THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI

https://thuvientinhlaocai.vn


Giới thiệu sách Tháng 8/2022: Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công(19/8/1945- 19/8/2022)

Giới thiệu sách Tháng 8/2022: Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công(19/8/1945- 19/8/2022)
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2022), nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Thư viện tỉnh Lào Cai trân trọng gửi đến quí bạn đọc cuốn sách Cách mạng Tháng Tám năm 1945- Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại do nhà xuất bản Lao động phát hành.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945- Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại được chia làm năm phần:
Phần I: Một số ảnh tư liệu về Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Phần II: Một số văn kiện của Đảng về công tác chuẩn bị và tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945- Nghị quyết của Hội nghị Trung ương ngày 6,7,8,9/11/1940; Trung ương hội nghị lần thứ Tám Đảng Cộng sản Đông Dương; Nghị quyết cuộc hội nghị cán bộ toàn xứ Bắc Kỳ ngày 25,26,27/9/1941; Lệnh khởi nghĩa; Tuyên ngôn độc lập...
Phần III: Tư tưởng Hồ Chí Minh với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945- Cách mạng Tháng Tám, Cuộc Cách mạng ghi đậm dấu ấn Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, sự hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh.
Phần IV: Cách mạng Tháng Tám năm 1945- Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại- Đặc điểm của Cách mạng Tháng Tám; Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử; Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thắng lợi của ý chí độc lập dân tộc Việt Nam...
Phần V: Phát huy bài học của Cách mạng Tháng Tám vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay- Bài học về phát huy sức mạnh đoàn kết từ cách mạng Tháng Tám; Bài học về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc hiện nay...
Với cuốn sách Cách mạng Tháng Tám năm 1945- Thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại sẽ giúp chúng ta càng hiểu rõ hơn giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám đã mang lại và sẽ nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước trong tình hình mới!
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Lào Cai, trân trọng giới thiệu cùng quí bạn đọc!
 

Nguồn tin: Đỗ Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây