Thư mục thông báo sách mới số 01/2021

Thứ ba - 15/06/2021 04:14 105 0
000 - KHOA HỌC MÁY TÍNH, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT
1. Canavan, Roger. Sẽ ra sao nếu thiếu nước sạch? : Dành cho lứ tuổi 7+ / Roger Canavan ; Minh họa: David Antram ; Catherine Trần dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 40 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 001 / S200R
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008184-8186
     Từ khoá: Nước sạch; Sách thường thức; Sách thiếu nhi
2.  Chính sách an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay và đối sách của Việt Nam : Sách tham khảo / Biên soạn: Nguyễn Việt Lâm chủ biên, Đặng Bảo Châu, Phạm Bá Việt.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 220 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 207-215
     Tóm tắt: Trình bày khái niệm, thực trạng an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay; nghiên cứu chính sách an ninh mạng và tình hình hợp tác về an ninh mạng của một số quốc gia trên thế giới; từ đó đưa ra kiến nghị, đề xuất chính sách về an ninh mạng cho Việt Nam
     Phân loại: 005.8 / CH312S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042659
                          Kho Mượn: M.056383
     Từ khoá: Chính sách; An ninh mạng; Hợp tác quốc tế; Việt Nam; Sách tham khảo
3. Esbaum, Jill. Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ - Những câu hỏi thế nào : Dành cho lứa tuổi 5+ / Jill Esbaum ; Lê Hồng Mai dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2020. - 128 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Cung cấp cho các bạn nhỏ những kiến thức khoa học lý thú và bổ ích về các hiện tượng tự nhiên và khoa học diễn ra xung quanh các bé
     Phân loại: 001 / C517S
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.032683
     Từ khoá: Tri thức khoa học; Sách thiếu nhi; Khoa học thường thức
4. Graham, Ian. Sẽ ra sao nếu thiếu điện ? : Dành cho lứa tuổi 7+ / Ian Graham ; Minh họa: Rory Walker;  Nguyễn Hoàng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 36 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 001 / S200R
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008172-8174
     Từ khoá: Điện; Sách thường thức; Sách thiếu nhi
5. Hughes, Catherine D.. Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ - Khủng Long = First big book of dinosaurs : Dành cho lứa tuổi 5+ / Catherine D. Hughes ; Minh hoạ: Franco Temperta ; Nguyễn Thị Ngọc Anh dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2020. - 128 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về 52 loài khủng long với những thông tin: niên đại, chiều cao, đặc trưng cơ bản, môi trường sống...
     Phân loại: 001 / C517S
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.032686
     Từ khoá: Tri thức khoa học; Sách thiếu nhi; Khoa học thường thức; Khủng Long
6. Hughes, Catherine D.. Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ - Đại dương = First big book of the ocean : Dành cho lứa tuổi 5+ / Catherine D. Hughes ; Lê Thanh Thuỷ dịch ; Nguyễn Quốc Tín hiệu đính. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2020. - 128 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về đại dương trên trái đất thông qua việc khám phá cuộc sống của một số loài sinh vật biển
     Phân loại: 001 / C517S
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.032684
     Từ khoá: Tri thức khoa học; Sách thiếu nhi; Khoa học thường thức; Đại dương
7. Hughes, Catherine D.. Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ - Động vật = First big book of animals : Dành cho lứa tuổi 5+ / Catherine D. Hughes ; Nguyễn Quốc Tín dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2020. - 128 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về động vật, giúp các em nhỏ làm quen với hơn 30 con vật và cuộc sống của chúng trên trảng cỏ, dưới đại dương, trên sa mạc, trong rừng và ở vùng cực
     Phân loại: 001 / C517S
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.032685
     Từ khoá: Tri thức khoa học; Sách thiếu nhi; Khoa học thường thức; Động vật
8.  Hồ sơ mật : Bí ẩn người ngoài hành tinh : Dành cho tuổi 16+ / Nhiều tác giả ; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 108 tr. ; 22 cm
     Phân loại: 001.94 / H450S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042680
 
                        Kho Mượn: M.056415-56416
     Từ khoá: Hiện tượng bí ẩn; Người ngoài hành tinh; Sách thường thức
9. Macdonald, Fiona. Sẽ ra sao nếu thiếu nhà vệ sinh? : Dành cho lứ tuổi 7+ / Fiona Macdonald ; Minh họa: David Antram ; Hoàng Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 40 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 001 / S200R
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008181-8183
     Từ khoá: Nhà vệ sinh; Sách thường thức; Sách thiếu nhi
10.  Mười vạn câu hỏi vì sao: Bí ẩn bầu trời sao : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Biên soạn: Vân Phàm, Tôn Lộ ; Minh hoạ: Văn Phòng, Giai Sơn ; Nguyễn Thu Hiền dịch ; Nguyễn Phương Trâm hiệu đính. - H. : Kim Đồng, 2020. - 140 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 001 / M558V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006664
                          Kho Thiếu nhi: TN.032699-32700
     Từ khoá: Vũ trụ; Thiên văn học; Sao; Khoa học thường thức; Sách thiếu nhi
11.  Mười vạn câu hỏi vì sao: Bí ẩn cơ thể người : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Biên soạn: Vân Phàm, Vũ Khai Liên ; Minh hoạ: Văn phòng Giai Sơn ; Nguyễn Thu Hiền dịch ; Nguyễn Phương Trâm hiệu đính. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2020. - 140 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 001 / M558V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006666
                          Kho Thiếu nhi: TN.032703-32704
     Từ khoá: Thực vật; Động vật; Khoa học thường thức; Sách thiếu nhi
12.  Mười vạn câu hỏi vì sao: Cuộc sống quanh ta : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Biên soạn: Vân Phàm, Đường Tử Dục ; Minh hoạ: Văn phòng Giai Sơn ; Nguyễn Thanh Diên dịch ; Thái Tâm Giao hiệu đính. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2020. - 140 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 001 / M558V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006667
                          Kho Thiếu nhi: TN.032705-32706
     Từ khoá: Cuộc sống; Khoa học thường thức; Sách thiếu nhi
13.  Mười vạn câu hỏi vì sao: Thế giới động, thực vật : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Biên soạn: Hứa Kính Sinh, Dương Dương, Lưu Hiểu Diệp ; Minh hoạ: Văn phòng Giai Sơn ; Nguyễn Thanh Diên dịch ; Thái Tâm Giao hiệu đính. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2020. - 140 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 001 / M558V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006665
                          Kho Thiếu nhi: TN.032701-32702
     Từ khoá: Thực vật; Động vật; Khoa học thường thức; Sách thiếu nhi
14. Nguyễn Thị Trường Giang. Giáo trình lý thuyết và kỹ năng báo mạng điện tử / Nguyễn Thị Trường Giang. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 260 tr. ; 21 cm
     Phụ lục: tr. 251-254. - Thư mục: tr. 255-256
     Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Internet. Lịch sử ra đời, phát triển của báo mạng điện tử, đặc trưng cơ bản, mô hình tổ chức bộ máy toà soạn, quy trình sản xuất sản phẩm, viết và trình bày nội dung báo mạng điện tử
     Phân loại: 070.435 / GI-108T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042661
                          Kho Mượn: M.056385
     Từ khoá: Lí thuyết; Kỹ năng; Báo điện tử; Giáo trình
15. Pipe, Jim. Sẽ ra sao nếu thiếu điện thoại di động ? : Dành cho lứa tuổi 7+ / Jim Pipe ; Minh họa: Rory Walker ; Người dịch: Nguyễn Hoàng. - H. : Kim Đồng, 2020. - 40 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 001 / S200R
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008178-8180
     Từ khoá: Sách; Sách thường thức; Sách thiếu nhi
16. Rooney, Anne. Sẽ ra sao nếu thiếu thuốc kháng sinh ? : Dành cho lứ tuổi 7+ / Anne Rooney ; Minh họa: David Antram ; Catherine Trần dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 40 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 001 / S200R
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008187-8189
     Từ khoá: Thuốc kháng sinh; Sách thường thức; Sách thiếu nhi
17. Woolf, Alex. Sẽ ra sao nếu thiếu sách ? : Dành cho lứa tuổi 7+ / Alex Woolf ; Minh họa: David Antram ; Catherine Trần dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 40 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 001 / S200R
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008175-8177
     Từ khoá: Sách; Sách thường thức; Sách thiếu nhi
100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC
18. Liu Yong. Kĩ năng vàng cho học sinh trung học: Học cách hoàn thiện bản thân / Liu Yong ; Người dịch: Thanh Uyên. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2020. - 167 tr. ; 21 cm.     sLC.031305
     Phân loại: 158.10712 / K300N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008348-8350
     Từ khoá: Giáo dục; Kĩ năng xã hội; Học sinh phổ thông
19. Liu Yong. Kĩ năng vàng cho học sinh trung học: Học cách hoàn thiện bản thân / Liu Yong ; Người dịch: Thanh Uyên. - H. : Kim Đồng, 2016. - 167 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 158.10712 / K300N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.002523
                          Kho Thiếu nhi: TN.025628-25629
     Từ khoá: Giáo dục; Kĩ năng xã hội; Học sinh phổ thông
20. Liu Yong. Kĩ năng vàng cho học sinh trung học: Học cách hoàn thiện bản thân / Liu Yong ; Người dịch: Thanh Uyên. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 167 tr. ; 21 cm.     sLC.031305
     Phân loại: 158.10712 / K300N
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.031305-31309
     Từ khoá: Giáo dục; Kĩ năng xã hội; Học sinh phổ thông
21. Liu Yong. Kĩ năng vàng cho học sinh trung học: Học kĩ năng nói / Liu Yong ; Người dịch: Thanh Uyên. - H. : Kim Đồng, 2016. - 159 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 158.10712 / K300N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.002521
                          Kho Thiếu nhi: TN.025624-25625
     Từ khoá: Giáo dục; Kĩ năng xã hội; Học sinh phổ thông
22. Liu Yong. Kĩ năng vàng cho học sinh trung học: Học kĩ năng nói / Liu Yong ; Người dịch: Thanh Uyên. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 159 tr. ; 21 cm.     sLC.031300
     Phân loại: 158.10712 / K300N
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.031300-31304
     Từ khoá: Giáo dục; Kĩ năng xã hội; Học sinh phổ thông
23. Liu Yong. Kĩ năng vàng cho học sinh trung học: Học kĩ năng nói / Liu Yong ; Người dịch: Thanh Uyên. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2021. - 159 tr. ; 21 cm.     sLC.031300
     Phân loại: 158.10712 / K300N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008342-8344
     Từ khoá: Giáo dục; Kĩ năng xã hội; Học sinh phổ thông
24. Liu Yong. Kĩ năng vàng cho học sinh trung học: Học kĩ năng để thành công / Liu Yong ; Người dịch: Thanh Uyên. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 159 tr. ; 21 cm.     sLC.031310
     Tóm tắt: Cung cấp cho các em các kĩ năng cơ bản để thành công trong học tập và cuộc sống
     Phân loại: 158.10712 / K300N
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.031310-31314
     Từ khoá: Giáo dục; Kĩ năng xã hội; Học sinh phổ thông
25. Liu Yong. Kĩ năng vàng cho học sinh trung học: Học kĩ năng để thành công / Liu Yong ; Người dịch: Thanh Uyên. - H. : Kim Đồng, 2016. - 159 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 158.10712 / K300N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.002522
                          Kho Thiếu nhi: TN.025626-25627
     Từ khoá: Giáo dục; Kĩ năng xã hội; Học sinh phổ thông
26. Liu Yong. Kĩ năng vàng cho học sinh trung học: Học kĩ năng để thành công / Liu Yong ; Người dịch: Thanh Uyên. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2021. - 159 tr. ; 21 cm.     sLC.031310
     Tóm tắt: Cung cấp cho các em các kĩ năng cơ bản để thành công trong học tập và cuộc sống
     Phân loại: 158.10712 / K300N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008345-8347
     Từ khoá: Giáo dục; Kĩ năng xã hội; Học sinh phổ thông
27. Lê Quang. Siêu trí tuệ: IQ và toán học / Lê Quang. - H. : Phụ nữ, 2020. - 118 tr. ; 21 cm. - (Hack não)
     Phân loại: 153.93 / S309T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033831-33833
28. Lê Quang. Siêu trí tuệ: Khả năng sinh tồn và thử tài thám tử / Lê Quang. - H. : Phụ nữ, 2020. - 127 tr. ; 21 cm. - (Hack não)
     Phân loại: 153.93 / S309T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033825-33827
29. Lê Quang. Siêu trí tuệ: Nâng cao trí tuệ và luyện não / Lê Quang. - H. : Phụ nữ, 2021. - 118 tr. ; 21 cm. - (Hack não)
     Phân loại: 153.93 / S309T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033834-33836
30. Lê Quang. Siêu trí tuệ: Tư duy thông minh và nhanh trí / Lê Quang. - H. : Phụ nữ, 2020. - 94 tr. ; 21 cm. - (Hack não)
     Phân loại: 153.93 / S309T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033828-33830
200 - TÔN GIÁO
31.  Khám phá thế giới thần thoại : Dành cho lứa tuổi 9+ / Lời: Sylvie Baussier ; Minh hoạ: Marie-Chiristine Lemayeur... ; Huy Toàn dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 120 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản, giúp các em tìm hiểu, khám phá về nguồn gốc, tập quán sinh hoạt của các vị thần trên thế giới ở Lưỡng Hà, Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, Ấn Độ, Nhật Bản như: Thần Zeus, Athena, Apollo, Posiidon...
     Phân loại: 201.3 / KH104P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.032688
     Từ khoá: Thần thoại; Khoa học thường thức; Sách thiếu nhi
300 - KHOA HỌC XÃ HỘI
32.  70 năm tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh : Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia / Lê Quốc Lý, Thào Xuân Sùng, Nguyễn Văn Hùng.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 656 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...
     Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết về hoàn cảnh ra đời, nội dung của tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị lý luận, thực tiễn và sức lan toả của tác phẩm đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở nước ta hiện nay
     Phân loại: 307.709597 / B112M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042642
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh; 1890-1969; Nông thôn; Đô thị; Việt Nam; Đời sống mới
33.  Bí mật của tự nhiên : Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học / Tịnh Đế dịch. - H. : Kim Đồng. - 26 cm
          Q.3. - 2019. - 56 tr.
     Phân loại: 372.357 / B300M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006658
                          Kho Thiếu nhi: TN.030827-30829, TN.032676-32677
     Từ khoá: Tự nhiên; Khoa học thường thức; Kĩ năng đọc hiểu; Tiểu học
34.  Bí mật của tự nhiên : Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học / Tịnh Đế dịch. - H. : Kim Đồng. - 26 cm
          Q.1. - 2018. - 56 tr.
     Phân loại: 372.357 / B300M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006656
                          Kho Thiếu nhi: TN.032672-32673
     Từ khoá: Tự nhiên; Khoa học thường thức; Kĩ năng đọc hiểu; Tiểu học
35.  Bí mật của tự nhiên : Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu cho học sinh tiểu học / Tịnh Đế dịch. - H. : Kim Đồng. - 26 cm
          Q.2. - 2019. - 56 tr.
     Phân loại: 372.357 / B300M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006657
                          Kho Thiếu nhi: TN.032674-32675
     Từ khoá: Tự nhiên; Khoa học thường thức; Kĩ năng đọc hiểu; Tiểu học
36.  Bạn hợp với nghề gì nhỉ?: Bạn là người có nhiều ý tưởng sáng tạo : Dành cho lứa tuổi 7+ / Biên soạn: Wang Xiaoxiao ; Người dịch: Trà My. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2020. - 44 tr. ; 26 cm
     Phân loại: 331.71 / B105H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008235-8237
     Từ khoá: Nghề nghiệp; Khoa học thường thức; Sách thiếu nhi
37.  Bạn hợp với nghề gì nhỉ?: Bạn là người giàu lòng yêu thương : Dành cho lứa tuổi 7+ / Biên soạn: Wang Xiaoxiao ; Người dịch: Trà My. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2020. - 44 tr. ; 26 cm
     Phân loại: 331.71 / B105H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008232-8234
     Từ khoá: Nghề nghiệp; Khoa học thường thức; Sách thiếu nhi
38.  Bạn hợp với nghề gì nhỉ?: Bạn là người say mê nghiên cứu : Dành cho lứa tuổi 7+ / Biên soạn: Wang Xiaoxiao ; Người dịch: Trà My. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2020. - 44 tr. ; 26 cm
     Phân loại: 331.71 / B105H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008241-8243
     Từ khoá: Nghề nghiệp; Khoa học thường thức; Sách thiếu nhi
39.  Bạn hợp với nghề gì nhỉ?: Bạn là người thích đi tìm sự thật : Dành cho lứa tuổi 7+ / Biên soạn: Qian Hai Yun ; Người dịch: Trà My. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2020. - 44 tr. ; 26 cm
     Phân loại: 331.71 / B105H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008226-8228
     Từ khoá: Nghề nghiệp; Khoa học thường thức; Sách thiếu nhi
40.  Bạn hợp với nghề gì nhỉ?: Bạn là người tràn trề sức sống : Dành cho lứa tuổi 7+ / Biên soạn: Qian Hai Yun ; Người dịch: Trà My. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2020. - 44 tr. ; 26 cm
     Phân loại: 331.71 / B105H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008238-8240
     Từ khoá: Nghề nghiệp; Khoa học thường thức; Sách thiếu nhi
41.  Bạn hợp với nghề gì nhỉ?: Bạn là người đam mê thám hiểm : Dành cho lứa tuổi 7+ / Biên soạn: Qian Hai Yun ; Người dịch: Trà My. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2020. - 44 tr. ; 26 cm
     Phân loại: 331.71 / B105H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008229-8231
     Từ khoá: Nghề nghiệp; Khoa học thường thức; Sách thiếu nhi
42.  Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kỹ năng cho đại biểu Quốc hội / Biên soạn: Nguyễn Văn Huyên chủ biên, Nguyễn Đăng Dung, Đào Trí Úc.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 480 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
     Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về đại biểu Quốc hội, nghị viện, các kiến thức, kỹ năng của Quốc hội. Chức năng lập pháp của Quốc hội, chức năng giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, kỹ năng chất vấn của đại biểu Quốc hội tại nghị trường, kỹ năng phân tích, đánh giá chính sách của đại biểu Quốc hội...
     Phân loại: 328.33095597 / CH561T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042638
                          Kho Mượn: M.056364
     Từ khoá: Đại biểu Quốc hội; Kiến thức; Kĩ năng; Việt Nam
43.  Các Đại hội đại biểu toàn quốc và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2011) / Biên soạn:Nguyễn Trọng Phúc chủ biên, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Quốc Bảo.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2011. - 858 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của các Đại hội, các Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng từ khoá I đến khoá IX
     Phân loại: 324.2597075 / C101Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042656
     Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam; Hội nghị; Đại hội đại biểu
44.  Công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV, Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-20269 của Mặt trận tổ quốc Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 235 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam. Ban chỉ đạo bầu cử
     Tóm tắt: Tập hợp, lược trích các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử ; Hệ thống các câu hỏi - đáp được trình bày ngắn gọn, súc tích về các nội dung cơ bản liên quan đến việc tham gia công tác bầu cử, giám sát bầu cử ...
     Phân loại: 328.334709597 / C455T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042623
                          Kho Mượn: M.056351
     Từ khoá: Bầu cử; Đại biểu Quốc Hội; Việt Nam; Hội đồng nhân dân; Mặt trận tổ quốc
45.  Cẩm nang dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp / Biên soạn: Trần Văn Ngợi chủ biên , Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thu Huyền.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 252 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Viện Khoa học Tổ chức nhà nước. - Thư mục: tr. 235-237
     Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân các cấp và vai trò, trách nhiệm của đại biểu nhân dân. Hướng dẫn các kỹ năng cơ bản cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong quá trình thực hiện quyền và trách nhiệm của mình
     Phân loại: 342.5970902638 / C120N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042669
                          Kho Mượn: M.056393-56394
     Từ khoá: Pháp luật; Hội đồng nhân dân; Đại biểu hội đồng nhân dân; Việt Nam; Cẩm nang
46. Daisaku Ikeda. Đối thoại về sức khoẻ và cuộc sống, đạo đức và giáo dục : Sách tham khảo / Daisaku Ikeda, René Simard, Guy Bourgeault ; Biên dịch và hiệu đính: Trần Quang Tuệ, Chu Chí Hiếu. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 331 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Tìm hiểu những vấn đề lớn mà nhân loại đã và đang đối mặt qua các cuộc đối thoại như sức khoẻ và bệnh tật, giáo dục nhân sinh quan cũng như triết lý riêng của họ về ý nghĩa cuộc sống, khám phá những vấn đề về đạo đức và tác động của nó đối với con người; từ đó mong muốn hướng tới một tương lai văn minh, lành mạnh cho nhân loại; nơi mà khoa học, tâm linh và tinh thần nhân văn được kết hợp hài hoà
     Phân loại: 301 / Đ452T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042668
                          Kho Mượn: M.056391-56392
     Từ khoá: Xã hội học; Giáo dục; Cuộc sống; Con người; Đạo đức; Sức khỏe; Sách tham khảo
47. Greathead, Helen. Những cách thông minh để trở nên thông minh hơn : Bí quyết học tốt các môn học ở trường : Dành cho lứa tuổi 7+ / Helen Greathead ; Minh họa: David Semple ; Trần Hải Hà dịch. - Tái bản lần 8. - H. : Kim Đồng, 2021. - 188 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu một số phương pháp rèn luyện trí thông minh. Trên cơ sở đó đưa ra các bí quyết để học tốt các môn học ở trường như văn, toán, mĩ thuật, địa lí, lịch sử, khoa học
     Phân loại: 371.30281 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008308
                          Kho Thiếu nhi: TN.033608-33609
     Từ khoá: Phương pháp học tập; Rèn luyện; Trí thông minh
48.  Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ: Các bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 244 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung các bản Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1946, 1959; Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, 1992, 2013
     Phân loại: 342.597023 / H305P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042622
                          Kho Mượn: M.056348-56349
     Từ khoá: Pháp luật; Hiến pháp; Văn bản pháp luật; Việt Nam
49. Hải Phạm. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh: Chim : Song ngữ Anh - Việt / Hải Phạm. - H. : Phụ nữ, 2020. - 15 tr. ; 14 cm.     sLC.036359
     Phân loại: 372.21 / C513B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008520-8521
                          Kho luân chuyển: LC.036359-36361
                          Kho Thiếu nhi: TN.033700-33701
     Từ khoá: Khám phá; Thế giới xung quanh; Chim; Sách song ngữ; Sách thiếu nhi
50. Hải Phạm. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh: Côn trùng : Song ngữ Anh - Việt / Hải Phạm. - H. : Phụ nữ, 2020. - 15 tr. ; 14 cm.     sLC.036362
     Phân loại: 372.21 / C513B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008522-8523
                          Kho luân chuyển: LC.036362-36364
                          Kho Thiếu nhi: TN.033702-33703
     Từ khoá: Khám phá; Thế giới xung quanh; Côn trùng; Sách song ngữ; Sách thiếu nhi
51. Hải Phạm. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh: Cờ các nước châu Á : Song ngữ Anh - Việt / Hải Phạm. - H. : Phụ nữ, 2020. - 15 tr. ; 14 cm.     sLC.036356
     Phân loại: 372.21 / C513B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008518-8519
                          Kho luân chuyển: LC.036356-36358
                          Kho Thiếu nhi: TN.033698-33699
     Từ khoá: Khám phá; Thế giới xung quanh; Cở; Sách song ngữ; Sách thiếu nhi
52. Hải Phạm. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh: Hoa : Song ngữ Anh - Việt / Hải Phạm. - H. : Phụ nữ, 2020. - 15 tr. ; 14 cm.     sLC.036371
     Phân loại: 372.21 / C513B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008528-8529
                          Kho luân chuyển: LC.036371-36373
                          Kho Thiếu nhi: TN.033708-33709
     Từ khoá: Khám phá; Thế giới xung quanh; Hoa; Sách song ngữ; Sách thiếu nhi
53. Hải Phạm. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh: Phương tiện giao thông : Song ngữ Anh - Việt / Hải Phạm. - H. : Phụ nữ, 2020.     sLC.036383
     Phân loại: 372.21 / C513B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008536-8537
                          Kho luân chuyển: LC.036383-36385
                          Kho Thiếu nhi: TN.033716-33717
     Từ khoá: Khám phá; Phương tiện; Giao thông; Sách song ngữ; Sách thiếu nhi
54. Hải Phạm. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh: Rau củ : Song ngữ Anh - Việt / Hải Phạm. - H. : Phụ nữ, 2020. - 15 tr. ; 14 cm.     sLC.036374
     Phân loại: 372.21 / C513B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008530-8531
                          Kho luân chuyển: LC.036374-36376
                          Kho Thiếu nhi: TN.033710-33711
     Từ khoá: Khám phá; Thế giới xung quanh; Rau củ; Sách song ngữ; Sách thiếu nhi
55. Hải Phạm. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh: Số đếm : Song ngữ Anh - Việt / Hải Phạm. - H. : Phụ nữ, 2020. - 15 tr. ; 14 cm.     sLC.036380
     Phân loại: 372.21 / C513B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008534-8535
                          Kho luân chuyển: LC.036380-36382
                          Kho Thiếu nhi: TN.033714-33715
     Từ khoá: Khám phá; Số đếm; Sách song ngữ; Sách thiếu nhi
56. Hải Phạm. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh: Trái cây : Song ngữ Anh - Việt / Hải Phạm. - H. : Phụ nữ, 2020. - 15 tr. ; 14 cm.     sLC.036377
     Phân loại: 372.21 / C513B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008532-8533
                          Kho luân chuyển: LC.036377-36379
                          Kho Thiếu nhi: TN.033712-33713
     Từ khoá: Khám phá; Trái cây; Sách song ngữ; Sách thiếu nhi
57. Hải Phạm. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh: Động vật : Song ngữ Anh - Việt / Hải Phạm. - H. : Phụ nữ, 2020. - 15 tr. ; 14 cm.     sLC.036365
     Phân loại: 372.21 / C513B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008524-8525
                          Kho luân chuyển: LC.036365-36367
                          Kho Thiếu nhi: TN.033704-33705
     Từ khoá: Khám phá; Thế giới xung quanh; Động vật; Sách song ngữ; Sách thiếu nhi
58. Hải Phạm. Cùng bé khám phá thế giới xung quanh: Động vật dưới nước : Song ngữ Anh - Việt / Hải Phạm. - H. : Phụ nữ, 2020. - 15 tr. ; 14 cm.     sLC.036368
     Phân loại: 372.21 / C513B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008526-8527
                          Kho luân chuyển: LC.036368-36370
                          Kho Thiếu nhi: TN.033706-33707
     Từ khoá: Khám phá; Thế giới xung quanh; Động vật; Sách song ngữ; Sách thiếu nhi
59.  Học cho ai? Học để làm gì? : Cuốn sách gối đầu giường dành cho học sinh : Dành cho lứa tuổi 11 đến 16. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng. - 176 tr. ; 21 cm
          T.1. - 2020. - 176 tr.
     Tóm tắt: Giúp các em học sinh xác định được mục tiêu, phương pháp học tập và hiểu được ý nghĩa của việc học, từ đó khơi dậy tiềm năng học tập của bản thân, trở thành những học trò thích học và học giỏi, đặt nền tảng vững chắc cho con đường đi tới tương lai
     Phân loại: 370.1523 / H419C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008309
                          Kho Thiếu nhi: TN.033610-33611
     Từ khoá: Giáo dục; Học sinh; Học tập
60.  Học cho ai? Học để làm gì? : Cuốn sách gối đầu giường dành cho học sinh : Dành cho lứa tuổi 11 đến 16. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng. - 164 tr. ; 21 cm
          T.2. - 2020. - 164 tr.
     Tóm tắt: Giúp các em học sinh xác định được mục tiêu, phương pháp học tập, qua đó hiểu được ý nghĩa của việc học, khơi dậy tiềm năng học tập của bản thân, trở thành những học trò thích học và học giỏi, đặt nền tảng vững chắc cho con đường đi tới tương lai
     Phân loại: 370.1523 / H419C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008310
                          Kho Thiếu nhi: TN.033612-33613
     Từ khoá: Giáo dục; Học sinh; Học tập
61. Hồ Chí Minh. Bàn về Binh pháp Tôn Tử / Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 92 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Gồm một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiên cứu về các dùng binh của Tôn Tử gồm: kế hoạch, phép chiến tranh, đánh bằng mưu, quân hình, thế của binh...
     Phân loại: 355.4209597 / B105V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042649
                          Kho Mượn: M.056377
     Từ khoá: Tôn tử binh pháp; Chiến thuật quân sự; Việt Nam
62. Kevin Nguyễn. Vẽ đường cho con chạy : Cùng con định hướng du học và săn học bổng / Kevin Nguyễn, Nguyễn Khánh Hòa. - H. : Kim Đồng, 2020. - 132 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 370.116 / V200Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008318
                          Kho Thiếu nhi: TN.033628-33629
     Từ khoá: Du học; Tư vấn; Nhật Bản
63. Kim Anh. Chu du xứ sương mù / Kim Anh. - H. : Kim Đồng, 2020. - 144 tr. ; 20 cm
     Tóm tắt: Ghi lại trải nghiệm hành trình tìm kiếm học bổng và du học ở Vương quốc Anh của tác giả - một phụ nữ trẻ đã lập gia đình, con nhỏ chưa tới ba tuổi; qua đó truyền cảm hứng cho những học sinh, sinh viên và cả những người đã từng gác lại giấc mộng học hành để tiếp tục theo đuổi những dự định
     Phân loại: 370.116 / CH500D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042688
                          Kho Mượn: M.056427-56428
     Từ khoá: Du học; Trải nghiệm
64.  Kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã / Biên soạn: Lương Trọng Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Nguyệt đồng chủ biên.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 352 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Cung cấp cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã những kiến thức mới về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại hiểu Hội đồng nhân dân ; hướng dẫn các kỹ năng cơ bản trong quá trình thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của đại biểu và giới thiệu một số mẫu văn bản do Hội đồng nhân dân ban hành
     Phân loại: 342.5970902638 / K305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042634
                          Kho Mượn: M.056360
     Từ khoá: Chính quyền địa phương; Luật và pháp chế; Việt Nam; Hội đồng nhân dân; Văn bản pháp luật
65.  Kĩ năng vàng cho học sinh tiểu học: Thói quen tốt trong sinh hoạt / Ngôi nhà Ốc Sên chủ biên ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2020. - 132 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 372.37 / K300N
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033816-33818
     Từ khoá: Kĩ năng sống; Thói quen; Học sinh tiểu học; Sách đọc thêm
66.  Kĩ năng vàng cho học sinh tiểu học: Ứng xử ở trường lớp / Ngôi nhà Ốc Sên chủ biên ; Lời: Niệm Bạch ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 132 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 372.37 / K300N
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033819-33821
     Từ khoá: Kĩ năng sống; Ứng xử; Học sinh tiểu học; Sách đọc thêm
67. Lohmann, Raychelle Cassada. Cẩm nang phòng chống bắt nạt dành cho teen : Những hoạt động giúp em xử trí với các hình thức bạo hành trong cuộc sống và bạo hành qua mạng xã hội / Raychelle Cassada Lohmann, Julia V. Taylor ; Ngọc Thư dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 168 tr. ; 23 cm
     Tóm tắt: Đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm giúp học sinh vượt qua và đương đầu với các tình huống bị bắt nạt, thêm tự tin
     Phân loại: 302.3430835 / C120N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006644
                          Kho Thiếu nhi: TN.032647-32648
     Từ khoá: Phòng chống; Bắt nạt; Trẻ vị thành niên; Cẩm nang
68.  Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (hiện hành). - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2021. - 108 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 342.5970702632 / L504B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042637
                          Kho Mượn: M.056363
     Từ khoá: Pháp luật; Luật bầu cử; Đại biểu Quốc Hội; Đại biểu Hội đồng nhân dân; Việt Nam; Văn bản Pháp luật
69.  Luật năng lượng nguyên tử. - H. : Chính trị quốc gia, 2008. - 91 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: iới thiệu nội dung của Luật Năng lượng nguyên tử về những qui định chung và các quy định cụ thể về biện pháp đẩy mạnh phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, cơ sở bức xạ và hạt nhân, thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ...
     Phân loại: 343.597092502632 / L504N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042641
                          Kho Mượn: M.056369-56370
     Từ khoá: Văn bản pháp luật; Luật năng lượng nguyên tử; Năng lượng nguyên tử; Việt Nam
70. Lê Minh Toàn. Hướng dẫn soạn thảo văn bản trong lĩnh vực thông tin và truyền thông / Lê Minh Toàn. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2012. - 335 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Một số vấn đề về khái niệm, phân loại, yêu cầu của việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Giới thiệu công tác văn thư và kĩ thuật soạn thảo văn bản quản lí nhà nước nói chung. Đồng thời trình bày công tác soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra, xử lí văn bản quy phạm pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin
     Phân loại: 343.597099 / H561D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042664
                          Kho Mượn: M.056388
     Từ khoá: Thông tin; Truyền thông; Soạn thảo văn bản
71. Lê Văn Yên. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng / Lê Văn Yên. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 291 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 286-289
     Tóm tắt: Trình bày những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các đại hội Đảng mà Người tham dự, và đề ra những quyết định ở những bước ngoặt lịch sử như thành lập Đảng, lãnh đạo kháng chiến chống Pháp, tiến hành đại hội, xây dựng CNXH và đấu tranh thống nhất nước nhà
     Phân loại: 324.259707509597 / CH500T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.041934
                          Kho Mượn: M.054893-54894
     Từ khoá: Hồ Chí Minh; Lãnh tụ cách mạng; Đại hội Đảng; Đảng Cộng sản Việt Nam
72.  109 truyện cổ tích về loài vật / Phúc Hải tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 207 tr. ; 21 cm.     sLC.036351
     Phân loại: 398.2 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.036351-36355
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện cổ tích; Thế giới
73. Mai Lan Hương. Vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam : Sách tham khảo / Mai Lan Hương. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2012. - 320 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 303-319
     Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về hội nhập kinh tế quốc tế và sự tiến triển của vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế. Khái quát kinh nghiệm của một số nước Đông Á sau khi gia nhập WTO, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đánh giá thực trạng vai trò của nhà nước đối với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi đổi mới đến nay. Đề xuất quan điểm, giải pháp nâng cao vai trò của nhà nước trong hoạt động này
     Phân loại: 337.597 / V103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042663
                          Kho Mượn: M.056387
     Từ khoá: Hội nhập kinh tế; Nhà nước; Vai trò; Việt Nam; Sách tham khảo
74. Nguyễn Thị Thanh Thuỳ. Phòng ngừa các tội xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Thanh Thuỳ. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 190 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 184-188
     Tóm tắt: Khái quát tình hình tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay; nguyên nhân, điều kiện và các giải pháp tăng cường phòng ngừa các tội các tội xâm phạm an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay
     Phân loại: 364.13109597 / PH431N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042639
                          Kho Mượn: M.056365-56366
     Từ khoá: Tội phạm; An ninh quốc gia; Việt Nam
75. Nguyễn Tác Luỹ. Bầu cử trong Đảng một số vấn đề lý luận và thực tiễn từ đại hội Đảng ở cơ sở / Nguyễn Tác Luỹ. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 192 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 183-189
     Tóm tắt: Khái quát một số vấn đề lý luận về bầu cử trong Đảng và công tác bầu cử của đại hội đảng ở cơ sở. Khảo sát, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại trong công tác bầu cử ở đại hội cơ sở của một số địa phương vùng đồng bằng sông Hồng. Trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng, giải pháp và những gợi mở trong công tác bầu cử của đại hội đảng bộ cơ sở thời gian tới
     Phân loại: 324.2597075 / B125C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042647, D.042670
                          Kho Mượn: M.056375, M.056395-56396
     Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam; Bầu cử; Đại hội đại biểu; Đảng bộ cơ sở
76. Nguyễn Văn Cừ. Tự chỉ trích / Nguyễn Văn Cừ. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 48 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Là tác phẩm lý luận về tinh thần phê bình và tự phê bình, với những vạch định chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị và tổ chức
     Phân loại: 324.2597075 / T550C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042665
                          Kho Mượn: M.056389
     Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam; Tự phê bình
77. Phan Đăng Thanh. Tư tưởng lập hiến Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX / Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hòa. - H. : Sự thật, 2012. - 432 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: thể hiện tương đối đầy đủ quá trình lập hiến phong phú, đa dạng của nước ta
     Phân loại: 342.597029 / T550T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042636
                          Kho Mượn: M.056362
     Từ khoá: Hiến pháp; Lịch sử hiến pháp; Việt NaT
78.  Pháp luật giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam / Biên soạn: Phạm Thị Giang Thu chủ biên, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Ngọc Lương. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 276 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Những nghiên cứu chuyên sau về pháp luật, thực tiễn thi hành pháp luật về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán và những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam
     Phân loại: 346.5970922 / PH109L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042633
                          Kho Mượn: M.056359
     Từ khoá: Pháp luật; Giao dịch điện tử; Thị trường chứng khoán; Việt Nam
79. Phạm Gia Khiêm. Nền ngoại giao toàn diện Việt Nam trong thời kỳ hội nhập / Phạm Gia Khiêm. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2015. - 660 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, bài nói chuyện, trả lời phỏng vấn của đồng chí Phạm Gia Khiêm về việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian đồng chí đảm nhiệm cương vị Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 7/2006 đến tháng 8/2011
     Phân loại: 327.597 / N254N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042667
     Từ khoá: Quan hệ ngoại giao; Việt Nam; 2006-2011
80. Phạm Thị Kiên. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá với quá trình phát triển lực lượng sản xuất trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Kiên. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 207 tr. ; 24 cm
     Thư mục: tr. 196-202
     Tóm tắt: Trình bày lý luận chung về công nghiệp hoá, hiện đại hoá và lực lượng sản xuất; công nghiệp hoá, hiện đại hoá và thực trạng tác động của nó đối với quá trình phát triển lực lượng sản xuất trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời đưa ra phương hướng và giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá để phát triển lực lượng sản xuất
     Phân loại: 338.09597 / C455N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042653
                          Kho Mượn: M.056381
     Từ khoá: Công nghiệp hóa; Lực lượng sản xuất; Cách mạng công nghiệp; Việt Nam
81.  Quyết định toàn quốc kháng chiến của Đảng cộng sản Việt Nam và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay / Biên soạn: Nguyễn Huy Động, Trần Hậu Hạnh đồng chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2014. - 227 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 220-224
     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà non trẻ trước nguy cơ bị diệt vong. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và tiếp tục vận dụng bài học về lãnh đạo toàn quốc kháng chiến của Đảng vào thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
     Phân loại: 324.2597075 / QU605Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042640
                          Kho Mượn: M.056367-56368
     Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam; Lịch sử; Kháng chiến chống Pháp; Quyết định
82.  Sinh vật thần thoại khắp thế gian : Dành cho lứa tuổi 8+ / Epic biên soạn. ; Minh hoạ: Tú Ngô. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2021. - 252 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 398.2 / S312V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006663
                          Kho Thiếu nhi: TN.032697-32698
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện thần thoại; Thế giới
83.  80 câu hỏi - đáp về Đội Thiếu niên Tiên phong Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thanh Thủy biên soạn. - H. : Kim Đồng, 2020. - 111 tr. ; 19 cm
     Thư mục: tr. 110-111
     Tóm tắt: Gồm những câu hỏi và đáp án ngắn gọn về tổ chức Đội, văn bản của Đảng, Nhà nước, quốc tế và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh liên quan đến trẻ em, đội viên thiếu nhi; những hiểu biết về lịch sử ra đời, truyền thống, quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành, những phong trào hoạt động sôi nổi, những tấm gương đội viên thiếu nhi tiêu biểu, những công trình ghi dấu tuổi thơ... trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
     Phân loại: 324.2597014 / T104M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006660
                          Kho Thiếu nhi: TN.032631-32632
     Từ khoá: Công tác đội; Đội TNTP Hồ Chí Minh; Sách hỏi đáp
84. Townsend, Peter. Mặt trái của công nghệ / Peter Townsend ; Quế Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 495 tr. ; 24 cm
     Thư mục: tr. 511-513
     Tóm tắt: Đề cập rất cụ thể về những tác động tiêu cực, mặt trái của công nghệ như: việc con người biết sử dụng than đá, phát triển mạnh khai thác khoáng sản, nhưng lại làm thay đổi điều kiện tự nhiên và biến đổi khí hậu, nhiều thiên tai gây ra cho nhân loại; những phát minh, sáng chế liên quan đến chữ viết, giấy, da, thuốc kháng sinh, phim ảnh, mạng xã hội... ngoài những lợi ích vô cùng to lớn mang đến cho con người thì cũng có những ảnh hưởng không tốt và những lỗ hổng mà chúng ta phải đối mặt
     Phân loại: 303.483 / M118T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042655
     Từ khoá: Xã hội; Ảnh hưởng; Phát triển; Công nghệ; Cuộc sống
85.  Truyện cổ tích nổi tiếng: Ba chú heo con = The three little pigs : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Arianna Candell ; Tranh: Daniel Howarth ; Người dịch: Trần Ngọc Diệp. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2020. - 36 tr. ; 21 cm.     sLC.036407
     Phân loại: 398.2 / TR527C
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.036407
                          Kho Thiếu nhi: TN.033732-33733
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Văn học dân gian; Truyện cổ tích; Thế giới; Truyện tranh; Sách song ngữ
86.  Truyện cổ tích nổi tiếng: Chú bé người gỗ Pinocchio : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Arianna Candell ; Tranh: Daniel Howarth ; Người dịch: Trần Ngọc Diệp. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2020. - 36 tr. ; 21 cm.     sLC.036412
     Phân loại: 398.2 / TR527C
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.036412
                          Kho Thiếu nhi: TN.033742-33743
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Văn học dân gian; Truyện cổ tích; Thế giới; Truyện tranh; Sách song ngữ
87.  Truyện cổ tích nổi tiếng: Cô bé quàng khăn đỏ = Little red riding hood : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Arianna Candell ; Tranh: Daniel Howarth ; Người dịch: Trần Ngọc Diệp. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2020.     sLC.036408
     Phân loại: 398.2 / TR527C
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.036408
                          Kho Thiếu nhi: TN.033734-33735
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Văn học dân gian; Truyện cổ tích; Thế giới; Truyện tranh; Sách song ngữ
88.  Truyện cổ tích nổi tiếng: Cô bé tóc vàng : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Arianna Candell ; Tranh: Daniel Howarth ; Người dịch: Trần Ngọc Diệp. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2020. - 36 tr. ; 21 cm.     sLC.036411
     Phân loại: 398.2 / TR527C
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.036411
                          Kho Thiếu nhi: TN.033740-33741
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Văn học dân gian; Truyện cổ tích; Thế giới; Truyện tranh; Sách song ngữ
89.  Truyện cổ tích nổi tiếng: Peter Pan : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Arianna Candell ; Tranh: Daniel Howarth ; Người dịch: Trần Ngọc Diệp. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2020. - 36 tr. ; 21 cm.     sLC.036410
     Phân loại: 398.2 / TR527C
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.036410
                          Kho Thiếu nhi: TN.033738-33739
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Văn học dân gian; Truyện cổ tích; Thế giới; Truyện tranh; Sách song ngữ
90.  Truyện cổ tích nổi tiếng: Vịt con xấu xí : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Arianna Candell ; Tranh: Daniel Howarth ; Người dịch: Trần Ngọc Diệp. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2020. - 36 tr. ; 21 cm.     sLC.036409
     Phân loại: 398.2 / TR527C
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.036409
                          Kho Thiếu nhi: TN.033736-33737
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Văn học dân gian; Truyện cổ tích; Thế giới; Truyện tranh; Sách song ngữ
91.  Truyện cổ tích nổi tiếng: Vịt con xấu xí : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Arianna Candell ; Tranh: Daniel Howarth ; Người dịch: Trần Ngọc Diệp. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36 tr. ; 21 cm.     sLC.036409
     Phân loại: 398.2 / TR527C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003866
                          Kho Thiếu nhi: TN.029403-29404
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Văn học dân gian; Truyện cổ tích; Thế giới; Truyện tranh; Sách song ngữ
92.  Tài liệu tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011 - 2015) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2016 - 2020 : Dùng để tuyên truyền trong nhân dân. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2016. - 112 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
     Tóm tắt: Trình bày kết quả, nguyên nhân, hạn chế, yếu kém và một số kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011 - 2015). Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2016 - 2020
     Phân loại: 324.2597075 / T103L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042648
                          Kho Mượn: M.056376
     Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam; Đại hội 11; Nghị quyết; Tài liệu tuyên truyền
93.  Tìm hiểu 70 năm Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Cao Thiểm tuyển chọn. - H. : Thế giới, 2016. - 395 tr. ; 28 cm
     Phụ lục: tr. 292-392
     Tóm tắt: Tìm hiểu sự hình thành Quốc hội Việt Nam. Mốc son lịch sử và những hồi ức về Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh với bầu cử Quốc hội. Tóm tắt quá trình phát triển cũng như các kỳ họp của Quốc hội Việt Nam
     Phân loại: 328.597 / T310H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042621
     Từ khoá: Lịch sử; Quốc Hội; Việt Nam
94.  Tìm hiểu về các quốc gia / Nhiều tác giả. - H. : Kim Đồng. - 26 cm
          Q.2/ Tịnh Đế dịch. - 2019. - 64 tr.
     Tóm tắt: Cung cấp các thông tin thú vị giúp các em hiểu rõ hơn về các quốc gia trên thế giới: ý, Đức, Áo, Hà Lan, Nga...
     Phân loại: 372.89 / T310H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006659
                          Kho Thiếu nhi: TN.032678-32679
     Từ khoá: Quốc gia; Khoa học thường thức; Kĩ năng đọc hiểu; Tiểu học
95.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu  giá trị lý luận và thực tiễn / Biên soạn: Phùng Thanh, Bùi Quang Mạnh đồng chủ biên, Vũ Văn Tám.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 112 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Học viện Chính trị. - Thư mục: tr. 105-108
     Tóm tắt: Phân tích nội dung tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu: Những giá trị lý luận góp phần bổ sung, phát triển quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin; phương pháp luận giúp Đảng, Nhà nước ta xác định vấn đề trọng tâm, cấp bách về phòng, chống quan liêu, tham nhũng; giá trị thực tiễn đáp ứng kịp thời công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và là vũ khí sắc bén đấu tranh với các quan điểm sai trái, cơ hội, phản động của các thế lực thù địch
     Phân loại: 364.1323 / T550T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042644
                          Kho Mượn: M.056372
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Phòng chống; Tham ô; Lãng phí; Quan liêu
96.  Việt Nam đổi mới và phát / Phan Huy Lê, Lê Mậu Hãn, Trần Trọng Trung.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2010. - 515 tr. ; 30 cm
     Tóm tắt: Tập hợp một số bài biết  về tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn, những thành tựu kinh tế xã hội sau 20 năm đổi mới của Việt Nam
     Phân loại: 330.9597 / V308N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042658
     Từ khoá: Đổi mới; Phát triển; Kinh tế; Việt Nam
97.  Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 19 cm
          T.1. - 2021. - 291 tr.
     Tóm tắt: Nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; những nội dung cơ bản trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; những nội dung cơ bản trong báo cáo của ban chấp hành trung ương đảng khoá XII về tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng
     Phân loại: 324.2597075 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042645
                          Kho Mượn: M.056373
     Từ khoá: Văn kiện đại hội; Đại hội đại biểu; Đảng cộng sản Việt Nam; Đại hội 13
98.  Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 19 cm
          T.2. - 2021. - 355 tr.
     Tóm tắt: Nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; những nội dung cơ bản trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; những nội dung cơ bản trong báo cáo của ban chấp hành trung ương đảng khoá XII về tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng
     Phân loại: 324.2597075 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042646
                          Kho Mượn: M.056374
     Từ khoá: Văn kiện đại hội; Đại hội đại biểu; Đảng cộng sản Việt Nam; Đại hội 13
99. Vũ Trọng Lâm. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội : Sách chuyên khảo / Vũ Trọng Lâm. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 348 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 331-348
     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Phân tích thực trạng, những quan điểm và giải pháp chủ yếu về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
     Phân loại: 324.2597075 / Đ452M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042666
                          Kho Mượn: M.056390
     Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam; Lãnh đạo; Đổi mới; Sách chuyên khảo; Việt Nam
100.  Đánh vần tiếng Anh / Nguyễn Ngọc Nam ; Minh họa: Cù Lâm Bình. - H. : Kim Đồng. - 24 cm
          T.1. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 372.6521 / Đ107V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003903
                          Kho Đọc: LD.008199-8201
                          Kho Thiếu nhi: TN.029439-29440
     Từ khoá: Tiếng Anh; Tiểu học; Đánh vần; Sách đọc thêm
101.  Đánh vần tiếng Anh / Nguyễn Ngọc Nam ; Minh họa: Cù Lâm Bình. - H. : Kim Đồng. - 24 cm
          T.3. - 2018. - 176 tr.
     Phân loại: 372.6521 / Đ107V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003905
                          Kho Đọc: LD.008202-8204
                          Kho Thiếu nhi: TN.029443-29444
     Từ khoá: Tiếng Anh; Tiểu học; Đánh vần; Sách đọc thêm
102.  Đánh vần tiếng Anh / Nguyễn Ngọc Nam ; Minh họa: Cù Lâm Bình. - H. : Kim Đồng. - 24 cm
          T.4. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 372.6521 / Đ107V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003906
                          Kho Đọc: LD.008205-8207
                          Kho Thiếu nhi: TN.029445-29446
     Từ khoá: Tiếng Anh; Tiểu học; Đánh vần; Sách đọc thêm
103.  Đánh vần tiếng Anh / Nguyễn Ngọc Nam ; Minh họa: Cù Lâm Bình. - H. : Kim Đồng. - 24 cm
          T.5. - 2018. - 172 tr.
     Phân loại: 372.6521 / Đ107V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003907
                          Kho Đọc: LD.008208-8210
                          Kho Thiếu nhi: TN.029447-29448
     Từ khoá: Tiếng Anh; Tiểu học; Đánh vần; Sách đọc thêm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 Văn Bản

72/2013/NĐ-CP

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 918 | lượt tải:233

24/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 894 | lượt tải:222

2132/BTTTT-VNCERT

Văn bản số 2132/BTTTT-VNCERT, ngày 18/7/2011, của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho các cổng/trang thông tin điện tử

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 922 | lượt tải:238

19/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 947 | lượt tải:248

43/2011/NĐ-CP

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 1065 | lượt tải:267
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây