Thư mục thông báo sách mới số 06/ 2019

Thứ năm - 29/08/2019 23:21 363 0
693. Miyashita Natsu. Người sửa đàn dương cầm : Tiểu thuyết / Miyashita Natsu ; Nguyễn Hải Hà dịch. - H. : Văn học, 2018. - 327 tr. ; 21 cm.     sLC.033695
     Phân loại: 895.636 / NG558S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040951
                          Kho Mượn: M.053908-53910
                          Kho luân chuyển: LC.033695-33698
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Nhật Bản
694. Miyashita Natsu. Nếu thời gian dừng lại ở ngày hôm nay : Truyện ngắn / Miyashita Natsu ; Akichan dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 147 tr. ; 19 cm.     sLC.033035
     Phân loại: 895.636 / N259T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039667
                          Kho Mượn: M.051703-51704
                          Kho luân chuyển: LC.033035-33038
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Nhật Bản
695. Mi Meng. Lần đầu yêu em mong được chiếu cố : Tản văn / Mi Meng ; Tô Ngọc Hà dịch. - H. : Văn học, 2018. - 515 tr. ; 21 cm. - (Người trẻ Việt).     sLC.033643
     Phân loại: 895.186 / L121Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040938
                          Kho Mượn: M.053869-53871
                          Kho luân chuyển: LC.033643-33646
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Trung Quốc
696. Mông Văn Bốn. Những lá thư không gửi : Tập truyện ngắn / Mông Văn Bốn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 184 tr. ; 19 cm.     sLC.033707
     Phân loại: 895.92234 / NH556L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040954
                          Kho Mượn: M.053917-53919
                          Kho luân chuyển: LC.033707-33710
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
697.  Mùa hạ thoáng qua / Minh Tiền Vũ Hậu ; Tạ Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên. - 21 cm
          T.1. - 2018. - 461 tr..     sLC.033807
     Phân loại: 895.136 / M501H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040979
                          Kho Mượn: M.053992-53994
                          Kho luân chuyển: LC.033807-33810
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
698.  Mùa hạ thoáng qua / Minh Tiền Vũ Hậu ; Tạ Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên. - 21 cm
          T.2. - 2018. - 413 tr..     sLC.033811
     Phân loại: 895.136 / M501H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040980
                          Kho Mượn: M.053995-53997
                          Kho luân chuyển: LC.033811-33814
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
699. Mùa Đông. Chạm vào nỗi nhớ / Mùa Đông. - H. : Thời đại, 2015. - 184 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92234 / CH104V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040609
                          Kho Mượn: M.052933-52934
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
700. Mùa Đông. Gặp em trong cơn mưa : Truyện ngắn / Mùa Đông. - H. : Văn học, 2018. - 160 tr. ; 18 cm.     sLC.033375
     Phân loại: 895.92234 / G117E
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040871
                          Kho Mượn: M.053669-53671
                          Kho luân chuyển: LC.033375-33378
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
701.  Mưa hoa bên sườn đồi / Nhụy Nguyên, Hoàng Thanh Hương, Dương Đức Khánh.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 194 tr. ; 21 cm.     sLC.033388
     Phân loại: 895.92230108 / M551H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040874
                          Kho Mượn: M.053678-53680
                          Kho luân chuyển: LC.033388-33392
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
702.  Mặt trận thầm lặng : Tập truyện ngắn / Nguyễn Bích Hồng, Trần Đình Vinh, Trần Giáp, Nguyễn Kim Ngân. - H. : Hồng Đức, 2019. - 270 tr. ; 19 cm.     sLC.033871
     Phân loại: 895.92230108 / M118T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040995
                          Kho Mượn: M.054040-54041
                          Kho luân chuyển: LC.033871-33875
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
703.  Mẹ nổi giận / Nội dung và minh họa: Choi Sook-hee ; Dương Thanh Hoài. - H. : Phụ nữ, 2017. - 24 tr. ; 24 cm.     sLC.033084
     Phân loại: 895.73 / M200N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003996
                          Kho luân chuyển: LC.033084-33085
                          Kho Thiếu nhi: TN.029700-29701
     Từ khoá: Truyện tranh; Hàn Quốc; Văn học thiếu nhi
704. Mễ Mông. Sống thực tế giữa đời thực dụng / Mễ Mông ; Bùi Nhung dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 357 tr. ; 21 cm.     sLC.033667
     Phân loại: 895.18608 / S455T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040944
                          Kho Mượn: M.053887-53889
                          Kho luân chuyển: LC.033667-33670
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tạp văn; Trung Quốc
705.  Một mùa hoa bỏ lỡ / Anh Thư, Nhụy Nguyên, Ngô Minh Bắc.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 161 tr. ; 21 cm.     sLC.033249
     Phân loại: 895.92230108 / M458M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040845
                          Kho Mượn: M.053591-53593
                          Kho luân chuyển: LC.033249-33253
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
706. Nami Sano. Tôi là Sakamoto : Truyện tranh / Nami Sano ; Mokey King, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / T452L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003627
                          Kho Thiếu nhi: TN.028473-28474
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Văn học Thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
707. Nami Sano. Tôi là Sakamoto : Truyện tranh / Nami Sano ; Mokey King, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / T452L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003628
                          Kho Thiếu nhi: TN.028475-28476
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Văn học Thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
708. Nami Sano. Tôi là Sakamoto : Truyện tranh / Nami Sano ; Mokey King, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / T452L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003629
                          Kho Thiếu nhi: TN.028477-28478
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Văn học Thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
709. Nami Sano. Tôi là Sakamoto : Truyện tranh / Nami Sano ; Mokey King, Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.4. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / T452L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003630
                          Kho Thiếu nhi: TN.028479-28480
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Văn học Thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
710. Namkoong In. Một mai tan biến giữa đời : Tùy bút / Namkoong In ; Minh Thúy dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 341 tr. ; 21 cm.     sLC.033631
     Phân loại: 895.785 / M458M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040935
                          Kho Mượn: M.053860-53862
                          Kho luân chuyển: LC.033631-33634
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tùy bút; Hàn Quốc
711.  5 centimet trên giây / Nguyên tác: Makoto Shinkai ; Tranh truyện: Yukiko Seike ; Thu Hằng dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2018. - 236 tr.
     Phân loại: 895.63 / N114C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003743
                          Kho Thiếu nhi: TN.028958-28961
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
712.  5 centimet trên giây / Nguyên tác: Makoto Shinkai ; Tranh truyện: Yukiko Seike ; Thu Hằng dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2018. - 232 tr.
     Phân loại: 895.63 / N114C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003744
                          Kho Thiếu nhi: TN.028962-28965
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
713.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.1. - 2018. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003803
                          Kho Thiếu nhi: TN.029237-29240
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
714.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.2. - 2018. - 204 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003804
                          Kho Thiếu nhi: TN.029241-29244
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
715.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.3. - 2018. - 204 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003805
                          Kho Thiếu nhi: TN.029245-29248
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
716.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.4. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003806
                          Kho Thiếu nhi: TN.029249-29252
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
717.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.5. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003807
                          Kho Thiếu nhi: TN.029253-29256
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
718.  Naruto / Masashi Kishimoto ; Anh Việt dịch ; Hiệu đính: Thành Ramen. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          Q.6. - 2018. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / N109-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004025
                          Kho Thiếu nhi: TN.029769-29772
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
719.  Neo siêu đẳng : Bài kiểm tra lòng dũng cảm / Viết: Yayo Kawamura ; Minh họa: Sibylle Rieckhoff ; Hồng Nhung dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 30 tr. ; 30 cm.     sLC.033053
     Phân loại: 895.63 / N205S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003981
                          Kho luân chuyển: LC.033053-33055
                          Kho Thiếu nhi: TN.029670-29671
     Từ khoá: Truyện tranh; Nhật Bản; Văn học thiếu nhi
720.  Nghệ thuật sống và 100 câu chuyện nhân sinh hay nhất / Duy Nguyên và DSC sưu tầm và chỉnh lý. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2016. - 359 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 808.83 / NGH250T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040788
                          Kho Mượn: M.053495-53496
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Nghệ thuật sống; Truyện; Thế giới
721. Nguyễn Bảo. Người ở thượng nguồn : Tiểu thuyết / Nguyễn Bảo. - Tái bản, có sửa chữa. - H. : Thanh niên, 2018. - 278 tr. ; 19 cm.     sLC.032957
     Phân loại: 895.922334 / NG558Ơ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040538
                          Kho Mượn: M.052729-52732
                          Kho luân chuyển: LC.032957-32959
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
722. Nguyễn Chu Nhạc. Nơi tận cùng xứ sở : Tập ký / Nguyễn Chu Nhạc. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 249 tr. ; 19 cm.     sLC.033600
     Phân loại: 895.9228403 / N462T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040927
                          Kho Mượn: M.053836-53838
                          Kho luân chuyển: LC.033600-33603
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện kí; Việt Nam
723. Nguyễn Chí Dũng. Xóm góa chồng : Tập truyện ngắn / Nguyễn Chí Dũng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 245 tr. ; 19 cm.     sLC.033675
     Phân loại: 895.92234 / X429-G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040946
                          Kho Mượn: M.053893-53895
                          Kho luân chuyển: LC.033675-33678
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
724. Nguyễn Công Huy. Qua miền tây bắc : Ký và thơ / Nguyễn Công Huy. - H. : Hồng Đức, 2019. - 242 tr. ; 19 cm.     sLC.033699
     Phân loại: 895.92214 / QU100M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040952
                          Kho Mượn: M.053911-53913
                          Kho luân chuyển: LC.033699-33702
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện kí; Thơ; Việt Nam
725. Nguyễn Kỳ Văn. Đường về nhà xa lắm... : Tản văn, tuyện, ký / Nguyễn Kỳ Văn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 279 tr. ; 19 cm.     sLC.033338
     Phân loại: 895.9228403 / Đ561V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040863
                          Kho Mượn: M.053645-53647
                          Kho luân chuyển: LC.033338-33341
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Truyện kí; Việt Nam
726. Nguyễn Ngọc Thạch. Một giọt đàn bà / Nguyễn Ngọc Thạch. - In lần thứ 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 254 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92234 / M458G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040617
                          Kho Mượn: M.052949-52950
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
727. Nguyễn Nhật Ánh. Chúc một ngày tốt lành : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; Đỗ Hoàng Tường minh họa. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 284 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.9223 / CH506M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003961
                          Kho Thiếu nhi: TN.029635-29636
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
728. Nguyễn Nhật Ánh. Cây chuối non đi giày xanh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 304 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.9223 / C126C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003962
                          Kho Thiếu nhi: TN.029637-29638
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện dài; Việt Nam
729. Nguyễn Nhật ánh. Hạ đỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật ánh. - In lần thứ 41. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 182 tr. ; 20 cm.     s127429
     Phân loại: 895.9223 / H100Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003964
                          Kho Thiếu nhi: TN.029641-29642
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện dài; Việt Nam
730. Nguyễn Nhật Ánh. Ngày xưa có một chuyện tình : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 4. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 343 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92234 / NG112X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040586
                          Kho Mượn: M.052887-52888
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
731. Nguyễn Nhật Ánh. Đảo mộng mơ : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 24. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 254 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.9223 / Đ108M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003963
                          Kho Thiếu nhi: TN.029639-29640
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
732. Nguyễn Phan Hách. Sân tranh Đông Hồ : Tập truyện ngắn / Nguyễn Phan Hách. - H. : Dân trí, 2018. - 194 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / S121T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040546
                          Kho Mượn: M.052760-52763
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
733. Nguyễn Phước Lợi. Phát triển kĩ năng làm bài văn chọn lọc 9 thuyết minh - nghị luận : Dành cho học sinh lớp 9 / Nguyễn Phước Lợi. - H. : Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 307 tr. ; 24 cm
     Nghiên cứu văn học. - Thuyết minh
     Phân loại: 807 / PH110T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003949
                          Kho Thiếu nhi: TN.029589-29592
     Từ khoá: Nghị luận; Lớp 9; Trung học cơ sở
734. Nguyễn Phước Thiên Thanh. Đường Hồ Chí Minh dưới lòng đất / Nguyễn Phước Thiên Thanh. - H. : Văn học, 2018. - 202 tr. ; 21 cm.     sLC.032990
     Phân loại: 895.9228403 / Đ561H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040551
                          Kho Mượn: M.052780-52783
                          Kho luân chuyển: LC.032990-32992
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện kí; Việt Nam
735. Nguyễn Thanh An. Ủ lửa trong mưa / Nguyễn Thanh An. - H. : Văn học, 2018. - 81 tr. ; 18 cm.     sLC.033727
     Phân loại: 895.92214 / U500L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040959
                          Kho Mượn: M.053932-53933, M.053961
                          Kho luân chuyển: LC.033727-33730
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
736. Nguyễn Thanh Tú. Ba tiếng cười trào phúng trong văn học Việt Nam : Nguyễn Trãi - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Khuyến / Nguyễn Thanh Tú. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 278 tr. ; 21 cm.     sLC.032963
     Phân loại: 895.9227009 / B100T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040540
                          Kho Mượn: M.052737-52739, M.052817
                          Kho luân chuyển: LC.032963-32965
     Từ khoá: Văn học trào phúng; Nghiên cứu văn học; Việt Nam
737. Nguyễn Thi. Người mẹ cầm súng : Dành cho lứa tuổi 10+ / Nguyễn Thi. - H. : Kim Đồng, 2018. - 122 tr. ; 22 cm
     Phân loại: 895.9223 / NG558M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003919
                          Kho Đọc: LD.001991-1995
                          Kho Thiếu nhi: TN.029471-29472
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Tiểu thuyết; Việt Nam
738. Nguyễn Thái Hải. Thám tử học trò - Kẻ trộm ví trong trường / Nguyễn Thái Hải. - H. : Kim Đồng, 2019. - 104 tr. ; 19 cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
     Phân loại: 895.9223 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003873
                          Kho Thiếu nhi: TN.029417-29418
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
739. Nguyễn Thái Hải. Thám tử học trò - Tiếng động đem vườn bưởi / Nguyễn Thái Hải. - H. : Kim Đồng, 2018. - 100 tr. ; 19 cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
     Phân loại: 895.9223 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003872
                          Kho Thiếu nhi: TN.029415-29416
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
740. Nguyễn Thái Hải. Thám tử học trò - Tí chuột mất tích / Nguyễn Thái Hải. - H. : Kim Đồng, 2018. - 96 tr. ; 19 cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
     Phân loại: 895.9223 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003871
                          Kho Thiếu nhi: TN.029413-29414
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
741. Nguyễn Thị Bích Nga. Đừng giẫm lên cỏ / Nguyễn Thị Bích Nga. - H. : Kim Đồng, 2017. - 140 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.9223 / Đ556G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003821
                          Kho Thiếu nhi: TN.029305-29306
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Việt Nam
742. Nguyễn Thị Hòe. Hanh hao quê nhà : Tản văn / Nguyễn Thị Hòe. - H. : Văn học, 2018. - 200 tr. ; 21 cm.     sLC.033371
     Phân loại: 895.9228408 / H107H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040870
                          Kho Mượn: M.053666-53668
                          Kho luân chuyển: LC.033371-33374
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Việt Nam
743. Nguyễn Thị Hồng Ngát. Nhìn ra biển cả : Kịch bản văn học / Nguyễn Thị Hồng Ngát. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2018. - 148 tr. ; 19 cm. - (Dành cho lứa tuổi 13+)
     Phân loại: 895.9222 / NH311R
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003855
                          Kho Thiếu nhi: TN.029381-29382
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Kịch bản văn học; Việt Nam
744. Nguyễn Thị Khánh Ly. A Cư và những người bạn : Truyện dài thiếu nhi / Nguyễn Thị Khánh Ly. - H. : Văn học, 2017. - 160 tr. ; 20 cm.     sLC.033073
     Phân loại: 895.9223 / A100C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003992
                          Kho luân chuyển: LC.033073-33077
                          Kho Thiếu nhi: TN.029692-29693
     Từ khoá: Truyện dài; Việt Nam; Văn học thiếu nhi
745. Nguyễn Thị Khánh Ly. Cuộc phiêu lưu của cơn gió : Truyện đồng thoại / Nguyễn Thị Khánh Ly. - H. : Văn học, 2017. - 99 tr. ; 20 cm.     sLC.031684
     Phân loại: 895.9223 / C514P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003609, DTN.004154
                          Kho luân chuyển: LC.031684-31687
                          Kho Thiếu nhi: TN.028436-28437, TN.030256-30259
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện đồng thoại; Việt Nam
746. Nguyễn Thị Kim Dung. Bồi dưỡng ngữ văn 7 / Nguyễn Thị Kim Dung, Hồ Thị Vân Anh. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2017. - 263 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / B452D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003934
                          Kho Thiếu nhi: TN.029529-29532
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 7; Trung học cơ sở; Sách đọc thêm
747. Nguyễn Thị Ngọc Hương. Bên dòng sông Hậu : Truyện, ký / Nguyễn Thị Ngọc Hương. - H. : Văn học, 2018. - 175 tr. ; 21 cm.     sLC.032984
     Phân loại: 895.9228403 / B254D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040549
                          Kho Mượn: M.052772-52775
                          Kho luân chuyển: LC.032984-32986
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện kí; Việt Nam
748. Nguyễn Tiến Hải. Trăng của riêng làng : Thơ / Nguyễn Tiến Hải. - H. : Quân đội nhân dân, 2018. - 132 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.922134 / TR116C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040597
                          Kho Mượn: M.052909-52910
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
749. Nguyễn Trọng Huân. Lặng lẽ bến tàu : Tập truyện ngắn / Nguyễn Trọng Huân. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 254 tr. ; 19 cm.     sLC.033783
     Phân loại: 895.92234 / L116L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040973
                          Kho Mượn: M.053974-53976
                          Kho luân chuyển: LC.033783-33786
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
750. Nguyệt Lưu Quang. Theo anh bay đến tận cùng thế giới : Tản văn / Nguyệt Lưu Quang ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Văn học, 2018.     sLC.032945
     Phân loại: 895.18608 / TH205A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040533
                          Kho Mượn: M.052709-52712
                          Kho luân chuyển: LC.032945-32947
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Trung Quốc
751. Ngân Kim. Giọt nước mắt em rơi đằng sau ô cửa sổ : Tập truyện ngắn / Ngân Kim. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 205 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92234 / GI-435N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040610
                          Kho Mượn: M.052935-52936
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
752. Ngô An Kha. Những người mơ ở hành tinh dương vô cùng : Tiểu thuyết / Ngô An Kha. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 351 tr. ; 20 cm.     sLC.033679
     Phân loại: 895.92234 / NH556N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040947
                          Kho Mượn: M.053896-53898
                          Kho luân chuyển: LC.033679-33682
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
753. Ngô Thúy Nga. Mùa này, sao cứ dài nhung nhớ : Tập truyện ngắn / Ngô Thúy Nga. - h. : Văn học, 2017. - 183 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / M501N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040602
                          Kho Mượn: M.052919-52920
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyên ngắn; Việt Nam
754. Ngô Vình Bình. Cưỡi ngựa xem hoa : Bút ký văn học / Ngô Vình Bình. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 273 tr. ; 19 cm.     sLC.033357
     Phân loại: 895.9228403 / C558N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040867
                          Kho Mượn: M.053657-53659
                          Kho luân chuyển: LC.033357-33361
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Bút kí; Việt Nam
755.  Người đàn bà hát gọi mặt trời / Hoàng Thanh Hương, Dương Đức Khánh, Nguyễn Anh Tuấn.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 195 tr. ; 21 cm.     sLC.033274
     Phân loại: 895.92230108 / NG558Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040850
                          Kho Mượn: M.053606-53608
                          Kho luân chuyển: LC.033274-33278
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
756.  Ngược dòng phù sa / Hoàng Hiệp, Đào Sỹ Quang, Kiều Du Khánh.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 181 tr. ; 21 cm.     sLC.033289
     Phân loại: 895.92230108 / NG557D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040853
                          Kho Mượn: M.053615-53617
                          Kho luân chuyển: LC.033289-33293
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
757. Ngải Lộc Vy. Được anh yêu mới gọi là yêu : Tiểu thuyết / Ngải Lộc Vy ; Tô Ngọc Hà dịch. - H. : Thanh Niên, 2018. - 261 tr. ; 21 cm.     sLC.033403
     Phân loại: 895.136 / Đ557A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040877
                          Kho Mượn: M.053687-53689
                          Kho luân chuyển: LC.033403-33406
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
758.  Ngầu ! Con bị bắt nạt / Lời: Erin Frankel ; Minh họa: Paula Heaphy ; Tú Bé dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 45 tr. ; 26x19 cm.     sLC.033096
     Phân loại: 813 / NG125C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004004
                          Kho luân chuyển: LC.033096-33100
                          Kho Thiếu nhi: TN.029716-29717
     Từ khoá: Truyện tranh; Mỹ; Văn học thiếu nhi
759. Ngọc Hoài Nhân. Mình thương nhau nhé cuộc đời : Thơ - Tản văn / Ngọc Hoài Nhân, Thúy Nhân. - H. : Văn học, 2018. - 193 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt).     sLC.033775
     Phân loại: 895.9221408 / M312T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040971
                          Kho Mượn: M.053968-53970
                          Kho luân chuyển: LC.033775-33778
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam; Tản văn
760. Ngọc Thị Lan Thái. Bóng chiều yên ả : Tập truyện / Ngọc Thị Lan Thái. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 219 tr. ; 19 cm.     sLC.032978
     Phân loại: 895.92234 / B431C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040547
                          Kho Mượn: M.052764-52767
                          Kho luân chuyển: LC.032978-32980
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
761.  Ngốc đại hiệp - Kungfu mì sợi / Dư Lôi ; Tâm Như dịch. - H. : Văn học. - 20 cm
          T.1 : Lệnh không chữ. - 2017. - 167 tr.
     Phân loại: 895.13 / NG451Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003988
                          Kho Thiếu nhi: TN.029684-29685
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
762.  Ngốc đại hiệp - Kungfu mì sợi / Dư Lôi ; Tâm Như dịch. - H. : Văn học. - 20 cm
          T.2 : Lệnh sát thủ. - 2017. - 163 tr.
     Phân loại: 895.13 / NG451Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003989
                          Kho Thiếu nhi: TN.029686-29687
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
763.  Ngốc đại hiệp - Kungfu mì sợi / Dư Lôi ; Tâm Như dịch. - H. : Văn học. - 20 cm
          T.3 : Lệnh truy nã. - 2017. - 159 tr.
     Phân loại: 895.13 / NG451Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003990
                          Kho Thiếu nhi: TN.029688-29689
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
764.  Ngốc đại hiệp - Kungfu mì sợi / Dư Lôi ; Tâm Như dịch. - H. : Văn học. - 20 cm
          T.4 : Lệnh đặc xá. - 2017. - 166 tr.
     Phân loại: 895.13 / NG451Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003991
                          Kho Thiếu nhi: TN.029690-29691
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
765. Nhi Hexe. Không có giờ hoàng đạo / Nhi Hexe. - H. : Thế giới, 2018. - 165 tr. ; 20 cm.     sLC.033509
     Phân loại: 895.9228403 / KH455C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040903
                          Kho Mượn: M.053766-53768
                          Kho luân chuyển: LC.033509-33512
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện kí; Việt Nam
766. Nhiêu Tuyết Mạn. Bí mật thanh xuân : Tiểu thuyết / Nhiêu Tuyết Mạn ; Vương Thanh Tâm dịch. - H. : Thanh Niên, 2018. - 307 tr. ; 21 cm.     sLC.033419
     Phân loại: 895.136 / B300M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040881
                          Kho Mượn: M.053699-53701
                          Kho luân chuyển: LC.033419-33422
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
767.  Nhược Xuân và Cảnh Minh / Cửu Nguyệt Hi ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Phụ nữ. - 24 cm
          T.1. - 2018. - 461 tr..     sLC.033843
     Phân loại: 895.136 / NH557X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040988
                          Kho Mượn: M.054019-54021
                          Kho luân chuyển: LC.033843-33846
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
768.  Nhược Xuân và Cảnh Minh / Cửu Nguyệt Hi ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Phụ nữ. - 24 cm
          T.2. - 2018. - 472 tr..     sLC.033847
     Phân loại: 895.136 / NH557X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040989
                          Kho Mượn: M.054022-54024
                          Kho luân chuyển: LC.033847-33850
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
769. Nhị Hy. Em vẫn ổn, chỉ là rất nhớ anh : Tản văn / Nhị Hy ; Đỗ Mai Dung dịch. - H. : Thanh Niên, 2018. - 266 tr. ; 21 cm.     sLC.033423
     Phân loại: 895.18608 / E202V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040882
                          Kho Mượn: M.053702-53704
                          Kho luân chuyển: LC.033423-33426
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Trung Quốc
770. Nhụy Nguyên. Ngôi nhà của cỏ : Tùy bút / Nhụy Nguyên. - H. : Văn học, 2018. - 219 tr. ; 21 cm.     sLC.033572
     Phân loại: 895.9228403 / NG452N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040920
                          Kho Mượn: M.053815-53817
                          Kho luân chuyển: LC.033572-33575
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tùy bút; Việt Nam
771.  Những bài văn nghị luận đặc sắc 7 / Biên soạn: Tạ  Đức Hiền chủ biên, Thái Thanh Hằng, Lê Thanh Hải. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. - 266 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / NH556B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003936
                          Kho Thiếu nhi: TN.029537-29540
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Nghị luận; Lớp 7; Trung học cơ sở; Sách tham khảo
772.  Những bài văn nghị luận đặc sắc 8 / Biên soạn: Tạ Thanh Sơn, Nguyễn Mai Lan, Ngô Thu Yến.... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. - 175 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / NH556B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003941
                          Kho Thiếu nhi: TN.029557-29560
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Nghị luận; Lớp 8; Trung học cơ sở; Sách tham khảo
773.  Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi 10 / Biên soạn: Tạ Đức Hiền, Lê Bảo Châu, Nguyễn Thị Hậu.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. - 294 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / NH556B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040518
                          Kho Mượn: M.052649-52652
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 10; Sách đọc thêm; Trung học cơ sở; Bài văn
774.  Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi 11 : 125 bài đặc sắc, chọn lọc / Biên soạn: Tạ Đức Hiền, Nguyễn Thị Kim Sa, Nguyễn Thị Hậu.... - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2015. - 299 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / NH556B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040519
                          Kho Mượn: M.052653-52656
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 11; Sách đọc thêm; Trung học cơ sở; Bài văn
775.  Những chuyện lạ của lịch sử / Lê Thành biên dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 275 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 808.83 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040652
                          Kho Mượn: M.053204-53205
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện lịch sử; Thế giới
776.  Những chú ngựa của mẹ / Nội dung và minh họa: Choi Sook-hee ; Dương Thanh Hoài. - H. : Phụ nữ, 2017. - 24 tr. ; 28 cm
     Phân loại: 895.73 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003995
                          Kho luân chuyển: LC.033082-33083
                          Kho Thiếu nhi: TN.029698-29699
     Từ khoá: Truyện tranh; Hàn Quốc; Văn học thiếu nhi
777.  Những cánh hoa bay về trời / Nguyên Nguyên, Raxu Nguyễn, Jathay. - H. : Văn học, 2017. - 216 tr. ; 20 cm. - (Văn học trẻ).     sLC.033596
     Phân loại: 895.92230108 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040926
                          Kho Mượn: M.053833-53835
                          Kho luân chuyển: LC.033596-33599
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
778.  Những kỳ vọng xanh / Nông Quốc Lập, Công Thế, Nguyễn Hồng Chiến.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 167 tr. ; 21 cm.     sLC.033294
     Phân loại: 895.92230108 / NH556K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040854
                          Kho Mượn: M.053618-53620
                          Kho luân chuyển: LC.033294-33298
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
779.  Những miền linh dị / Dương Hành Triệt ; Thúy Hương dịch. - H. : Văn học. - 21 cm
          T.1 : Thái Lan. - 2017. - 398 tr.
     Phân loại: 895.136 / NH556M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040603
                          Kho Mượn: M.052921-52922
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
780.  Những miền linh dị / Dương Hành Triệt ; Thúy Hương dịch. - H. : Văn học. - 21 cm
          T.2 : Ấn Độ. - 2017. - 443 tr.
     Phân loại: 895.136 / NH556M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040605
                          Kho Mượn: M.052925-52926
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
781.  Những miền linh dị / Dương Hành Triệt ; Thúy Hương dịch. - H. : Văn học. - 21 cm
          T.2 : Nhật Bản. - 2017. - 403 tr.
     Phân loại: 895.136 / NH556M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040604
                          Kho Mượn: M.052923-52924
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
782.  Những nốt trầm xao xuyến / Võ Văn Tuyền, Trọng Bảo, Lê Nguyễn Hồng My...; Bùi Sao Tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2016. - 220 tr. ; 21 cm. - (Đánh thức yêu thương).     sLC.027324
     Phân loại: 895.922840808 / NH556N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.037592, D.040589
                          Kho Mượn: M.048174-48175, M.052893-52894
                          Kho luân chuyển: LC.027324-27328
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Việt Nam
783.  Những nửa hy sinh / Hà Mạnh Luân, Trần Thị Tú Ngọc, Nguyễn Hiệp.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 191 tr. ; 21 cm.     sLC.033383
     Phân loại: 895.92230108 / NH556N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040873
                          Kho Mượn: M.053675-53677
                          Kho luân chuyển: LC.033383-33387
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
784. Noh Hee Kyung. Lời chia tay đẹp nhất thế gian / Noh Hee Kyung ; Thục Anh dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 307 tr. ; 21 cm.     sLC.033743
     Phân loại: 895.734 / L462C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040963
                          Kho Mượn: M.053943-53945
                          Kho luân chuyển: LC.033743-33746
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Hàn Quốc
785. Noxov, Nicolay. Vichia Maleev ở nhà và ở trường / Nicolay Noxov ; Thụy Anh dịch ; Minh họa: Viktor Chizikov. - H. : Kim Đồng, 2015. - 199 tr. ; 25 cm
     Phân loại: 891.73 / V302A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003967
     Từ khoá: Văn học nước ngoài; Văn học thiếu nhi; Truyện vừa; Nga
786.  Nàng công chúa giả vờ không biết mọi chuyện / Nội dung và minh họa: Choi Sook-hee ; Dương Thanh Hoài. - H. : Phụ nữ, 2017. - 24 tr. ; 28 cm.     sLC.033078
     Phân loại: 895.73 / N106C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003993
                          Kho luân chuyển: LC.033078-33079
                          Kho Thiếu nhi: TN.029694-29695
     Từ khoá: Truyện tranh; Hàn Quốc; Văn học thiếu nhi
787.  Nàng và con mèo của nàng : Truyện tranh / Nguyên tác: Makoto Shinkai ; Tranh: Tsubasa Yamaguchi ; Thu Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2018
     Phân loại: 895.63 / N106V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003783
                          Kho Thiếu nhi: TN.028930-28933
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện tranh; Nhật Bản
788.  Nắng cuối rừng / Ngô Minh Bắc, Công Thế, Nguyễn Hồng Chiến.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 166 tr. ; 21 cm.     sLC.033279
     Phân loại: 895.92230108 / N116C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040851
                          Kho Mượn: M.053609-53611
                          Kho luân chuyển: LC.033279-33283
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
789.  Nắng về từ cõi vắng / Đào Xuân Thu, Vũ Thanh Lịch, Bùi Quang Khánh.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 161 tr. ; 21 cm.     sLC.033347
     Phân loại: 895.92230108 / N116V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040865
                          Kho Mượn: M.053651-53653
                          Kho luân chuyển: LC.033347-33351
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
790. Oliver, Lauren. Bệnh dịch yêu : Tiểu thuyết / Lauren Oliver ; Lộc Diệu Linh dịch. - H. : Thanh Niên, 2017. - 487 tr. ; 21 cm.     sLC.033464
     Phân loại: 813.6 / B256D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040893
                          Kho Mượn: M.053734-53736
                          Kho luân chuyển: LC.033464-33467
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
791. Oliver, Lauren. Hỗn mang : Tiểu thuyết / Lauren Oliver ; Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 432 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách văn học).     sLC.033863
     Phân loại: 813.6 / H454M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040993
                          Kho Mượn: M.054034-54036
                          Kho luân chuyển: LC.033863-33866
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
792. Oliver, Lauren. Lễ cầu hồn : Tiểu thuyết / Lauren Oliver ; Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 436 tr. ; 21 cm.     sLC.033787
     Phân loại: 813.6 / L250C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040974
                          Kho Mượn: M.053977-53979
                          Kho luân chuyển: LC.033787-33790
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
793.  One Piece Party : Truyện tranh / Ei Andoh ; Nguyên tác: Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2018. - 184 tr..     sLC.032919
     Phân loại: 895.63 / O-430P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003801
                          Kho luân chuyển: LC.032919-32923
                          Kho Thiếu nhi: TN.029225-29230
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
794.  Orange - lá thư từ tương lai : Truyện tranh / Takano Ichigo ; Hitokiri dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.6. - 2018. - 192 tr..     sLC.032560
     Phân loại: 895.63 / O-434G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003802
                          Kho luân chuyển: LC.032560, LC.032924-32927
                          Kho Thiếu nhi: TN.029231-29236
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
795. Phan Văn Hùm. Ngồi tù khám lớn : Ký sự / Phan Văn Hùm. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 255 tr. ; 21 cm.     sLC.033584
     Phân loại: 895.92283203 / NG452T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040923
                          Kho Mượn: M.053824-53826
                          Kho luân chuyển: LC.033584-33587
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Kí sự; Việt Nam
796. Phan Ý Yên. Ai cũng đã từng yêu như thế / Phan Ý Yên. - In lần thứ 2. - H. : Văn học, 2017. - 245 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92234 / A103C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040627
                          Kho Mượn: M.052969-52970
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
797. Phan Đức Lộc. Cuộc phiêu lưu của Gà Ô và Quạ Khoang : Truyện đồng thoại / Phan Đức Lộc. - H. : Văn học, 2017. - 175 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.9223 / C514P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003178
                          Kho Thiếu nhi: TN.027320, TN.027322, TN.029718-29719
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện đồng thoại; Việt Nam
798.  Phân tích bình giảng thơ văn : Dành cho học sinh lớp 7 / Biên soạn: Tạ Đức Hiền chủ biên, Nguyễn Ngọc Hà, Thái Thành Vinh.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. - 214 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / PH121T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003935
                          Kho Thiếu nhi: TN.029533-29536
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Phân tích; Bình giảng; Thơ; Văn; Lớp 7
799. Phùng Nguyên. Về Miền Tây theo dấu "Người tình" : Phóng sự / Phùng Nguyên. - H. : Văn học, 2018. - 210 tr. ; 21 cm.     sLC.032981
     Phân loại: 895.9228403 / V250M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040548
                          Kho Mượn: M.052768-52771
                          Kho luân chuyển: LC.032981-32983
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Phóng sự; Việt Nam
800. Phùng Quán. Cuộc đời một đôi dép cao su / Phùng Quán. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2018. - 136 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.9223 / C514Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003837
                          Kho Thiếu nhi: TN.029343-29344
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Việt Nam
801. Phùng Văn Khai. Mênh mông trời nước : Tập truyện ngắn / Phùng Văn Khai. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 198 tr. ; 21 cm.     sLC.032966
     Phân loại: 895.92234 / M256M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040541
                          Kho Mượn: M.052740-52743
                          Kho luân chuyển: LC.032966-32968
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
802. Phương Ny. Em đến để thương anh : Tản văn / Phương Ny. - H. : Văn học, 2018. - 252 tr. ; 21 cm.     sLC.033427
     Phân loại: 895.9227408 / E202Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040883
                          Kho Mượn: M.053705-53707
                          Kho luân chuyển: LC.033427-33430
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Việt Nam
803. Phạm Anh Thư. Có một cô gái thầm yêu anh : Tản văn / Phạm Anh Thư. - H. : Lao động, 2018. - 178 tr. ; 20 cm.     sLC.0336367
     Phân loại: 895.9228408 / C400M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040869
                          Kho Mượn: M.053663-53665
                          Kho luân chuyển: LC.033367-33370
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Việt Nam
804. Pirandello, Luigi. Mattia Pascal quá cố : Tiểu thuyết / Luigi Pirandello ; Trần Dương Hiệp dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 273 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Nobel Văn chương).     sLC.033635
     Phân loại: 853.912 / M110A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040936
                          Kho Mượn: M.053863-53865
                          Kho luân chuyển: LC.033635-33638
     Từ khoá: Văn học cận đại; Tiểu thuyết; Italia
805. Poter, Eleanor H.. Pollyanna - Mặt trời đã lớn khôn / Eleanor H. Porter ; Hàn Băng Vũ dịch. - H. : Văn học, 2018. - 384 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 813 / P428A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003617, DTN.004153
                          Kho Thiếu nhi: TN.028452-28453, TN.030253-30255
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Tiểu thuyết; Mỹ
806. Pờ Sảo Mìn. Mủa say say : Thơ song ngữ Việt - Thái / Pờ Sảo Mìn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2018. - 108 tr. ; 21 cm.     sLC.033064
     Phân loại: 895.922134 / M501S
     Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001441-1442
                          Kho Đọc: D.040649
                          Kho Mượn: M.053193-53194
                          Kho luân chuyển: LC.033064-33067
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
807. Quinn, Spencer. Nhật ký phá án của đại thám tử Gâu Gâu / Spencer Quinn ; Phương Anh dịch. - H. : Phu nữ, 2017. - 471 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 813 / NH124K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003965
                          Kho Thiếu nhi: TN.029643-29644
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Tiểu thuyết; Mỹ
808. Quách Kính Minh. Bi thương ngược dòng thành sông : Tiểu thuyết / Quách Kính Minh ; Losedow dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 486 tr. ; 21 cm.     sLC.033415
     Phân loại: 895.136 / B300T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040880
                          Kho Mượn: M.053696-53698
                          Kho luân chuyển: LC.033415-33418
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
809. Raxu Nguyễn. Dành cả tuổi thanh xuân để yêu một người vô tâm : Tập truyện ngắn / Raxu Nguyễn. - H. : Văn học, 2018. - 261 tr, ; 21 cm. - (Tủ sách người trẻ Việt).     sLC.033505
     Phân loại: 895.92234 / D107C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040902
                          Kho Mượn: M.053763-53765
                          Kho luân chuyển: LC.033505-33508
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
810. Rey, Pierre. Đồng tiền thấm máu : Tiểu thuyết / Pierre Rey ; Trần Đĩnh dịch. - H. : Văn học, 2011. - 687 tr. ; 21 cm.     sLC.033026
     Phân loại: 843.914 / Đ455T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.037561
                          Kho Mượn: M.048126
                          Kho luân chuyển: LC.033026-33028
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Văn học nước ngoài; Tiểu thuyết; Pháp
811. Roy, Arundhati. Bộ tột cùng hạnh phúc : Tiểu thuyết / Arundhati Roy ; Thiên Nga dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 412 tr. ; 24 cm.     sLC.033485
     Phân loại: 891.4372 / B450T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040897
                          Kho Mượn: M.053748-53750
                          Kho luân chuyển: LC.033485-33488
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Ấn độ
812. Rule, Ann. Chết trước hoàng hôn / Ann Rule ; Đào Minh, Cao Sơn dịch. - H. : Văn học, 2017. - 575 tr. ; 21 cm.     sLC.033029
     Phân loại: 813.54 / CH258T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039359
                          Kho Mượn: M.051125-51126
                          Kho luân chuyển: LC.033029-33031
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
813. Rule, Ann. Hoa hồng khát / Ann Rule ; Nguyễn Việt Hải dịch. - H. : Văn học, 2017. - 573 tr. ; 21 cm.     sLC.033039
     Phân loại: 813.54 / H401H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039356
                          Kho Mượn: M.051119-51120
                          Kho luân chuyển: LC.033039-33041
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ; Truyện kể
814. Shirow Shiratori. Công việc của long vương! / Shirow Shiratori ; Minh họa: Shirabii ; Thanh Hải dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 422 tr. ; 18 cm
     Phân loại: 895.63 / C455V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003966
                          Kho Thiếu nhi: TN.029645-29646
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Nhật Bản
815. Shiva Ryu. Chú chim bay không quay đầu ngoảnh lại : Tản Văn / Shiva Ryu ; Ibuni dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 327 tr. ; 21 cm.     sLC.033501
     Phân loại: 895.78508 / CH500C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040901
                          Kho Mượn: M.053760-53762
                          Kho luân chuyển: LC.033501-33504
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Hàn Quốc
816. Sinh Vật Hay Quên. Mọi chuyện là lỗi của em : Tập truyện ngắn / Sinh Vật Hay Quên. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 274 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92234 / M428C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040637
                          Kho Mượn: M.052989-52990
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
817.  Siêu quậy Teppei / Tetsuya Chiba ; Thu Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2018. - 220 tr.
     Phân loại: 895.63 / S309Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003814
                          Kho Thiếu nhi: TN.029281-29284
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
818.  Siêu quậy Teppei / Tetsuya Chiba ; Thu Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2018. - 220 tr.
     Phân loại: 895.63 / S309Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003815
                          Kho Thiếu nhi: TN.029285-29288
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
819.  Siêu quậy Teppei / Tetsuya Chiba ; Thu Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2019. - 200 tr.
     Phân loại: 895.63 / S309Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003816
                          Kho Thiếu nhi: TN.029289-29292
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
820.  Siêu quậy Teppei / Tetsuya Chiba ; Thu Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.4. - 2019. - 212 tr.
     Phân loại: 895.63 / S309Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003817
                          Kho Thiếu nhi: TN.029293-29296
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
821.  Siêu quậy Teppei / Tetsuya Chiba ; Thu Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.5. - 2019. - 200 tr.
     Phân loại: 895.63 / S309Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003818
                          Kho Thiếu nhi: TN.029297-29300
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
822. Soa Y. Mong em thật hung dữ cũng hay thật dịu dàng / Soa Y. - H. : Văn học, 2018. - 360 tr. ; 21 cm.     sLC.033444
     Phân loại: 895.186 / M431E
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040887
                          Kho Mượn: M.053717-53719
                          Kho luân chuyển: LC.033444-33447
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
823. Steinbeck, John. Của chuột và người : Tiểu thuyết / John Steinback ; Phạm Văn dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 177 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Nobel văn chương).     sLC.033683
     Phân loại: 813.52 / C501C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040948
                          Kho Mượn: M.053899-53901
                          Kho luân chuyển: LC.033683-33686
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
824. Stendhal. Đỏ và đen : Tiểu thuyết / Stendhal ; Tuấn Đô dịch. - H. : Văn học, 2018. - 627 tr. ; 24 cm.     sLC.033815
     Phân loại: 843.7 / Đ400V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040981
                          Kho Mượn: M.053998-54000
                          Kho luân chuyển: LC.033815-33818
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Pháp
825. Stevenson, R.L. Đảo giấu vàng : Dành cho lứa tuổi 6+ / R,L.Stevenson ; Hoàng Lan Châu lược dịch và phóng tác. - H. : Kim Đồng, 2018. - 180 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 823 / Đ108G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003918
                          Kho Thiếu nhi: TN.029469-29470
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Tiểu thuyết; Anh
826. Stoker, Bram. Khách mời Ocacula : Tập Truyện ngắn / Bram Stoker ; Dạ Thảo dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 223 tr. ; 21 cm.     sLC.033497
     Phân loại: 839.6933 / KH102M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040900
                          Kho Mượn: M.053757-53759
                          Kho luân chuyển: LC.033497-33500
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Ailen
827. Stuart, Anna. Thiên thần sám hối / Anna Stuart ; Người dịch: Dương Hậu. - H. : Hồng Đức, 2019. - 310 tr. ; 21 cm.     sLC.033439
     Phân loại: 813.54 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040886
                          Kho Mượn: M.053714-53716
                          Kho luân chuyển: LC.033439-33443
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
828. Swendson, Shanna. Bùa chú lọ lem : Tiểu thuyết / Shanna Swendson ; Ngụy Thanh Tuyên dịch. - H. : Văn học, 2017. - 487 tr. ; 21 cm. - (Công ty phép thuật 2).     sLC.033435
     Phân loại: 813.6 / B501C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040885
                          Kho Mượn: M.053711-53713
                          Kho luân chuyển: LC.033435-33438
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
829. Swendson, Shanna. Bị bỏ bùa : Tiểu thuyết / Shanna Swendson ; Phương Anh dịch. - H. : Văn học, 2017. - 432 tr. ; 21 cm. - (Công ty phép thuật 5).     sLC.033431
     Phân loại: 813.6 / B300B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040884
                          Kho Mượn: M.053708-53710
                          Kho luân chuyển: LC.033431-33434
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
830. Swendson, Shanna. Họa vô đơn chí : Tiểu thuyết / Shanna Swendson ; Phương Anh dịch. - H. : Văn học, 2017. - 428 tr. ; 21 cm. - (Công ty phép thuật 3).     sLC.033839
     Phân loại: 813.6 / H401V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040987
                          Kho Mượn: M.054016-54018
                          Kho luân chuyển: LC.033839-33842
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
831. Swendson, Shanna. Nụ hôn trong mơ : Tiểu thuyết / Shanna Swendson ; Ngụy Thanh Tuyên dịch. - H. : Văn học, 2017. - 423 tr. ; 21 cm. - (Công ty phép thuật 7).     sLC.033835
     Phân loại: 813.6 / N500H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040986
                          Kho Mượn: M.054013-54015
                          Kho luân chuyển: LC.033835-33838
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
832. Swendson, Shanna. Thế giới thần tiên ở New York : Tiểu thuyết / Shanna Swendson ; Ngụy Thanh Tuyên dịch. - H. : Văn học, 2017. - 440 tr. ; 21 cm. - (Công ty phép thuật 1. Tủ sách văn học).     sLC.033831
     Phân loại: 813.6 / TH250-G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040985
                          Kho Mượn: M.054010-54012
                          Kho luân chuyển: LC.033831-33834
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
833. Swendson, Shanna. Truy lùng báu vật : Tiểu thuyết / Shanna Swendson ; Ngụy Thanh Tuyên dịch. - H. : Văn học, 2017. - 419 tr. ; 21 cm. - (Công ty phép thuật 6).     sLC.033827
     Phân loại: 813.6 / TR523L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040984
                          Kho Mượn: M.054007-54009
                          Kho luân chuyển: LC.033827-33830
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
834. Swendson, Shanna. Tổ kiến lửa Texas : Tiểu thuyết / Shanna Swendson ; Phương Anh dịch. - H. : Văn học, 2017. - 412 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 813.6 / T450K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040588
                          Kho Mượn: M.052891-52892
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
835. Swyler, Erika. Cuốn sách tiên tri / Erika Swyler ; Thanh Tâm dịch. - H. : Văn học, 2018. - 407 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 813.6 / C517S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040619
                          Kho Mượn: M.052953-52954
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
836.  Sóng ngầm (Hãy nhắm mắt khi anh đến 2) / Đinh Mặc ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Thanh niên. - 21 cm
          T.1. - 2018. - 429 tr.
     Phân loại: 895.136 / S431N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040621
                          Kho Mượn: M.052957-52958
     Từ khoá: Văn học hiên đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
837.  Sóng ngầm (Hãy nhắm mắt khi anh đến 2) / Đinh Mặc ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Thanh niên. - 21 cm
          T.2. - 2018. - 495 tr.
     Phân loại: 895.136 / S431N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040622
                          Kho Mượn: M.052959-52960
     Từ khoá: Văn học hiên đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
838. Sơn Đình Dạ Yến. Tôi muốn sưởi ấm thế giới có em / Sơn Đình Dạ Yến ; Từ Bích Diệp dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 343 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.136 / T452M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040625
                          Kho Mượn: M.052965-52966
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
839.  Sư tử tháng 3 / Chica Umino ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.13. - 2018. - 168 tr.
     Phân loại: 895.63 / S550T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003776
                          Kho Thiếu nhi: TN.029108-29111
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
840. Sương Mai. Giá như mình vẫn còn bên nhau : Thơ - Tản văn - Truyện ngắn / Sương Mai. - H. : Văn học, 2018. - 218 tr. ; 21 cm.     sLC.033223
     Phân loại: 895.92214 / GI-100N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040844
                          Kho Mượn: M.053439-53440, M.053590
                          Kho luân chuyển: LC.033223-33226
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Tản văn; Truyện ngắn; Việt Nam
841. Tanizaki Junichirô. Hai cuốn nhật ký : Tiểu thyyết / Tanizaki Junichirô ; Thanh Điền dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 193tr. ; 21 cm. - (Văn chương kinh điển).     sLC.033448
     Phân loại: 895.6344 / H103C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040888
                          Kho Mượn: M.053720-53722
                          Kho luân chuyển: LC.033448-33451
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Nhật Bản
842. Tessier, Bertrand. Grace Kelly : Những góc khuất chưa từng hé lộ về một cuộc đời tưởng chừng hoàn hảo / Bertrand Tessier ; Yến Linh dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 253 tr. ; 21 cm.     sLC.033763
     Phân loại: 843.914 / GR101K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040968
                          Kho Mượn: M.053958-53960
                          Kho luân chuyển: LC.033763-33766
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện; Pháp
843. Tetsuya Honda. Bức ảnh dài nhất thế giới : Tiểu thuyết / Tetsuya Honda ; Nguyễn Hoàng dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 304 tr. ; 21 cm.     sLC.033481
     Phân loại: 895.636 / B552A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040896
                          Kho Mượn: M.053746-53747, M.053787
                          Kho luân chuyển: LC.033481-33484
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Nhật Bản
844. Thiên Bình. Đôi khi tình yêu chỉ là chuyện một người : Tập truyện ngắn / Thiên Bình. - In lần thứ 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 194 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92234 / Đ452K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040614
                          Kho Mượn: M.052943-52944
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
845.  Thiên hạ là nàng / Nhuận Y. - H. : Thanh niên. - 23 cm
          T.1. - 2017. - 432 tr.
     Phân loại: 895.92234 / TH305H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040594
                          Kho Mượn: M.052903-52904
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
846.  Thiên hạ là nàng / Nhuận Y. - H. : Thanh niên. - 23 cm
          T.2. - 2017. - 392 tr.
     Phân loại: 895.92234 / TH305H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040595
                          Kho Mượn: M.052905-52906
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
847.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2018. - 200 tr..     sLC.032838
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003777
                          Kho luân chuyển: LC.032838-32841
                          Kho Thiếu nhi: TN.029112-29116
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
848.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2018. - 188 tr..     sLC.032842
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003778
                          Kho luân chuyển: LC.032842-32845
                          Kho Thiếu nhi: TN.029117-29121
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
849.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.4. - 2018. - 196 tr..     sLC.032846
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003779
                          Kho luân chuyển: LC.032846-32849
                          Kho Thiếu nhi: TN.029122-29126
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
850.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.5. - 2018. - 188 tr..     sLC.032850
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003780
                          Kho luân chuyển: LC.032850-32853
                          Kho Thiếu nhi: TN.029127-29131
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
851.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.6. - 2018. - 196 tr..     sLC.032854
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003781
                          Kho luân chuyển: LC.032854-32857
                          Kho Thiếu nhi: TN.029132-29136
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
852.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.7. - 2018. - 196 tr..     sLC.032858
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003782
                          Kho luân chuyển: LC.032858-32861
                          Kho Thiếu nhi: TN.029137-29141
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
853.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.8. - 2018. - 196 tr..     sLC.032862
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003784
                          Kho luân chuyển: LC.032862-32865
                          Kho Thiếu nhi: TN.029142-29146
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
854.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.9. - 2018. - 172 tr..     sLC.032866
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003785
                          Kho luân chuyển: LC.032866-32869
                          Kho Thiếu nhi: TN.029147-29151
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
855.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.10. - 2018. - 196 tr..     sLC.032870
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003786
                          Kho luân chuyển: LC.032870-32873
                          Kho Thiếu nhi: TN.029152-29156
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
856.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.11. - 2018. - 204 tr..     sLC.032874
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003787
                          Kho luân chuyển: LC.032874-32877
                          Kho Thiếu nhi: TN.029157-29161
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
857.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.12. - 2018. - 196 tr..     sLC.032878
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003788
                          Kho luân chuyển: LC.032878-32881
                          Kho Thiếu nhi: TN.029162-29166
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
858.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.13. - 2018. - 180 tr..     sLC.032878
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003789
                          Kho Thiếu nhi: TN.029167-29170
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
859.  Thiên thần diệt thế / Nguyên tác: Takaya Kagami ; Minh họa: Yamamoto ; Ukatomai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.14. - 2018. - 172 tr..     sLC.032878
     Phân loại: 895.63 / TH305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004026
                          Kho Thiếu nhi: TN.029773-29776
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
860. Thu Bình. Nỗi nhớ màu thanh thiên : Tập truyện và kí / Thu Bình. - H. : Hồng Đức, 2018. - 259 tr. ; 19 cm.     sLC.033604
     Phân loại: 895.92234 / N452N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040928
                          Kho Mượn: M.053839-53841
                          Kho luân chuyển: LC.033604-33607
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Truyện kí; Việt Nam
861. Thái Chí Thanh. Miền quê yên ả : Tiểu thuyết / Thái Chí Thanh. - H. : Dân trí, 2017. - 163 tr. ; 21 cm.     sLC.033045
     Phân loại: 895.92234 / M305Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039420
                          Kho Mượn: M.051247-51248
                          Kho luân chuyển: LC.033045-33047
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
862. Thái Quang Vinh. Tuyển chọn những bài tập làm văn 6.7.8.9 / Thái Quang Vinh, Đoàn Xuân Trường, Trần Khánh Ly. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 336 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / T527C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003944
                          Kho Thiếu nhi: TN.029569-29572
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Tập làm văn; Trung học cơ sở; Sách tham khảo
863. Thái Quang Vinh. Ôn tập luyện thi trung học phổ thông quốc gia 2018 môn ngữ văn / Thái Quang Vinh, Thảo Bảo Mi. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 215 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / Ô454T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040493
                          Kho Mượn: M.052555-52558
     Từ khoá: Ngữ văn; Sách luyện thi; Trung học phổ thông
864. Thái Quang Vinh. Để học tốt ngữ văn 10 toàn tập (tập 1+ tập 2) / Thái Quang Vinh, Thảo Bảo Mi. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 179 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / Đ250H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040514
                          Kho Mượn: M.052633-52636
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 10; Sách đọc thêm; Trung học cơ sở
865. Thái Quang Vinh. Để học tốt ngữ văn 12 toàn tập (tập 1+ tập 2) : Ôn tập thi kết thúc học kỳ, năm học và luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia / Thái Quang Vinh, Nguyễn Hoa Mai. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 179 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / Đ250H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040523
                          Kho Mượn: M.052669-52672
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 12; Sách đọc thêm; Trung học cơ sở
866. Thái Uyên Sa. Tình yêu và nỗi nhớ : Tuyển tập thơ / Thái Uyên Sa. - H. : Hồng Đức, 2017. - 175 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92214 / T312Y
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040634
                          Kho Mượn: M.052983-52984
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
867.  Thám tử lừng danh Conan / Gosho Aoyama ; Người dịch: Lesix.... - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.94. - 2018. - 184 tr..     sLC.032569
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003682
                          Kho luân chuyển: LC.032569-32573
                          Kho Thiếu nhi: TN.028667-28672
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
868.  Thám tử lừng danh Conan / Gosho Aoyama ; Người dịch: Lesix.... - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.95. - 2019. - 184 tr..     sLC.032569
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004019
                          Kho Thiếu nhi: TN.029745-29748
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
869.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2018. - 188 tr..     sLC.032490
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003662
                          Kho luân chuyển: LC.032490-32493
                          Kho Thiếu nhi: TN.028574-28578
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
870.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2018. - 184 tr..     sLC.032494
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003663
                          Kho luân chuyển: LC.032494-32497
                          Kho Thiếu nhi: TN.028579-28583
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
871.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2018. - 196 tr..     sLC.032498
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003664
                          Kho luân chuyển: LC.032498-32501
                          Kho Thiếu nhi: TN.028584-28588
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
872.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.4. - 2018. - 196 tr..     sLC.032502
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003665
                          Kho luân chuyển: LC.032502-32505
                          Kho Thiếu nhi: TN.028589-28593
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
873.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.5. - 2018. - 204 tr..     sLC.032506
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003666
                          Kho luân chuyển: LC.032506-32509
                          Kho Thiếu nhi: TN.028594-28598
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
874.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.6. - 2018. - 200 tr..     sLC.032510
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003667
                          Kho luân chuyển: LC.032510-32513
                          Kho Thiếu nhi: TN.028599-28603
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
875.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.7. - 2018. - 204 tr..     sLC.032514
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003668
                          Kho luân chuyển: LC.032514-32517
                          Kho Thiếu nhi: TN.028604-28608
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
876.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.8. - 2018. - 192 tr..     sLC.032518
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003669
                          Kho luân chuyển: LC.032518-32522
                          Kho Thiếu nhi: TN.028609-28612
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
877.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.9. - 2018. - 192 tr..     sLC.032523
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003670
                          Kho luân chuyển: LC.032523-32527
                          Kho Thiếu nhi: TN.028613-28616
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
878.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.10. - 2018. - 216 tr..     sLC.032528
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003672
                          Kho luân chuyển: LC.032528-32531
                          Kho Thiếu nhi: TN.028617-28621
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
879.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.11. - 2018. - 200 tr..     sLC.032532
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003673
                          Kho luân chuyển: LC.032532-32535
                          Kho Thiếu nhi: TN.028622-28626
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
880.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.12. - 2018. - 188 tr..     sLC.032536
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003674
                          Kho luân chuyển: LC.032536-32539
                          Kho Thiếu nhi: TN.028627-28631
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
881.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.13. - 2018. - 204 tr..     sLC.032540
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003675
                          Kho luân chuyển: LC.032540-32543
                          Kho Thiếu nhi: TN.028632-28636
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
882.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.14. - 2018. - 200 tr..     sLC.032544
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003676
                          Kho luân chuyển: LC.032544-32547
                          Kho Thiếu nhi: TN.028637-28641
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
883.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.15. - 2018. - 188 tr..     sLC.032548
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003677
                          Kho luân chuyển: LC.032548-32551
                          Kho Thiếu nhi: TN.028642-28646
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
884.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.16. - 2018. - 172 tr..     sLC.032552
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003678
                          Kho luân chuyển: LC.032552-32555
                          Kho Thiếu nhi: TN.028647-28651
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
885.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.17. - 2018. - 188 tr..     sLC.032556
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003679
                          Kho luân chuyển: LC.032556-32559
                          Kho Thiếu nhi: TN.028652-28656
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
886.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.18. - 2018. - 172 tr..     sLC.032561
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003680
                          Kho luân chuyển: LC.032561-32564
                          Kho Thiếu nhi: TN.028657-28661
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
887.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.19. - 2018. - 180 tr..     sLC.032565
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003681
                          Kho luân chuyển: LC.032565-32568
                          Kho Thiếu nhi: TN.028662-28666
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
888.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.20. - 2018. - 172 tr..     sLC.032565
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003729
                          Kho Thiếu nhi: TN.028897-28900
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
889.  Thám tử lừng danh Conan: Bộ đặc biệt / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Thủy dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.21. - 2019. - 170 tr..     sLC.032565
     Phân loại: 895.63 / TH104T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004018
                          Kho Thiếu nhi: TN.029741-29744
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
890.  Thánh địa linh hồn - Tsubasa / Clamp ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1 : Cất giữ lời hứa trong tim, tiến về tân thế giới!. - 2018. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH107Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003749
                          Kho Thiếu nhi: TN.028982-28985
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
891.  Thánh địa linh hồn - Tsubasa / Clamp ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2 : Tiến lên! Đi tìm sự thật. - 2018. - 188 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH107Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003750
                          Kho Thiếu nhi: TN.028986-28989
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
892.  Thánh địa linh hồn - Tsubasa / Clamp ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3 : Nắm chặt tương lai trong màn đêm tăm tối. - 2018. - 224 tr.
     Phân loại: 895.63 / TH107Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003751
                          Kho Thiếu nhi: TN.028990-28993
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
893. Thẩm phục. Phù sinh lục ký : Tiểu thuyết : Tản văn / Thẩm Phục ; Châu Hải Đường dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 247 tr. ; 21 cm.     sLC.033703
     Phân loại: 895.1348 / PH500S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040953
                          Kho Mượn: M.053914-53916
                          Kho luân chuyển: LC.033703-33706
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Tản văn; Trung Quốc
894. Thủy Anna. Cô đơn cũng không khóc : Thơ / Thủy Anna. - H. : Văn học, 2015. - 79 tr. ; 15 cm
     Phân loại: 895.92214 / C450Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040618
                          Kho Mượn: M.052951-52952
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
895.  Tiếng cú lúc nửa đêm / Hà Hương Sơn, Dương Quốc Khánh, Hoàng Thị Trúc Ly.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 196 tr. ; 21 cm.     sLC.033284
     Phân loại: 895.92230108 / T306C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040852
                          Kho Mượn: M.053612-53614
                          Kho luân chuyển: LC.033284-33288
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
896.  Tiếng gọi từ vì sao xa : Truyện tranh / Nguyên tác: Makoto Shinkai ; Tranh truyện: Mizu Sahara ; Thu Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 232 tr. ; 21 cm. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+)
     Phân loại: 895.63 / T306-G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003748
                          Kho Thiếu nhi: TN.028978-28981
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
897.  Tiệm trừ yêu kì ảo / Kiri Wazawa ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2019. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / T304T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003824
                          Kho Thiếu nhi: TN.029311-29314
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
898.  Tiệm trừ yêu kì ảo / Kiri Wazawa ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2019. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / T304T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003825
                          Kho Thiếu nhi: TN.029315-29318
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
899.  Tiệm trừ yêu kì ảo / Kiri Wazawa ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2019. - 192 tr.
     Phân loại: 895.63 / T304T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003826
                          Kho Thiếu nhi: TN.029319-29322
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
900.  Tiệm trừ yêu kì ảo / Kiri Wazawa ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.4. - 2019. - 194 tr.
     Phân loại: 895.63 / T304T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004022
                          Kho Thiếu nhi: TN.029757-29760
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
901. Toshikazu Kawaguchi. Khi lời nói dối còn chưa phơi bày : Tiểu thuyết / Toshikazu Kawaguchi ; Như Nữ dịch. - H. : Văn học, 2018. - 293 tr. ; 21 cm.     sLC.033219
     Phân loại: 895.636 / KH300L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040843
                          Kho Mượn: M.053436-53438
                          Kho luân chuyển: LC.033219-33222
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Nhật Bản
902. Triệu Bôn. Một phút và nửa đời người / Triệu Bôn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 225 tr. ; 19 cm.     sLC.033304
     Phân loại: 895.922334 / M458P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040856
                          Kho Mượn: M.053624-53626
                          Kho luân chuyển: LC.033304-33308
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
903.  Truyện ngắn đặc sắc thế giới / O. Henry, Cobblestone Riley, Hermann Hesse... ; Phạm Đức Hùng dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 247 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 808.83 / TR527N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040789
                          Kho Mượn: M.053497-53498
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Thế giới
904. Trà Hựu Thanh. Hoa hồng thép / Trà Hựu Thanh ; Dịch giả: Nguyễn Thị Thại. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          T.1 : Bút lục về các vụ án nước Thái. - 2018. - 391 tr..     sLC.033452
     Phân loại: 895.136 / H401H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040889
                          Kho Mượn: M.053723-53725
                          Kho luân chuyển: LC.033452-33455
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện trinh thám; Trung Quốc
905. Trà Hựu Thanh. Hoa hồng thép / Trà Hựu Thanh ; Dịch giả: Nguyễn Thị Thại. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 21 cm
          T.2 : Bút lục về các vụ án quốc tế đặc biệt. - 2018. - 445 tr..     sLC.033452
     Phân loại: 895.136 / H401H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040890
                          Kho Mượn: M.053726-53727
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện trinh thám; Trung Quốc
906. Trí. Em đau lòng lắm, anh vừa lòng chưa ? : Tản văn / Trí. - H. : Văn học, 2018. - 203 tr. ; 21 cm.     sLC.032943
     Phân loại: 895.9228408 / E202Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040532
                          Kho Mượn: M.052705-52708
                          Kho luân chuyển: LC.032943-32944
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Việt Nam
907. Trí. Nghe nói anh muốn chia tay / Trí. - H. : Thanh Niên, 2018. - 214 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách người trẻ Việt).     sLC.033379
     Phân loại: 895.9228408 / NGH200N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040872
                          Kho Mượn: M.053672-53674
                          Kho luân chuyển: LC.033379-33382
     Từ khoá: Truyện ngắn; Văn học hiện đại; Tản văn; Việt Nam
908.  Trò chơi cút bắt / Io Sakisaka ; R. E. I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2018. - 200 tr.
     Phân loại: 895.63 / TR400C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003731
                          Kho Thiếu nhi: TN.028905-28908
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
909.  Trò chơi cút bắt / Io Sakisaka ; R. E. I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / TR400C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003732
                          Kho Thiếu nhi: TN.028909
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
910.  Trò chơi cút bắt / Io Sakisaka ; R. E. I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2018. - 176 tr.
     Phân loại: 895.63 / TR400C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003733
                          Kho Thiếu nhi: TN.028910-28913
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
911.  Trò chơi cút bắt / Io Sakisaka ; R. E. I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.4. - 2018. - 176 tr.
     Phân loại: 895.63 / TR400C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003734
                          Kho Thiếu nhi: TN.028914-28917
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
912.  Trò chơi cút bắt / Io Sakisaka ; R. E. I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.5. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / TR400C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003735
                          Kho Thiếu nhi: TN.028918-28921
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
913.  Trò chơi cút bắt / Io Sakisaka ; R. E. I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.6. - 2018. - 184 tr.
     Phân loại: 895.63 / TR400C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003736
                          Kho Thiếu nhi: TN.028922-28925
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
914.  Trò chơi cút bắt / Io Sakisaka ; R. E. I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.7. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / TR400C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003737
                          Kho Thiếu nhi: TN.028926-28929
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
915.  Trường Sa những điểm nhìn gần / Phùng Văn Khai, Nguyễn Mạnh Hùng, Lưu Thị Bạch Liễu.... - H. : Lao động, 2018. - 177 tr. ; 21 cm.     sLC.032972
     Phân loại: 895.922808 / TR561S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040543
                          Kho Mượn: M.052748-52751
                          Kho luân chuyển: LC.032972-32974
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Việt Nam
916. Trần Dũng. Những người đàn ông : Truyện ngắn chọn lọc / Trần Dũng. - H. : Hồng Đức, 2018. - 257 tr. ; 19 cm.     sLC.033568
     Phân loại: 895.92234 / NH556N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040919
                          Kho Mượn: M.053812-53814
                          Kho luân chuyển: LC.033568-33571
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
917. Trần Huy. Những hạt giống của tình yêu thương: Ngôi nhà của mẹ, cây cầu của ông / Truyện: Trần Huy ; Minh họa: Phạm Thẩm ; Vũ Thị Thanh Huyền dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 86 tr. ; 21 cm. - (Dành cho lứa tuổi 7+)
     Phân loại: 895.13 / NH556H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003829
                          Kho Thiếu nhi: TN.029327-29328
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Trung Quốc
918. Trần Huy. Những hạt giống của tình yêu thương: Quà tặng cho hai người bố / Truyện: Trần Huy ; Minh họa: Phạm Thẩm ; Vũ Thị Thanh Huyền dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 77 tr. ; 21 cm. - (Dành cho lứa tuổi 7+)
     Phân loại: 895.13 / NH556H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003830
                          Kho Thiếu nhi: TN.029329-29330
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Trung Quốc
919. Trần Lãng Diệp. Đường một chiều : Tiểu thuyết / Trần Lãng Diệp. - H. : Văn học, 2017. - 302 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / Đ561M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040613
                          Kho Mượn: M.052941-52942
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
920. Trần Mai Anh. Hành trình yêu thương - Nhật kí Thiện Nhân / Trần Mai Anh. - H. : Kim Đồng, 2017. - 310 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.9228403 / H107T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040481
                          Kho Mượn: M.052521-52522
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Nhật kí; Việt Nam
921. Trần Thị Thắng. Cội rễ : Tiểu thuyết / Trần Thị Thắng. - H. : Dân trí, 2019. - 239 tr. ; 21 cm.     sLC.033992
     Phân loại: 895.92234 / C425R
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.041026
                          Kho Mượn: M.054129-54131
                          Kho luân chuyển: LC.033992-33996
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
922. Trần Tiễn Cao Đăng. Những gặp gỡ không thể có : Tập truyện / Trần Tiễn Cao Đăng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 233 tr. ; 21 cm. - (Văn học Việt Nam đương đại).     sLC.033580
     Phân loại: 895.92234 / NH556G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040922
                          Kho Mượn: M.053821-53823
                          Kho luân chuyển: LC.033580-33583
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
923. Trần Tâm. Khuyển Đế : Tập truyện / Trần Tâm. - H. : Văn học, 2017. - 175 tr. ; 21 cm.     sLC.033529
     Phân loại: 895.92234 / KH527Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040908
                          Kho Mượn: M.053781-53783
                          Kho luân chuyển: LC.033529-33531
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn
924. Trần Văn Sáu. Học tốt ngữ văn 10 / Trần Văn Sáu, Trần Tước Nguyên. - H. : Thanh Niên. - 24 cm
          T.1. - 2018. - 135 tr.
     Phân loại: 807 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040516
                          Kho Mượn: M.052641-52644
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 10; Sách đọc thêm
925. Trần Văn Sáu. Học tốt ngữ văn 10 / Trần Văn Sáu, Trần Tước Nguyên. - H. : Thanh Niên. - 24 cm
          T.2. - 2018. - 111 tr.
     Phân loại: 807 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040517
                          Kho Mượn: M.052645-52648
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 10; Sách đọc thêm
926. Trần Văn Sáu. Học tốt ngữ văn 11 / Trần Văn Sáu, Trần Tước Nguyên. - H. : Thanh Niên. - 24 cm
          T.1. - 2018. - 151 tr.
     Phân loại: 807 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040521
                          Kho Mượn: M.052661-52664
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 11; Sách đọc thêm; Trung học cơ sở
927. Trần Văn Sáu. Học tốt ngữ văn 11 / Trần Văn Sáu, Trần Tước Nguyên. - H. : Thanh Niên. - 24 cm
          T.2. - 2018. - 127 tr.
     Phân loại: 807 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040522
                          Kho Mượn: M.052665-52668
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 11; Sách đọc thêm; Trung học cơ sở
928. Trần Văn Sáu. Học tốt ngữ văn 12 / Trần Văn Sáu, Trần Tước Nguyên. - H. : Thanh Niên. - 24 cm
          T.1. - 2018. - 199 tr.
     Phân loại: 807 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040524
                          Kho Mượn: M.052673-52676
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 12; Trung học cơ sở; Sách đọc thêm
929. Trần Văn Sáu. Học tốt ngữ văn 12 / Trần Văn Sáu, Trần Tước Nguyên. - H. : Thanh Niên. - 24 cm
          T.2. - 2018. - 151 tr.
     Phân loại: 807 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040525
                          Kho Mượn: M.052677-52680
     Từ khoá: Ngữ văn; Lớp 12; Trung học cơ sở; Sách đọc thêm
930. Trần Văn Thước. Khép một vòng xoay / Trần Văn Thước. - H. : Dân trí, 2018. - 169 tr. ; 21 cm.     sLC.033532
     Phân loại: 895.92234 / KH206M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040909
                          Kho Mượn: M.053784-53786
                          Kho luân chuyển: LC.033532-33535
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn
931.  Trận địa chim én bay / Nguyễn Hùng Sơn, Thu Huyền, Mai Loan.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 238 tr. ; 21 cm.     sLC.033997
     Phân loại: 895.92230108 / TR121Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.041027
                          Kho Mượn: M.054132-54134
                          Kho luân chuyển: LC.033997-34001
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
932.  Trọ nơi thành phố / Dương Đức Khánh, Hoàng Thanh Hương, Vũ Thanh Lịch.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 191 tr. ; 21 cm.     sLC.0333319
     Phân loại: 895.92230108 / TR400N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040859
                          Kho Mượn: M.053633-53635
                          Kho luân chuyển: LC.033319-33323
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
933.  Tuyển chọn 25 đề thi ngữ văn kì thi THPT / Biên soạn: Phạm Thị Hương Quỳnh chủ biên, Lê Thu Hằng, Nguyễn Thị Thương. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2017. - 163 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 807 / T527C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040489
                          Kho Mượn: M.052543-52546
     Từ khoá: Sách luyện thi; Ngữ văn; Trung học phổ thông
934. Tàn Tiểu Tuyết. Vì là anh, muộn một chút cũng không sao : Tản văn / Tàn Tiểu Tuyết ; lương Ngân dịch. - H. : Văn học, 2018. - 310 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt).     sLC.033791
     Phân loại: 895.18608 / V300L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040975
                          Kho Mượn: M.053980-53982
                          Kho luân chuyển: LC.033791-33794
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Trung Quốc
935.  Tai trái / Nhiên Tuyết Mạn ; Tạ Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên. - 21 cm
          T.1. - 2018. - 322 tr..     sLC.033855
     Phân loại: 895.136 / T103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040991
                          Kho Mượn: M.054028-54030
                          Kho luân chuyển: LC.033855-33858
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
936.  Tai trái / Nhiên Tuyết Mạn ; Tạ Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên. - 21 cm
          T.2. - 2018. - 321 tr..     sLC.033859
     Phân loại: 895.136 / T103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040992
                          Kho Mượn: M.054031-54033
                          Kho luân chuyển: LC.033859-33862
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
937. Tân Di Ổ. Hóa ra anh vẫn ở đây : Tiểu thuyết / Tân Di Ổ ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Văn học. - 21 cm
          T.1. - 2018. - 349 tr..     sLC.033731
     Phân loại: 895.136 / H401R
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040960
                          Kho Mượn: M.053934-53936
                          Kho luân chuyển: LC.033731-33734
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
938. Tân Di Ổ. Hóa ra anh vẫn ở đây : Tiểu thuyết / Tân Di Ổ ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Văn học. - 21 cm
          T.2. - 2018. - 349 tr..     sLC.033735
     Phân loại: 895.136 / H401R
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040961
                          Kho Mượn: M.053937-53939
                          Kho luân chuyển: LC.033735-33738
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
939. Tô Hoài. Kim Đồng / Tô Hoài. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2018. - 120 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.9223 / K310Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003820
                          Kho Thiếu nhi: TN.029303-29304
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Việt Nam
940. Tô Hoài. Vừ A Dính / Tô Hoài. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2018. - 56 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.9223 / V550A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003819
                          Kho Thiếu nhi: TN.029301-29302
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Việt Nam
941.  Tý quậy : Truyện tranh / Đào Hải. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.9. - 2019. - 188 tr.
     Phân loại: 895.9223 / T600Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003852
                          Kho Thiếu nhi: TN.029375-29376
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam
942.  Tý quậy : Truyện tranh / Đào Hải. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.10. - 2019. - 164 tr.
     Phân loại: 895.9223 / T600Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003853
                          Kho Thiếu nhi: TN.029377-29378
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam
943.  Tấn trò đời / Honoré de Balzac ; Biên soạn, hiệu đính: Lê Hồng Sâm chủ biên, Đặng Anh Đào, Đặng Thị Hạnh.... - H. : Văn học. - 24 cm
          T.1. - 2018. - 396 tr.
     Phân loại: 843.7 / T121T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040593
                          Kho Mượn: M.052901-52902
     Từ khoá: Văn học cận đại; Tiểu thuyết; Pháp
944.  Tớ muốn ăn tụy của cậu / Nguyên tác: Yoru Sumino ; Tranh truyện: Idumi Kirihara ; R.E.I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2018. - 216 tr.
     Phân loại: 895.63 / T460M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003746
                          Kho Thiếu nhi: TN.028970-28973
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
945.  Tớ muốn ăn tụy của cậu / Nguyên tác: Yoru Sumino ; Tranh truyện: Idumi Kirihara ; R.E.I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2018. - 216 tr.
     Phân loại: 895.63 / T460M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003747
                          Kho Thiếu nhi: TN.028974-28977
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
946. Tửu Tiểu Thất. Vợ ơi, theo anh về nhà ! : Tiểu thuyết / Tửu Tiểu Thất ; Lam Nguyệt dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học, 2018. - 608 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.136 / V460Ơ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040626
                          Kho Mượn: M.052967-52968
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
947. Tự Do Cực Quang. Anh đã từng yêu em, nghĩ lại thấy đau lòng : Tiểu thuyết / Tự Do Cực Quang ; Nguyễn Minh Thu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 541 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.136 / A107Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040630
                          Kho Mượn: M.052975-52976
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
948. Verne, Jules. Hòn đảo bí mật / Jules Verne ; Trần Trọng Thảo dịch, tút gọn và giới thiệu. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2019. - 209 tr. ; 21 cm. - (Văn học cổ điển chọn lọc).     sLC.030789
     Phân loại: 843.8 / H430Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040632
                          Kho Mượn: M.052979-52980
     Từ khoá: Văn học cổ điển; Tiểu thuyết; Pháp
949. Vian, Boris. Bọt tháng ngày : Tiểu thuyết / Boris Vian ; Lê Phong Tuyết dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 254 tr. ; 21 cm.     sLC.033489
     Phân loại: 843.914 / B435T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040898
                          Kho Mượn: M.053751-53753
                          Kho luân chuyển: LC.033489-33492
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Pháp
950. Vinci, Leonardo da. Những tuyệt phẩm dành cho thiếu nhi / Leonardo da Vinci ; Bùi Thị Thái Dương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2017. - 188 tr. ; 25 cm
     Phân loại: 853 / NH556T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003843
                          Kho Thiếu nhi: TN.029355-29356
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Italia
951.  Viết tiếp bản hùng ca Tây Bắc : Ký / Hoàng Thế Sinh, Trần Cao Đàm, Vũ Quốc Khánh.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 241 tr. ; 21 cm.     sLC.032975
     Phân loại: 895.922840808 / V308T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040544
                          Kho Mượn: M.052752-52755
                          Kho luân chuyển: LC.032975-32977
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Văn xuôi; Việt Nam
952. Voigt, Emily. Con rồng trong bể kính : Câu chuyện thật về quyền lực, nỗi ám ảnh và loài cá đang thèm muốn nhất / Emily Voigt ; Orkid dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 343 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 813.6 / C430R
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040611
                          Kho Mượn: M.052937-52938
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
953. Vu Lập Cực. Một tâm hồn đẹp / Vu Lập Cực ; Hương Hương dịch. - H. : Văn học, 2018. - 247 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.136 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040836
                          Kho Đọc: LD.001021-1025
                          Kho Mượn: M.053185-53186
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện; Trung Quốc
954.  Vòng xoáy tận cùng : Tập truyện ngắn / Xuân Nguyên, Nguyễn Đức Long, Hoàng Thu Hương.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 246 tr. ; 19 cm.     sLC.033747
     Phân loại: 895.92230108 / V431X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040964
                          Kho Mượn: M.053946-53948
                          Kho luân chuyển: LC.033747-33750
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
955. Vô Xứ Khả Đào. Trở về nơi tình yêu bắt đầu / Vô Xứ Khả Đào ; Nguyễn Hải Phương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 522 tr. ; 21 cm.     sLC.033061
     Phân loại: 895.136 / TR460V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040644
                          Kho Mượn: M.053187-53188
                          Kho luân chuyển: LC.033061-33063
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
956. Võ Diệu Thanh. Về từ hành tinh ký ức : Ký sự / Võ Diệu Thanh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 219 tr. ; 21 cm.     sLC.033723
     Phân loại: 895.9228403 / V250T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040958
                          Kho Mượn: M.053929-53931
                          Kho luân chuyển: LC.033723-33726
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Kí  sự; Việt Nam
957. Võ Thu Hương. Miền nhớ : Tản văn / Võ Thu Hương. - H. : Văn học, 2018. - 211 tr. ; 21 cm.     sLC.033620
     Phân loại: 895.9228408 / M305N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040932
                          Kho Mượn: M.053851-53853
                          Kho luân chuyển: LC.033620-33623
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Việt Nam
958. Văn Lê. Thù lao cuộc sống : Tiểu thuyết / Văn Lê. - H. : Quân đội nhân dân, 2018. - 339 tr. ; 21 cm.     sLC.033711
     Phân loại: 895.92234 / TH500L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040955
                          Kho Mượn: M.053920-53922
                          Kho luân chuyển: LC.033711-33714
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
959. Vĩnh Trà. Núi không đỉnh : Tiểu thuyết / Vĩnh Trà. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 267 tr. ; 19 cm.     sLC.033576
     Phân loại: 895.92234 / N510K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040921
                          Kho Mượn: M.053818-53820
                          Kho luân chuyển: LC.033576-33579
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
960. Vũ Trọng Phụng. Cạm bẫy người và những chuyện khác / Vũ Trọng Phụng. - H. : Văn học, 2017. - 259 tr. ; 16 cm. - (Văn học Việt Nam hiện đại)
     Phân loại: 895.922332 / C104B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040638
                          Kho Mượn: M.052991-52992
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
961.  Vấn đề đạo đức xã hội và nhân cách con người trong văn học, nghệ thuật hiện nay / Lê Khả Phiêu, Đinh Xuân Dũng, Phan Trọng Thưởng... ; Nguyễn Thị Tố Ninh chủ biên. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 315 tr. ; 19 cm
     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về vấn đề đạo đức xã hội và nhân cách con người trong văn học, nghệ thuật hiện nay; văn học với việc xây dựng đạo đức xã hội và nhân cách con người; giới thiệu các loại hình nghệ thuật với việc xây dựng đạo đức xã hội và nhân cách con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay   
     Phân loại: 895.92209 / V121Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040819
                          Kho Mượn: M.053552-53553
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Lí luận văn học; Đạo đức xã hội; Nhân cách; Người Việt Nam
962.  Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn / Lưu Đồng ; Mỹ Linh dịch. - H. : Văn học. - 21 cm
          T.1. - 2018. - 423 tr..     sLC.033819
     Phân loại: 895.136 / V452V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040982
                          Kho Mượn: M.054001-54003
                          Kho luân chuyển: LC.033819-33822
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
963.  Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn / Lưu Đồng ; Mỹ Linh dịch. - H. : Văn học. - 21 cm
          T.2. - 2018. - 351 tr..     sLC.033823
     Phân loại: 895.136 / V452V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040983
                          Kho Mượn: M.054004-54006
                          Kho luân chuyển: LC.033823-33826
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
964. Wharton, Edith. Chỉ ngu ngơ mới biết cười / Edith Wharton ; Lan Hương dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 406 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 813.52 / CH300N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040606
                          Kho Mượn: M.052927-52928
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
965.  XXX holic rei / Clamp ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / X-000-X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003771
                          Kho Thiếu nhi: TN.029088-29091
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
966.  XXX holic rei / Clamp ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2018. - 180 tr.
     Phân loại: 895.63 / X-000-X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003772
                          Kho Thiếu nhi: TN.029092-29095
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
967.  XXX holic rei / Clamp ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2018. - 196 tr.
     Phân loại: 895.63 / X-000-X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003773
                          Kho Thiếu nhi: TN.029096-29099
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
968.  Xứ Đoài Mây Trắng / Nguyễn Sơn Đỗng. - H. : Nxb. Hội nhà văn. - 24 cm
          T.1. - 2018. - 478 tr.
     Phân loại: 895.92234 / X550Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040636
                          Kho Mượn: M.052987-52988
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
969. Yasushi Kitagawa. Chúng ta sẽ còn gặp lại : Tiểu thuyết / Yasushi Kitagawa ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Văn học, 2018. - 191 tr. ; 20 cm.     sLC.033199
     Phân loại: 895.636 / CH513T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040838
                          Kho Mượn: M.053421-53423
                          Kho luân chuyển: LC.033199-33202
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Nhật Bản
970. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.1. - 2018. - 128 tr
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004114
                          Kho Thiếu nhi: TN.030119-30122
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
971. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.2. - 2018. - 124 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004115
                          Kho Thiếu nhi: TN.030123-30125, TN.030154
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
972. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.4. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004116
                          Kho Thiếu nhi: TN.030126-30129
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
973. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.8. - 2019. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004133
                          Kho Thiếu nhi: TN.030190-30193
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
974. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.9. - 2019. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004134
                          Kho Thiếu nhi: TN.030194-30197
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
975. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.13. - 2019. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004135
                          Kho Thiếu nhi: TN.030198-30200
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
976. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.15/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004117
                          Kho Thiếu nhi: TN.030130-30133
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
977. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.15/ Hà Thủy dịch. - 2019. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.030274
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
978. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.17/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 124 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004118
                          Kho Thiếu nhi: TN.030134-30137
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
979. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.18/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004119
                          Kho Thiếu nhi: TN.030138-30141
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
980. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.19/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004120
                          Kho Thiếu nhi: TN.030142-30145
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
981. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.20/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004121
                          Kho Thiếu nhi: TN.030146-30149
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
982. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.21/ Vũ Minh Hiền dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004122
                          Kho Thiếu nhi: TN.030150-30153
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
983. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.22/ Vũ Minh Hiền dịch. - 2019. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.030279-30283
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
984. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.31/ Đỗ Thị Châm dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004123
                          Kho Thiếu nhi: TN.030155-30158
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
985. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.32/ Đỗ Thị Châm dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004124
                          Kho Thiếu nhi: TN.030159-30162
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
986. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.33/ Đỗ Thị Châm dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004125
                          Kho Thiếu nhi: TN.030163-30166
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
987. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.35/ Barbie Ayumi dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004126
                          Kho Thiếu nhi: TN.030167-30170
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
988. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.36/ Hà Thủy dịch. - 2019. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.030275-30276
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
989. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.36/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004127
                          Kho Thiếu nhi: TN.030171-30172
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
990. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.37/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004128
                          Kho Thiếu nhi: TN.030173-30174
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
991. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.37/ Hà Thủy dịch. - 2019. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.030277-30278
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
992. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.41/ Hà Thủy dịch. - 2019. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.030284-30288
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
993. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.41/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004129
                          Kho Thiếu nhi: TN.030175-30177
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
994. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.43/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004130
                          Kho Thiếu nhi: TN.030178-30181
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
995. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.43/ Hà Thủy dịch. - 2019. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Thiếu nhi: TN.030289-30293
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
996. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.44/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004131
                          Kho Thiếu nhi: TN.030182-30185
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
997. Yoshito Usui. Shin cậu bé bút chì / Yoshito Usui ; Kim Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm
          T.46/ Hà Thủy dịch. - 2018. - 128 tr.
     Phân loại: 895.63 / SH311C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.004132
                          Kho Thiếu nhi: TN.030186-30189
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
998. Y Mùi. Đường chiều : Tập truyện ngắn / Y Mùi. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 246 tr. ; 19 cm.     sLC.033616
     Phân loại: 895.92234 / Đ561C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040931
                          Kho Mượn: M.053848-53850
                          Kho luân chuyển: LC.033616-33619
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
999. Zelda. Lúc nào cũng là quá muộn / Zelda. - H. : Phụ nữ, 2018. - 140 tr. ; 18 cm.     sLC.032948
     Phân loại: 895.92214 / L506N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040534
                          Kho Mượn: M.052713-52716
                          Kho luân chuyển: LC.032948-32950
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
1000.  Ông bạn thượng tá / Hoàng Thanh Hương, Bùi Qang Khánh, Trần Thị Tú Ngọc.... - H. : Hồng Đức, 2019. - 203 tr. ; 21 cm.     sLC.033352
     Phân loại: 895.92230108 / Ô455B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040866
                          Kho Mượn: M.053654-53656
                          Kho luân chuyển: LC.033352-33356
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
1001. Đinh Xuân Dũng. Tổ quốc, đồng đội và văn nghệ : Lý luận, phê bình / Đinh Xuân Dũng. - H. : Văn học, 2019. - 283 tr. ; 22 cm.     sLC.033362
     Phân loại: 895.92209 / T450Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040868
                          Kho Mượn: M.053660-53662
                          Kho luân chuyển: LC.033362-33366
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; Nghệ thuật; Lí luận văn học; Phê bình văn học
1002.  Đi buôn vàng : Tập truyện ngắn / Nguyễn Lam Thủy, Vũ Đảm, Đỗ Trọng Khơi.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 219 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92230108 / Đ300B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040608
                          Kho Mượn: M.052931-52932
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
1003. Đoàn Xuân tuyến. Kỳ quan thứ 9 : Tập truyện ngắn / Đoàn Xuân tuyến. - H. : Dân trí, 2018. - 194 tr. ; 21 cm.     sLC.033032
     Phân loại: 895.92234 / K600Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040389
                          Kho Mượn: M.052345
                          Kho luân chuyển: LC.033032-33034
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
1004. Đào Hải. Tý Quậy: Những truyện siêu buồn cười : Truyện tranh / Đào Hải. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2018. - 344 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.9223 / T600Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003854
                          Kho Thiếu nhi: TN.029379-29380
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Việt Nam
1005. Đường Gia Tam Thiếu. Vì em, anh nguyện yêu cả thế giới này : Tiểu thuyết / Đường Gia Tam Thiếu ; Tùng Phong dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 419 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.136 / V300E
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040624
                          Kho Mượn: M.052963-52964
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
1006. Đại Vũ. Bông hoa địa ngục / Đại Vũ. - H. : Phụ nữ, 2018. - 294 tr. ; 20 cm
     Phân loại: 895.92234 / B455H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040641
                          Kho Mượn: M.052998-52999
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
1007.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.1. - 2018. - 196 tr..     sLC.032574
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003683
                          Kho luân chuyển: LC.032574-32577
                          Kho Thiếu nhi: TN.028673-28677
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1008.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.2. - 2018. - 196 tr..     sLC.032578
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003684
                          Kho luân chuyển: LC.032578-32581
                          Kho Thiếu nhi: TN.028678-28682
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1009.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.3. - 2018. - 196 tr..     sLC.032582
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003685
                          Kho luân chuyển: LC.032582-32585
                          Kho Thiếu nhi: TN.028683-28687
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1010.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.4. - 2018. - 196 tr..     sLC.032586
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003686
                          Kho luân chuyển: LC.032586-32589
                          Kho Thiếu nhi: TN.028688-28692
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1011.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.5. - 2018. - 196 tr..     sLC.032590
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003687
                          Kho luân chuyển: LC.032590-32593
                          Kho Thiếu nhi: TN.028693-28697
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1012.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.6. - 2018. - 196 tr..     sLC.032594
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003688
                          Kho luân chuyển: LC.032594-32597
                          Kho Thiếu nhi: TN.028698-28702
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1013.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.7. - 2018. - 196 tr..     sLC.032598
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003689
                          Kho luân chuyển: LC.032598-32601
                          Kho Thiếu nhi: TN.028703-28707
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1014.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.8. - 2018. - 196 tr..     sLC.032602
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003690
                          Kho luân chuyển: LC.032602-32605
                          Kho Thiếu nhi: TN.028708-28712
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1015.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.9. - 2018. - 196 tr..     sLC.032606
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003691
                          Kho luân chuyển: LC.032606-32609
                          Kho Thiếu nhi: TN.028713-28716, TN.029043
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1016.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.10. - 2018. - 196 tr..     sLC.032610
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003692
                          Kho luân chuyển: LC.032610-32613
                          Kho Thiếu nhi: TN.028717-28721
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1017.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.11. - 2018. - 196 tr..     sLC.032614
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003693
                          Kho luân chuyển: LC.032614-32617
                          Kho Thiếu nhi: TN.028722-28726
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1018.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.12. - 2018. - 196 tr..     sLC.032618
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003694
                          Kho luân chuyển: LC.032618-32622
                          Kho Thiếu nhi: TN.028727-28730
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1019.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.13. - 2018. - 196 tr..     sLC.032623
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003695
                          Kho luân chuyển: LC.032623-32626
                          Kho Thiếu nhi: TN.028731-28735
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1020.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.14. - 2018. - 196 tr..     sLC.032627
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003696
                          Kho luân chuyển: LC.032627-32630
                          Kho Thiếu nhi: TN.028736-28740
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1021.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.15. - 2018. - 196 tr..     sLC.032631
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003697
                          Kho luân chuyển: LC.032631-32634
                          Kho Thiếu nhi: TN.028741-28745
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1022.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.16. - 2018. - 192 tr..     sLC.032635
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003698
                          Kho luân chuyển: LC.032635-32638
                          Kho Thiếu nhi: TN.028746-28750
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1023.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.17. - 2018. - 192 tr..     sLC.032639
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003699
                          Kho luân chuyển: LC.032639-32642
                          Kho Thiếu nhi: TN.028751-28755
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1024.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.18. - 2018. - 196 tr..     sLC.032643
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003700
                          Kho luân chuyển: LC.032643-32646
                          Kho Thiếu nhi: TN.028756-28760
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1025.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.19. - 2018. - 196 tr..     sLC.032647
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003701
                          Kho luân chuyển: LC.032647-32650
                          Kho Thiếu nhi: TN.028761-28765
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1026.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.20. - 2018. - 196 tr..     sLC.032651
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003702
                          Kho luân chuyển: LC.032651-32654
                          Kho Thiếu nhi: TN.028766-28770
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1027.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.21. - 2018. - 204 tr..     sLC.032655
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003703
                          Kho luân chuyển: LC.032655-32658
                          Kho Thiếu nhi: TN.028771-28775
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1028.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.22. - 2018. - 196 tr..     sLC.032659
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003704
                          Kho luân chuyển: LC.032659-32662
                          Kho Thiếu nhi: TN.028776-28780
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1029.  Đầu gấu bốn mắt / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm
          T.23. - 2018. - 204 tr..     sLC.032663
     Phân loại: 895.63 / Đ125G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003705
                          Kho luân chuyển: LC.032663-32666
                          Kho Thiếu nhi: TN.028781-28785
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Nhật Bản
1030.  Đừng kén chọn đồ ăn nhé!: Anh em nhà cà rốt : Truyện tranh / Lời: Baoyu, HeheMama ; Tranh: Lu Jia ; Người dịch: Nguyễn Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2019. - 48 tr. ; 22 cm. - (Sách dành cho tuổi mẫu giáo và nhi đồng)
     Phân loại: 895.13 / Đ556K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003913
                          Kho Thiếu nhi: TN.029459-29460
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Trung Quốc
1031.  Đừng kén chọn đồ ăn nhé!: Chú Cà Tím khỏe mạnh : Truyện tranh / Lời: Baoyu, HeheMama ; Tranh: Lu Jia ; Người dịch: Nguyễn Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2019. - 48 tr. ; 22 cm. - (Sách dành cho tuổi mẫu giáo và nhi đồng)
     Phân loại: 895.13 / Đ556K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003910
                          Kho Thiếu nhi: TN.029453-29454
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Trung Quốc
1032.  Đừng kén chọn đồ ăn nhé!: Chị em nhà cải : Truyện tranh / Lời: Baoyu, HeheMama ; Tranh: Lu Jia ; Người dịch: Nguyễn Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2019. - 48 tr. ; 22 cm. - (Sách dành cho tuổi mẫu giáo và nhi đồng)
     Phân loại: 895.13 / Đ556K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003912
                          Kho Thiếu nhi: TN.029457-29458
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Trung Quốc
1033.  Đừng kén chọn đồ ăn nhé!: Em ớt chuông sắc màu : Truyện tranh / Lời: BaoYu, HeheMama ; Tranh: Lu Jia ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 48 tr. ; 22 cm. - (Sách dành cho tuổi mẫu giáo và nhi đồng)
     Phân loại: 895.13 / Đ556K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003868
                          Kho Thiếu nhi: TN.029407-29408
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Trung Quốc
1034.  Đừng kén chọn đồ ăn nhé!: Họ nhà nấm xinh xắn : Truyện tranh / Lời: BaoYu, HeheMama ; Tranh: Lu Jia ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2019. - 48 tr. ; 22 cm. - (Sách dành cho tuổi mẫu giáo và nhi đồng)
     Phân loại: 895.13 / Đ556K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003869
                          Kho Thiếu nhi: TN.029409-29410
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Trung Quốc
1035.  Đừng kén chọn đồ ăn nhé!: Họ nhà súp lơ : Truyện tranh / Lời: Baoyu, HeheMama ; Tranh: Lu Jia ; Người dịch: Nguyễn Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2019. - 48 tr. ; 22 cm. - (Sách dành cho tuổi mẫu giáo và nhi đồng)
     Phân loại: 895.13 / Đ556K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003915
                          Kho Thiếu nhi: TN.029463-29464
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Trung Quốc
1036.  Đừng kén chọn đồ ăn nhé!: Nhà cá thông minh : Truyện tranh / Lời: Baoyu, HeheMama ; Tranh: Lu Jia ; Người dịch: Nguyễn Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2019. - 48 tr. ; 22 cm. - (Sách dành cho tuổi mẫu giáo và nhi đồng)
     Phân loại: 895.13 / Đ556K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003914
                          Kho Thiếu nhi: TN.029461-29462
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Trung Quốc
1037.  Đừng kén chọn đồ ăn nhé!: Những bé trứng xinh : Truyện tranh / Lời: Baoyu, HeheMama ; Tranh: Lu Jia ; Người dịch: Nguyễn Thanh Vân. - H. : Kim Đồng, 2019. - 48 tr. ; 22 cm. - (Sách dành cho tuổi mẫu giáo và nhi đồng)
     Phân loại: 895.13 / Đ556K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003911
                          Kho Thiếu nhi: TN.029455-29456
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Trung Quốc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 Văn Bản

72/2013/NĐ-CP

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 959 | lượt tải:247

24/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 942 | lượt tải:239

2132/BTTTT-VNCERT

Văn bản số 2132/BTTTT-VNCERT, ngày 18/7/2011, của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho các cổng/trang thông tin điện tử

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 965 | lượt tải:252

19/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 999 | lượt tải:265

43/2011/NĐ-CP

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 1112 | lượt tải:280
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây