Thư mục thông báo sách mơi số 1/2021

Thứ tư - 10/03/2021 22:20 125 0
000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
1.  Thông tấn xã giải phóng anh hùng : Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng 12/10/1960 - 12/10/2020 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. - H. : Thông tấn, 2020. - 264 tr. ; 25 cm
     ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam
     Tóm tắt: Giới thiệu các bức ảnh, bài viết tái hiện chân thực, sống động sự ra đời và trưởng thành của Thông tấn xã Giải phóng trong trong gian khổ, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời lưu giữ những khoảnh khắc lịch sử của chiến tranh từ chính “những người cầm bút song hành cùng lịch sử” - những nhà báo, phóng viên từng tham gia chiến trường, từng có mặt trong những giờ phút lịch sử của đất nước
     Phân loại: 070.43509597 / TH455T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042581
     Từ khoá: Lịch sử; Thông tấn xã giải phóng; Việt Nam
100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC
2.  Lịch sử tư tưởng Việt Nam và phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam / Nguyễn Tài Thư, Nguyễn Khánh Toàn, Hà Văn Tấn.... - H. : Đại học sư phạm, 2020. - 599 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam. Viện triết học
     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam: những vấn đề chung, đặc điểm tư tưởng, ảnh hưởng của tư tưởng Nho, Phật và tư tưởng dân gian, vấn đề phân kì, tính chất của Phật giáo và Phật giáo Việt Nam, Phật giáo và văn hoá dân tộc, một số tông phái Phật giáo, Nho giáo và Phật giáo trong lịch sử...
     Phân loại: 181.197 / L302S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042535
                          Kho Mượn: M.056267-56268
     Từ khoá: Lịch sử tư tưởng; Phật giáo; Việt Nam
3. Nguyễn Tài Thư. Nho học và lịch sử tư tưởng Việt Nam / Nguyễn Tài Thư ; Nguyễn Bá Cường, Nguyễn Tài Đông tuyển chọn ; Tạ Ngọc Liễn giới thiệu. - H. : Đại học sư phạm, 2020. - 839 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về nội dung tư tưởng của Nho học từ khi được truyền vào Việt Nam và gắn liền với lịch sử-xã hội của đất nước từ thời trung đại cho đến thời cận đại, mối quan hệ của Nho học với tín ngưỡng, tôn giáo, văn hoá, tinh thần của dân tộc trong lịch sử, một số nhà tư tưởng tiểu biểu của Nho học Việt Nam, những ảnh hưởng của Nho học đối với xã hội Việt Nam...
     Phân loại: 181.11209597 / NH400H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042537
                          Kho Mượn: M.056269-56270
     Từ khoá: Lịch sử tư tưởng; Việt Nam; Nho học
4.  Trần Đức Thảo tuyển tập / Trần Đức Thảo. - H. : Chính trị quốc gia. - 24 cm
          T.3 : 1986 - 1993. - 2020. - 651 tr.
     Tóm tắt: Giới thiệu các công trình nghiên cứu của giáo sư Trần Đức Thảo được viết trong khoảng những năm từ 1986 đến 1993 với nội dung liên quan đến vấn đề con người từ các góc độ khác nhau như sự phát sinh, sự hình thành, nguồn gốc, bản chất; mối quan hệ giữa các yếu tố sinh học, các yếu tố xã hội và tâm lý; sự tha hoá con người; về đời sống tâm thần của con người... và cùng đó là nhiều vấn đề triết học quan trọng khác
     Phân loại: 181.197 / TR121Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042536
     Từ khoá: Triết học phương đông; Tư tưởng triết học; Việt Nam; Trần Đức Thảo;  1917-1993
300 - KHOA HỌC XÃ HỘI
5. Adler, Paul S.. Nền kinh tế 99%: Cách thức chủ nghĩa xã hội vượt qua các cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản : Sách tham khảo / Paul S. Adler ; Người dịch: An Khánh. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 407 tr. ; 24 cm
     Thư mục: tr. 355-407
     Tóm tắt: Phân tích các khía cạnh của 6 cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản về: nguyên nhân sâu xa, căng thẳng gia tăng, sự hứa hẹn và những giới hạn của cải cách... cùng những cách khắc phục hạn chế của chủ nghĩa tư bản, hướng tới xây dựng một mô hình dân chủ xã hội
     Phân loại: 330.122 / N254K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042541
     Từ khoá: Chủ nghĩa tư bản; Kinh tế; Chủ nghĩa xã hội; Sách tham khảo
6. Allison, Graham. Định mệnh chiến tranh: Liệu Mỹ và Trung Quốc có tránh được Bẫy Thucydides? : Sách tham khảo / Graham Allison ; Nguyễn Thế Phương dịch ; Vũ Thị Lanh hiệu đính. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 518 tr. ; 24 cm
     Phụ lục: tr. 356-413
     Tóm tắt: Trình bày quan điểm về sự tác động của một Trung Quốc đang trỗi dậy đối với Mỹ và trật tự toàn cầu, dự báo khả năng bùng nổ cuộc chiến tranh giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới hiện nay; gợi ý các khả năng và điều kiện cần có để giải quyết vấn đề theo hướng ngăn chặn chiến tranh xảy ra
     Phân loại: 327.73051 / Đ312M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042542
     Từ khoá: Quan hệ ngoại giao; Chiến tranh; Mỹ; Trung Quốc; Sách tham khảo
7.  75 năm tài chính Việt Nam 1945 - 2020. - H. : Tài chính, 2020. - 763 tr. ; 29 cm
     ĐTTS ghi: Bộ tài chính
     Phân loại: 336.9597 / B112M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042559
                          Kho Mượn: M.056272
     Từ khoá: Tài chính; Việt Nam; Lịch sử
8.  Bộ pháp điển về quản lý, sử dụng tài sản công. - H. : Tài chính, 2020. - 612 tr. ; 30 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
     Tóm tắt: Giới thiệu danh mục các văn bản đã được thu thập để pháp điển đối với Đề mục Quản lý, sử dụng tài sản công và kết quả pháp điển Đề mục Quản lý, sử dụng tài sản công, gồm: Những quy định chung, nội dung quản lý nhà nước về tài sản công và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng...
     Phân loại: 349.5970202638 / B450P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042558
                          Kho Mượn: M.056271
     Từ khoá: Pháp luật; Việt Nam; Quản lí; Sử dụng; Tài sản công
9.  Bộ pháp điển về thuế thu nhập doanh nghiệp. - H. : Tài chính, 2020. - 412 tr. ; 30 cm
     ĐTTS ghi: Bộ tài chính
     Tóm tắt: Những quy định ; Căn cứ và phương pháp tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, giảm thuế
     Phân loại: 343.597068 / B450P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042579
     Từ khoá: Thuế; Qui định; Thuế thu nhập; Doanh nghiệp; Việt Nam
10.  Bộ pháp điển về thuế tiêu thụ đặc biệt. - H. : Tài chính, 2020. - 108 tr. ; 30 cm
     ĐTTS ghi: Bộ tài chính
     Tóm tắt: Những quy định ; Căn cứ và phương pháp tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, giảm thuế
     Phân loại: 343.597053 / B450P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042578
     Từ khoá: Qui định; Thuế; Căn cứ; Phương pháp tính
11.  Các thuyết trình tại lễ trao giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế. - H. : Chính trị quốc gia. - 24 cm
          T.1 : 1969 - 1980/ Ragnar Frich, Jan Tinbergen, Paul A. Samuelson..., Người dịch: Trần Thị Thái Hà..., Tô Hoàng Việt Linh hiệu đính. - 2020. - 684 tr.. - Thư mục cuối mỗi bài
     Tóm tắt: Gồm các bài diễn văn tại Lễ trao giải, tiểu sử và thuyết trình của các nhà khoa học được nhận Giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế từ năm 1969 đến năm 1980
     Phân loại: 330 / C101T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042543
     Từ khoá: Kinh tế; Giải thưởng Nobel; Nghiên cứu khoa học
12.  Các tác phẩm đoạt Giải Búa liềm vàng (2016 - 2019) / Hà Quốc Việt, Tiểu Phương, Phạm Văn Huấn.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 1003 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Tạp chí xây dựng Đảng
     Tóm tắt: Gồm 54 tác phẩm đoạt giải A, B, C, khuyến khích và giải chuyên đề trong cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng từ năm 2016 đến năm 2019. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện được tái hiện qua góc nhìn thực tiễn, bám sát những vấn đề thời sự nóng bỏng, phản ánh toàn diện mối tương quan giữa xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
     Phân loại: 324.2597075 / C101T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042540
     Từ khoá: Xây dựng đảng; Búa liềm vàng; Việt Nam
13.  Cấu trúc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Lý luận và thực tiễn / Hoàng Khắc Nam chủ biên, Bùi Nhật Quang, Trần Thị Lan Hương.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 415 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về cấu trúc trong quan hệ quốc tế, cấu trúc an ninh - chính trị, kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hiện nay, cấu trúc phi vật chất và triển vọng vận động và khả năng tác động của cấu trúc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đến năm 2025
     Phân loại: 327.5 / C125T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042570
     Từ khoá: Quan hệ quốc tế; Cấu trúc; Thái bình dương; Châu á
14. Dagnes, Alison. Nước Mỹ nổi giận cuộc chia rẽ chính trị sâu sắc : Sách tham khảo / Alison Dagnes ; Người dịch: Trọng Minh, Anh Đức. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 396 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Phân tích về truyền thống chính trị Mỹ trong thế giới phân cực, nguyên nhân sụp đổ không gian giữa chính trị và văn hóa, được kích thích bởi các phương tiện truyền thông xuất hiện khắp nơi
     Phân loại: 320.973 / N557M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042547
     Từ khoá: Quan điểm; Chính trị; Mỹ; Sách tham khảo
15. Hà Anh Tuấn. Một số vấn đề về chiến lược cường quốc biển của Trung Quốc : Sách tham khảo nội bộ / Hà Anh Tuấn chủ biên, Hoàng Thị Lan, Nguyễn Đăng Dương. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 402 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Đi sau phân tích một số vấn đề của Trung Quốc, cụ thể như là: Tư duy biển của Trung Quốc từ lịch sử đến hiện tại, các tư tưởng và mục tiêu của chiến lược cường quốc biển, các cơ quan chấp pháp biển, các hoạt động khai thác cá, dầu khí và du lịch biển của Trung Quốc...
     Phân loại: 333.91640951 / M458S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042571
     Từ khoá: Tư duy; Biển; Khai thác; Trung Quốc
16. Hà Thị Thu Hương. Mối quan hệ văn hóa Tày - Việt dưới góc độ thẩm mỹ qua một số kiểu truyện kể dân gian / Hà Thị Thu Hương. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2020. - 545 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu quan hệ văn hoá Tày - Việt qua truyện kể dân gian. Mối quan hệ văn hoá Tày - Việt qua khảo sát so sánh kiểu truyện người anh hùng kiến tạo thế giới, kiến tạo vũ trụ; người anh hùng văn hoá và anh hùng chiến trận chống giặc ngoại xâm
     Phân loại: 398.209597 / M452Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042576
                          Kho Mượn: M.056298
     Từ khoá: Văn học dân gian; Dân tộc kinh; Truyện dân gian; Quan hệ văn hóa; Dân tộc Tày; Việt Nam
17.  Hệ thống văn bản pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. - H. : Tài chính, 2020. - 960 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ tài chính
     Tóm tắt: Gồm những định hướng chung về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; các văn bản luật; các Nghị định, Thông tư của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện các văn bản pháp luật về cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước
     Phân loại: 346.59706502638 / H250T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042560
                          Kho Mượn: M.056273-56274
     Từ khoá: Pháp luật; Cổ phần hóa; Doanh nghiệp; Việt Nam
18.  Hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại : Sách chuyên khảo / Trần Thị Vân Hoa chủ biên, Ngô Thắng Lợi, Nguyễn Kế Tuấn.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 355 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận hệ thống tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại, hệ tiêu chí và giải pháp đạt được tiêu chí nước công nghiệp của một số nước trên thế giới, phân tích đánh giá quá trình xây dựng hệ tiêu chí và thực trạng xây dựng hệ tiêu chí nước công nghiệp của Việt Nam thời gian qua, xác định hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại cho Việt Nam và đưa ra giải pháp để đạt được các tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045
     Phân loại: 338.9597 / H250T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042555
     Từ khoá: Công nghiệp hóa; Hiện đại hóa; Tiêu chí; Nước phát triển; Việt Nam
19.  Hỏi - Đáp chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động vật / Biên soạn: Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Minh Phương, Trần Trung Việt. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 199 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 198.     sLC.036044
     Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức chung về phòng, chống dịch bệnh động vật; một số cơ chế, chính sách của nhà nước hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật và khắc phục thiệt hại do dịch bệnh; các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động vật; biện pháp phòng, chống một số dịch bệnh động vật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
     Phân loại: 344.597049 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042577
                          Kho Mượn: M.056299-56300
                          Kho luân chuyển: LC.036044-36045
     Từ khoá: Pháp luật; Chính sách; Phòng chống; Bệnh dịch; Bệnh động vật; Việt Nam; Sách hỏi đáp
20.  Hỏi - Đáp chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn / Biên soạn: Đỗ Xuân Lân, Phùng Huy Cường, Nguyễn Hồng Minh, Trần Trung Việt. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 199 tr. ; 21 cm
     Phụ lục: tr. 130-196. - Thư mục: 197.     sLC.035996
     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn và đối tượng chính sách khác thuộc địa bàn nông thôn; phổ biến một số nghiệp vụ cơ bản trong tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo nghề và kết nối việc làm cho lao động nông thôn
     Phân loại: 331.259209597 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042562
                          Kho Mượn: M.056277-56278
                          Kho luân chuyển: LC.035996-35997
     Từ khoá: Nông thôn; Chính sách; Lao động; Đào tạo nghề; Việt Nam; Sách hỏi đáp
21.  Hỏi - Đáp về chính sách đối với các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số / Biên soạn: Đỗ Xuân Lân, Phùng Huy Cường, Nguyễn Hà Anh. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 199 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu một số cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các đối tượng và địa bàn như: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ đồng bằng dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo và thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi; cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới; một số định hướng về phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi
     Phân loại: 339.4609597 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042561
                          Kho Mượn: LC.035994-35995
                          Kho Mượn: M.056275-56276
     Từ khoá: Chính sách; Xóa đói giảm nghèo; Việt Nam; Sách hỏi đáp
22.  Hồ Chí Minh người đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên Bang Nga / Trần Minh Trưởng chủ biên, Lý Việt Quang, Trần Văn Duy, Trần Thị Nhuần. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 211 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 202-209
     Tóm tắt: Khái quát những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trên đất nước Xôviết đặt nền móng cho quan hệ Việt - Xô; chỉ đạo xây dựng đường lối đối ngoại tăng cường quan hệ hữu nghị Việt - Xô; phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Xô và tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Nga hiện nay
     Phân loại: 327.597047 / H450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042534
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quan hệ hữu nghị; Việt Nam; Nga
23. Kim Quang Minh. Hỏi đáp kiến thức về Hoàng Sa - Trường Sa / Kim Quang Minh. - H. : Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam, 2020. - 170 tr. ; 21 cm.     sLC.036026
     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức làm rõ quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và những sự kiện nổi bật liên quan đến hai quần đảo qua những câu hỏi đáp
     Phân loại: 320.1509597 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042583
                          Kho Mượn: M.056305-56306
                          Kho luân chuyển: LC.036026-36029, LC.036046
     Từ khoá: Chủ quyền quốc gia; Quần đảo Hoàng Sa; Quần đảo Trường Sa; Việt Nam
24.  Kinh tế biển xanh: Các vấn đề tiếp cận cho Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Chu Hồi chủ biên, Khuỳu Thùy Dương, Cao Lệ Quyên.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 444 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 333.916409597 / K312T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042538
     Từ khoá: Kinh tế biển; Phát triển; Việt Nam
25. Lê Cảm. 75 năm hình thành phát triển của hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam và định hướng tiếp tục hoàn thiện (1945 - 2020) : Sách chuyên khảo / Lê Cảm. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 735 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 345.597 / B112M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042539
     Từ khoá: Văn bản pháp luật; Luật hình sự; Việt Nam; Hình thành; Phát triển
26. Lê Hồng Kế. Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - Nông thôn / Lê Hồng Kế. - H. : Xây dựng, 2020. - 200 tr. ; 21 cm.     sLC.036022
     Tóm tắt: Trình bày hiện trạng kinh tế - xã hội, đô thị hoá và môi trường sinh thái đô thị - nông thôn, quá trình đô thị hoá, phân bố mạng lưới dân cư đô thị thời kỳ 2020 - 2030, môi trường sinh thái đô thị - nông thôn đặc trưng trong quá trình đô thị hoá và các biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững thời kỳ 2010 - 2030, tầm nhìn 2050
     Phân loại: 333.7209597 / QU600H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042569
                          Kho Mượn: M.056291-56293
                          Kho luân chuyển: LC.036022-36025
     Từ khoá: Nông thôn; Môi trường sinh thái; Qui hoạch; Đô thị; Việt Nam
27. Nguyễn Hương Mai. Làng thanh niên lập nghiệp / Nguyễn Hương Mai. - H. : Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam, 2020. - 203 tr. ; 21 cm.     sLC.036030
     Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương điển hình vượt khó vươn lên của làng thanh niên lập nghiệp dọc theo con đường Hồ Chí Minh cũng như sự thay da đổi thịt của những miền đất hoang sơ, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm có được trong thời gian qua của mô hình làng thanh niên lập nghiệp và hình ảnh thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện với Trường Sơn trong thơ và nhạc
     Phân loại: 338.00835 / L106T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042584
                          Kho Mượn: M.056307-56308
                          Kho luân chuyển: LC.036030-36034
     Từ khoá: Kinh tế lâm nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Thanh niên; Lập nghiệp; Việt Nam
28. Nguyễn Thị Phương. Người lính trở về / Nguyễn Thị Phương. - H. : Lao động xã hội, 2020. - 204 tr. ; 21 cm.     sLC.035998
     Tóm tắt: Gồm những bài viết giới thiệu những tấm gương thương binh, cựu binh tiêu biểu cùng những phương pháp sản xuất kinh doanh làm giàu của họ
     Phân loại: 331.5209597 / NG558L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042563
                          Kho Mượn: M.056279-56280
                          Kho luân chuyển: LC.035998-36001
     Từ khoá: Cựu chiến binh; Điển hình tiên tiến; Việt Nam
29. Nguyễn Thị Thu Hoài. Phát triển bền vững văn hóa của người Khơ Mú ở Điện Biên / Nguyễn Thị Thu Hoài. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2020. - 236 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 223-234
     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn văn hoá, phát triển bền vững văn hoá tộc người. Khái quát về người Khơ Mú ở Điện Biên. Thực trạng văn hoá của người Khơ Mú ở Điện Biên hiện nay trên quan điểm phát triển bền vững và một số phương hướng phát triển bền vững văn hoá tộc người Khơ Mú Điện Biên trong bối cảnh hiện nay
     Phân loại: 305.895930597177 / PH110T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042587
                          Kho Mượn: M.056313
     Từ khoá: Văn hóa truyền thống; Dân tộc Khơ Mú; Phát triển bền vững; Điện Biên
30. Nguyễn Tất Viễn. Bảo đảm quyền con người trong hoạt động tư pháp / Nguyễn Tất Viễn. - H. : Tư pháp, 2020. - 252 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 229-245.     sLC.036013
     Tóm tắt: Trình bày về quyền con người, nhận thức về quyền con người trong hoạt động tư pháp; bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và tố tụng hành chính
     Phân loại: 342.597085 / B108Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042567
                          Kho Mượn: M.056287-56288
                          Kho luân chuyển: LC.036013-36017
     Từ khoá: Pháp luật; Quyền con người; Tư pháp; Việt Nam
31. Nguyễn Văn Phúc. Phân tích và đánh giá chính sách / Nguyễn Văn Phúc. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 430 tr. ; 24 cm
     Thư mục: tr. 424-430
     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về chính sách và hệ thống chính sách; chu kỳ chính sách; phân tích, đánh giá chính sách; tổ chức phân tích, đánh giá chính sách; các phương pháp và công cụ phân tích, đánh giá chính sách; phân tích, đánh giá chính sách có sự phối hợp quốc tế
     Phân loại: 320.6 / PH121T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042551
     Từ khoá: Phân tích; Đánh giá; Nhà nước; Chính sách
32.  Người Bố Y ở Việt Nam. - H. : Thông tấn, 2020. - 140 tr. : ảnh ; 25 cm
     Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
     Tóm tắt: Giới thiệu về dân tộc Bố Y ở Việt Nam về nguồn gốc và phân bổ dân cư, làng bản, nhà ở, nguồn sống, phong tục, trang phục, trang sức, tín ngưỡng và lễ hội
     Phân loại: 305.895910597 / NG558B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042582
                          Kho Mượn: M.056303-56304
     Từ khoá: Dân tộc học; Dân tộc Bố Y; Sách ảnh; Sách song ngữ; Việt Nam
33.  Người Cống ở Việt Nam. - H. : Thông tấn, 2020. - 132 tr. ; 25 cm
     Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh
     Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn gốc, lịch sử, địa bàn cư trú, những tập túc trong đời sống lao động, sản xuất, lễ hội của người Cống ở Việt Nam
     Phân loại: 305.89540597 / NG558C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042580
                          Kho Mượn: M.056301-56302
     Từ khoá: Dân tộc Cống; Dân tộc học; Việt Nam; Sách song ngữ; Sách ảnh
34.  Nâng cao chất lượng tham mưu của các ban Đảng Trung ương góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững / Vũ Văn Phúc chủ biên, Lê Văn Giảng, Phùng Hữu Phú.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 283 tr. ; 24 cm
     Phụ lục: tr. 269-274. - Thư mục: tr. 275-283
     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về tham mưu của các ban Đảng Trung ương góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững; thực trạng, phương hướng và các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng tham mưu của các ban Đảng Trung ương góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững
     Phân loại: 324.2597075 / N122C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042552
     Từ khoá: Đẩng cộng sản Việt Nam; Công tác tham mưu
35.  Phát hiện, thu hồi tiền và tài sản do tham nhũng mà có - Thực trạng và giải pháp / Tô Quang Thu chủ biên, Trần Cẩm Tú, Cao Văn Thống.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 231 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ ra những kết quả đạt được trong công tác phát hiện, thu hồi tiền và tài sản tham nhũng trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, thách thức đặt ra trong công tác này hiện nay
     Phân loại: 345.59702323 / PH110H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042573
     Từ khoá: Tài sản; Thu hồi; Tham nhũng; Thực trạng; Giải pháp
36.  Quản lý nhà nước về giáo dục đại học: Kinh nghiệm của Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam : Sách chuyên khảo / Mai Ngọc Anh chủ biên, Đỗ Thị Hải Hà, Nguyễn Đăng Núi.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 527 tr. ; 24 cm
     Thư mục: tr. 509-522
     Tóm tắt: Tổng quan về hệ thống chiến lược, chính sách của nhà nước Trung Quốc đối với giáo dục đại học từ năm 1978 đến nay; kết quả thực hiện chính sách phát triển giáo dục đại học của Trung Quốc và một số khuyến nghị về quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ kinh nghiệm của Trung Quốc
     Phân loại: 353.80951 / QU105L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042557
     Từ khoá: Quản lí nhà nước; Giáo dục đại học; Trung Quốc; Việt Nam; Sách chuyên khảo
37.  Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay : Sách tham khảo / Ninh Thị Minh Tâm chủ biên, Hồ Sỹ Ngọc, Vũ Đức Oai.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 247 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị Khu vực I. - Thư mục: tr. 238-244
     Tóm tắt: Khái quát về tình hình kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân; lý luận cơ bản và thực tiễn, thực trạng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân; đề xuất, phương hướng và giải pháp tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân
     Phân loại: 352.26609597 / QU105L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042546
     Từ khoá: Doanh nghiệp tư nhân; Quản lí nhà nước; Việt Nam; Sách tham khảo
38.  Sổ tay chính sách pháp luật đối với trẻ em nhiễm HIV, trẻ khuyết tật và trẻ em bị ảnh hưởng chất độc hóa học. - H. : Lao động xã hội, 2020. - 128 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.     sLC.036018
     Tóm tắt: Trình bày những kiến thức về việc phòng chống HIV cho trẻ em, bảo vệ chăm sóc trẻ em khuyết tật và trẻ em bị ảnh hưởng chất độc hoá học trong những năm qua, đặc biệt là chế tài xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quyền trẻ em và xử lý hình sự đối với người phạm tội xâm hại quyền trẻ em
     Phân loại: 342.597087722 / S450T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042568
                          Kho Mượn: M.056289-56290
                          Kho luân chuyển: LC.036018-36021
     Từ khoá: Pháp luật; Trẻ em; Chính sách; Việt Nam; Sổ tay
39.  Sổ tay công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam / Biên soạn: Tạ Đình Thi, Trần Công Trục, Đỗ Phương Thảo.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 147 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo trung ương Đảng. - Phụ lục: tr. 95-138. - Thư mục: tr. 139-143.     sLC.036035
     Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm pháp lí cơ bản về biển, đảo; khái quát chung về Biển Đông và biển, đảo Việt Nam; phân tích chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
     Phân loại: 320.1209597 / S450T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042585
                          Kho Mượn: M.056309-56310
                          Kho luân chuyển: LC.036035-36036
     Từ khoá: Biển; Đảo; Việt Nam; Sổ tay
40.  Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất : Chương trình xây dựng nông thôn mới / Nguyễn Kim Vân, Đặng Vũ Thị Thanh, Bùi Trường Minh, Đinh Văn Thành. - H. : Nông nghiệp, 2020. - 199 tr. ; 21 cm.     sLC.036002
     Phân loại: 307.7209597 / S450T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042564
                          Kho Mượn: M.056281-56282
                          Kho luân chuyển: LC.036002-36003
     Từ khoá: Phát triển; Sản xuất; Nông thôn mới; Việt Nam
41.  Sổ tay phổ biến kiến thức cần thiết cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. - H. : Lao động xã hội, 2020. - 160 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.     sLC.036004
     Tóm tắt: Trình bày lịch sử hình thành và phát triển của bảo hiểm xã hội, một số khái niệm cơ bản và chính sách của nhà nước đối với bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
     Phân loại: 368.4009597 / S450T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042565
                          Kho Mượn: M.056283-56284
                          Kho luân chuyển: LC.036004-36007
     Từ khoá: Bảo hiểm tự nguyện; Bảo hiểm xã hội; Việt Nam; Sổ tay
42. Thanh Hòa Tử. Hội chân biên / Thanh Hòa Tử ; Nguyễn Thanh Tùng khảo cứu và dịch chú. - H. : Đại học sư phạm, 2020. - 399 tr. ; 21 cm
     Phụ lục: tr. 167-377. - Thư mục: tr. 378-390
     Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu về tín ngưỡng thần tiên, danh sách những vị tiên của Việt Nam và sự hình thành các nhân vật đó từ các tín ngưỡng bản địa cũng như tín ngưỡng lai ghép: truyền thống văn chương, văn học đại chúng về các tiên thoại, tín ngưỡng thờ nữ thần - mẫu, tín ngưỡng thờ người anh hùng, tín ngưỡng thành hoàng và sự hỗn dung Tam giáo
     Phân loại: 398.4109597 / H452C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042575
                          Kho Mượn: M.056296-56297
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Tín ngưỡng dân gian; Việt Nam
43. Trần Chí Dũng. Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay / Trần Chí Dũng. - H. : Tư pháp, 2020. - 299 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 285-294.     sLC.036039
     Tóm tắt: Trình bày lý luận về công lý, bảo vệ công lý và quy định pháp luật về bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Toà án nhân dân. Đánh giá thực tiễn và đề xuất quan điểm, giải pháp tăng cường bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Toà án nhân dân
     Phân loại: 347.59707 / B108V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042574
                          Kho Mượn: M.056294-56295
                          Kho luân chuyển: LC.036039-36043
     Từ khoá: Xét xử; Công lý; Tòa án nhân dân; Hoạt động; Việt Nam
44. Trần Cương. Quốc gia và siêu quốc gia : Sách tham khảo / Trần Cương ; Người dịch: Văn Tân, Nguyễn Dương ; Quách Quang Hồng hiệu đính. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 578 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Những lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa hiện thực; chính trị so sánh và nghiên cứu về nhận thức; giải thích nguồn gốc của nhất thể hoá; phân tích cơ chế nhất thể hoá; sự phát triển của nhất thể hoá; ảnh hưởng đối ngoại của nhất thể hoá; quốc gia, siêu quốc gia và ngoài quốc gia; quản trị chung khu vực của quốc gia
     Phân loại: 320 / QU514G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042554
     Từ khoá: Quốc gia; Siêu quốc gia; Sách tham khảo
45. Trần Văn Miều. Xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Trần Văn Miều. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 319 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Cơ sở lý luận xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên ; những giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
     Phân loại: 305.23509597 / X126D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042572
     Từ khoá: Thanh niên; Chính sách; Phát triển; Việt Nam
46. Trần Đăng. An toàn thực phẩm và ô nhiễm ký sinh trùng đường ruột trên thực phẩm / Trần Đăng. - H. : Y học, 2020. - 395 tr. ; 21 cm.     sLC.036050
     Tóm tắt: Gồm các kiến thức hiện đại về an toàn thực phẩm, an ninh thực phẩm, gian lận thực phẩm, phòng vệ thực phẩm, thực phẩm tăng cường, thực phẩm chức năng, HACCP, HARPC, TACCP, VACCP, mối liên quan HACCP, TACCP, VACCP và HARCP, đại cương về ô nhiễm ký sinh trùng đường ruột, một số bệnh ký sinh trùng đường ruột
     Phân loại: 363.192 / A105T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042591
                          Kho Mượn: M.056319-56320
                          Kho luân chuyển: LC.036050-36052
     Từ khoá: Kí sinh trùng đường ruột; An toàn thực phẩm; Ô nhiễm thực phẩm
47. Trịnh Tiến Việt. Chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức cách mạng công nghiệp 4.0 / Trịnh Tiến Việt chủ biên. - H. : Tư pháp, 2020. - 299 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 281-295.     sLC.036008
     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về chính sách hình sự; chính sách hình sự thể hiện trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015; nhận thức khoa học mới về chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức cách mạng công nghiệp 4.0; cơ sở khoa học - thực tiễn của việc hoạch định chính sách hình sự Việt Nam, dự báo một số tác động và những vấn đề đặt ra trước thách thức cách mạng công nghiệp 4.0
     Phân loại: 345.597 / CH312S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042566
                          Kho Mượn: M.056285-56286
                          Kho luân chuyển: LC.036008-36012
     Từ khoá: Pháp luật; Chính sách hình sự; Cách mạng công nghiệp 4.0; Việt Nam
48.  Tài liệu tham khảo về chiến lược phát triển kinh tế biển / Biên soạn: Nguyễn Chu Hồi, Bùi Tất Thắng, Nguyễn Huy Hoàng.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 139 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo trung ương Đảng.     sLC.036037
     Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về tài nguyên, môi trường biển toàn cầu và của Việt Nam đặt trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam hiện nay; từ đó định hướng phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thực hiện "chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
     Phân loại: 333.916409597 / T103L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042586
                          Kho Mượn: M.056311-56312
                          Kho luân chuyển: LC.036037-36038
     Từ khoá: Kinh tế biển; Chiến lược phát triển; Việt Nam
49.  Việt Nam - Cuba: 60 năm đồng hành (Văn kiện Đảng và Nhà nước) / Biên soạn: Hoàng Anh Tuấn, Đặng Thanh Tùng, Phạm Thị Thinh.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 914 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Tập hợp những tài liệu của Đảng và Chính phủ hai nước từ khi bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức đến nay bao goomdf các điện trao đổi, thư từ, hiệp định, nghị định thư v.v.v...
     Phân loại: 327.59707291 / V308N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042544
     Từ khoá: Quan hệ ngoại giao; Quan hệ hữu nghị; Việt Nam; Cu Ba
50.  Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 24 cm
          T.12 : 1968. - 2020. - 1118 tr.. - Phụ lục: tr. 1039-1104
     Tóm tắt: Gồm các tài liệu là các nghị quyết, chỉ thị, biên bản, thông tri, hướng dẫn, báo cáo, bài phát biểu, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam trong năm 1968 nhằm phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai tại Nam Bộ trên nhiều lĩnh vực khác nhau
     Phân loại: 324.2597075095977 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042549
     Từ khoá: Văn kiện; Đảng cộng sản Việt Nam; Nam bộ; Trung ương cục Miền Nam; Việt Nam
51.  Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 24 cm
          T.14 : 1970. - 2020. - 846 tr.. - Phụ lục: tr. 821-835
     Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống những văn bản chỉ đạo như nghị quyết, chỉ thị, báo cáo, thông báo, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo các cấp uỷ về các vấn đề như: Đẩy mạnh đợt tấn công chính trị binh vận trong dịp tết năm 1970; đặc điểm tình hình địch, ta; một số mặt công tác ở các vùng đồng bằng miền núi, thành phố Sài Gòn; công tác chính trị tư tưởng trong các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng; công tác và chính sách cán bộ nữ; kỉ niệm 40 năm thành lập Đảng...
     Phân loại: 324.2597075095977 / V115K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042550
     Từ khoá: Văn kiện; Đảng cộng sản Việt Nam; Nam bộ; Trung ương cục Miền Nam; Việt Nam
52. Vũ Khánh Vinh. Chính sách pháp luật: Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Vũ Khánh Vinh. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 632 tr. ; 24 cm
     Thư mục: tr. 607-624
     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chính sách pháp luật, vấn đề lý luận về chính sách pháp luật, các hình thức thực hiện, các loại và các độ chính sách pháp luật
     Phân loại: 340.109597 / CH312S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042556
     Từ khoá: Chính sách; Pháp luật; Lí luận; Việt Nam
53.  Vấn đề ngư nghiệp, ngư dân và ngư trường ở Việt Nam: Một số hàm ý chính sách : Sách chuyên khảo / Nguyễn Chu Hồi chủ biên, Cao Lệ Quyên đồng chủ biên, phùng Giang Hải.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 331 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan tới phát triển nghề cá bề vững và có trách nhiệm ; Một số vấn đề về ngành thủy sản Việt Nam...
     Phân loại: 338.9597 / V121Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042545
     Từ khoá: Nghề cá; Thực trạng; Phát triển; Việt Nam; Chính sách; Sách chuyên khảo
54.  Xây dựng môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân / Nguyễn Thị Quế Anh, Lê Thị Hoài Thu đồng chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 471 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội. - Thư mục: tr. 467-471
     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về môi trường pháp lý trong hoạt động và sự phát triển của kinh tế tư nhân; đề xuất và kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, nhưng bền vững và lành mạnh vì sự phát triển chung của đất nước
     Phân loại: 343.59707 / X126D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042553
     Từ khoá: Pháp luật; Kinh tế tư nhân; Việt Nam
55. Đặng Thị Phương Anh. Tục chơi diều trong phát triển cộng đồng ở đồng bằng Bắc Bộ / Đặng Thị Phương Anh. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2020. - 339 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 220-236. - Phụ lục: tr. 237-339
     Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý thuyết về phát huy di sản văn hoá phi vật thể trong phát triển cộng đồng; tục chơi diều với tư cách là di sản văn hoá phi vật thể ở đồng bằng Bắc Bộ; đánh giá khả năng phát triển cộng đồng của tục chơi diều ở đồng bằng Bắc Bộ; đề xuất mô hình quản lý và giải pháp phát huy giá trị tục chơi diều trong phát triển cộng đồng trên địa bàn nghiên cứu
     Phân loại: 394.3095973 / T506C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042588
                          Kho Mượn: M.056314
     Từ khoá: Phong tục cổ truyền; Trò chơi; Diều; Việt Nam; Đồng bằng bắc bộ
600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG
56. Bùi Vũ Huy. Bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn (Viêm màng não mủ) / Bùi Vũ Huy. - H. : Y học, 2020. - 311 tr. ; 21 cm
     Thư mục cuối mỗi chương.     sLC.036056
     Tóm tắt: Giới thiệu về bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn; căn nguyên gây bệnh và các đặc điểm dịch tễ học; một số đặc điểm giải phẫu, sinh lý và sinh lý bệnh trong bệnh lý viêm màng não nhiễm khuẩn; biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm trong bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn...
     Phân loại: 616.82 / B256V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042593
                          Kho Mượn: M.056323-56324
                          Kho luân chuyển: LC.036056-36058
     Từ khoá: Phòng trị bệnh; Bệnh viêm màng não; Chẩn đoán; Nhiễm khuẩn
57.  Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu / Vũ Minh Tuấn chủ biên, Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Thị Bạch Dương, Nguyễn Thành Trung. - H. : Xây dựng, 2020. - 200 tr. ; 21 cm
     Thư mục cuối mỗi chương
     Tóm tắt: Trình bày tổng quan về biến đổi khí hậu, các tham số thiết kế và tải trọng tác động, đê chắn sóng, kết cấu mềm bảo vệ bờ, kết cấu nổi bảo vệ bờ biển và bể cảng
     Phân loại: 627.58 / C101G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042589
                          Kho Mượn: M.056315-56316
     Từ khoá: Biến đổi khí hậu; Thích nghi; Thiết kế; Kết cấu; Công trình; Ven biển
58.  Dự phòng và điều trị ung thư bằng chế độ dinh dưỡng / Biên soạn: Lê Thị Hương, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Thùy Linh.... - H. : Y học, 2020. - 296 tr. ; 21 cm.     sLC.036053
     Phân loại: 616.9940654 / D550P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042592
                          Kho Mượn: M.056321-56322
                          Kho luân chuyển: LC.036053-36055
59. Phan Tiến Tâm. Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị / Phan Tiến Tâm chủ biên, Nguyễn Thị Thanh Hương. - H. : Xây dựng, 2020. - 120 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Hướng dẫn quy hoạch hệ thống cấp thoát nước đô thị: Xác định quy mô và giải pháp tổng thể cho các công trình đơn vị trong hệ thống cấp nước; quy hoạch mạng lưới cấp nước; những vấn đề cơ bản thiết kế hệ thống nước thải; tính toán thuỷ lực; thiết kế mạng lưới thoát nước tỷ lệ 1/2000; quy hoạch mạng lưới thoát nước tỷ lệ 1/500
     Phân loại: 628.1 / S450T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042595
                          Kho Mượn: M.056327-56328
     Từ khoá: Đô thị; Hệ thống cấp nước; Hệ thống thoát nước; Qui hoạch; Sổ tay
60.  Phục hồi một số dạng khuyết tật thường gặp của trẻ em cách phát hiện và huấn luyện trẻ : Tài liệu dành cho cha mẹ và cán bộ cộng đồng / Biên soạn: Cao Minh Châu, Vũ Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Minh Thủy. - H. : Y học, 2020. - 114 tr. ; 21 cm.     sLC.036059
     Tóm tắt: Tìm hiểu một số dạng khuyết tật thường gặp ở trẻ em như: khó khăn về vận động, chậm phát triển trí tuệ, khó khăn về ngôn ngữ và giao tiếp, nghe kém, khó khăn về nhìn, động kinh kèm theo hình vẽ minh hoạ hướng dẫn cách phát hiện và hướng dẫn trẻ khuyết tật phục hồi phát triển
     Phân loại: 615.82083 / PH506H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042594
                          Kho Mượn: M.056325-56326
                          Kho luân chuyển: LC.036059-36061
     Từ khoá: Trẻ khuyết tật; Phục hồi chức năng
61.  Tư duy hệ thống cho mọi người - Hành trình từ lý thuyết tới tác động thực tiễn tại Việt Nam / Nguyễn Văn Thành, Ockie Bosch, Nam Nguyễn.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 179 tr. ; 24 cm
     Thư mục: tr. 161-170
     Tóm tắt: Khái quát về tư duy hệ thống, vai trò của tư duy hệ thống trong quản lý và giải quyết các vấn đề nảy sinh, cung cấp cơ sở lý thuyết và các nội dung cơ bản về tư duy hệ thống, ứng dụng tư duy hệ thống trong thực tiễn tại một số địa phương ở Việt Nam, các kết quả đạt được trong thực tế và công cụ để ứng dụng hiệu quả tư duy hệ thống trong thực tiễn tại Việt Nam
     Phân loại: 658.4032 / T550D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042548
     Từ khoá: Tư duy; Giải quyết vấn đề; Việt Nam; Quản lí
62. Đặng Hanh Đệ. Điều dưỡng ngoại khoa tại bệnh viện tuyến huyện : Chăm sóc và xử trí / Đặng Hanh Đệ. - H. : Y học, 2020. - 599 tr. ; 21 cm
     Phụ lục: tr. 552-599.     sLC.036047
     Tóm tắt: Hướng dẫn tổ chức một bệnh viện ngoại khoa tuyến huyện, những điều cơ bản trong thực hành ngoại khoa, bụng, chăm sóc cấp cứu sản khoa, hồi sức và gây mê, chấn thương và chỉnh hình
     Phân loại: 617.0231 / Đ309D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042590
                          Kho Mượn: M.056317-56318
                          Kho luân chuyển: LC.036047-36049
     Từ khoá: Điều dưỡng; Ngoại khoa; Bệnh viện huyện
700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ
63. Nguyễn Đình Thi. Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa / Nguyễn Đình Thi. - H. : Xây dựng, 2020. - 280 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 272-279
     Tóm tắt: Trình bày quá trình phát triển kiến trúc nhà ở nông thôn sau hơn 30 năm đổi mới; yêu cầu và phân loại đối với kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; cơ sở khoa học thiết kế kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ này...
     Phân loại: 728.3709597 / K305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042596
                          Kho Mượn: M.056329-56330
     Từ khoá: Kiến trúc nhà ở; Nông thôn; Việt Nam
800 - VĂN HỌC
64. Cao Kim. Viết trong lửa đạn / Cao Kim. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2020. - 324 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Ký ức về những năm tháng đầy máu lửa trong chiến tranh, những vết lằn giữa sự sống và cái chết, thước đo của những giá trị sống và những phẩm chất tuyệt vời của con người trong chiến tranh
     Phân loại: 895.9228403 / V308T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042600
                          Kho Mượn: M.056336
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Hồi Kí; Việt Nam
65. Lý Hoài Thu. Văn học Việt Nam viết về biển đảo và duyên hải (Giai đoạn 1900 - 2000) / Lý Hoài Thu chủ biên, Trịnh Văn Định, Hoàng Cẩm Giang. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 250 tr. ; 21 cm
     Thư mục cuối chính văn.     sLC.036065
     Phân loại: 895.922080034 / V115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042601
                          Kho Mượn: M.056337-56338
                          Kho luân chuyển: LC.036065-36066
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Văn xuôi; Thơ; Việt Nam
66.  Lược sử văn học Việt Nam / Trần Đình Sử chủ biên, Nguyễn Xuân Kính, Nguyễn Văn Long.... - H. : Đại học sư phạm, 2020. - 435 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 399-415
     Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử văn học dân gian Việt Nam từ khởi thuỷ đến hiện đại; văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến năm 1885: bản sắc riêng trong khu vực văn hoá chữ Hán; văn học Việt Nam từ năm 1885 đến năm 1945: chữ quốc ngữ và quá trình hiện đại hoá toàn diện; văn học Việt Nam từ 1945 đến nay: từ cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đến đổi mới và hội nhập
     Phân loại: 895.92209 / L557S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042597
                          Kho Mượn: M.056332-56333
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Lịch sử văn học; Việt Nam
67.  Phê bình văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và định hướng phát triển / Võ Văn Thưởng, Nguyễn Thế Kỷ, Phan Trọng Thưởng.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 652 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
     Tóm tắt: Đề cập đến bức tranh chung của đời sống phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam những năm qua và đi sâu đánh giá thực trạng hoạt động phê bình trong từng lĩnh vực như: văn học, âm nhạc, điện ảnh, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật..., nêu lên những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến thành tựu và hạn chế, đồng thời đề xuất những giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật trong thời gian tới
     Phân loại: 895.92209 / PH250B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042598
     Từ khoá: Phê bình văn học; Phê bình nghệ thuật; Việt Nam
68.  Tự Lực văn đoàn với vấn đề phụ nữ ở nước ta / Đoàn Ánh Dương giới thiệu, Nguyễn Minh Huệ, Vũ Thị Thanh Loan ; Đào Thị Hải Thanh tuyển soạn. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 599 tr. ; 21 cm. - (Phụ nữ tùng thư. Tủ sách Giới & Phát triển).     sLC.036062
     Tóm tắt: Tuyển chọn các bài viết về vấn đề phụ nữ trên hai tờ báo Phong hoá (1932-1936) và Ngày nay (1935-1940) của Tự Lực văn đoàn
     Phân loại: 895.922090032 / T550L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042599
                          Kho Mượn: M.056334-56335
                          Kho luân chuyển: LC.036062-36064
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Bài viết; Việt Nam
900 - LICH SỬ. ĐỊA LÝ
69.  Bùi Bằng Đoàn với cách mạng Việt Nam / Đỗ Bá Tỵ, Nguyễn Xuân Thắng, Ngô Thị Thanh Hằng.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 315 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Gồm các bài viết về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp, công hiến của cụ Bùi Bằng Đoàn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc
     Phân loại: 959.704092 / B510B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042609
     Từ khoá: Bùi Bằng Đoàn;  1889-1955; Chính trị gia; Việt Nam; Cuộc đời; Sự nghiệp
70.  90 năm Xôviết Nghệ - Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử (1930 - 2020) : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Nguyễn Danh Tiên, Nguyễn Ngọc Hà, Vũ Quang Vinh.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 824 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...
     Tóm tắt: Tập hợp bài viết theo các chủ đề: sự lãnh đạo của Đảng đối với cao trào cách mạng 1930-1931 và Xôviết Nghệ - Tĩnh; giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm; phát huy tinh thần Xôviết Nghệ - Tĩnh trong công cuộc đổi mới hiện nay
     Phân loại: 959.703 / CH311M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042607
     Từ khoá: Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh; Lịch sử; Việt Nam
71.  Huyền thoại Củ Chi / Biên soạn: Đặng Đình Chấn, Phạm Văn Thủy, Cao Hà.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2020. - 510 tr. ; 27 cm.     sLC.036067
     Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử địa đạo Củ Chi, những chiến công của quân dân tại Củ Chi và lưu danh 45639 liệt sỹ đã hy sinh trên chiến trường Củ Chi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
     Phân loại: 959.779 / H527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042613
                          Kho Mượn: M.056341-56342
                          Kho luân chuyển: LC.036067-36068
     Từ khoá: Lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ; Kháng chiến chống Pháp; Củ Chi; Tp. Hồ Chí Minh
72.  Lê Văn Lương tiểu sử / Biên soạn: Lê Văn Lợi chủ biên, Đinh Ngọc Quý, Nguyễn Trọng Phúc.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 308 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Văn Lương qua các giai đoạn: quê hương, gia đình, thời niên thiếu (1912 - 1925); rèn luyện và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng (1926 - 1945); hoạt động và cống hiến trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954); cùng trung ương Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954 - 1976); trên cương vị Bí thư thành uỷ Hà Nội và những năm tháng cuối đời (1977 - 1995); người cộng sản kiên trung, trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc
     Phân loại: 959.704092 / L250V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042616
     Từ khoá: Lê Văn Lương; 1912-1995; Tiểu sử; Sự nghiệp
73.  Nguyễn Thị Minh Khai tiểu sử / Biên soạn: Lý Việt Quang chủ biên, Lê Văn Tích, Nguyễn Thị Kim Dung.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 247 tr. ; 21 cm
     ĐTTS ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. - Thư mục: tr. 233-245
     Tóm tắt: Giới thiệu truyền thống quê hương, gia đình, quá trình trưởng thành và những hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai qua các giai đoạn: những hoạt động yêu nước đầu tiên (1910-1927), quá trình hoạt động cách mạng (1927-1930), hoạt động ở nước ngoài (1930-1936), trở về hoạt động ở trong nước (1937-1941) và tấm gương nữ chiến sĩ cộng sản tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
     Phân loại: 959.703092 / NG527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042615
     Từ khoá: Nguyễn Thị Minh Khai;  1910-1941; Chính trị gia; Cuộc đời; Sự nghiệp; Việt Nam
74. Nguyễn Thị Thanh Thúy. Nguyễn Thị Định - Vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thanh Thúy chủ biên ; Hình ảnh: Vũ Đức Thông sưu tầm và phục chế. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 108 tr. ; 25 cm
     Phân loại: 959.704092 / NG527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042612
                          Kho Mượn: M.056339-56340
     Từ khoá: Nguyễn Thị Định; 1920-1992; Chính trị gia; Việt Nam; Cuộc đời; Sự nghiệp
75. Nguyệt Tú. Chị Minh Khai : Truyện ký / Nguyệt Tú. - Tái bản. - H. : Phụ nữ, 2020. - 156 tr. ; 21 cm.     sLC.036069
     Tóm tắt: Viết về cuộc đời Nguyễn Thị Minh Khai - hành trình từ thời kì thơ ấu và những chặng đường hoạt động cách mạng 30 năm dâng hiến cho Tổ quốc và sự nghiệp giải phóng đất nước
     Phân loại: 959.703092 / CH300M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042617
                          Kho Mượn: M.056343-56344
                          Kho luân chuyển: LC.036069-36070
     Từ khoá: Nuyễn Thị Minh Khai; 1910-1941; Chính trị gia; Hoạt động cách mạng; Kháng chiến chống Pháp; Truyện kí
76.  Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 24 cm
          T.1 : 1954 - 1958. - 2020. - 583 tr.
     Tóm tắt: Biên niên sử liên quan đến hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1954-1958, có bổ sung các chuyện kể, hồi ký liên quan đến sự kiện nhằm cung cấp cho bạn độc cách nhìn toàn diện về mọi hoạt động của  Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
     Phân loại: 959.704092 / NH556H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042531
     Từ khoá: Hồ Chí Minh;  1980-1969; Chính trị gia; Hoạt động; Sự nghiệp
77.  Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 24 cm
          T.2 : 1959 - 1964. - 2020. - 862 tr.
     Tóm tắt: Biên niên sử liên quan đến hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1959-1964, có bổ sung các chuyện kể, hồi ký liên quan đến sự kiện nhằm cung cấp cho bạn độc cách nhìn toàn diện về mọi hoạt động của  Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
     Phân loại: 959.704092 / NH556H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042532
     Từ khoá: Hồ Chí Minh; 1890-1969; Chính trị gia; Hoạt động; Cuộc đời; Sự nghiệp
78.  Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969. - H. : Chính trị quốc gia sự thật. - 24 cm
          T.3 : 1965 - 1969. - 2020. - 703 tr.
     Tóm tắt: Biên niên sử liên quan đến hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1965-1969, có bổ sung các chuyện kể, hồi ký liên quan đến sự kiện nhằm cung cấp cho bạn độc cách nhìn toàn diện về mọi hoạt động của  Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
     Phân loại: 959.704092 / NH556H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042533
     Từ khoá: Hồ Chí Minh; 1890-1969; Hoạt động; Sự nghiệp; Cuộc đời
79. Phan Thị Thu Hiền. Mân hành thi thoại tập của Lý Văn Phức : Những giá trị sử liệu, văn chương, văn hóa và ngoại giao / Phan Thị Thu Hiền. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2020. - 598 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 959.7029 / M121H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042618
                          Kho Mượn: M.056345
     Từ khoá: Lịch sử; Văn hóa; Ngoại giao; Tác phẩm văn học; Triều nguyễn; Việt Nam
80. Phùng Thị Thanh Lâm. Tên phố Hà Nội từ cuối thế kỷ XIX đến nay / Phùng Thị Thanh Lâm. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2020. - 400 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 320-343. - Phụ lục: tr. 344-400
     Tóm tắt: Nghiên cứu tên phố tại "không gian lõi" của đô thị Hà Nội trên địa bàn bốn quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai bà Trưng về phương thức, quy trình định danh và phân loại tên phố, đặc biệt là hệ thống các tên phố Hà Nội được đặt theo phương thức miêu tả và phương thức chuyển hoá
     Phân loại: 959.731 / T254P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042619
                          Kho Mượn: M.056346
     Từ khoá: Tên phố; Hà Nội; Thế kỉ 19
81. Ruscio, Alain. Hồ Chí Minh: những bài viết và những cuộc tranh đấu / Alain Ruscio ; Nguyễn Đức Truyền dịch ; Lê Trung Dũng hiệu đính. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 491 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Khái quát toàn bộ hành trình sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh theo trình tự thời gian kể từ khi Người đặt chân đến nước Pháp (năm 1911) cho đến khi Người đi xa (02/9/1969) trên cơ sở tổng hợp những bài viết của chính Bác và những tư liệu được lưu trữ tại cơ quan lưu trữ của Pháp
     Phân loại: 959.704092 / H450C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042602
     Từ khoá: Hồ Chí Minh;  1890-1969; Chính trị gia; Lãnh tụ cách mạng; Cuộc đời; Sự nghiệp
82.  Trường Chinh một trí tuệ lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam / Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 946 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài tham luận đánh giá, phân tích những cống hiến to lớn của đồng chí Trường Chinh đối với Đảng và dân tộc, những kỷ niệm sâu sắc về đồng chí Trường Chinh và một số tác phẩm tiêu biểu của đồng chí Trường Chinh
     Phân loại: 959.704092 / TR561C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042606
     Từ khoá: Trường Chinh;  1907-1988; Chính trị gia; Việt Nam; Cuộc đời; Sự nghiệp
83.  Tố Hữu  người cộng sản kiên trung, nhà văn hóa tài năng / Nguyễn Phú Trọng, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 775 tr. ; 24 cm
     Phụ lục: tr. 723-767
     Tóm tắt: Gồm một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cán bộ lão thành cách mạng, các nhà khoa học, nhà văn hoá, nhà văn, nhà thơ và những người cùng hoạt động, công tác cùng với đồng chí Tố Hữu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, những cống hiến to lớn của ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nền văn thơ cách mạng hiện đại Việt Nam
     Phân loại: 959.704092 / T450H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042610
     Từ khoá: Tố Hữu;  1920-2002; Tiểu sử; Sự nghiệp; Việt Nam
84.  Tố Hữu tiểu sử / Biên soạn: Trần Minh Trưởng chủ biên, Phạm Hồng Chương, Bùi Đình Phong.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 375 tr. ; 21 cm
     Tóm tắt: Sơ lược tiểu sử cuộc đời cách mạng và sự nghiệp chính trị của đồng chí Tố Hữu - Người Cộng sản kiên trung, nhà thơ lớn, nhà văn hoá tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam
     Phân loại: 959.704092 / T450H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042611
     Từ khoá: Tố Hữu;  1920-2002; Hoạt động cách mạng; Nhà  thơ; Tiểu sử; Chính trị gia
85.  Đại tướng Lê Đức Anh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng : Hồi ký / Người thể hiện: Khuất Biên Hòa, Nguyễn Trọng Dinh. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 360 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh từ những ngày đầu tham gia cách mạng đến lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
     Phân loại: 959.704092 / Đ103T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042604
     Từ khoá: Lê Đức Anh;  1920-2020; Tiểu sử; Sự nghiệp; Hồi kí; Việt Nam
86.  Đồng chí hoàng Văn Thụ nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn / Lâm Thị Phương Thanh, Nguyễn Xuân Thắng, Ngô Thị Thanh Hằng.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 504 tr. ; 24 cm
     Tóm tắt: Phân tích, làm rõ thân thế, sự nghiệp, phẩm chất kiên cường, bất khuất, tấm gương về đạo đức cách mạng, công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc cũng như những cống hiến của đồng chí đối với quê hương Lạng Sơn
     Phân loại: 959.703092 / Đ455C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042608
     Từ khoá: Hoàng Văn Thu;  1909-1944; Chính trị gia; Cuộc đời; Sự nghiệp; Tiểu sử
87.  Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế / Nguyễn Tân Cương, Lê Trường Lưu, Võ Văn Thưởng.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 995 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng - Ban Tuyên giáo Trung ương. Văn phòng Chủ tịch nước - Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế
     Tóm tắt: Trình bày những phân tích, nhận định, đánh giá về Đại tướng - Chủ tích nước Lê Đức Anh trên cương vị tướng trận mạc và và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vai trò của đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và tình cảm sâu nặng của ông với quê hương và của quê hương với người con ưu tú của mình
     Phân loại: 959.704092 / Đ455C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042605
     Từ khoá: Lê Đức Anh; 1920-2020; Chính trị gia; Cuộc đời; Sự nghiệp; Việt Nam
88.  Đồng chí Nguyễn Duy Trinh nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam / Thái Thanh Quý, Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Thắng.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 567 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...
     Tóm tắt: Tập hợp các bài viết phân tích, viết về thân thế, sự nghiệp, phẩm chất kiên cường, bất khuất, tấm gương về đạo đức cách mạng; công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Duy Trinh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta
     Phân loại: 959.704092 / Đ455C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042603
     Từ khoá: Nguyễn Duy Trinh;  1910-1985; Chính trị gia; Cuộc đời; Sự nghiệp; Việt Nam
89.  Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An / Phạm Văn Rạnh, Uông Chu Lưu, Nguyễn Xuân Thắng.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020. - 643 tr. ; 24 cm
     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...
     Tóm tắt: Gồm các bài viết tập trung phân tích, làm rõ thân thế, sự nghiệp, sự kiên cường, bất khuất, tấm gương về đạo đức cách mạng, công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cũng như những công hiến của đồng chí với quê hương Long An
     Phân loại: 959.704092 / Đ455C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.042614
     Từ khoá: Nguyễn Hữu Thọ;  1910-1996; Hoạt động cách mạng; Tiểu sử; Sự nghiệp; Việt Nam
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 Văn Bản

72/2013/NĐ-CP

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 918 | lượt tải:233

24/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 894 | lượt tải:222

2132/BTTTT-VNCERT

Văn bản số 2132/BTTTT-VNCERT, ngày 18/7/2011, của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho các cổng/trang thông tin điện tử

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 922 | lượt tải:238

19/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 947 | lượt tải:248

43/2011/NĐ-CP

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 1065 | lượt tải:267
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây