Chức năng, nhiệm vụ của thư viện tỉnh Lào Cai

Căn cứ Quyết định số 2564/QĐ- UBND ngày 03 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Lào Cai Quy định Vị trí, chức năng, đối tượng phục vụ, nhiệm vụ và quyền hạn của Thư viện tỉnh Lào Cai như sau:
Điều 1: Vị trí, chức năng
Thư viện tỉnh Lào Cai do UBND tỉnh Lào Cai quyết định thành lập, là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển của địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thư viện tỉnh Lào Cai có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Điều 2: Đối tượng phục vụ
Đối tượng phục vụ của Thư viện tỉnh Lào Cai là người đọc trong nước và nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại địa phương, đặc biệt là cán bộ, công chức của các cơ quan Đảng và chính quyền, cán bộ các tổ chức chuyên môn, người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập, doanh nhân và nhà sản xuất đều được quyền sử dụng vốn tài liệu của Thư viện theo nội quy của Thư viện tỉnh Lào Cai.
Điều 3: Nhiệm vụ và quyền hạn:
Thư viện tỉnh Lào Cai có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn của thư viện trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
2. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu của thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy thư viện;
Phục vụ miễn phí tài liệu thư viện tại nhà cho người đọc cao tuổi, tàn tật bằng hình thức gửi qua bưu điện hoặc thư viện lưu động theo quy định của Pháp lệnh Thư viện;
3. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và đối tượng phục vụ của thư viện;
            - Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương.
            - Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu địa phương, do Sở Thông tin Truyền thông chuyển giao, các bản sao khóa luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học được mở tại địa phương.
            - Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị, tài liệu bằng tiếng dân tộc phù hợp với đặc điểm dân cư trên địa bàn.
            - Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữa thư viện với các thư viện trong nước và nước ngoài bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính.
            - Được phép lưu trữ tài liệu có nội dụng quy định tại khoản 1 điều 5 Pháp lệnh Thư viện.
            - Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4. Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến với mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội ở địa phương; xây dựng phong trào đọc sách báo trong nhân dân địa phương;
5. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp vơi chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện;
6. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện ở địa phương; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin thư viện của hệ thống thư viện công cộng;
7. Hướng dẫn, tư vấn, tổ chức thư viện; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện, tổ chức luân chuyển sách báo; chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác tại địa phương;
8. Tổ chức hoạt động dịch vụ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật;
9. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
10. Quản lý cán bộ, viên chức; quản lý tài chính, tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ của Thư viện do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.
Thư viện tỉnh Lào Cai
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây