tư lệnh văn võ toàn tài cũng như cuộc sống đời thường của ông
     Phân loại: 959.704092 / V400N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.038488
                          Kho Mượn: M.049655-49656
     Từ khoá: Võ Nguyên Giáp;  Đại tướng;  1911-2013; Tiểu sử; Sự nghiệp; Nhân vật lịch sử; Việt Nam; Nhà quân sự

39.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ / Hồng Cư, Đặng Bích Hà. - In lần thứ 3. - H. : Thanh niên, 2009. - 149 tr. : ảnh ; 21 cm
     Tóm tắt: Phác họa chân dung đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-) thời còn trẻ dựa vào những tư liệu lịch sử, những kỉ vật, những bức thư của gia đình
     Phân loại: 355.0092 / Đ103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.030882
                          Kho Mượn: M.038516
     Từ khoá: Võ Nguyên Giáp (1913 -); Đại tướng; Tiểu sử; Sự nghiệp; Việt Nam

40. Võ Nguyên Giáp vị tướng "Văn đức quán nhân tâm" : Đại tướng Võ Nguyên Giáp một con người viết hoa hoàn hảo / Nguyễn Thái Anh tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2012. - 246 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Những tư liệu quý, những bài viết sâu sắc, những góc nhìn chân thực và những câu chuyện cẩm động... về đại tướng, tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp
     Phân loại: 959.704092 / V400N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.033414
                          Kho Mượn: M.041721-41722
     Từ khoá: Võ Nguyên Giáp;  1911-2013; Đại tướng; Việt Nam; Nhân vật lịch sử

41. CAO NGỌC THẮNG. Một ngày bên Bác Văn : Tập ký / Cao Ngọc Thắng. - H. : Dân trí, 2014. - 211 tr. ; 20 cm.     sLC.023252
     Tóm tắt:  Ghi lại ký ức của những người đã được gặp, tiếp xúc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp
     Phân loại: 959.704092 / M458N
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.023252-23254
     Từ khoá: Võ Nguyên Giáp (1911-2013); Nhân vật lịch sử; Đại tướng

42. 40 năm Đại thắng mùa Xuân 1975 - bản hùng ca toàn thắng / Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Đặng Vũ Hiệp... ; Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Đức Cường.... - H. : Văn hóa thông tin, 2015. - 415 tr. ; 27 cm
     Tóm tắt: Chủ trương và diễn biến đại thắng mùa xuân năm 1975, ý nghĩa và những bài học  trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Thế giới ca ngợi đại thắng. Mỹ, ngụy thừa nhận thất bại
     Phân loại: 959.7043 / B454M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.036624
     Từ khoá: Lịch sử; Đảng cộng sản; Bảo vệ tổ quốc; Võ Nguyên Giáp (1911-2013); Việt Nam

43.  Tân trào 1945-1985 : Tập thơ văn / Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Võ Nguyên Giáp... ; Ngô Vĩnh Bình  sưu tầm giới thiệu. - Hà Tuyên : Hội Văn học nghệ thuật Hà Tuyên, 1985. - 318 tr. : Chân dung ; 19 cm
     Phân loại: 895.922334 / T121T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.003097
                          Kho Mượn: M.003524-3525
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Thơ; Văn học hiện đại; Hồ Chí Minh;  1890-1969; Võ Nguyên Giáp;  1911-2013; Tôn Đức Thắng;  1888-1980

44. VÕ NGUYÊN GIÁP. Tổng tập hồi ký / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai thể hiện. - H. : Quân đội nhân dân, 2006. - 1360 tr. : ảnh chân dung ; 27 cm
     Phân loại: 959.704092 / T455T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.022143
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tổng tập; Hồi Kí; Võ Nguyên Giáp (1913-); Việt Nam

45.  Võ Nguyên Giáp vị tướng "Văn đức quán nhân tâm" : Từ quyển Nhật ký 50 năm tìm về / Ngọc Anh tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2012. - 251 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Những tư liệu quý, những bài viết sâu sắc, những góc nhìn chân thực và những câu chuyện cẩm động... về đại tướng, tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp
     Phân loại: 959.704092 / V400N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.033422
                          Kho Mượn: M.041737-41738
     Từ khoá: Võ Nguyên Giáp;  1911-2013; Đại tướng; Việt Nam; Nhân vật lịch sử
 

Nguồn tin: Phòng TTTM&XDPT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 Văn Bản

72/2013/NĐ-CP

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 959 | lượt tải:247

24/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 942 | lượt tải:239

2132/BTTTT-VNCERT

Văn bản số 2132/BTTTT-VNCERT, ngày 18/7/2011, của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho các cổng/trang thông tin điện tử

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 965 | lượt tải:252

19/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 999 | lượt tải:265

43/2011/NĐ-CP

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 1112 | lượt tải:280
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây