Thư mục thông báo sách mới số 03/2021

Thứ ba - 15/06/2021 04:23 84 0
490.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.43 : Kẻ nắm rõ sự thật...!!. - 2020. - 240 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006745-6746
                          Kho Thiếu nhi: TN.032824-32826
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
491.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.44 : Truyền thụ tiên thuật...!!. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006747-6748
                          Kho Thiếu nhi: TN.032827-32829
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
492.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.45 : Chiến trường làng lá. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006749-6750
                          Kho Thiếu nhi: TN.032830-32832
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
493.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.46 : Naruto trở về. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006751-6752
                          Kho Thiếu nhi: TN.032833-32835
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
494.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.47 : Phong ấn bị phá bỏ. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006753-6754
                          Kho Thiếu nhi: TN.032836-32838
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
495.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.48 : Ngôi làng chào đón. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006755-6756
                          Kho Thiếu nhi: TN.032839-32841
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
496.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.49 : Hội đàm Ngũ Kage, bắt đầu. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006757-6758
                          Kho Thiếu nhi: TN.032842-32844
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
497.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.50 : Thủy lao tử chiến. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006759-6760
                          Kho Thiếu nhi: TN.032845-32847
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
498.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.51 : Sasuke vs. Danzo.... - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006761-6762
                          Kho Thiếu nhi: TN.032848-32850
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
499.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.52 : Đội 7 của mỗi người !!. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006763-6764
                          Kho Thiếu nhi: TN.032851-32853
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
500. Nguyên Hồng. Dưới chân cầu mây : Dành cho lứa tuổi 10+ / Nguyên Hồng. - H. : Kim Đồng, 2019. - 116 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.9223 / D558C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008319
                          Kho Thiếu nhi: TN.033630-33631
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
501. Nguyễn Bá Hòa. Bình minh trên sông Hoài : Dành cho lứa tuổi 11+ / Nguyễn Bá Hòa. - H. : Kim Đồng, 2019. - 120 tr. ; 19 cm. - (Văn học tuổi hoa)
     Phân loại: 895.9223 / B312M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008352
                          Kho Thiếu nhi: TN.033672-33673
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
502. Nguyễn Bính. Thơ Nguyễn Bính. - H. : Kim Đồng, 2020. - 179 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách văn học trong nhà trường)
     Phân loại: 895.922132 / TH460N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042677
                          Kho Mượn: M.056409-56410
     Từ khoá: Văn học cận đại; Thơ; Việt Nam
503. Nguyễn Công Hoan. Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan. - H. : Kim Đồng, 2020. - 249 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách văn học trong nhà trường)
     Phân loại: 895.922332 / TR527N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042679
                          Kho Mượn: M.056413-56414
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
504. Nguyễn Du. Truyện kiều : Phân lời theo bản truyện Thúy Kiều, Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim / Nguyễn Du. - H. : Kim Đồng, 2019. - 188 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách văn học trong nhà trường)
     Phân loại: 895.92212 / TR527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042675
                          Kho Mượn: M.056405-56406
     Từ khoá: Văn học cận đại; Truyện nôm; Việt Nam
505. Nguyễn Khuyến. Thơ Nguyễn Khuyến. - H. : Kim Đồng, 2019. - 167 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách văn học trong nhà trường)
     Phân loại: 895.92212 / TH460N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042676
                          Kho Mượn: M.056407-56408
     Từ khoá: Văn học cận đại; Thơ; Việt Nam
506. Nguyễn Luân. Bước về phía mặt trời / Nguyễn Luân. - H. : Kim Đồng, 2020. - 108 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.9223 / B557V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008316
                          Kho Thiếu nhi: TN.033624-33625
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
507. Nguyễn Quang Sáng. Con mèo của Foujita / Nguyễn Quang Sáng. - H. : Kim Đồng, 2020. - 232 tr. ; 23 cm. - (Tủ sách Vàng. Tác phẩm văn học chọn lọc)
     Phân loại: 895.9223 / C430M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006655
                          Kho Thiếu nhi: TN.032670-32671
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Việt Nam
508. Nguyễn Thái Hải. Thám tử học trò - Kẻ trộm ví trong trường : Dành cho lứa tuổi 10+ / Nguyễn Thái Hải. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 104 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.9223 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033810-33812
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
509. Nguyễn Thái Hải. Thám tử học trò - Tiếng động đem vườn bưởi : Dành cho lứa tuổi 10+ / Nguyễn Thái Hải. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 100 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.9223 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033813-33815
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
510. Nguyễn Thái Hải. Thám tử học trò - Tí chuột mất tích : Dành cho lứa tuổi 10+ / Nguyễn Thái Hải. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 96 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.9223 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033807-33809
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
511. Ngọc Giao. Những hình bóng cũ : Dành cho lứa tuổi 12+ / Ngọc Giao. - H. : Kim Đồng, 2019. - 188 tr. ; 23 cm. - (Tủ sách vàng tác phẩm văn học chọn lọc)
     Phân loại: 895.9223 / NH556H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006654
                          Kho Thiếu nhi: TN.032096-32098, TN.032668-32669
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện thiếu nhi; Việt Nam
512.  Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi / Soichiro Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.10. - 2020. - 160 tr.
     Phân loại: 895.63 / NH124Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006941-6943
                          Kho Thiếu nhi: TN.032894-32895
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
513.  Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi / Soichiro Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.11. - 2020. - 156 tr.
     Phân loại: 895.63 / NH124Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006944-6946
                          Kho Thiếu nhi: TN.032896-32897
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
514.  Nhật kí ma cà rồng nhút nhát / Tim Collins ; Minh hoạ: Andrew Pinder ; Phan Quế Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.2 : Hoàng tử số nhọ. - 2017. - 224 tr.
     Phân loại: 823 / NH124K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006642
                          Kho Thiếu nhi: TN.032643-32644
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Anh
515.  Nhật kí người sói nhút nhát / Tim Collins ; Minh hoạ: Andrew Pinder ; Phan Quế Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.3 : Lông lá nhưng không đanh đá. - 2017. - 224 tr.
     Phân loại: 823 / NH124K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006643
                          Kho Thiếu nhi: TN.032645-32646
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Anh
516.  Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan: Cha mẹ không phải người đầy tớ của tôi : Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Trí Đức sưu tầm và biên soạn. - H. : Thanh Niên, 2021
     Phân loại: 808.83 / NH124K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006535-6536
                          Kho Thiếu nhi: TN.032553-32554
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Thiếu nhi; Thế giới
517.  Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan: Dũng cảm đối mặt với khó khăn : Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Trí Đức sưu tầm và biên soạn. - H. : Thanh Niên, 2021. - 89 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 808.83 / NH124K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006533-6534
                          Kho Thiếu nhi: TN.032551-32552
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Thiếu nhi; Thế giới
518.  Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan: Làm một người bao dung : Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Trí Đức sưu tầm và biên soạn. - H. : Thanh Niên, 2021. - 81 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 808.83 / NH124K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006531-6532
                          Kho Thiếu nhi: TN.032549-32550
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Thiếu nhi; Thế giới
519.  Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan: Làm một người biết ơn : Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Trí Đức sưu tầm và biên soạn. - H. : Thanh Niên, 2021. - 74 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 808.83 / NH124K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006529-6530
                          Kho Thiếu nhi: TN.032547-32548
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Thiếu nhi; Thế giới
520.  Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan: Làm một người trung thực : Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Trí Đức sưu tầm và biên soạn. - H. : Thanh Niên, 2021. - 88 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 808.83 / NH124K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006527-6528
                          Kho Thiếu nhi: TN.032545-32546
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Thiếu nhi; Thế giới
521.  Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan: Thói quen tốt theo tôi trọn đời : Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Trí Đức sưu tầm và biên soạn. - H. : Thanh Niên, 2021. - 85 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 808.83 / NH124K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006523-6524
                          Kho Thiếu nhi: TN.032541-32542
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Thiếu nhi; Thế giới
522.  Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan: Thực ra tôi rất giỏi : Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Trí Đức sưu tầm và biên soạn. - H. : Thanh Niên, 2021. - 92 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 808.83 / NH124K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006525-6526
                          Kho Thiếu nhi: TN.032543-32544
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Thiếu nhi; Thế giới
523.  Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan: Tôi là chế ngự đại vương : Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Trí Đức sưu tầm và biên soạn. - H. : Thanh Niên, 2021. - 90 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 808.83 / NH124K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006521-6522
                          Kho Thiếu nhi: TN.032539-32540
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Thiếu nhi; Thế giới
524.  Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan: Việc của mình tự mình làm : Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Trí Đức sưu tầm và biên soạn. - H. : Thanh Niên, 2021. - 73 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 808.83 / NH124K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006519-6520
                          Kho Thiếu nhi: TN.032537-32538
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Thiếu nhi; Thế giới
525.  Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan: Việc học không hề đáng sợ : Dành cho trẻ 6 - 12 tuổi / Trí Đức sưu tầm và biên soạn. - H. : Thanh Niên, 2021. - 76 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 808.83 / NH124K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006517-6518
                          Kho Thiếu nhi: TN.032535-32536
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Thiếu nhi; Thế giới
526. Nina Lacour. Ba nghìn dặm = We are okay : Dành cho tuổi trưởng thành / Nina Lacour ; Jack Frogg dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 220 tr. ; 23 cm
     Phân loại: 813.6 / B100N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042686
                          Kho Mượn: M.056423-56424
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
527.  Nụ hôn trong lòng tay / Phương An, Blue Bean, Xuân Tiến.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2018. - 132 tr. ; 19 cm. - (Quà tặng trái tim)
     Phân loại: 895.92230108 / N500H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.041861, D.042694
                          Kho Đọc: LD.006361-6363
                          Kho Mượn: M.054766-54767, M.056442-56443
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
528. Ohlsson, Kristina. Câu bé bạc : Dành cho lứa tuổi 7+ / Kristina Ohlsson ; Ngân Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 200 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 839.73 / C125B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008307
                          Kho Thiếu nhi: TN.033606-33607
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Tiểu thuyết; Thụy Điển
529. Ohlsson, Kristina. Lũ trẻ thủy tinh : Dành cho lứa tuổi 7+ / Kristina Ohlsson ; Nguyên Hương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2020. - 176 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 839.73 / L500T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008327
                          Kho Thiếu nhi: TN.033646-33647
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Tiểu thuyết; Thuy Điển
530.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2 : "Versus!! Binh đoàn hải tặc Buggy". - 2020. - 200 tr..     sLC.036086
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007623-7625
                          Kho luân chuyển: LC.036086-36088
                          Kho Thiếu nhi: TN.033119-33120
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
531.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3 : "Thứ không thể nói dối". - 2020. - 200 tr..     sLC.036089
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007626-7628
                          Kho luân chuyển: LC.036089-36091
                          Kho Thiếu nhi: TN.033121-33122
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
532.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.5 : Chuông nguyện vì ai. - 2020. - 192 tr..     sLC.036092
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007629-7631
                          Kho luân chuyển: LC.036092-36094
                          Kho Thiếu nhi: TN.033123-33124
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
533.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.6 : Lời thề. - 2020. - 192 tr..     sLC.036095
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007632-7634
                          Kho luân chuyển: LC.036095-36097
                          Kho Thiếu nhi: TN.033125-33126
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
534.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.7 : Lão già mắc dịch. - 2020. - 192 tr..     sLC.036098
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007635-7637
                          Kho luân chuyển: LC.036098-36100
                          Kho Thiếu nhi: TN.033127-33128
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
535.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.8 : Đừng chết. - 2020. - 192 tr..     sLC.036101
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007638-7640
                          Kho luân chuyển: LC.036101-36103
                          Kho Thiếu nhi: TN.033129-33130
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
536.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.9 : Nước mắt. - 2020. - 208 tr..     sLC.036104
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007641-7643
                          Kho luân chuyển: LC.036104-36106
                          Kho Thiếu nhi: TN.033131-33132
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
537.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.10 : Ok, Let's stand up!. - 2020. - 192 tr..     sLC.036107
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007644-7646
                          Kho luân chuyển: LC.036107-36109
                          Kho Thiếu nhi: TN.033091, TN.033133
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
538.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.11 : Đại ác tặc phía đông. - 2020. - 192 tr..     sLC.036110
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007564, LD.007647-7648
                          Kho luân chuyển: LC.036110-36112
                          Kho Thiếu nhi: TN.033134-33135
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
539.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.12 : Truyền thuyết bắt đầu. - 2019. - 192 tr..     sLC.036113
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007649-7651
                          Kho luân chuyển: LC.036113-36115
                          Kho Thiếu nhi: TN.033136-33137
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
540.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.13 : Không sao!. - 2020. - 192 tr..     sLC.036116
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007652-7654
                          Kho luân chuyển: LC.036116-36118
                          Kho Thiếu nhi: TN.033138-33139
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
541.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.14 : Bản năng. - 2020. - 192 tr..     sLC.036119
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007655-7657
                          Kho luân chuyển: LC.036119-36121
                          Kho Thiếu nhi: TN.033140-33141
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
542.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.17 : Hoa anh đào của Hiluluk. - 2020. - 208 tr..     sLC.036122
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007658-7660
                          Kho luân chuyển: LC.036122-36124
                          Kho Thiếu nhi: TN.033142-33143
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
543.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.19 : Phản loạn. - 2020. - 216 tr..     sLC.036125
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007661-7663
                          Kho luân chuyển: LC.036125-36127
                          Kho Thiếu nhi: TN.033144-33145
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
544.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.20 : Quyết chiến ở Alubama. - 2020. - 192 tr..     sLC.036128
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007664-7666
                          Kho luân chuyển: LC.036128-36130
                          Kho Thiếu nhi: TN.033146-33147
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
545.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.22 : Hope!. - 2019. - 216 tr..     sLC.036131
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007667-7669
                          Kho luân chuyển: LC.036131-36133
                          Kho Thiếu nhi: TN.033148-33149
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
546.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.23 : Cuộc phiêu lưu của Vivi. - 2020. - 232 tr..     sLC.036134
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007670-7672
                          Kho luân chuyển: LC.036134-36136
                          Kho Thiếu nhi: TN.033150-33151
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
547.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.27 : Oveture. - 2020. - 192 tr..     sLC.036137
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007673-7675
                          Kho luân chuyển: LC.036137-36139
                          Kho Thiếu nhi: TN.033152-33153
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
548.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.29 : Oratorio. - 2020. - 232 tr..     sLC.036140
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007676-7678
                          Kho luân chuyển: LC.036140-36142
                          Kho Thiếu nhi: TN.033154-33155
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
549.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.30 : Capriccio. - 2020. - 216 tr..     sLC.036143
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007679-7681
                          Kho luân chuyển: LC.036143-36145
                          Kho Thiếu nhi: TN.033156-33157
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
550.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.34 : Thủ đô nước - Water Seven. - 2020. - 232 tr..     sLC.036146
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007682-7684
                          Kho luân chuyển: LC.036146-36148
                          Kho Thiếu nhi: TN.033158-33159
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
551.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.35 : Thuyền trưởng. - 2020. - 192 tr..     sLC.036149
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007685-7687
                          Kho luân chuyển: LC.036149-36151
                          Kho Thiếu nhi: TN.033160-33161
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
552.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.41 : Lời tuyên chiến. - 2020. - 232 tr..     sLC.036152
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007688-7690
                          Kho luân chuyển: LC.036152-36154
                          Kho Thiếu nhi: TN.033162-33163
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
553.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.42 : Hải tặc VS CP9. - 2020. - 216 tr..     sLC.036155
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007691-7693
                          Kho luân chuyển: LC.036155-36157
                          Kho Thiếu nhi: TN.033164-33165
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
554.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.43 : Truyền thuyết anh hùng. - 2020. - 224 tr..     sLC.036158
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007694-7696
                          Kho luân chuyển: LC.036158-36160
                          Kho Thiếu nhi: TN.033166-33167
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
555.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.44 : Về thôi. - 2020. - 232 tr..     sLC.036161
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007697-7699
                          Kho luân chuyển: LC.036161-36163
                          Kho Thiếu nhi: TN.033168-33169
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
556.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.45 : Thấu hiểu tâm can. - 2020. - 216 tr..     sLC.036164
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007700-7702
                          Kho luân chuyển: LC.036164-36166
                          Kho Thiếu nhi: TN.033170-33171
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
557.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.46 : Phiêu lưu trên đảo ma. - 2020. - 196 tr..     sLC.036167
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007703-7705
                          Kho luân chuyển: LC.036167-36169
                          Kho Thiếu nhi: TN.033172-33173
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
558.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.47 : Trời âm u, thỉnh thoảng có xương. - 2020. - 220 tr..     sLC.036170
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007706-7708
                          Kho luân chuyển: LC.036170-36172
                          Kho Thiếu nhi: TN.033174-33175
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
559.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.48 : Cuộc phiêu lưu của Oars. - 2020. - 232 tr..     sLC.036173
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007709-7711
                          Kho luân chuyển: LC.036173-36175
                          Kho Thiếu nhi: TN.033176-33177
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
560.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.49 : Nightmare luffy. - 2020. - 232 tr..     sLC.036176
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007712-7714
                          Kho luân chuyển: LC.036176-36178
                          Kho Thiếu nhi: TN.033178-33179
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
561.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.50 : Lại tới. - 2020. - 216 tr..     sLC.036179
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007715-7717
                          Kho luân chuyển: LC.036179-36181
                          Kho Thiếu nhi: TN.033180-33181
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
562.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.51 : 11 siêu tân tinh. - 2020. - 232 tr..     sLC.036182
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007718-7720
                          Kho luân chuyển: LC.036182-36184
                          Kho Thiếu nhi: TN.033182-33183
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
563.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.52 : Roger và Rayleigh. - 2020. - 216 tr..     sLC.036185
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007721-7723
                          Kho luân chuyển: LC.036185-36187
                          Kho Thiếu nhi: TN.033184-33185
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
564.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.54 : Không thể ngăn cản. - 2020. - 216 tr..     sLC.036188
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007724-7726
                          Kho luân chuyển: LC.036188-36190
                          Kho Thiếu nhi: TN.033186-33187
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
565.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.56 : Cảm ơn. - 2020. - 212 tr..     sLC.036191
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007727-7729
                          Kho luân chuyển: LC.036191-36193
                          Kho Thiếu nhi: TN.033188-33189
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
566.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.57 : Trận chiến thượng đỉnh. - 2020. - 212 tr..     sLC.036194
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007730-7732
                          Kho luân chuyển: LC.036194-36196
                          Kho Thiếu nhi: TN.033190-33191
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
567.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.58 : Thời đại này mang tên Râu Trắng. - 2020. - 212 tr..     sLC.036197
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007733-7735
                          Kho luân chuyển: LC.036197-36199
                          Kho Thiếu nhi: TN.033193-33194
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
568.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.60 : Em trai. - 2020. - 216 tr..     sLC.036200
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007736-7738
                          Kho luân chuyển: LC.036200-36202
                          Kho Thiếu nhi: TN.033195-33196
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
569.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.61 : Romance dawn for the new world. - 2020. - 202 tr..     sLC.036203
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007739-7741
                          Kho luân chuyển: LC.036203-36205
                          Kho Thiếu nhi: TN.033197-33198
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
570.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.62 : Hành trình ở đảo Người cá. - 2020. - 216 tr..     sLC.036206
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007742-7744
                          Kho luân chuyển: LC.036206-36208
                          Kho Thiếu nhi: TN.033199-33200
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
571.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.63 : Otohime và Tiger. - 2020. - 232 tr..     sLC.036209
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007745-7747
                          Kho luân chuyển: LC.036209-36211
                          Kho Thiếu nhi: TN.033201-33202
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
572.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.64 : 10 vạn VS 10. - 2020. - 216 tr..     sLC.036212
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007748-7750
                          Kho luân chuyển: LC.036212-36214
                          Kho Thiếu nhi: TN.033203-33204
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
573.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.66 : Đường tới mặt trời. - 2020. - 212 tr..     sLC.036215
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007751-7753
                          Kho luân chuyển: LC.036215-36217
                          Kho Thiếu nhi: TN.033205-33206
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
574.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.67 : Cool fight. - 2020. - 228 tr..     sLC.036218
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007754-7756
                          Kho luân chuyển: LC.036218-36220
                          Kho Thiếu nhi: TN.033207-33208
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
575.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.69 : SAD. - 2020. - 248 tr..     sLC.036221
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007757-7759
                          Kho luân chuyển: LC.036221-36223
                          Kho Thiếu nhi: TN.033209-33210
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
576.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.71 : Đấu trường của những kẻ bất lương. - 2020. - 216 tr..     sLC.036224
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007760-7762
                          Kho luân chuyển: LC.036224-36226
                          Kho Thiếu nhi: TN.033211-33212
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
577.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.72 : Thứ bị quên lãng ở Dressrosa. - 2020. - 208 tr..     sLC.036227
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007763-7765
                          Kho luân chuyển: LC.036227-36229
                          Kho Thiếu nhi: TN.033213-33214
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
578.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.73 : Tác chiến SOP Dressrosa. - 2020. - 208 tr..     sLC.036230
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007766-7768
                          Kho luân chuyển: LC.036230-36232
                          Kho Thiếu nhi: TN.033215-33216
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
579.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.74 : Ta sẽ luôn ở bên con. - 2020. - 228 tr..     sLC.036233
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007769-7771
                          Kho luân chuyển: LC.036233-36235
                          Kho Thiếu nhi: TN.033233-33234
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
580.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.75 : Trả ơn. - 2020. - 204 tr..     sLC.036236
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007772-7774
                          Kho luân chuyển: LC.036236-36238
                          Kho Thiếu nhi: TN.033217-33218
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
581.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.82 : Thế giới xao động. - 2020. - 216 tr..     sLC.036239
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007775-7777
                          Kho luân chuyển: LC.036239-36241
                          Kho Thiếu nhi: TN.033219-33220
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
582.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.85 : Dối trá. - 2020. - 196 tr..     sLC.036242
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007778-7780
                          Kho luân chuyển: LC.036242-36244
                          Kho Thiếu nhi: TN.033221-33222
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
583.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.86 : Kế hoạch ám sát Tứ Hoàng. - 2020. - 212 tr..     sLC.036245
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007781-7783
                          Kho luân chuyển: LC.036245-36247
                          Kho Thiếu nhi: TN.033223-33224
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
584.  One piece / Eiichiro Oda ; Người dịch: Nhiều người dịch ; Takara hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.88 : Sư tử. - 2020. - 196 tr..     sLC.036248
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007784-7786
                          Kho luân chuyển: LC.036248-36250
                          Kho Thiếu nhi: TN.033225-33226
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
585. Phong Linh. Hoa cúc vàng mang màu nắng : Dành cho lứa tuổi 10+ / Phong Linh. - H. : Kim Đồng, 2019. - 200 tr. ; 19 cm. - (Văn học tuổi hoa)
     Tên thật tác giả: Vũ Thùy Linh
     Phân loại: 895.9223 / H401C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008351
                          Kho Thiếu nhi: TN.033670-33671
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Việt Nam
586.  Pokémon horizon - Good adventures broaden your horizons / Tenya Yabuno ; Lê Thế Đôn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / P428-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007565-7567, LD.008286-8289
                          Kho Thiếu nhi: TN.033056-33057, TN.033594-33595
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
587.  Pokémon horizon - Good adventures broaden your horizons / Tenya Yabuno ; Lê Thế Đôn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / P428-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007568-7570, LD.008290-8293
                          Kho Thiếu nhi: TN.033058-33059, TN.033596-33597
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
588.  Ran và thế giới tro tàn / Aki Irie ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2021. - 216 tr.
     Phân loại: 895.63 / R105V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007484-7488
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
589. Richard, Stéphanie. Tớ chẳng thích lớn đâu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Stéphanie Richard, Gwenaëlle Doumont ; Diệu Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 28 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 843 / T460C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008247-8249
                          Kho Thiếu nhi: TN.031937-31939
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Pháp
590. Richard, Stéphanie. Tớ chẳng thích siêu anh hùng đâu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Stéphanie Richard, Gwenaëlle Doumont ; Diệu Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 28 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 843 / T460C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008244-8246
                          Kho Thiếu nhi: TN.031949-31951
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Pháp
591. Riggs, Rasom. Để trở thành Sherlock Holmes : Những phương pháp và kĩ năng khám phá : Dành cho lứa tuổi 9+ / Rasom Riggs ; Minh họa: Eugene Smith ; Người dịch: Nguyên Hương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2020. - 223 tr. ; 17 cm
     Phân loại: 823 / Đ250T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008326
                          Kho Thiếu nhi: TN.033644-33645
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện trinh thám; Anh
592. Rodari, Gianni. Bầu trời là của mọi người : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Gianni Rodari, Nicoletta Costa ; Người dịch: Bùi Thị Thái Dương. - H. : Kim Đồng, 2020. - 28 tr. ; 27 cm
     Phân loại: 853 / B125T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008333
                          Kho Thiếu nhi: TN.033658-33659
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Italia
593. Rodari, Gianni. Chuyến xa điện số 75 : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Gianni Rodari ; Minh họa: Blanca Gosmez ; Người dịch: Trần Thanh Quyết ; Hiệu đính: Bùi Thị Thái Dương. - H. : Kim Đồng, 2020. - 28 tr. ; 27 cm
     Phân loại: 853 / CH527X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008335
                          Kho Thiếu nhi: TN.033662-33663
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Italia
594. Rodari, Gianni. Con đường khôn dẫn tới đâu : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Gianni Rodari, Fulvio Testa ; Người dịch: Trần Thanh Quyết ; Hiệu đính: Bùi Thị Thái Dương. - H. : Kim Đồng, 2020. - 28 tr. ; 27 cm
     Phân loại: 853 / C430Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008332
                          Kho Thiếu nhi: TN.033656-33657
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Italia
595. Rodari, Gianni. Ngôi trường to nhất : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Gianni Rodari ; Minh họa: Allegra Agliardi ; Người dịch: Bùi Thị Thái Dương. - H. : Kim Đồng, 2020. - 28 tr. ; 27 cm
     Phân loại: 853 / NG452T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008336
                          Kho Thiếu nhi: TN.033664-33665
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Italia
596. Rodari, Gianni. Thần mưa : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Gianni Rodari ; Minh họa: Nicoletta Sosta ; Người dịch: Bùi Thị Thái Dương. - H. : Kim Đồng, 2020. - 28 tr. ; 27 cm
     Phân loại: 853 / TH121M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008334
                          Kho Thiếu nhi: TN.033660-33661
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Italia
597.  Saiki Kusuo - Kẻ siêu năng khốn khổ / Shuichi Aso ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1 : Có siêu năng lực khổ chết đi được!. - 2021. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / S103K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007449-7453
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
598.  Saiki Kusuo - Kẻ siêu năng khốn khổ / Shuichi Aso ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2 : Mùa hè sóng gió trên bãi biển!. - 2021. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / S103K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007454-7458
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
599.  Saiki Kusuo - Kẻ siêu năng khốn khổ / Shuichi Aso ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3 : Cháy lên! Hội thao trường PK !. - 2021. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / S103K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007459-7463
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
600. Sandrel, Julien. Căn phòng của những điều kỳ diệu : Dành cho lứa tuổi 10+ / Julien Sandrel ; Kiều Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 225 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 843 / C115P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008328
                          Kho Thiếu nhi: TN.033648-33649
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Tiểu thuyết; Pháp
601. Schäfer, Bodo. Thành công kí sự của Kira: Những bài học tạo lập tính cách : Dành cho lứa tuổi 8+ / Bodo Schäfer ; Mai Vy dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2020. - 220 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 833 / TH107C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006662
                          Kho Thiếu nhi: TN.032695-32696
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Đức
602. Schäfer, Bodo. Thành công kí sự của Kira: Tiền đẻ ra tiền : Dành cho lứa tuổi 8+ / Bodo Schäfer ; Mai Vy dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2020. - 195 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 833 / TH107C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006661
                          Kho Thiếu nhi: TN.032693-32694
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Kí sự; Đức
603.  Shin câu bé bút chì: 20 vĩ nhân thế giới : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 7+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Zou Jimusho biên soạn ; Đạm Nguyệt dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2019. - 208 tr. ; 18 cm. - (Tủ sách khoa học Shin - câu bé bút chỉ)
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008353
                          Kho Thiếu nhi: TN.033674-33675
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
604.  Shin câu bé bút chì: Di sản thế giới : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 7+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Zou Jimusho biên soạn ; Đạm Nguyệt dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2019. - 208 tr. ; 18 cm. - (Tủ sách khoa học Shin - câu bé bút chỉ)
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008358
                          Kho Thiếu nhi: TN.033684-33685
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
605.  Shin câu bé bút chì: Khám phá thế giới côn trùng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 7+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Zou Jimusho biên soạn ; Đạm Nguyệt dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2019. - 208 tr. ; 18 cm. - (Tủ sách khoa học Shin - câu bé bút chỉ)
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008356
                          Kho Thiếu nhi: TN.033680-33681
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
606.  Shin câu bé bút chì: Khám phá thế giới khủng long : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 7+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Libero Style biên soạn ; Đạm Nguyệt dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2019. - 208 tr. ; 18 cm. - (Tủ sách khoa học Shin - câu bé bút chỉ)
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008360
                          Kho Thiếu nhi: TN.033688-33689
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
607.  Shin câu bé bút chì: Nghề nghiệp quanh ta : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 7+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Zou Jimusho biên soạn ; Đạm Nguyệt dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2019. - 208 tr. ; 18 cm. - (Tủ sách khoa học Shin - câu bé bút chỉ)
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008357
                          Kho Thiếu nhi: TN.033682-33683
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
608.  Shin câu bé bút chì: Những câu hỏi vf sao : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 7+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Zou Jimusho biên soạn ; Đạm Nguyệt dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2019. - 208 tr. ; 18 cm. - (Tủ sách khoa học Shin - câu bé bút chỉ)
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008355
                          Kho Thiếu nhi: TN.033678-33679
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
609.  Shin câu bé bút chì: Quan sát thiên nhiên : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 7+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Zou Jimusho biên soạn ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2019. - 208 tr. ; 18 cm. - (Tủ sách khoa học Shin - câu bé bút chỉ)
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008359
                          Kho Thiếu nhi: TN.033686-33687
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
610.  Shin câu bé bút chì: Thể thao thật thú vị : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 7+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Libero Style biên soạn ; Đạm Nguyệt dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2019. - 208 tr. ; 18 cm. - (Tủ sách khoa học Shin - câu bé bút chỉ)
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008362
                          Kho Thiếu nhi: TN.033692-33693
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
611.  Shin câu bé bút chì: Tìm hiểu các quốc gia trên thế giới : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 7+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Libero Style biên soạn ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2019. - 208 tr. ; 18 cm. - (Tủ sách khoa học Shin - câu bé bút chỉ)
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008361
                          Kho Thiếu nhi: TN.033690-33691
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
612.  Shin câu bé bút chì: Điều kì diệu của vũ trụ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 7+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Zou Jimusho biên soạn ; Đạm Nguyệt dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2019. - 208 tr. ; 18 cm. - (Tủ sách khoa học Shin - câu bé bút chỉ)
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008354
                          Kho Thiếu nhi: TN.033676-33677
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
613.  Shin - Cậu bé bút chì / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1 : Cuộc giao tranh thời chiến quốc. - 2021. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007950-7952
                          Kho Thiếu nhi: TN.033459-33461
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản; Truyện dài
614.  Shin - Cậu bé bút chì / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2 : Đế quốc người lớn phản công. - 2019. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007953-7955
                          Kho Thiếu nhi: TN.033462-33464
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản; Truyện dài
615.  Shin - Cậu bé bút chì / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3 : Siêu nhân action vs ma vương áo tắm. - 2019. - 164 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007956-7958
                          Kho Thiếu nhi: TN.033465-33467
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản; Truyện dài
616.  Shin - Cậu bé bút chì / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.4 : Kho báu vương quốc ụt ịt. - 2019. - 164 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007959-7961
                          Kho Thiếu nhi: TN.033468-33470
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản; Truyện dài
617.  Shin - Cậu bé bút chì / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.5 : Điệp vụ hoàng kim. - 2019. - 164 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007962-7964
                          Kho Thiếu nhi: TN.033471-33473
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản; Truyện dài
618.  Shin - Cậu bé bút chì / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.6 : Vị hôn thê đến từ tương lai. - 2020. - 164 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007965-7967
                          Kho Thiếu nhi: TN.033474-33476
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản; Truyện dài
619.  Shin - Cậu bé bút chì / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.7 : Dũng sĩ Kimpoko. - 2019. - 160 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007968-7970
                          Kho Thiếu nhi: TN.033477-33479
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản; Truyện dài
620.  Shin - Cậu bé bút chì / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.8 : Shin và công chúa vũ trụ. - 2019. - 164 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007971-7973
                          Kho Thiếu nhi: TN.033480-33482
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản; Truyện dài
621.  Shin - Cậu bé bút chì / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.9 : Vương quốc dã thú. - 2019. - 168 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007974-7976
                          Kho Thiếu nhi: TN.033483-33485
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản; Truyện dài
622.  Shin - Cậu bé bút chì / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.10 : Âm mưu của lãnh chúa Unkokusai. - 2019. - 164 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007977-7979
                          Kho Thiếu nhi: TN.033486-33488
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản; Truyện dài
623.  Shin - Cậu bé bút chì / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.11 : Cuộc giải cứu ẩm thực đường phố. - 2020. - 164 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007980-7982
                          Kho Thiếu nhi: TN.033489-33491
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản; Truyện dài
624.  Shin - Cậu bé bút chì / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Tranh: Mirei Takata ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.12 : Chuyến thám hiểm vương quốc thần tiên. - 2021. - 164 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007983-7985
                          Kho Thiếu nhi: TN.033492-33493
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản; Truyện dài
625.  Shin - Cậu bé bút chì / Yoshito Usui, Uy Studio ; Người dịch: Đỗ Châm, Barbie Ayumi. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.1. - 2020. - 108 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007925-7927
                          Kho Thiếu nhi: TN.033436-33438
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
626.  Shin - Cậu bé bút chì / Yoshito Usui, Uy Studio ; Người dịch: Đỗ Châm, Barbie Ayumi. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.2. - 2020. - 108 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007928-7930
                          Kho Thiếu nhi: TN.033439-33441
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
627.  Shin - Cậu bé bút chì / Yoshito Usui, Uy Studio ; Người dịch: Đỗ Châm, Barbie Ayumi. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.3. - 2020. - 108 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007931-7933
                          Kho Thiếu nhi: TN.033442-33444
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
628.  Shin - Cậu bé bút chì / Yoshito Usui, Uy Studio ; Người dịch: Đỗ Châm, Barbie Ayumi. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.4. - 2020. - 108 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007934-7936
                          Kho Thiếu nhi: TN.033445-33447
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
629.  Shin - Cậu bé bút chì / Yoshito Usui, Uy Studio ; Người dịch: Đỗ Châm, Barbie Ayumi. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.5. - 2020. - 108 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007937-7939
                          Kho Thiếu nhi: TN.033448-33450
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
630.  Shin - Cậu bé bút chì / Yoshito Usui, Uy Studio ; Người dịch: Đỗ Châm, Barbie Ayumi. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.6. - 2020. - 108 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007940-7944
                          Kho Thiếu nhi: TN.033451-33453
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
631.  Shin - Cậu bé bút chì / Yoshito Usui, Uy Studio ; Người dịch: Đỗ Châm, Barbie Ayumi. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.7. - 2020. - 108 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007945-7946
                          Kho Thiếu nhi: TN.033454-33455
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
632.  Shin - Cậu bé bút chì / Yoshito Usui, Uy Studio ; Người dịch: Đỗ Châm, Barbie Ayumi. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.8. - 2020. - 108 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007947-7949
                          Kho Thiếu nhi: TN.033456-33458
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
633.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2 : Em bé quậy tưng, Shin thì tá hoả!. - 2020. - 196 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007869
                          Kho Thiếu nhi: TN.033324-33325
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
634.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.6 : Vua côn trùng Kasukabe!. - 2020. - 186 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007870
                          Kho Thiếu nhi: TN.033326-33327
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
635.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.7 : Chị Nanako yêu dấu. - 2020. - 200 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007871
                          Kho Thiếu nhi: TN.033328-33329
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
636.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.8 : Để mắt đến Himawari!. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007872
                          Kho Thiếu nhi: TN.033330-33331
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
637.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.9 : Cả nhà về quê. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007873
                          Kho Thiếu nhi: TN.033332-33333
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
638.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.10 : Misac đại chiến Himawari. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007874
                          Kho Thiếu nhi: TN.033334-33335
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
639.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.11 : Cu Shin và trải nghiệm trượt tuyết. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007875
                          Kho Thiếu nhi: TN.033336-33337
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
640.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.12 : Himawari vui tết Hinamatsuri. - 2019. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007876
                          Kho Thiếu nhi: TN.033338-33339
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
641.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.13 : Món cà ri hảo hạng của bếp trưởng Shinnosuke. - 2020. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007877
                          Kho Thiếu nhi: TN.033340-33341
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
642.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.14 : Siêu mẫu Himawari. - 2019. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007878
                          Kho Thiếu nhi: TN.033342-33343
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
643.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.15 : Mùa hè là mùa đi bể bơi và ngắm pháo hoa!. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007879
                          Kho Thiếu nhi: TN.033344-33345
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
644.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.16 : Himawari, ngôi sao kì vọng của gia đình!. - 2019. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007880
                          Kho Thiếu nhi: TN.033346-33347
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
645.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.17 : Quý ông Shinnosuke đi hò hẹn. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007881
                          Kho Thiếu nhi: TN.033348-33349
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
646.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.18 : Hô hô! Du lịch suối nước nóng muôn năm!. - 2019. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007882
                          Kho Thiếu nhi: TN.033350-33351
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
647.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.19 : Shin và mẹ học tiếng Anh. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007883
                          Kho Thiếu nhi: TN.033352-33353
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
648.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.20 : Cả nhà ngủ say, mình Shin loay hoay. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007884
                          Kho Thiếu nhi: TN.033354-33355
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
649.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.21 : Mùa hè của nhà Nohara. - 2020. - 182 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007885
                          Kho Thiếu nhi: TN.033356-33357
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
650.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.22 : Phi vụ đào khoai nhà Nohara. - 2019. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007886
                          Kho Thiếu nhi: TN.033358-33359
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
651.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.23 : Kazama, kì phùng địch thủ của Shin!!. - 2019. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007887
                          Kho Thiếu nhi: TN.033360-33361
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
652.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.24 : Nene bấn loạn!. - 2019. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007888
                          Kho Thiếu nhi: TN.033362-33363
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
653.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.25 : Thước phim quý giá về cu Shin. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007889
                          Kho Thiếu nhi: TN.033364-33365
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
654.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.26 : Cô Matsuzaka ơi, cầu hôn là gì ạ?. - 2019. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007890
                          Kho Thiếu nhi: TN.033366-33367
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
655.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.27 : Mùa hè và những con ma. - 2019. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007891
                          Kho Thiếu nhi: TN.033368-33369
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
656.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.28 : Himawari náo loạn trường mẫu giáo. - 2019. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007892
                          Kho Thiếu nhi: TN.033370-33371
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
657.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.29 : Bé Nene đối đầu bé Ai. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007893
                          Kho Thiếu nhi: TN.033372-33373
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
658.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.32 : Bé Ai gia nhập đội phòng vệ Kasukabe. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007894
                          Kho Thiếu nhi: TN.033374-33375
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
659.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.33 : Vận động viên lướt sóng Shinnosuke. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007895
                          Kho Thiếu nhi: TN.033376-33377
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
660.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.34 : Lễ cưới tại trường mẫu giáo. - 2019. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007896
                          Kho Thiếu nhi: TN.033378-33379
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
661.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.35 : Himawari dỗi mẹ. - 2019. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007897
                          Kho Thiếu nhi: TN.033380-33381
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
662.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.37 : Cuộc picnic sống còn!. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007898
                          Kho Thiếu nhi: TN.033382-33383
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
663.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.40 : Cu Shin gặp họa. - 2019. - 176 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007899
                          Kho Thiếu nhi: TN.033384-33385
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
664.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.41 : Cơn sốt bóng chuyền. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007900
                          Kho Thiếu nhi: TN.033386-33387
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
665.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.42 : Shin đụng độ ông nội. - 2019. - 200 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007901
                          Kho Thiếu nhi: TN.033388-33389
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
666.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.43 : Chung cư rắc rối. - 2020. - 176 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007902
                          Kho Thiếu nhi: TN.033390-33391
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
667.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.45 : Tuần trăng mật ở xứ sở Kanguru. - 2019. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007903
                          Kho Thiếu nhi: TN.033392-33393
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
668.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.46 : Tỉ muội sang chảnh. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007904
                          Kho Thiếu nhi: TN.033394-33395
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
669.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.47 : Chiếc lá cuối cùng. - 2019. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007905
                          Kho Thiếu nhi: TN.033396-33397
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
670.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.48 : Vui lên nào bố ơi!. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007906
                          Kho Thiếu nhi: TN.033398-33399
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
671.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.49 : Đi tìm Bạch Tuyết. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007907
                          Kho Thiếu nhi: TN.033400-33401
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
672.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.50 : Kazama tập làm người lớn. - 2020. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007908
                          Kho Thiếu nhi: TN.033402-33403
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
673.  Shin - Cậu bé bút chì: Phiên bản hoạt hình màu / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.52 : Chú Tứ Lang và mùa thi sinh tử. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007909
                          Kho Thiếu nhi: TN.033404-33405
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
674.  Slam Dunk - Deluxe edition / Takehiko Inoue ; Người dịch: Danna, Leo. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2020. - 236 tr.
     Phân loại: 895.63 / SL104D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007589-7591
                          Kho Thiếu nhi: TN.033072-33073
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
675.  Slam Dunk - Deluxe edition / Takehiko Inoue ; Người dịch: Danna, Leo. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2021. - 240 tr.
     Phân loại: 895.63 / SL104D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007592-7594
                          Kho Thiếu nhi: TN.033074-33075
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
676.  Spy x family / Tatsuya Endo ; Phương Nga dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2020. - 212 tr.
     Phân loại: 895.63 / SP600X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007464-7468
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
677.  Spy x family / Tatsuya Endo ; Phương Nga dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / SP600X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007469-7473
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
678.  Spy x family / Tatsuya Endo ; Phương Nga dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2020. - 194 tr.
     Phân loại: 895.63 / SP600X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007474-7478
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
679. Stabler, David. Thời thơ ấu của các đại văn hào = Kid authors: True tales of chidhood from famous writers : Chuyện thật chưa kể : Dành cho lứa tuổi 7+ / David Stabler ; Minh hoạ: Doogie Horner ; Nguyên Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 200 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện thời thơ ấu của các đại văn hào trên thế giới như: J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling, Edgar Allan Poe, Sherman Alexie... với nhiều hình ảnh minh hoạ sinh động
     Phân loại: 809 / TH462T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006629
                          Kho Thiếu nhi: TN.032621-32622
     Từ khoá: Nhà văn; Thời niên thiếu; Truyện; Sách thiếu nhi; Thế giới
680. Sơn Tùng. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh : Truyện dài / Sơn Tùng. - H. : Kim Đồng, 2020. - 99 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.922334 / TH126G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042693
                          Kho Mượn: M.056440-56441
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện dài; Việt Nam
681.  Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.8 : Sức mạnh của thượng huyền - sức mạnh của trụ cột. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH107-G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007076-7080
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
682.  Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.9 : Đại chiến dịch xâm nhập phố đèn đỏ. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH107-G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007081-7085
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
683.  Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.10 : Người và quỷ. - 2020. - 200 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH107-G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007086-7090
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
684.  Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.11 : Hỗn chiến. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH107-G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007091-7095
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
685.  Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.12 : Các thượng huyền tập hợp. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH107-G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007096-7100
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
686.  Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.13 : Biến đổi. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH107-G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007101-7105
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
687.  Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.14 : "Mu" trong Muichiro. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH107-G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007106-7110
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
688.  Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.15 : Bình minh dâng lên, mặt trời chiếu rọi. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH107-G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007111-7115
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
689.  Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.16 : Bất diệt. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH107-G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007116-7120
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
690.  Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.17 : Những người kế tục. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH107-G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007121-7125
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
691.  Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.18 : Kí ức trỗi dậy. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH107-G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007126-7130
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
692.  Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.19 : Cánh bướm xao động. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH107-G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007131-7135
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
693.  Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim đồng. - 18 cm
          T.20 : Trái tim kiên định dẫn lối. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH107-G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007136-7140
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
694.  Thám tử lừng danh Conan / Gosho Aoyama ; Người dịch: Lesix.... - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.97/ Hương Giang dịch. - 2020. - 184 tr..     sLC.032569
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006719-6720
                          Kho Thiếu nhi: TN.032785-32787
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
695.  Thám tử lừng danh Conan / Gosho Aoyama ; Người dịch: Lesix.... - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.98/ Hương Giang dịch. - 2020. - 184 tr..     sLC.032569
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006721-6722
                          Kho Thiếu nhi: TN.032788-32790
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
696.  Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tranh: Mayuko Kanba ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2020. - 168 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007571-7573, LD.008294-8297
                          Kho Thiếu nhi: TN.033060-33061, TN.033598-33599
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
697.  Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tranh: Mayuko Kanba ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2020. - 160 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007574-7576, LD.008298-8301
                          Kho Thiếu nhi: TN.033062-33063, TN.033600-33601
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
698.  Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tranh: Mayuko Kanba ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2021. - 164 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007577-7579, LD.008302-8305
                          Kho Thiếu nhi: TN.033064-33065, TN.033602-33603
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
699.  Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tranh: Mayuko Kanba ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.4. - 2021. - 160 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007580-7582
                          Kho Thiếu nhi: TN.033066-33067
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
700.  Thám tử lừng danh Conan - 15 phút trầm mặc / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007617
                          Kho Thiếu nhi: TN.033107-33108
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
701.  Thám tử lừng danh Conan - 15 phút trầm mặc / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007618
                          Kho Thiếu nhi: TN.033109-33110
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
702.  Thám tử lừng danh Conan - Bài thơ tình thẫm đỏ / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Kịch bản: Takahiro ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006543-6545
                          Kho Thiếu nhi: TN.032559-32560
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
703.  Thám tử lừng danh Conan - Bài thơ tình thẫm đỏ / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Kịch bản: Takahiro ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006546-6548
                          Kho Thiếu nhi: TN.032561-32562
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
704.  Thám tử lừng danh Conan - Cuộc điều tra giữa biển khơi / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007603
                          Kho Thiếu nhi: TN.033078-33079
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
705.  Thám tử lừng danh Conan - Cuộc điều tra giữa biển khơi / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007604
                          Kho Thiếu nhi: TN.033080-33081
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
706.  Thám tử lừng danh Conan - Cơn ác mộng đen tối / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Phương Thảo dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2019. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007621
                          Kho Thiếu nhi: TN.033115-33116
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
707.  Thám tử lừng danh Conan - Cơn ác mộng đen tối / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Phương Thảo dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2019. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007622
                          Kho Thiếu nhi: TN.033117-33118
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
708.  Thám tử lừng danh Conan - Cầu thủ ghi bàn số 11 / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007613
                          Kho Thiếu nhi: TN.033099-33100
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
709.  Thám tử lừng danh Conan - Cầu thủ ghi bàn số 11 / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007614
                          Kho Thiếu nhi: TN.033101-33102
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
710.  Thám tử lừng danh Conan - Hoa hướng dương trong biển lửa / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007605
                          Kho Thiếu nhi: TN.033082-33083
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
711.  Thám tử lừng danh Conan - Hoa hướng dương trong biển lửa / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007606
                          Kho Thiếu nhi: TN.033084-33085
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
712.  Thám tử lừng danh Conan - Khinh khí cầu mắc nạn / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007609
                          Kho Thiếu nhi: TN.033090, TN.033092
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
713.  Thám tử lừng danh Conan - Khinh khí cầu mắc nạn / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007610
                          Kho Thiếu nhi: TN.033093-33094
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
714.  Thám tử lừng danh Conan - Khúc nhạc cầu siêu / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007607
                          Kho Thiếu nhi: TN.033086-33087
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
715.  Thám tử lừng danh Conan - Khúc nhạc cầu siêu / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007608
                          Kho Thiếu nhi: TN.033088-33089
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
716.  Thám tử lừng danh Conan - Kẻ hành pháp Zero / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Kịch bản: Takeharu ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006549-6551
                          Kho Thiếu nhi: TN.032563-32564
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
717.  Thám tử lừng danh Conan - Kẻ hành pháp Zero / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Kịch bản: Takeharu ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006552-6554
                          Kho Thiếu nhi: TN.032565-32566
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
718.  Thám tử lừng danh Conan - mục tiêu thứ 14 / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Nhiều người dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2021. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006537-6539
                          Kho Thiếu nhi: TN.032555-32556
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
719.  Thám tử lừng danh Conan - mục tiêu thứ 14 / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Nhiều người dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2021. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006540-6542
                          Kho Thiếu nhi: TN.032557-32558
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
720.  Thám tử lừng danh Conan - Những câu chuyện lãng mạn / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Nhiều người dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2020. - 380 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007863
                          Kho Thiếu nhi: TN.033312-33313
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
721.  Thám tử lừng danh Conan - Những câu chuyện lãng mạn / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Nhiều người dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2020. - 496 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007864
                          Kho Thiếu nhi: TN.033314-33315
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
722.  Thám tử lừng danh Conan - Nốt nhạc kinh hoàng / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007611
                          Kho Thiếu nhi: TN.033095-33096
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
723.  Thám tử lừng danh Conan - Nốt nhạc kinh hoàng / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007612
                          Kho Thiếu nhi: TN.033097-33098
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
724.  Thám tử lừng danh Conan - Quan tài xanh thẳm / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2019. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007615
                          Kho Thiếu nhi: TN.033103-33104
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
725.  Thám tử lừng danh Conan - Quan tài xanh thẳm / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2019. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007616
                          Kho Thiếu nhi: TN.033105-33106
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
726.  Thám tử lừng danh Conan - Tay bắn tỉa ở chiều không gian khác / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2019. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007619
                          Kho Thiếu nhi: TN.033111-33112
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
727.  Thám tử lừng danh Conan - Tay bắn tỉa ở chiều không gian khác / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2019. - 204 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007620
                          Kho Thiếu nhi: TN.033113-33114
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
728.  Thám tử lừng danh Conan - Truy lùng tổ chức áo đen / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Phương Thảo dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2018. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007865
                          Kho Thiếu nhi: TN.033316-33317
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
729.  Thám tử lừng danh Conan - Truy lùng tổ chức áo đen / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Phương Thảo dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2018. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007866
                          Kho Thiếu nhi: TN.033318-33319
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
730. Thạch Lam. Gió lạnh đầu mùa / Thạch Lam. - H. : Kim Đồng, 2019. - 203 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách văn học  trong nhà trường)
     Phân loại: 895.922332 / GI-400L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042674
                          Kho Mượn: M.056403-56404
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
731.  Thế giới của khủng long Kio: Bí mật của ông già Noel : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Khánh Quỳnh ; Tranh: Nhật Vũ. - H. : Kim Đồng, 2020. - 32 tr. ; 21 cm. - (Vun đắp tâm hồn)
     Phân loại: 895.9223 / TH250G
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033783-33785
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam
732.  Thế giới của khủng long Kio: Chiếc gối kì lạ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Khánh Quỳnh ; Tranh: Nhật Vũ. - H. : Kim Đồng, 2020. - 32 tr. ; 21 cm. - (Vun đắp tâm hồn)
     Phân loại: 895.9223 / TH250G
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033789-33791
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam
733.  Thế giới của khủng long Kio: Ninja cổ dài : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Khánh Quỳnh ; Tranh: Nhật Vũ. - H. : Kim Đồng, 2020. - 32 tr. ; 21 cm. - (Vun đắp tâm hồn)
     Phân loại: 895.9223 / TH250G
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033792-33794
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam
734.  Thế giới của khủng long Kio: Sức mạnh thực sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Khánh Quỳnh ; Tranh: Nhật Vũ. - H. : Kim Đồng, 2020. - 32 tr. ; 21 cm. - (Vun đắp tâm hồn)
     Phân loại: 895.9223 / TH250G
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033786-33788
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam
735. Tite Kubo. Bleach : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Tite Kubo ; Trịnh Thành dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.18 : The Deathberry returns. - 2019. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / BL200
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006781-6785
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
736. Tran Mai Hanh. A war account 1-2-3-4.75 / Tran Mai Hanh ; Transl.: Manh Chuong ; English ed.: Metro Writers. - H. : National Political Publ., 2017. - 520 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 895.922334 / A100W
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042657
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết lịch sử; Việt Nam
737.  Truyện hay Nhật Bản cho tuổi tiểu học: Có ai nhận nuôi mèo không : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Lời: Wakako Nariyuki ; Tranh: Mako Taruishi ; Người dịch: Anh Chi. - H. : Kim Đồng, 2020. - 80 tr. ; 22 cm
     Phân loại: 895.63 / TR527H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008315
                          Kho Thiếu nhi: TN.033622-33623
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
738.  Truyện hay Nhật Bản cho tuổi tiểu học: Hòm thư khu rừng : Truyện tranh / Lời: Kyoko Hara ; Tranh: Kazue Takahashi ; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 72 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.63 / TR527H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008311
                          Kho Thiếu nhi: TN.033614-33615
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
739.  Truyện hay Nhật Bản cho tuổi tiểu học: Tớ ghét ăn rau nhất : Truyện tranh / Lời: Chiharu Kitagawa ; Tranh: Nami Yoshida ; Anh Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 80 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.63 / TR527H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008312
                          Kho Thiếu nhi: TN.033616-33617
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
740.  Truyện hay Nhật Bản cho tuổi tiểu học: Tớ muốn đi tàu thủy : Truyện tranh / Lời: Natsumi Nagasaki ; Tranh: Yume Okuhara ; Người dịch: Anh Chi. - H. : Kim Đồng, 2020
     Phân loại: 895.63 / TR527H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008313
                          Kho Thiếu nhi: TN.033618-33619
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
741.  Truyện hay Nhật Bản cho tuổi tiểu học: Tớ đã lớn thật rồi : Truyện tranh / Lời: Miku Ito ; Tranh: Rakudai Tanaka; Người dịch: Anh Chi. - H. : Kim Đồng, 2020. - 64 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.63 / TR527H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008314
                          Kho Thiếu nhi: TN.033620-33621
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
742.  Trò chơi cút bắt / Io Sakisaka ; R. E. I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.12. - 2020. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / TR400C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006723-6724
                          Kho Thiếu nhi: TN.032791-32793
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
743. Trần Đức Tiến. Xóm bờ dậu / Trần Đức Tiến ; Minh họa: Kim Duẩn. - H. : Kim Đồng, 2020. - 108 tr. ; 25 cm
     Phân loại: 895.9223 / X429B
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.032615
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
744.  Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ / Yoichi Takahashi ; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1 : Vươn tới trời cao !. - 2020. - 196 tr.
     Phân loại: 895.63 / TS505G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007321-7323
                          Kho Thiếu nhi: TN.033020-33021
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
745.  Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ / Yoichi Takahashi ; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2 : Cú sút xa quyết định. - 2020. - 204 tr.
     Phân loại: 895.63 / TS505G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007324-7326
                          Kho Thiếu nhi: TN.033022-33023
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
746.  Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ / Yoichi Takahashi ; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3 : Trận khổ chiến không ngờ. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / TS505G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007327-7329
                          Kho Thiếu nhi: TN.033024-33025
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
747.  Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ / Yoichi Takahashi ; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.4 : Chào vòng chung kết ! Chúng tớ đến đây !!. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / TS505G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007330-7332
                          Kho Thiếu nhi: TN.033026-33027
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
748.  Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ / Yoichi Takahashi ; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.5 : Cú ra chân khó ngờ. - 2020. - 204 tr.
     Phân loại: 895.63 / TS505G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007333-7335
                          Kho Thiếu nhi: TN.033028-33029
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
749.  Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ / Yoichi Takahashi ; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.6 : Vòng loại trực tiếp, bắt đầu!. - 2020. - 204 tr.
     Phân loại: 895.63 / TS505G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007336-7338
                          Kho Thiếu nhi: TN.033030-33031
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
750.  Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ / Yoichi Takahashi ; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.7 : Cuộc đối đầu trong mơ!. - 2020. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / TS505G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007339-7341
                          Kho Thiếu nhi: TN.033032-33033
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
751.  Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ / Yoichi Takahashi ; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.8 : Chủ lực hồi sinh!!. - 2020. - 196 tr.
     Phân loại: 895.63 / TS505G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007342-7344
                          Kho Thiếu nhi: TN.033034-33035
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
752.  Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ / Yoichi Takahashi ; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.9 : Trận chung kết. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / TS505G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007345-7347
                          Kho Thiếu nhi: TN.033036-33037
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
753.  Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ / Yoichi Takahashi ; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.10 : Đợt phản công thần tốc. - 2020. - 204 tr.
     Phân loại: 895.63 / TS505G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007348-7350
                          Kho Thiếu nhi: TN.033038-33039
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
754.  Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ / Yoichi Takahashi ; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.11 : Hiệp phụ giao tranh. - 2020. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / TS505G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007351-7353
                          Kho Thiếu nhi: TN.033040-33041
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
755.  Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ / Yoichi Takahashi ; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.12 : Thời khắc vinh quang. - 2020. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / TS505G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007354-7356
                          Kho Thiếu nhi: TN.033042-33043
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
756.  Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ / Yoichi Takahashi ; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.13 : Mùa hè đã tới!!. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / TS505G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007357-7359
                          Kho Thiếu nhi: TN.033044-33045
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
757.  Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ / Yoichi Takahashi ; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.14 : Chim cắt và Tsubasa. - 2020. - 196 tr.
     Phân loại: 895.63 / TS505G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007360-7362
                          Kho Thiếu nhi: TN.033046-33047
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
758.  Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ / Yoichi Takahashi ; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.15 : Hyuga đối đầu Misugi. - 2020. - 196 tr.
     Phân loại: 895.63 / TS505G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007363-7365
                          Kho Thiếu nhi: TN.033048-33049
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
759.  Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ / Yoichi Takahashi ; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.16 : Lưỡi dao sắc lẹm. - 2020. - 200 tr.
     Phân loại: 895.63 / TS505G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007272, LD.007366-7367
                          Kho Thiếu nhi: TN.033050-33051
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
760.  Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ / Yoichi Takahashi ; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.17 : Trở lại đấu trường. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / TS505G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007368-7370
                          Kho Thiếu nhi: TN.033052-33053
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
761.  Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ / Yoichi Takahashi ; Đỗ Hồng Thái dịch ; Anh Tuấn hiệu đính. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.18 : Tsubasa - Cánh phượng hoàng bất tử. - 2021. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / TS505G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007371-7373
                          Kho Thiếu nhi: TN.033054-33055
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
762. Tuấn Lợi. Tam tấu : Tập ký / Tuấn Lợi, La Tuất, Quốc Hồng. - H. : Văn học, 2020. - 395 tr. ; 21 cm.     sLC.036071
     Phân loại: 895.922840308 / T104T
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.002115-2116
                          Kho Đọc: D.042620
                          Kho Mượn: M.056347, M.056350
                          Kho luân chuyển: LC.036071-36073
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện kí; Việt Nam; Địa chí; Lào Cai
763. Tô Hoài. A Mouse's wedding : Tô Hoài's selected stories for children / Tô Hoài ; Translation: Chiêu Dương ; Illustrations: Vũ Xuân Hoàn. - H. : Kim Đồng, 2020. - 126 tr. ; 25 cm
     Phân loại: 895.9223 / A100M
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.032682
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
764. Tô Hoài. Diary of a cricket : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tô Hoài ; Illustrator: Tạ Huy Long ; Đặng Thế Bính English transl. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2019. - 143 tr. ; 25 cm
     Phân loại: 895.9223 / D301-O
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.032681
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện dài; Việt Nam
765. Tô Hoài. Dế Mèn phiêu lưu ký : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tô Hoài ; Minh họa: Tạ Huy Long. - H. : Kim Đồng, 2020. - 143 tr. ; 25 cm
     Phân loại: 895.9223 / D250M
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.032680
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
766. Võ Thục Phương. Lớp học 1-0-2: Nữ hoàng thảo mai / Võ Thục Phương ; Minh họa: Ngọc Châu. - H. : Kim Đồng, 2020. - 116 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.9223 / L466H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006650
                          Kho Thiếu nhi: TN.032660-32661
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
767. Văn Thành Lê. Bên suối bịt tai nghe gió / Văn Thành Lê. - H. : Kim Đồng, 2020. - 144 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.9223 / B254S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008306
                          Kho Thiếu nhi: TN.033604-33605
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện dài; Việt Nam
768.  Vị thần lang thang ngoại truyện / Adachitoka ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2020. - 152 tr..     sLC.036079
     Phân loại: 895.63 / V300T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042681
                          Kho Mượn: M.056431-56432
                          Kho luân chuyển: LC.036079-36080
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
769. Xuân Quỳnh. Thơ Xuân Quỳnh. - H. : Kim Đồng, 2020. - 144 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách văn học trong nhà trường)
     Phân loại: 895.922134 / TH460X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042678
                          Kho Mượn: M.056411-56412
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
770.  Yaiba : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2020. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / Y600
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006582-6584
                          Kho Thiếu nhi: TN.032585-32586
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
771.  Yaiba : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2020. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / Y600
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006585-6587
                          Kho Thiếu nhi: TN.032587-32588
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
772.  Yaiba : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2020. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / Y600
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006588-6590
                          Kho Thiếu nhi: TN.032589-32590
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
773.  Yaiba : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.4. - 2020. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / Y600
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006591-6593
                          Kho Thiếu nhi: TN.032591-32592
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
774.  Yaiba : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.5. - 2020. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / Y600
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006594-6596
                          Kho Thiếu nhi: TN.032593-32594
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
775.  Yaiba : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.6. - 2020. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / Y600
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006597-6599
                          Kho Thiếu nhi: TN.032595-32596
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
776.  Yaiba : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.7. - 2020. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / Y600
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006600-6602
                          Kho Thiếu nhi: TN.032597-32598
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
777.  Yaiba : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.8. - 2020. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / Y600
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006603-6605
                          Kho Thiếu nhi: TN.032599-32600
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
778.  Yaiba : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.9. - 2020. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / Y600
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006606-6608
                          Kho Thiếu nhi: TN.032601-32602
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
779.  Yaiba : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.10. - 2020. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / Y600
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006609-6611
                          Kho Thiếu nhi: TN.032603-32604
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
780.  Yaiba : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.11. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / Y600
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006612-6614
                          Kho Thiếu nhi: TN.032605-32606
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
781.  Yaiba : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.12. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / Y600
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006615-6617
                          Kho Thiếu nhi: TN.032607-32608
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
782.  Yaiba : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.13. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / Y600
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006618-6620
                          Kho Thiếu nhi: TN.032609-32610
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
783.  Yaiba : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.14. - 2021. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / Y600
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006621-6623
                          Kho Thiếu nhi: TN.032611-32612
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
784.  Yaiba : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.15. - 2021. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / Y600
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006624-6626
                          Kho Thiếu nhi: TN.032613-32614
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
785. Yusuke Murata. One puch man : Truyện tranh : sách dành cho lứa tuổi 16+ / Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3 : Lời đồn. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008087-8091
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
786. Yusuke Murata. One puch man : Truyện tranh : sách dành cho lứa tuổi 16+ / Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.4 : Thiên thạch khổng lồ. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008092-8096
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
787. Yusuke Murata. One puch man : Truyện tranh : sách dành cho lứa tuổi 16+ / Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.5 : Không thành công cũng thành nhân. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008097-8101
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
788. Yusuke Murata. One puch man : Truyện tranh : sách dành cho lứa tuổi 16+ / Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.6 : Sấm truyền. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008102-8106
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
789. Yusuke Murata. One puch man : Truyện tranh : sách dành cho lứa tuổi 16+ / Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.7 : Quyết đấu. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008107-8111
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
790. Yusuke Murata. One puch man : Truyện tranh : sách dành cho lứa tuổi 16+ / Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.8 : Kẻ đó. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008112-8116
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
791. Yusuke Murata. One puch man : Truyện tranh : sách dành cho lứa tuổi 16+ / Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.9 : Chớ coi thường. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008117-8121
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
792. Yusuke Murata. One puch man : Truyện tranh : sách dành cho lứa tuổi 16+ / Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.10 : Tinh thần chiến đấu. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008122-8126
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
793. Yusuke Murata. One puch man : Truyện tranh : sách dành cho lứa tuổi 16+ / Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.11 : Đại quái trùng. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008127-8131
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
794. Yusuke Murata. One puch man : Truyện tranh : sách dành cho lứa tuổi 16+ / Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.12 : Kẻ mạnh. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008132-8136
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
795. Yusuke Murata. One puch man : Truyện tranh : sách dành cho lứa tuổi 16+ / Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.13 : Tế bào quái nhân. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008137-8141
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
796. Yusuke Murata. One puch man : Truyện tranh : sách dành cho lứa tuổi 16+ / Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.14 : Bến bờ tuyệt vọng. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008142-8146
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
797. Yusuke Murata. One puch man : Truyện tranh : sách dành cho lứa tuổi 16+ / Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.15 : Những kẻ trong bóng tối. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008147-8151
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
798. Yusuke Murata. One puch man : Truyện tranh : Sác dành cho lứa tuổi 16+. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 192 tr. ; 18 cm
          T.16 : Toàn lực. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008152-8156
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
799. Yusuke Murata. One puch man : Truyện tranh : sách dành cho lứa tuổi 16+ / Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.17 : Vì tui là sư cộ Quấn mềm. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008157-8161
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
800. Yusuke Murata. One puch man : Truyện tranh : sách dành cho lứa tuổi 16+ / Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.18 : Giới hạn. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008162-8166
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
801. Yusuke Murata. One puch man : Truyện tranh : sách dành cho lứa tuổi 16+ / Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.19 : Tận diệt cải thảo. - 2020. - 224 tr.
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008167-8171
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
802. Yusuke Murata. Xưởng nghiên cứu Manga "vỡ lòng" tái xuất : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Yusuke Murata ; Trang Tempo dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 160 tr. ; 18 cm
     Phân loại: 895.63 / X561N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006635-6637
                          Kho Thiếu nhi: TN.032629-32630
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
803. Ân Kiện Linh. Những câu chuyện sưởi ấm tấm hồn: Bố là bố thôi : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Ân Kiện Linh ; Hồng Thơm dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 96 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.13 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033798-33800
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Trung Quốc
804. Ân Kiện Linh. Những câu chuyện sưởi ấm tấm hồn: Dàn đồng ca mùa hạ : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Ân Kiện Linh ; Hồng Thơm dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 88 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.13 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033795-33797
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Trung Quốc
805. Ân Kiện Linh. Những câu chuyện sưởi ấm tấm hồn: Hoa anh thảo của mẹ : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Ân Kiện Linh ; Hồng Thơm dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 104 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.13 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033804-33806
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Trung Quốc
806. Ân Kiện Linh. Những câu chuyện sưởi ấm tấm hồn: Nỗi oan của Đậu : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Ân Kiện Linh ; Hồng Thơm dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2019. - 120 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.13 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033801-33803
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Trung Quốc
807. Đinh Nho Khoa. Lớp học 1-0-2: Anh chàng thị phi / Đinh Nho Khoa ; Minh họa: Nikru. - H. : Kim Đồng, 2020. - 104 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.9223 / L466H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006649
                          Kho Thiếu nhi: TN.032658-32659
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
808. Đoàn Giỏi. Trần Văn Ơn / Đoàn Giỏi. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2021. - 120 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92283403 / TR121V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042684
                          Kho Mượn: M.056421-56422
     Từ khoá: Trần Văn Ơn; 1931-1950; Anh hùng liệt sĩ; Cuộc đời; Sự nghiệp; Hoạt động cách mạng; Truyện kí
809. Đông Mai. Xuân Quỳnh một nửa cuộc đời tôi : Dành cho lứa tuổi 12+ / Đông Mai. - H. : Kim Đồng, 2018. - 159 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.922134 / X502Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042671
                          Kho Mượn: M.056397-56398
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
810. Đường An Hưng. Vườn cổ tích khoa học: Chuyến du hành của hạt giống / Đường An Hưng ; Vẽ tranh: Tiết Quảng Dân ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 152 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.13 / V560C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033843-33845
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Trung Quốc
811. Đường An Hưng. Vườn cổ tích khoa học: Nhật ký của thỏ và giun đất / Đường An Hưng ; Vẽ tranh: Tiết Quảng Dân ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 156 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.13 / V560C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033846-33848
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Trung Quốc
812. Đường An Hưng. Vườn cổ tích khoa học: Nhặt sao trời, hái mặt trăng / Đường An Hưng ; Vẽ tranh: Tiết Quảng Dân ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 168 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.13 / V560C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033840-33842
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Trung Quốc
813. Đường An Hưng. Vườn cổ tích khoa học: Voi mũi dài và hươu nhát gan / Đường An Hưng ; Vẽ tranh: Tiết Quảng Dân ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 152 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.13 / V560C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.033837-33839
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Trung Quốc
814.  Đạo làm chồng đảm / Kousuke Oono ; Người dịch: Barbie Ayumi ft., Monkey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2020. - 160 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ108L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007434-7438
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
815.  Đạo làm chồng đảm / Kousuke Oono ; Người dịch: Barbie Ayumi ft., Monkey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2020. - 160 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ108L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007439-7443
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
816.  Đạo làm chồng đảm / Kousuke Oono ; Người dịch: Barbie Ayumi ft., Monkey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2021. - 160 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ108L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007444-7448
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
817. Đặng Đình Loan. Đường thời đại : Tiểu thuyết lịch sử / Đặng Đình Loan. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 284 tr. ; 21 cm. - (Toàn thắng ; T.21)
     Phân loại: 895.92234 / Đ561T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042652
                          Kho Mượn: M.056380
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết lịch sử; Việt Nam
818.  Đồng hồ yêu quái / Noriyuki Konishi ; Lli Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.11. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ455H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006947-6949
                          Kho Thiếu nhi: TN.032898-32899
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
819.  Đồng hồ yêu quái / Noriyuki Konishi ; Lli Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.12. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ455H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006950-6952
                          Kho Thiếu nhi: TN.032900-32901
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
820.  Đồng hồ yêu quái / Noriyuki Konishi ; Lli Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.13. - 2020. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ455H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006953-6955
                          Kho Thiếu nhi: TN.032902-32903
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
821.  Đồng hồ yêu quái / Noriyuki Konishi ; Lli Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.14. - 2020. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ455H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006956-6958
                          Kho Thiếu nhi: TN.032904-32905
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
822.  Đồng hồ yêu quái / Noriyuki Konishi ; Lli Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.15. - 2020. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ455H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006959-6961
                          Kho Thiếu nhi: TN.032906-32907
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
823.  Đội quân Doraemon đặc biệt / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2020. - 204 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ452Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007995-7997
                          Kho Thiếu nhi: TN.033503-33505
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
824.  Đội quân Doraemon đặc biệt / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2020. - 204 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ452Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007998-8000
                          Kho Thiếu nhi: TN.033506-33508
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
825.  Đội quân Doraemon đặc biệt / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2021. - 204 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ452Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008001-8003
                          Kho Thiếu nhi: TN.033509-33511
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
826.  Đội quân Doraemon đặc biệt / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.4. - 2020. - 204 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ452Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008004-8006
                          Kho Thiếu nhi: TN.033512-33514
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
827.  Đội quân Doraemon đặc biệt / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.5. - 2020. - 204 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ452Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008007-8009
                          Kho Thiếu nhi: TN.033515-33517
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
828.  Đội quân Doraemon đặc biệt / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.6. - 2020. - 204 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ452Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008010-8012
                          Kho Thiếu nhi: TN.033518-33520
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
829.  Đội quân Doraemon đặc biệt / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.7. - 2020. - 204 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ452Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008013-8015
                          Kho Thiếu nhi: TN.033521-33523
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
830.  Đội quân Doraemon đặc biệt / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.8. - 2020. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ452Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008016-8018
                          Kho Thiếu nhi: TN.033524-33526
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
831.  Đội quân Doraemon đặc biệt / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.9. - 2021. - 204 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ452Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008019-8021
                          Kho Thiếu nhi: TN.033527-33529
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
832.  Đội quân Doraemon đặc biệt / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.10. - 2021. - 200 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ452Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008022-8024
                          Kho Thiếu nhi: TN.033530-33532
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
833.  Đội quân Doraemon đặc biệt / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.11. - 2020. - 196 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ452Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008025-8027
                          Kho Thiếu nhi: TN.033533-33535
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
834.  Đội quân Doraemon đặc biệt / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.12. - 2020. - 196 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ452Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008028-8030
                          Kho Thiếu nhi: TN.033536-33538
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
835.  Đội quân Doraemon đặc biệt - Trường học Robot / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2019. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ452Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007986-7988
                          Kho Thiếu nhi: TN.033494-33496
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
836.  Đội quân Doraemon đặc biệt - Trường học Robot / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2019. - 208 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ452Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007989-7991
                          Kho Thiếu nhi: TN.033497-33499
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
837.  Đội quân Doraemon đặc biệt - Trường học Robot / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2019. - 212 tr.
     Phân loại: 895.63 / Đ452Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.007992-7994
                          Kho Thiếu nhi: TN.033500-33502
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
900 - LICH SỬ. ĐỊA LÝ
838. Bedoyere, Camilla de la. Những cuộc thám hiểm vĩ đại / Lời: Sylvie Deraime ; Tranh: Cappon... ; Người dịch: Hoàng Thanh Thuỷ, Lại Thu Hiền. - H. : Kim Đồng, 2020. - 120 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Tìm hiểu về những cuộc thám hiểm vĩ đại trên thế giới: Các chuyến viễn du của những con người đầu tiên, người Ai Cập trên đường đến xứ Punt, người Phoenicia đi thuyền quanh châu Phi, Alexander Đại đế mở rộng thế giới đã biết...
     Phân loại: 910.91 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.032689
     Từ khoá: Thám hiểm; Lịch sử; Thế giới; Sách thiếu nhi
839.  Chuyện kể về mười cô gái ngã ba Đồng Lộc : Truyện tranh : Dành cho thiếu niên nhi đồng / Lời: Hoài Lộc ; Tranh: Cloud Pillow Studio. - H. : Kim Đồng, 2021. - 44 tr. ; 26 cm
     ĐTTS ghi: Kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1931 - 2021)
     Phân loại: 959.7043 / CH527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006638
                          Kho Thiếu nhi: TN.032633-32634
     Từ khoá: Lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ; Việt Nam; Truyện lịch sử; Truyện tranh
840.  Các nền văn minh cổ đại = Civilisations anciennes / Lời: Françoise Perrudin ; Tranh: Bernard Alunni, Marie-Christine Lemayeur ; Dịch: Nguyễn Thị Như Ý, Đặng Thị Mỹ Lan. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2020. - 124 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu các nền văn minh cổ đại trên thế giới: Lưỡng Hà, Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, Trung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ...
     Phân loại: 930 / C101N
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.032687
     Từ khoá: Lịch sử; Văn minh; Thời cổ đại; Thế giới; Sách thiếu nhi
841. Kecir-Lepetit, Emmanuelle. Khám phá quốc kì trên thế giới : Khám phá lịch sử và văn hoá các nước. Giải thích về 194 quốc kì trên thế giới. Hơn 250 hình dán : Dành cho lứa tuổi 7+ / Emmanuelle Kecir-Lepetit, Claire Wortemann ; Dịch: Minh Nguyệt, Thu Huế. - H. : Kim Đồng, 2020. - 128 tr. ; 27 cm
     Tóm tắt: Khám phá các quốc kì trên thế giới, ý nghĩa màu sắc của chúng và qua đó, khám phá lịch sử văn hoá của các quốc gia cùng trò chơi cùng các hình dán lá cờ
     Phân loại: 929.92 / KH104P
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.032691
     Từ khoá: Quốc kì; Thế giới; Sách thiếu nhi
842.  Kể chuyện Bác Hồ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nhóm biên soạn: Hoàng Nguyên Cát, Trần Hà, Lê Phương Liên ; Tranh: Hà Quang Phương. - H. : Kim Đồng, 2020. - 54 tr. ; 26 cm
     Phân loại: 959.704092 / K250C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008331
                          Kho Thiếu nhi: TN.033654-33655
     Từ khoá: Lịch sử; Hồ Chí Minh; 1890-1969; Lãnh tụ cách mạng; Chính trị gia; Việt Nam
843.  Kể chuyện các vị vua hiền : Dành cho lứa tuổi 5+ / Tranh: Bùi Việt Thanh, Thành Nam ; Lời: Nguyễn Việt Hà. - H. : Kim Đồng, 2019. - 152 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Kể về các vị vua anh minh trong lịch sử Việt Nam, suốt đời lo nỗi lo của dân, vui nỗi vui của dân: An Dương Vương, Lý Nam Đế, Mai Hắc Đế...
     Phân loại: 959.70099 / K250C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006627
                          Kho Thiếu nhi: TN.032617-32618
     Từ khoá: Nhân vật lịch sử; Sách thiếu nhi; Vua; Sách thiếu nhi; Việt Nam
844.  Lý Tự Trọng : Truyện tranh : Dành cho thiếu niên nhi đồng / Lời: Hoài Lộc ; Tranh: Bùi Việt Thanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2020. - 52 tr. ; 27 cm
     ĐTTS ghi: Kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1931 - 2021)
     Phân loại: 959.703092 / L600T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006640
                          Kho Thiếu nhi: TN.032637-32638
     Từ khoá: Lịch sử; Lý Tự Trọng 1914 - 1931; Việt Nam; Hoạt động cách mạng; Truyện tranh; Tiểu sử; Hoạt động cách mạng; Truyện lịch sử
845. Mishukova, Daria. Việt Nam đất nước con rồng cháu tiên / Mishukova, Daria. - Tái bản, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 252 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về văn hoá, đất nước và con người Việt Nam, từ địa lý, thời tiết khí hậu, hành chính, lịch sử, kinh tế, bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống, phong tục tập quán và các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh của đất nước Việt Nam; quảng bá văn hóa, phát triển du lịch Việt Nam đến với nhân dân Nga và bạn bè thế giới
     Phân loại: 959.7 / V308N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042660
                          Kho Mượn: M.056384
     Từ khoá: Lịch sử; Đất nước; Việt Nam; Địa chí
846. Nguyễn Huy Thắng. Những vị vua trẻ trong sử Việt / Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Như Mai. - H. : Kim Đồng, 2020. - 283 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 959.70099 / NH556V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008339-8341
     Từ khoá: Lịch sử; Việt Nam; Vua
847. Nguyễn Hữu Toàn. Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam với cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của các nước đang phát triển sau chiến tranh lạnh / Nguyễn Hữu Toàn. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2013. - 276 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 254-272
     Tóm tắt: Sự nghiệp đổi mới và kinh nghiệm bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam. Những đóng góp của Việt Nam đối với cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của các nước đang phát triển sau chiến tranh lạnh. Triển vọng về sự phối hợp giữa Việt Nam với các nước đang phát triển trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc đến năm 2020
     Phân loại: 959.70442 / S550N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042662
                          Kho Mượn: M.056386
     Từ khoá: Bảo vệ độc lập dân tộc; Đổi mới; Nước đang phát triển; Việt Nam
848.  Những tên gọi, bí danh, bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Biên soạn: Nguyễn Thị Tình, Chu Đức Tính, Hoàng Thị Nữ.... - Xuất bản lần thứ 6, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018
     ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 172-174
     Tóm tắt: Giới thiệu những tên chính thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tên được người khác gọi, những bí danh trong thời kỳ hoạt động bí mật và những bút danh Người viết báo theo thứ tự thời gian
     Phân loại: 959.704092 / NH556T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042651
                          Kho Mượn: M.056379
     Từ khoá: Hồ Chí Minh; 1890-1969; Chính trị gia; Lãnh tụ cách mạng; Bí danh; Tên gọi; Bút danh
849. Stabler, David. Thời thơ ấu của các Tổng thống Mỹ = Kid presidents : True tales of childhood from America's presidents : Chuyện thật chưa kể : Dành cho lứa tuổi 7+ / David Stabler ; Minh hoạ: Doogie Horner ; Phạm Nguyên Trường dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2020. - 212 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về thời thơ ấu của các tổng thống Mỹ như: Ulysses S. Grant, cậu bé cưỡi ngựa; Theodore Roosevelt và con hải cẩu ở Broadway; Richard Nixon và đôi ủng số 9 chết tiệt... với nhiều hình ảnh minh hoạ sinh động
     Phân loại: 973.0099 / TH462T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006628
                          Kho Thiếu nhi: TN.032619-32620
     Từ khoá: Tổng thống; Thời niên thiếu; Truyện; Sách thiếu nhi; Mỹ
850.  Suốt đời học bác : Dành cho lứa tuổi 12+ / Ghi chép: Kiều Mai Sơn. - H. : Kim Đồng, 2020. - 152 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Bác Hồ)
     Phân loại: 959.704092 / S519Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042692
                          Kho Mượn: M.056438-56439
     Từ khoá: Hồ Chí Minh; 1890-1969; Lãnh tũ cách mạng; Chính trị gia; Truyện kể; Việt Nam
851. Sơn Tùng. Từ làng sen : Dành cho lứa tuổi 6+ / Truyện: Sơn Tùng  ; Tranh: Lê Lam. - H. : Kim Đồng, 2020. - 31 tr. ; 26 cm. - (Kỉ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890-19/5/2020)
     Phân loại: 959.704092 / T550L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008330
                          Kho Thiếu nhi: TN.033652-33653
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện thiếu nhi; Việt Nam
852. Trịnh Nhu. Cách mạng tháng tám 1945 thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam / Trịnh Nhu, Trần Trọng Thơ. - Xuất bản lần thứ 2 có bổ sung và điều chỉnh. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2012. - 371 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu về quá trình vận dụng truyền thống đại đoàn kết của dân tộc trong việc khơi dậy và quy tụ các nguồn lực dân tộc để cứu quốc. Một số chủ trương quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân và đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945. Giá trị lý luận, tầm vóc vĩ đại và một số kinh nghiệm của cuộc Cách mạng tháng Tám
     Phân loại: 959.704 / C102M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042632
                          Kho Mượn: M.056358
     Từ khoá: Lịch sử; Cách mạng tháng Tám; Việt Nam
853.  Vòng quanh thế giới: Ai Cập : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hào Nam viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008433-8437
     Từ khoá: Du hành; Ai Cập; Sách thiếu nhi
854.  Vòng quanh thế giới: Anh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Minh Tuấn viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần 3. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm.     sLC.036392
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.036392-36394
                          Kho Thiếu nhi: TN.033722-33723
     Từ khoá: Du hành; Anh; Sách thiếu nhi
855.  Vòng quanh thế giới: Brazil : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hoài Nam viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008508-8512
     Từ khoá: Du hành; Nigiêria; Sách thiếu nhi
856.  Vòng quanh thế giới: Campuchia : Dành cho lứa tuổi 6+ / Minh Tuấn viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm.     sLC.036386
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.036386-36388
                          Kho Thiếu nhi: TN.033718-33719
     Từ khoá: Du hành; Campuchia; Sách thiếu nhi
857.  Vòng quanh thế giới: Canada : Dành cho lứa tuổi 6+ / Minh Tuấn viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008423-8427
     Từ khoá: Du hành; Canada; Sách thiếu nhi
858.  Vòng quanh thế giới: Du Bai : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tuấn Huỳnh viết ; Nguyễn Hào vẽ. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm.     sLC.036404
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.036404-36406
                          Kho Thiếu nhi: TN.033730-33731
     Từ khoá: Du hành; Dubai; Sách thiếu nhi
859.  Vòng quanh thế giới: Hi Lạp : Dành cho lứa tuổi 6+ / Minh Tuấn viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008448-8452
     Từ khoá: Du hành; Hi Lạp; Sách thiếu nhi
860.  Vòng quanh thế giới: Hà Lan : Dành cho lứa tuổi 6+ / Minh Tuấn viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008488-8492
     Từ khoá: Du hành; Mỹ; Sách thiếu nhi
861.  Vòng quanh thế giới: Hàn Quốc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hào Nam viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008458-8462
     Từ khoá: Du hành; Hàn Quốc; Sách thiếu nhi
862.  Vòng quanh thế giới: Iceland : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tuấn Huỳnh viết ; Nguyễn Hào vẽ. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm.     sLC.036398
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.036398-36400
                          Kho Thiếu nhi: TN.033726-33727
     Từ khoá: Du hành; Aixơlen; Sách thiếu nhi
863.  Vòng quanh thế giới: Indonesia : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tuấn Huỳnh viết ; Nguyễn Hào vẽ. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm.     sLC.036401
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.036401-36403
                          Kho Thiếu nhi: TN.033728-33729
     Từ khoá: Du hành; Inđônêxia; Sách thiếu nhi
864.  Vòng quanh thế giới: Mexico : Dành cho lứa tuổi 6+ / Minh Tuấn viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2020. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008453-8457
     Từ khoá: Du hành; Mexico; Sách thiếu nhi
865.  Vòng quanh thế giới: Mỹ : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hạo Nhiên viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008473-8477
     Từ khoá: Du hành; Mỹ; Sách thiếu nhi
866.  Vòng quanh thế giới: Nam Phi : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tuấn Huỳnh viết ; Nguyễn Hào vẽ. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm.     sLC.036395
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.036395-36397
                          Kho Thiếu nhi: TN.033724-33725
     Từ khoá: Du hành; Nam Phi; Sách thiếu nhi
867.  Vòng quanh thế giới: Nepal : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tuấn Huỳnh viết ; Nguyễn Hào vẽ. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008443-8447
     Từ khoá: Du hành; Nêpan; Sách thiếu nhi
868.  Vòng quanh thế giới: Nga : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hoài Nam viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008493-8497
     Từ khoá: Du hành; Nga; Sách thiếu nhi
869.  Vòng quanh thế giới: Nhật Bản : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hạo Nhiên viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008438-8442
     Từ khoá: Du hành; Nhật Bản; Sách thiếu nhi
870.  Vòng quanh thế giới: Nigeria : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hoài Nam viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008503-8507
     Từ khoá: Du hành; Nigiêria; Sách thiếu nhi
871.  Vòng quanh thế giới: Pháp : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hào Nam viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008428-8432
     Từ khoá: Du hành; Pháp; Sách thiếu nhi
872.  Vòng quanh thế giới: Thái Lan : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hoài Nam viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008468-8472
     Từ khoá: Du hành; Thái Lan; Sách thiếu nhi
873.  Vòng quanh thế giới: Trung Quốc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hoài Nam viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008498-8502
     Từ khoá: Du hành; Trung Quốc; Sách thiếu nhi
874.  Vòng quanh thế giới: Tây Ban Nha : Dành cho lứa tuổi 6+ / Minh Tuấn viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm.     sLC.036390
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.036389-36391
                          Kho Thiếu nhi: TN.033720-33721
     Từ khoá: Du hành; Tây Ban Nha; Sách thiếu nhi
875.  Vòng quanh thế giới: Việt Nam : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hạo Nhiên viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008478-8482
     Từ khoá: Du hành; Mỹ; Sách thiếu nhi
876.  Vòng quanh thế giới: Úc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hạo Nhiên viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008418-8422
     Từ khoá: Du hành; Ôxtraaylia; Sách thiếu nhi
877.  Vòng quanh thế giới: Ý : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hạo Nhiên viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008513-8517
     Từ khoá: Du hành; Italia; Sách thiếu nhi
878.  Vòng quanh thế giới: Đan Mạch : Dành cho lứa tuổi 6+ / Minh Tuấn viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008463-8467
     Từ khoá: Du hành; Đan Mạch; Sách thiếu nhi
879.  Vòng quanh thế giới: Đức : Dành cho lứa tuổi 6+ / Minh Tuấn viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008413-8417
     Từ khoá: Du hành; Đức; Sách thiếu nhi
880.  Vòng quanh thế giới: Ấn Độ : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hoài Nam viết ; Nguyễn Hào vẽ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2021. - 16 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 910.41 / V431Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.008483-8487
     Từ khoá: Du hành; Mỹ; Sách thiếu nhi
881. Võ Nguyên Giáp. Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng : Hồi ức / Võ Nguyên Giáp ; Phạm Chí Nhân thể hiện. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018. - 366 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu những hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về các sự kiện lịch sử, quyết sách chiến lược, sự sáng suốt và nhạy cảm của tập thể Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh và tinh thần quyết đoán của Bộ Tổng tư lệnh tối cao trong lịch sử kháng chiến Việt Nam giai đoạn 1972-1975
     Phân loại: 959.7043 / T455H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042635
                          Kho Mượn: M.056361
     Từ khoá: Lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ; Tổng tiến công mùa xuân 1975; Hồi ức; Việt Nam
882.  Võ Thị Sáu : Truyện tranh : Dành cho thiếu niên nhi đồng / Lời: Hoài Lộc ; Tranh: Bùi Việt Thanh. - H. : Kim Đồng, 2021. - 44 tr. ; 26 cm
     ĐTTS ghi: Kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1931 - 2021)
     Phân loại: 959.7041092 / V400T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006639
                          Kho Thiếu nhi: TN.032635-32636
     Từ khoá: Lịch sử; Võ Thị Sáu;  1933 - 1952; Việt Nam; Chiến sĩ cách mạng; Truyện tranh; Cuộc đời; Hoạt động cách mạng; Truyện lịch sử
883. Văn Tùng. Lý Tự Trọng - Sống mãi tên anh : Dành cho thiếu niên nhi đồng / Lời: Hoài Lộc ; Tranh: Bùi Việt Thanh. - H. : Kim Đồng, 2021. - 120 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1931 - 2021)
     Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng (1914-1931), người có tinh thần ham học hỏi, ham hiểu biết, thiết tha yêu nước, yêu đồng bào, có chí lớn... đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân vì lý tưởng của Đảng
     Phân loại: 959.703092 / L600T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006641
                          Kho Thiếu nhi: TN.032641-32642
     Từ khoá: Nhân vật lịch sử; Lý Tự Trọng 1914 - 1931; Việt Nam; Hoạt động cách mạng; Chiến sĩ cách mạng; Truyện kể; Cuộc đời; Truyện lịch sử
884. Vũ Khiêu. Hồ Chí Minh Ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam / Vũ Khiêu. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2014. - 410 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài viết của giáo sư Vũ Khiêu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh như: Hồ Chí Minh qua cuộc hành trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức, văn hoá, con người, nghệ thuật, tôn giáo, và với thương binh, liệt sĩ
     Phân loại: 959.704092 / H450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042643
                          Kho Mượn: M.056371
     Từ khoá: Hồ Chí Minh; 1890-1969; Lãnh tụ cách mạng; Chính trị gia; Tư tưởng; Sự nghiệp; Việt Nam
885. Zhang Wu Shun. Sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc : Lược sử thế giới bằng tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Zhang Wu Shun chủ biên. ; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 176 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 909 / L557S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: LD.006646
                          Kho Thiếu nhi: TN.032652-32653
     Từ khoá: Lịch sử thế giới; Truyện tranh; Chủ nghĩa đế quốc; Truyện lịch sử; Sách thiếu nhi
886.  Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của trí tuệ Việt Nam / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Minh Đăng, Lê Quang Lạng.... - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 527 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Tập hợp một số công trình, bài viết về đại thắng mùa Xuân 1975. Phản ánh một cách sinh động, có hệ thống quá trình xác định chủ trương, xây dựng kế hoạch chiến lược, triển khai tác chiến, huy động sức mạnh toàn dân tộc phục vụ chiến trường..., cho đến thắng lợi hoàn toàn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
     Phân loại: 959.7043 / Đ103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042631
                          Kho Mượn: M.056357
     Từ khoá: Kháng chiến chống Mỹ; Lịch sử hiện đại; Sự kiện lịch sử; Việt Nam
887.  Đồng chí Đỗ Mười - Dấu ấn qua những chặng đường lịch sử / Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt.... - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2012. - 532 tr. ; 22 cm
     Tóm tắt: Gồm 80 bài viết, bài trả lời phỏng vấn của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ, cán bộ lãnh đạo, cán bộ ngành các địa phương, đơn vị, những người cộng sự, các nhà văn, nhà báo, trí thức...đã trực tiếp sống và làm việc với đồng chí Đỗ Mười kể lại những chặng đường công tác, những quyết sách, những tình cảm tốt đẹp về một nhà lãnh đạo, một người cộng sản trung kiên, quyết đoán, nói đi đôi với làm, hết lòng vì Đảng, vì nước, vì dân
     Phân loại: 959.704092 / Đ455C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.041933
     Từ khoá: Người cộng sản; Chính trị gia; Đỗ Mười; Nhà cách mạng; Việt Nam
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 Văn Bản

72/2013/NĐ-CP

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 918 | lượt tải:234

24/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 894 | lượt tải:222

2132/BTTTT-VNCERT

Văn bản số 2132/BTTTT-VNCERT, ngày 18/7/2011, của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho các cổng/trang thông tin điện tử

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 922 | lượt tải:239

19/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 947 | lượt tải:249

43/2011/NĐ-CP

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 1066 | lượt tải:267
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây