Thư mục thông báo sách mới số 03/ 2019

Thứ ba - 19/02/2019 21:44 478 0
000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
1.  Bí ẩn hiện tượng đáng sợ nhất thế giới / Văn Quyên biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 283 tr. ; 21 cm.     sLC.031742
     Tóm tắt: Thế giới động vật hoang dã và những quái vật đáng sợ ; tự nhiên huyền bí và kỳ dị ; sự thần bí khôn lường của vũ trụ đáng sợ ; nhân thể kỳ dị và đáng sợ chiến tranh và hiện tượng khủng bố tàn ác trong lịch sử văn minh cổ
     Phân loại: 001.94 / NH556H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040294
                          Kho Mượn: M.052160-52161
                          Kho luân chuyển: LC.031742-31745
     Từ khoá: Hiện tượng bí ẩn; Lịch sử; Thế giới; Động vật
2.  Bí ẩn những nền văn minh trên thế giới / Song Linh biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 247 tr. ; 21 cm.     sLC.031734
     Tóm tắt: Tìm hiểu những thể nghiệm mới khi khám phá vùng đất kỳ bí, những kỹ thuật tiên tiến vượt thời  đại, qua đó biết quý trọng và gìn giữ những sản phẩm vật chất, tinh thần của văn minh nhân laọi
     Phân loại: 001.94 / B300Â
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040292
                          Kho Mượn: M.052152, M.052157
                          Kho luân chuyển: LC.031734-31737
     Từ khoá: Khoa học thần bí; Bí ẩn; Văn minh; Thế giới
3.  Những hiện tượng bí ẩn kinh hoàng / Văn Quyên biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 275 tr. ; 21 cm.     sLC.031738
     Tóm tắt: những sinh mệnh bí ẩn kỳ diệu ; những bí ẩn thế giới kinh sợ ; những sinh mệnh ngoài hành tinh huyền bí ; bí ẩn về văn minh cổ thần kỳ ; những bí ẩn chính trị đáng sợ...
     Phân loại: 001.94 / NH556H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040293
                          Kho Mượn: M.052158-52159
                          Kho luân chuyển: LC.031738-31741
     Từ khoá: Hiện tượng bí ẩn; Lịch sử; Thế giới
4.  Những hiện tượng bí ẩn về nhân loại / Văn Quyên biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 279 tr. ; 21 cm.     sLC.031750
     Tóm tắt: Truyền thuyết về người ngoài hành tinh ; vén màn bí mật về trái đất ; bí ẩn về những vùng đất kỳ bí ; những nền văn minh bị biến mất ; những sinh mệnh bí ẩn...
     Phân loại: 001.94 / NH556H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040296
                          Kho Mượn: M.052164-52165
                          Kho luân chuyển: LC.031750-31753
     Từ khoá: Hiện tượng bí ẩn; Lịch sử; Thế giới; Nhân loại
5.  Những hiện tượng bí ẩn về thế giới / Văn Quyên biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 287 tr. ; 21 cm.     sLC.031746
     Tóm tắt: Vũ trụ thần bí ; văn minh cổ xưa ; bí mật của những vua chúa ; những bí mật nơi hậu cung ; những bí ẩn vòng tròn ; đi tìm sự kỳ bí của các sinh mệnh ; những bí mật quân sự ; những vụ án lịch sử chưa được giải quyết...
     Phân loại: 001.94 / NH556H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040295
                          Kho Mượn: M.052162-52163
                          Kho luân chuyển: LC.031746-31749
     Từ khoá: Hiện tượng bí ẩn; Lịch sử; Thế giới; Vũ trụ
100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC
6.  Cảm ơn cuộc đời - Kỳ tích / Biên soạn: Trần Giang Sơn, Trần Thị Quyên. - H. : Văn hóa dân tộc, 2018. - 208 tr. ; 21 cm.     sLC.031805
     Phân loại: 158.1 / C104Ơ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040300
                          Kho Mượn: M.052172-52173
                          Kho luân chuyển: LC.031805-31808
     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Bí quyết thành công
7.  Cảm ơn cuộc đời - Số phận / Biên soạn: Trần Giang Sơn, Trần Thị Quyên. - H. : Văn hóa dân tộc, 2018. - 244 tr. ; 21 cm.     sLC.031801
     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhỏ giúp chúng ta nhìn nhận lại bản thân, tự thay đổi số phận của mình, hiểu được nghệ thuật sinh tồn, cách cạnh tranh, vượt lên thất bại để bước đến thành công, hạnh phúc
     Phân loại: 158.1 / C104Ơ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040299
                          Kho Mượn: M.052170-52171
                          Kho luân chuyển: LC.031801-31804
     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Bí quyết thành công
8.  Cảm ơn cuộc đời - Vượt trội / Biên soạn: Trần Giang Sơn, Trần Thị Quyên. - H. : Văn hóa dân tộc, 2018. - 200 tr. ; 21 cm.     sLC.031797
     Phân loại: 158.1 / C104Ơ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040298
                          Kho Mượn: M.052168-52169
                          Kho luân chuyển: LC.031797-31800
     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Bí quyết thành công
9.  Cảm ơn cuộc đời - Yêu thương / Biên soạn: Trần Giang Sơn, Trần Thị Quyên. - H. : Văn hóa dân tộc, 2018. - 184 tr. ; 21 cm.     sLC.031809
     Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện nhỏ giúp chúng ta nhìn lại bản thân, đưa ra những lời khuyên, khích lệ chúng ta nỗ lực vươn lên, nghiêm khắc với bản thân và khoan dung với mọi người giúp ta thêm yêu cuộc sống, vui vẻ và hạnh phúc
     Phân loại: 158.1 / C104Ơ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040301
                          Kho Mượn: M.052174-52175
                          Kho luân chuyển: LC.031809-31812
     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Bí quyết thành công
10.  Học cách chia sẻ / Vũ Minh Trang biên soạn. - H. : Văn hóa dân tộc, 2018. - 235 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Kỹ năng sống).     sLC.031829
     Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện, phương pháp và nội dung rèn luyện các kỹ năng nhằm tăng cường nhận thức của trẻ và giúp trẻ nhận biết cảm xúc yêu thương, chia sẻ
     Phân loại: 158 / H419C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040306
                          Kho Mượn: M.052184-52185
                          Kho luân chuyển: LC.031829-31832
     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng; Trẻ em; Cuộc sống; Bí quyết thành công
11.  Học cách cảm ơn / Biên soạn: Nguyễn Yến Hà Mi, Lê Thanh Hải. - H. : Thanh niên, 2018. - 408 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Kỹ năng sống).     sLC.031825
     Phân loại: 158 / H419C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040305
                          Kho Mượn: M.052182-52183
                          Kho luân chuyển: LC.031825-31828
     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Bí quyết thành công
12.  Học cách khoan dung / Biên soạn: Phạm Sơn Tùng, Nguyễn Hoàng Đăng. - H. : Thanh niên, 2018. - 315 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Kỹ năng sống).     sLC.031821
     Phân loại: 158 / H419C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040304
                          Kho Mượn: M.052180-52181
                          Kho luân chuyển: LC.031821-31824
     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Bí quyết thành công
13.  Học cách không nuối tiếc / Biên soạn: Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Hoàng Thu Hà. - H. : Thanh niên, 2018. - 324 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách kỹ năng sống).     sLC.031813
     Phân loại: 158 / H419C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040302
                          Kho Mượn: M.052176-52177
                          Kho luân chuyển: LC.031813-31816
     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Bí quyết thành công
14.  Học cách làm chủ quỹ thời gian / Biên soạn: Hoàng Nguyên, Thanh Tâm. - H. : Thanh niên, 2018. - 208 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Kỹ năng sống).     sLC.031817
     Phân loại: 158 / H419C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040303
                          Kho Mượn: M.052178-52179
                          Kho luân chuyển: LC.031817-31820
     Từ khoá: Quản lí; Thời gian; Bí quyết thành công
15.  Học cách yêu thương / Biên soạn: Phạm Hương Quỳnh, Nguyễn Phương Anh. - H. : Văn hóa dân tộc, 2018. - 235 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Kỹ năng sống).     sLC.031833
     Phân loại: 158 / H419C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040307
                          Kho Mượn: M.052186-52187
                          Kho luân chuyển: LC.031833-31836
     Từ khoá: Cuộc sống gia đình; Hôn nhân; Quan hệ gia đình
16. Kotaro Hisui. Truyền cảm hứng hạnh phúc trong 3 giây : Dành cho những người muốn tận hưởng cuộc sống một cách chọn vẹn / Kotaro Hisui ; Nhóm Sóc Xanh dịch. - H. : Văn học, 2018. - 125 tr. ; 19 cm.     sLC.031793
     Tóm tắt: Chia sẻ câu chuyện của những người thành công trong cuộc sống nhằm đưa ra những lời khuyên bổ ích trong công việc, tiền bạc, tình yêu... giúp bạn cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày
     Phân loại: 158.1 / TR527C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040297
                          Kho Mượn: M.052166-52167
                          Kho luân chuyển: LC.031793-31796
     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Hạnh phúc
17.  Những câu chuyện về cuộc sống yêu thương / Văn Dân sưu tầm và biên soạn. - H. : Thanh niên, 2017. - 159 tr. ; 19 cm.     sLC.031786
     Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về cuộc sống muôn màu, những kĩ năng giao tiếp ứng xử trong cuộc sống
     Phân loại: 158.1 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039491
                          Kho Mượn: M.051379-51380
                          Kho luân chuyển: LC.031786-31792
     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Giao tiếp
18. Sean Lim. Hạnh phúc do bạn lựa chọn / Sean Lim ; Bảo Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 231 tr. ; 21 cm
     Thư mục: tr. 228.     sLC.031837
     Tóm tắt: Chia sẻ 52 ý tưởng để theo đuổi hạnh phúc và những ý tưởng này được chia thành 6 phần, tập trung quanh các mục đích như: Bản thân, tiền bạc, quan hệ ứng xử, học cách hạnh phúc, kiểm tra hạnh phúc cùng một số những tình huống cụ thể trong cuộc sống
     Phân loại: 158 / H107P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040308
                          Kho Mượn: M.052188-52189
                          Kho luân chuyển: LC.031837-31840
     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Hạnh phúc
19. Ơleary. John. Đừng tồn tại, hãy sống ! / John Ơleary ; Đỗ Thùy Linh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 379 tr. ; 21 cm.     sLC.032214
     Tóm tắt: Ghi lại câu chuyện của một cậu bé bị bỏng nặng toàn thân năm 9 tuổi, cũng như hành trình kiên cường vượt qua nỗi đau để sống sót một cách kỳ diệu, và trở thành một diễn giả nổi tiếng thế giới
     Phân loại: 158.1 / Đ556T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040400
                          Kho Mượn: M.052366-52367
                          Kho luân chuyển: LC.032214-32217
     Từ khoá: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Bí quyết thành công; Tự truyện
200 - TÔN GIÁO
20.  Hiểu luật nhân quả, tránh họa, tạo phúc, an nhiên, viên mãn sống đời / Trương Hạnh Phúc sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018.     sLC.032258
     Tóm tắt: Khái quát và đi sâu luận bàn về luật nhân quả, và làm gì để có được cuộc sống an nhiên, hạnh phúc, phước báu dài lâu qua những câu chuyện về luật nhân quả của người xưa
     Phân loại: 294.3422 / H309L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040340
                          Kho Mượn: M.052250-52251
                          Kho luân chuyển: LC.032258-32261
     Từ khoá: Phật giáo; Luật nhân quả; Báo ứung
300 - KHOA HỌC XÃ HỘI
21.  Bạn muốn làm nghề gì ? / Bùi Sao biên soạn. - H. : Dân trí, 2018. - 176 tr. ; 23 cm. - (Sách bổ trợ kĩ năng).     sLC.031782
     Phân loại: 331.702 / B105M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003625
                          Kho luân chuyển: LC.031782-31785
                          Kho Thiếu nhi: TN.028469-28470
     Từ khoá: Định hướng; Nghề nghiệp; Kĩ năng; Sách tham khảo; Sách thiếu nhi
22. Châu Tuyền Lâm. 100 cách tiết kiệm năng lượng tại nhà / Châu Tuyền Lâm ; Nguyễn Hoàng Yến dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 327 tr. ; 21 cm. - (Kỹ năng xử lý tình huống thường ngày).     sLC.031941
     Phân loại: 333.7917 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040341
                          Kho Mượn: M.052252-52253
     Từ khoá: Năng lượng; Tiết kiếm; Gia đình; Kĩ năng
23. Châu Tuyền Lâm. 100 cách xử trí tình huống nguy cấp / Châu Tuyền Lâm ; Nguyễn Thị Lệ Quyên dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 267 tr. ; 21 cm. - (Kỹ năng xử lý tình huống thường ngày).     sLC.031949
     Phân loại: 363.1 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040339
                          Kho Mượn: M.052248-52249
                          Kho luân chuyển: LC.031949-31952
     Từ khoá: An toàn; Tình huống khẩn cấp; Kĩ năng
24.  Chúng em viết về môi trường / Nguyễn Hoàng Dung, Lê Thị Quý, Huỳnh Thị Thúy Vân... ; Tuyển chọn: Nguyễn Đình Kiểm, Nguyễn Phương Liên. - H. : Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam, 2017. - 311 tr. ; 21 cm.     sLC.031774
     Phân loại: 363.7 / CH513E
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003623
                          Kho luân chuyển: LC.031774-31777
                          Kho Thiếu nhi: TN.028465-28466
     Từ khoá: Môi trường; Bảo vệ môi trường; Truyện ngắn; Sách thiếu nhi
25.  Câu chuyện nhỏ, giá trị lớn: Gậy ông đập lưng ông / Song Giang tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 206 tr. ; 21 cm.     sLC.031688
     Phân loại: 398.2 / C125C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003610
                          Kho luân chuyển: LC.031688-31691
                          Kho Thiếu nhi: TN.028438-28439
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện cổ tích; Thế giới
26.  Câu chuyện nhỏ giá trị lớn: Hổ tìm thầy học / Song Giang tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 183 tr. ; 21 cm.     sLC.031718
     Phân loại: 398.2 / C125C
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.031718-31724
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện cổ; Thế giới; Văn học thiếu nhi
27.  Cơ chế hợp tác biên giới đất liền Việt - Trung / Nguyễn Đình Liêm chủ biên, Nguyễn Thường Lạng, Lê Kim Sa.... - H. : Công an nhân dân, 2018. - 223 tr. ; 21 cm.     sLC.031909
     Tóm tắt: Phân tích những đặc điểm cơ bản của tuyến biên giới đất liền Việt - Trung trên cơ sở nghiên cứu bảy tỉnh biên giới phía bắc Việt Nam và hai tỉnh biên giới phía Trung Quốc ; Đánh giá thực trạng cơ chế hợp tác biên giới Việt - Trung thời gian qua từ cá khía cạnh...
     Phân loại: 327.597051 / C460C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040319
                          Kho Mượn: M.052210-52211
                          Kho luân chuyển: LC.031909-31912
     Từ khoá: Hợp tác; Biên giới; Đất liền; Việt Nam; Trung Quốc
28.  Cẩm nang pháp luật: Luật người cao tuổi và những chế độ, chính sách bảo trợ dành cho người cao tuổi / Quý Lâm hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2017. - 383 tr. ; 28 cm
     Phân loại: 346.597013 / C120N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040321
     Từ khoá: Pháp luật; Luật người cao tuổi; Chính sách; Việt Nam
29.  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Bác chỉ muốn các cháu được học hành lớn lên xây dựng đất nước / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2018. - 219 tr. ; 19 cm.     sLC.031869
     Phân loại: 335.4346 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040316
                          Kho Mượn: M.052204-52205
                          Kho luân chuyển: LC.031869-31872
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Thanh thiếu niên
30.  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Những câu chuyện nhỏ bài học lớn từ Bác Hồ / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 227 tr. ; 19 cm.     sLC.031884
     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện như: Bác Hồ với thời gian, từ đôi dép đến chiếc xe ô tô, câu chuyện Bác bỏ thuốc lá, ... của Bác trong đời sống hằng ngày . Qua đó, chúng ta sẽ hiểu, học hỏi được những bài học vô cùng ý nghĩa, sẽ càng thấm thía hơn lời dạy của Người
     Phân loại: 335.4346 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039571
                          Kho Mượn: M.051515-51516
                          Kho luân chuyển: LC.031884-31890
     Từ khoá: Hồ Chí Minh; 1890-1969; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Lối sống
31.  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Phong cách nêu gương của Bác Hồ / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 275 tr. ; 19 cm.     sLC.031898
     Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết các câu chuyện sâu sắc như: Học và làm theo Bác về phopng cách nêu gương, nói đi đôi với làm, Bác Hồ và các thiếu niên dũng sĩ, ... và những lời bác dạy về phong cách nêu gương. Qua đó, chúng ta sẽ hiểu, học hỏi và sẽ càng thấm thía hơn những ý nghĩa trong lời dạy của Người
     Phân loại: 335.4346 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039564
                          Kho Mượn: M.051501-51502
                          Kho luân chuyển: LC.031898-31904
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh;  1980-1969; Phong cách; Nêu gương
32.  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Phong cách sinh họat của Bác Hồ / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 250 tr. ; 19 cm.     sLC.031891
     Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết, và các câu chuyện sâu sắc như: Lối sống Hồ Chí Minh, thanh tao - giản dị và tinh tế, Bác ở chiến khu Việt Bắc, câu chuyện về chiếc ba lô,... thể hiện phong cách sinh hoạt của Bác. Qua đó, chúng ta sẽ hiểu, học hỏi và sẽ càng thấm thía hơn những ý nghĩa trong lời dạy của người
     Phân loại: 335.4346 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039565
                          Kho Mượn: M.051503-51504
                          Kho luân chuyển: LC.031891-31897
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh;  1980-1969; Phong cách; Sinh hoạt
33.  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Phong cách tư duy của Bác Hồ / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 250 tr. ; 19 cm.     sLC.031877
     Tóm tắt: Tập hoiựp các bài nói, bài viết, thư và các câu chuyện sâu sắc như: Tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý, có tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư cách một người kách mệnh, thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh... thể hiện phong cách tư duy của Bác. Qua đó, chúng ta sẽ hiểu, học hỏi và sẽ càng thấm thía hơn những ý nghĩa trong lời dạy của Người
     Phân loại: 335.4346 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039566
                          Kho Mượn: M.051505-51506
                          Kho luân chuyển: LC.031877-31883
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh;  1980-1969; Phong cách; Tư duy
34.  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Thanh niên phải gương mẫu trong đoàn kết và kỷ luật / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2018. - 219 tr. ; 19 cm.     sLC.031865
     Tóm tắt: Những câu chuyện về tinh thần đoàn kết, đức tính kỷ luật, luôn cẩn thận, chu đáo cả trong ứng xử với mọi người lẫn trong công việc của Bác Hồ ; Những bài học nhẹ nhàng, giản dị nhưng sâu sắc của Bác mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rít ra được nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức của bản thân mình, đặc biệt là thế hệ trẻ
     Phân loại: 335.4346 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040315
                          Kho Mượn: M.052202-52203
                          Kho luân chuyển: LC.031865-31868
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức; Đoàn kết; Kỉ luật
35.  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Trường học của Bác / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2018. - 215 tr. ; 19 cm.     sLC.031861
     Tóm tắt: Những câu chuyện về đức tính ham học, kiên trì vượt khó, luôn làm chủ, lạc quan trong mọi hoàn cảnh của Bác Hồ ; Những bài học nhẹ nhàng, giản dị nhưng sâu sắc của Bác mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rít ra được nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức của bản thân mình, đặc biệt là thế hệ trẻ
     Phân loại: 335.4346 / H419T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040314
                          Kho Mượn: M.052200-52201
                          Kho luân chuyển: LC.031861-31864
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức
36.  Kỹ năng sinh tồn khi gặp nguy hiểm dành cho thanh thiếu niên: Bão biển, sóng thần / Khương Vĩnh Dục biên soạn ; Hồ Minh Quang dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 159 tr. ; 21 cm.     sLC.031754
     Phân loại: 363.3492 / K600N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003618
                          Kho luân chuyển: LC.031754-31757
                          Kho Thiếu nhi: TN.028454-28455
     Từ khoá: Thiên tai; Bão biển; Sóng thần; Sách thiếu nhi
37.  Kỹ năng sinh tồn khi gặp nguy hiểm dành cho thanh thiếu niên: Cuồng phong / Khương Vĩnh Dục biên soạn ; Hồ Minh Quang dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 182 tr. ; 21 cm.     sLC.031758
     Phân loại: 363.3492 / K600N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003619
                          Kho luân chuyển: LC.031758-31761
                          Kho Thiếu nhi: TN.028457-28458
     Từ khoá: Thiên tai; Giông; Bão; Sách thiếu nhi
38.  Kỹ năng sinh tồn khi gặp nguy hiểm dành cho thanh thiếu niên: Gió rét / Khương Vĩnh Dục biên soạn ; Hồ Minh Quang dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 195 tr. ; 21 cm.     sLC.031766
     Phân loại: 363.3492 / K600N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003621
                          Kho luân chuyển: LC.031766-31769
                          Kho Thiếu nhi: TN.028461-28462
     Từ khoá: Thiên tai; Gió; Rét; Sách thiếu nhi
39.  Kỹ năng sinh tồn khi gặp nguy hiểm dành cho thanh thiếu niên: Nóng bức / Khương Vĩnh Dục biên soạn ; Hồ Minh Quang dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 199 tr. ; 21 cm.     sLC.031770
     Phân loại: 363.3492 / K600N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003622
                          Kho luân chuyển: LC.031770-31773
                          Kho Thiếu nhi: TN.028463-28464
     Từ khoá: Thiên tai; Nóng bức; Sóng nhiệt; Sách thiếu nhi
40.  Kỹ năng sinh tồn khi gặp nguy hiểm dành cho thanh thiếu niên: Động đất / Khương Vĩnh Dục biên soạn ; Lâm Trí Đạt dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 198 tr. ; 21 cm.     sLC.031762
     Phân loại: 363.3492 / K600N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003620
                          Kho luân chuyển: LC.031762-31765
                          Kho Thiếu nhi: TN.028459-28460
     Từ khoá: Thiên tai; Động đất; Sách thiếu nhi
41. Lashinsky, Adam. Chuyến đi bão táp : Những câu chuyện chưa kể về hành trình thống trị thế giới của Uber / Adam Lashinsky ; Nguyễn Thụy Khánh Chương dịch. - H. : Công thương, 2017. - 300 tr. ; 23 cm
     Phụ lục: tr. 287-298
     Tóm tắt: Kể lại câu chuyện của công ty công nghệ trong ngành vận tải Uber dưới hình thức điểm lại tiểu sử của người đồng sáng lập Uber Travis Kalanick: Ý tưởng nảy sinh, hành trình khởi nghiệp và phát triển, khó khăn, phát triển công nghệ, thất bại, thành công bước đầu, nhân sự, sự hợp tác...
     Phân loại: 388.413214 / CH527Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040320
                          Kho Mượn: M.052212-52213
     Từ khoá: Dịch vụ  vận tải; Kinh doanh; Thành công
42.  Phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 / Biên soạn: Phạm huy Giang, Nguyễn Thị Phương Lan, Trịnh Thị Dung.... - H. : Dân trí, 2018. - 251 tr. ; 21 cm.     sLC.031905
     Phân loại: 307.7209597 / PH431T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040318
                          Kho Mượn: M.052208-52209
                          Kho luân chuyển: LC.031905-31908
     Từ khoá: Phong trào thi đua; Xây dựng; Nông thôn mới; Việt Nam
43.  So sánh Bộ luật dân sự 2005 - 2015 và các văn bản pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình mới nhất / Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn. - H. : Thế giới, 2017. - 478 tr. ; 28 cm.     sLC.031917
     Tóm tắt: So sánh từng điều luật cụ thể của Bộ luật Dân sự năm 2005 với Bộ luật Dân sự năm 2015 và chỉ ra những điểm mới, những điểm được sửa đổi, bổ sung thuận lợi cho quá trình tra cứu, áp dụng luật vào thực tiễn. Giới thiệu các văn bản pháp luật đang có hiệu lực hoặc đang được vận dụng, áp dụng về dân sự, hôn nhân, gia đình và nhà ở
     Phân loại: 349.597 / S400S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040324
                          Kho Mượn: M.052218-52219
                          Kho luân chuyển: LC.031917-31920
     Từ khoá: Bộ luật dân sự; Văn bản pháp luật; So sánh; Hôn nhân và gia đình; Việt Nam
44.  So sánh Bộ luật tố tụng dân sự 2004 - 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất / Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn. - H. : Thế giới, 2017. - 574 tr. ; 28 cm.     sLC.031913
     Tóm tắt: So sánh từng điều luật cụ thể của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 với Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và chỉ rõ những điểm mới, những điểm được sửa đổi, bổ sung thuận lợi cho quá trình tra cứu, áp dụng luật vào thực tiễn
     Phân loại: 347.597002638 / S400S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040322
                          Kho Mượn: M.052214-52215
                          Kho luân chuyển: LC.031913-31916
     Từ khoá: Pháp luật; Bộ luật tố tụng dân sự; Việt Nam; So sánh
45.  So sánh, đối chiếu Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 với Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 (Kèm theo 60 mẫu văn bản về tố tụng hình sự áp dụng tại tòa án) / Nguyễn Ngọc Diệp biên soạn. - H. : Lao động, 2017. - 463 tr. ; 28 cm
     Phân loại: 345.597002638 / S400S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040323
                          Kho Mượn: M.052216-52217
     Từ khoá: Bộ luật tố tụng hình sự; Pháp luật; Văn bản pháp luật; Việt Nam; So sánh
46.  Truyện kể về lòng bao dung / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 223 tr. ; 21 cm.     sLC.031624
     Phân loại: 398.2 / TR527K
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.031624-31630
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện kể; Thế giới; Văn học thiếu nhi
47.  Truyện kể về lòng dũng cảm / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 231 tr. ; 21 cm.     sLC.031631
     Phân loại: 398.2 / TR527K
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.031631-31635, LC.032201, LC.032254
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện kể; Thế giới; Văn học thiếu nhi
48.  Truyện kể về lòng tự tin / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 227 tr. ; 21 cm.     sLC.031664
     Phân loại: 398.2 / TR527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003604
                          Kho luân chuyển: LC.031664-31667
                          Kho Thiếu nhi: TN.028426-28427
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện kể; Thế giới; Văn học thiếu nhi
49.  Truyện kể về nhân cách / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 227 tr. ; 21 cm.     sLC.031644
     Phân loại: 398.2 / TR527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003599
                          Kho luân chuyển: LC.031644-31647
                          Kho Thiếu nhi: TN.028416-28417
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện kể; Thế giới; Văn học thiếu nhi
50.  Truyện kể về nhân cách / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 227 tr. ; 21 cm.     sLC.031660
     Phân loại: 398.2 / TR527K
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.031660-31661
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện kể; Thế giới; Văn học thiếu nhi
51.  Truyện kể về những trái tim nhân hậu / Hoàng Thúy tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 247 tr. ; 21 cm.     sLC.031648
     Phân loại: 398.2 / TR527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003600
                          Kho luân chuyển: LC.031648-31651
                          Kho Thiếu nhi: TN.028418-28419
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện kể; Thế giới; Văn học thiếu nhi
52.  Truyện kể về những tấm gương đạo đức / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 227 tr. ; 21 cm.     sLC.031640
     Phân loại: 398.2 / TR527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003598
                          Kho luân chuyển: LC.031640-31643
                          Kho Thiếu nhi: TN.028414-28415
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện kể; Thế giới; Văn học thiếu nhi
53.  Truyện kể về niềm tin và hy vọng / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 227 tr. ; 21 cm.     sLC.031652
     Phân loại: 398.2 / TR527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003601
                          Kho luân chuyển: LC.031652-31655
                          Kho Thiếu nhi: TN.028420-28421
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện kể; Thế giới; Văn học thiếu nhi
54.  Truyện kể về sự thông minh - tài trí / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 227 tr. ; 21 cm.     sLC.031636
     Phân loại: 398.2 / TR527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003597
                          Kho luân chuyển: LC.031636-31639
                          Kho Thiếu nhi: TN.028412-28413
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện kể; Thế giới; Văn học thiếu nhi
55.  Truyện kể về tinh thần lạc quan / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 227 tr. ; 21 cm.     sLC.031668
     Phân loại: 398.2 / TR527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003605
                          Kho luân chuyển: LC.031668-31671
                          Kho Thiếu nhi: TN.028428-28429, TN.028456
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện kể; Thế giới; Văn học thiếu nhi
56.  Truyện kể về tính tự lập / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 223 tr. ; 21 cm.     sLC.031672
     Phân loại: 398.2 / TR527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003606
                          Kho luân chuyển: LC.031672-31675
                          Kho Thiếu nhi: TN.028430-28431
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện kể; Thế giới; Văn học thiếu nhi
57.  Truyện kể về ý trí và nghị lực / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 227 tr. ; 21 cm.     sLC.031662
     Phân loại: 398.2 / TR527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003603
                          Kho luân chuyển: LC.031662-31663
                          Kho Thiếu nhi: TN.028424-28425
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện kể; Thế giới; Văn học thiếu nhi
58.  Truyện kể về đức tính khiêm tốn / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 223 tr. ; 21 cm.     sLC.031656
     Phân loại: 398.2 / TR527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003602
                          Kho luân chuyển: LC.031656-31659
                          Kho Thiếu nhi: TN.028422-28423
     Từ khoá: Văn học dân gian; Truyện kể; Thế giới; Văn học thiếu nhi
59.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cao tuổi / Nguyễn Đức Hùng sưu tầm và biên soạn. - H. : Thanh niên, 2017. - 286 tr. ; 21 cm.     sLC.031730
     Phân loại: 305.26 / T550T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039328
                          Kho Mượn: M.051068-51069
                          Kho luân chuyển: LC.031730-31731
     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Người Cao tuổi; Việt Nam
60. Vũ Kiêm Ninh. Làng cũ nhớ về / Vũ Kiêm Ninh. - H. : Dân trí, 2018. - 215 tr. ; 21 cm.     sLC.032109
     Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện về văn hoá làng nghề, lễ hội, các phong tục, tập quán, di tích lịch sử, con người... vùng đất Bưởi (Tây Hồ, Hà Nội)
     Phân loại: 390.0959731 / L106C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040367
                          Kho Mượn: M.052304-52305
                          Kho luân chuyển: LC.032109-32112
     Từ khoá: Văn hóa dân gian; Văn hóa làng xã; Tây Hồ; Hà Nội
400 - NGÔN NGỮ
61.  Ngữ pháp và giải thích ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao 20/80 / Vũ Thị Mai Phương. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội. - 27 cm
          T.1. - 2017. - 653 tr.
     Phân loại: 425 / NG550P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040411
                          Kho Mượn: M.052386-52387, M.052389-52390
     Từ khoá: Tiếng Anh; Ngữ pháp; Sách đọc thêm
62.  Ngữ pháp và giải thích ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao 20/80 / Vũ Thị Mai Phương. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội. - 27 cm
          T.2. - 2017. - 484 tr.
     Phân loại: 425 / NG550P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040412
                          Kho Mượn: M.052391-52394
     Từ khoá: Tiếng anh; Ngữ pháp; Sách đọc thêm
63.  Tiếng Việt lịch sử trước thế kỷ XX - Những vấn đề quan yếu / Đinh Văn Đức chủ biên, Trần Trí Dõi, Vũ Đức Nghiệu.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. - 579 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách khoa học)
     Phân loại: 495.92209 / T306V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040325
                          Kho Mượn: M.052220-52221
     Từ khoá: Ngôn ngữ; Tiếng việt; Lịch sử
64. Đinh Thị Hương. Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT năm 2018 môn tiếng Anh / Đinh Thị Hương. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. - 151 tr. ; 29 cm
     Phân loại: 428.0076 / Ô454L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040413
                          Kho Mượn: M.052395-52398
     Từ khoá: Tiếng anh; Ôn tập; Sách đọc thêm; Sách luyện thi; TRung học phổ thông
500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN
65.  Danh nhân toán học / Bùi Sao biên soạn. - H. : Dân trí, 2018. - 172 tr. ; 21 cm.     sLC.032031
     Tóm tắt: Những nét tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà toán học nổi tiếng thế giới mà những công trình khoa học của họ đã đánh dấu những mối phát triển của toán học từ thời trước công nguyên đến thời cận đại: Abel, Acsimet, Apôlônút, Becnuli v.v..
     Phân loại: 510.922 / D107N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040343
                          Kho Mượn: M.052256-52257
                          Kho luân chuyển: LC.032031-32034
     Từ khoá: Nhà toán học; Danh nhân; Cuộc đời; Sự nghiệp
66. Hà Thị Ngọc Anh. Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2018 môn sinh học / Hà Thị Ngọc Anh, Đoàn Ngọc Lâm. - H. : Hồng Đức, 2018. - 355 tr. ; 30 cm
     Phân loại: 570.76 / Ô454L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040415
                          Kho Mượn: M.052402-52405
     Từ khoá: Sinh học; Ôn tập; Sách luyện thi; Sách đọc thêm; Trung học phổ thông
67. Nguyễn Lân Dũng. Hỏi đáp về mọi chuyện: Khoa học tự nhiên / Nguyễn Lân Dũng. - H. : Dân trí, 2018. - 217 tr. ; 24 cm.     sLC.032035
     Phân loại: 500 / H428Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040344
                          Kho Mượn: M.052258-52259
                          Kho luân chuyển: LC.032035-32038
     Từ khoá: Khoa học tự nhiên; Sách hỏi đáp
68. Nguyễn Thị Quỳnh Thơ. Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT năm 2018 môn Hóa học / Nguyễn Thị Quỳnh Thơ, Phạm Thị Kim Ngân. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. - 396 tr. ; 29 cm
     Phân loại: 540.76 / Ô454L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040417
                          Kho Mượn: M.052410-52413
     Từ khoá: Hóa học; Ôn tập; Trung học phổ thông; Sách luyện thi; Sách đọc thêm
69. Nguyễn Thị Tuyết. Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT năm 2018 môn toán / Nguyễn Thị Tuyết, Lê Phương Anh, Nguyễn Duy Tân. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. - 369 tr. ; 29 cm
     Phân loại: 510.76 / Ô454L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040418
                          Kho Mượn: M.052414-52417
     Từ khoá: Toán học; Ôn tập; Sách luyện thi; Sác đọc thêm; Trung học phổ thông
70. Nguyễn Văn Tuyên. Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT quốc gia năm 2018 môn Vật lý / Nguyễn Văn Tuyên, Trịnh Lê Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Hường. - H. : Hồng Đức, 2018. - 228 tr. ; 30 cm
     Phân loại: 530.076 / Ô454L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040416
                          Kho Mượn: M.052406-52409
     Từ khoá: Vật lí; Ôn tập; Sách đọc thêm; Sách luyện thi; Trung học phổ thông
71. Thạch Thử Vệ. Những câu chuyện lý thú về thời tiết : Những điều bí mật về xuân hạ thu đông / Thạch Thử Vệ, Vương Sai ; Phạm Văn Khiết dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 168 tr. ; 24 cm.     sLC.031778
     Phân loại: 551.6 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003624
                          Kho luân chuyển: LC.031778-31781
                          Kho Thiếu nhi: TN.028467-28468
     Từ khoá: Thời tiết; Khoa học thường thức; Sách thiếu nhi
72.  Tinh hoa các phương pháp và kỹ năng giải nhanh trắc nghiệm toán 12, chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz / Lê Bá Bảo, Hoàng An Dinh, Huỳnh Công Thái.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2018. - 458 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 516.0076 / T312H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040419
                          Kho Mượn: M.052418-52419
     Từ khoá: Toán học; Hình học không gian; Sách đọc thêm; Sác luyện thi
73.  Tinh hoa các phương pháp và kỹ năng giải trắc nghiệm toán 12, chuyên đề tích phân - số phức và các ứng dụng / ĐẶng Ngọc Hiền, Huỳnh Công Thái, Lê Bá Bảo.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2018
     Phân loại: 515.076 / T312H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040420
                          Kho Mượn: M.052420-52421
     Từ khoá: Toán học; Đại số; Số phức; Sách đọc thêm; Tích phân
600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG
74.  Bệnh trâu - bò - lợn và cách phòng trị / Phương Chi biên soạn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 142 tr. ; 21 cm.     sLC.031985
     Phân loại: 636.2089 / B256T
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.031985-31991
75. Châu Tuyền Lâm. 100 cách bảo dưỡng xe ô tô / Châu Tuyền Lâm ; Nguyễn Hoàng Yến dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 355 tr. ; 21 cm. - (Kỹ năng xử lý tình huống thường ngày).     sLC.031941
     Phân loại: 629.287 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040337
                          Kho Mượn: M.052244-52245
                          Kho luân chuyển: LC.031941-31944
     Từ khoá: Kĩ thuật; Bảo dưỡng; Sửa chữa; Ô tô
76. Giai Văn. 100 cách cấp cứu tại nhà / Giai Văn ; Nguyễn Thị Lệ Quyên dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 211 tr. ; 21 cm. - (Kỹ năng xử lý tình huống thường ngày).     sLC.031945
     Phân loại: 616.0252 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040338
                          Kho Mượn: M.052246-52247
                          Kho luân chuyển: LC.031945-31948
     Từ khoá: Sơ cứu; Cấp cứu; Kĩ năng
77.  Kỹ thuật nuôi bò / Nhiều tác giả tuyển chọn. - Cà Mau : Phương Đông, 2017. - 107 tr. ; 21 cm.     sLC.031971
     Phân loại: 636.2 / K600T
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.031971-31977
78.  Kỹ thuật nuôi chim cảnh : Chim khưới, chào mào, chòe thanh, chòe lửa, cu gáy, vành khuyên, sơn ca, họa mi, vẹt, công / Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2018. - 134 tr. ; 21 cm.     sLC.032020
     Phân loại: 636.68 / K600T
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.032020-32026
79.  Kỹ thuật nuôi chó cảnh / Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2018. - 95 tr. ; 21 cm.     sLC.032013
     Phân loại: 636.76 / K600T
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.032013-32019
80.  Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt / Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2018. - 95 tr. ; 21 cm.     sLC.032006
     Phân loại: 639.31 / K600T
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.032006-32012
81.  Kỹ thuật nuôi lợn / Nhiều tác giả tuyển chọn. - Cà Mau : Phương Đông, 2017. - 127 tr. ; 21 cm.     sLC.031978
     Phân loại: 636.4 / K600T
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.031978-31984
82.  Kỹ thuật nuôi ong / Nhiều tác giả tuyển chọn. - Cà Mau : Phương Đông, 2017. - 103 tr. ; 21 cm.     sLC.031964
     Phân loại: 638.1 / K600T
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.031964-31970
83.  Kỹ thuật trồng bưởi, cam, quýt / Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2018. - 156 tr. ; 21 cm.     sLC.031999
     Phân loại: 634.3 / K600T
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.031999-32005
84.  Kỹ thuật trồng các loại khoai / Nhiều tác giả tuyển chọn. - Cà Mau : Phương Đông, 2017. - 149 tr. ; 21 cm.     sLC.031960
     Phân loại: 635.2 / K600T
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.031960-31963, LC.032255-32257
85.  Kỹ thuật trồng dưa hấu / Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2018. - 95 tr. ; 21 cm.     sLC.031992
     Phân loại: 635.615 / K600T
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.031992-31998
86.  Kỹ thuật trồng một số cây họ bầu bí / Nhiều tác giả tuyển chọn. - Cà Mau : Phương Đông, 2017. - 95 tr. ; 21 cm.     sLC.031953
     Phân loại: 635.6 / K600T
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.031953-31959
87. Lê Ninh. Tiến sĩ y học giải đáp - Một vạn câu hỏi vì sao: Bách khoa sức khỏe / Lê Ninh chủ biên ; Tô Phương Cường dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 332 tr. ; 21 cm.     sLC.031934
     Tóm tắt: Bao hàm nhiều mảng về kiến thức chăm sóc sức khỏa như: Kinh nghiệm danh y, kỳ phương diệu thuật, y vật thực liệu, bảo vệ sức khỏe, kiến thức chuyên ngành ...
     Phân loại: 610 / T305S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040333
                          Kho Mượn: M.052236-52237
                          Kho luân chuyển: LC.031934, LC.032263
     Từ khoá: Y học; Bệnh; Chẩn đoán; Điều trị
88. Lê Ninh. Tiến sĩ y học giải đáp - Một vạn câu hỏi vì sao: Các bài thuốc dân gian / Lê Ninh chủ biên ; Tô Phương Cường dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 316 tr. ; 21 cm.     sLC.031937
     Tóm tắt: Bao hàm nhiều mảng về kiến thức chăm sóc sức khỏe như : Kinh nghiệm danh y, kỳ phương diệu thuật, dược vật thực liệu, bách khoa sức khỏe
     Phân loại: 610 / T305S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040335
                          Kho Mượn: M.052240-52241
                          Kho luân chuyển: LC.031937-31938
     Từ khoá: Đông y; Bài thuốc dân gian; Điều trị; Bệnh
89. Lê Ninh. Tiến sĩ y học giải đáp - Một vạn câu hỏi vì sao: Kinh nghiệm chữa trị dân gian / Lê Ninh chủ biên ; Tô Phương Cường dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 328 tr. ; 21 cm.     sLC.031935
     Tóm tắt: Giải đáp 10.000 câu hỏi tại sao? hàm chứa các nội dung như kinh nghiệm  danh y, phương thuốc kỳ diệu, dược phẩm và chế độ ăn chữa bệnh, bách khoa sức khỏe...
     Phân loại: 610 / T305S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040334
                          Kho Mượn: M.052238-52239
                          Kho luân chuyển: LC.031935-31936
     Từ khoá: Đông y; Chẩn đoán; Bài thuốc; Điều trị; Kinh nghiệm; Danh y
90. Lê Ninh. Tiến sĩ y học giải đáp - Một vạn câu hỏi vì sao: Ăn uống chữa bệnh thường gặp / Lê Ninh chủ biên ; Tô Phương Cường dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 328 tr. ; 21 cm.     sLC.031939
     Phân loại: 610 / T305S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040336
                          Kho Mượn: M.052242-52243
                          Kho luân chuyển: LC.031939-31940
     Từ khoá: Y học cổ truyền; Bài thuốc; Chế độ ăn uống; Điều trị; Bệnh
91. Ohmae Kenichi. Tự nảy mầm, tự vươn lên / Ohmae Kenichi ; Người dịch: Quảng Văn, tâm Hải. - H. : Phụ nữ, 2018. - 208 tr. ; 21 cm.     sLC.032027
     Phân loại: 649.1 / T550N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040342
                          Kho Mượn: M.052254-52255
                          Kho luân chuyển: LC.032027-32030
     Từ khoá: Giáo dục gia đình; Nuôi dạy con
92.  Tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ: Người phụ nữ dễ thương / Trần Thị Hồng Phúc biên soạn. - H. : Thanh niên, 2018. - 223 tr. ; 23 cm.     sLC.031933
     Phân loại: 646.70082 / TR300T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040332
                          Kho Mượn: M.052234-52235
                          Kho luân chuyển: LC.031933
     Từ khoá: Phụ nữ; Kĩ năng sống; Nghệ thuật sống; Bí quyết thành công
93.  Tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ: Người phụ nữ hạnh phúc / Nguyễn Thùy Dương biên soạn. - H. : Thanh niên, 2018. - 292 tr. ; 23 cm.     sLC.031927
     Phân loại: 646.70082 / TR300T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040329
                          Kho Mượn: M.052228-52229
                          Kho luân chuyển: LC.031927
     Từ khoá: Phụ nữ; Kĩ năng sống; Nghệ thuật sống; Bí quyết thành công
94.  Tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ: Người phụ nữ năng động / Nguyễn Thu Hải My, Vũ Thùy An biên soạn. - H. : Thanh niên, 2018. - 311 tr. ; 23 cm.     sLC.031926
     Phân loại: 646.70082 / TR300T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040328
                          Kho Mượn: M.052226-52227
                          Kho luân chuyển: LC.031926
     Từ khoá: Phụ nữ; kĩ năng sống; Nghệ thuật sống; Bí quyết thành công
95.  Tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ: Người phụ nữ thanh lịch / Trần Thị Hồng Phúc, Vũ Thùy An biên soạn. - H. : Thanh niên, 2018. - 307 tr. ; 23 cm.     sLC.031928
     Phân loại: 646.70082 / TR300T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040330
                          Kho Mượn: M.052230-52231
                          Kho luân chuyển: LC.031928-31931
     Từ khoá: Phụ nữ; Kĩ năng sống; Nghệ thuật sống; Bí quyết thành công
96.  Tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ: Người phụ nữ thân thiện / Trần Thị Hồng Phúc biên soạn. - H. : Thanh niên, 2018. - 299 tr. ; 23 cm.     sLC.031932
     Phân loại: 646.70082 / TR300T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040331
                          Kho Mượn: M.052232-52233
                          Kho luân chuyển: LC.031932
     Từ khoá: Phụ nữ; Kĩ năng sống; Nghệ thuật sống; Bí quyết thành công
97.  Tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ: Người phụ nữ thông minh / Nguyễn Thùy Dương biên soạn. - H. : Thanh niên, 2018. - 300 tr. ; 23 cm.     sLC.031925
     Phân loại: 646.70082 / TR300T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040327
                          Kho Mượn: M.052224-52225
                          Kho luân chuyển: LC.031925
     Từ khoá: Phụ nữ; Kĩ năng sống; Nghệ thuật sống; Bí quyết thành công
98.  Tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ: Người phụ nữ trí tuệ / Phạm Tú Oanh biên soạn. - H. : Thanh niên, 2018. - 212 tr. ; 23 cm.     sLC.031921
     Phân loại: 646.70082 / TR300T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040326
                          Kho Mượn: M.052222-52223
                          Kho luân chuyển: LC.031921-31924
     Từ khoá: Phụ nữ; Kĩ năng sống; Nghệ thuật sống; Bí quyết thành công
700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ
99. Ho!Takky. Cảm xúc phim Nhật - Điều không bao giờ quay lại / Ho!Takky. - H. : Văn học, 2018. - 333 tr. ; 20 cm.     sLC.032222
     Phân loại: 791.430952 / C104X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040402
                          Kho Mượn: M.052370-52371
                          Kho luân chuyển: LC.032222-32225
     Từ khoá: Phim điện ảnh; Nhật Bản
100.  Luật bóng chuyền hơi. - H. : Thể thao và du lịch, 2018. - 79 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tổng cục Thể dục Thể thao.     sLC.031857
     Phân loại: 796.32502022 / L504B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040313
                          Kho Mượn: M.052198-52199
                          Kho luân chuyển: LC.031857-31860
     Từ khoá: Luật thi đấu; Bóng chuyền hơi
101.  Luật bóng chuyền và Luật bóng chuyền bãi biển. - H. : Thể thao và du lịch, 2018
     ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tổng cục Thể dục Thể thao.     sLC.031873
     Tóm tắt: Giới thiệu luật bóng chuyền và luật bóng chuyền bãi biển với các quy định về: Sân bãi, dụng cụ thi đấu; thể thức thi đấu; hoạt động thi đấu; vận động viên và hành vi của vận động viên; trọng tài - quyền hạn, trách nhiệm và hiệu tay chính thức
     Phân loại: 796.32502022 / L504B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040317
                          Kho Mượn: M.052206-52207
                          Kho luân chuyển: LC.031873-31876
     Từ khoá: Luật thi đấu; Bóng chuyền bãi biển; Bóng chuyền
102.  Luật thi đấu bóng rổ. - H. : Thể thao và du lịch, 2018. - 155 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tổng cục Thể dục Thể thao.     sLC.031845
     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung của luật thi đấu bóng rổ cụ thể: Trận đấu, kích thước sân và trang thiết bị thi đấu, đội bóng, luật thi đấu, phạm luật, lỗi, điều khoản chung, ban trọng tài, trọng tài bàn, giám sát trận đấu-trách nhiệm và quyền hạn
     Phân loại: 796.32302022 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040310
                          Kho Mượn: M.052192-52193
                          Kho luân chuyển: LC.031845-31848
     Từ khoá: Luật thi đấu; Bóng rổ
103.  Luật thi đấu môn bóng đá trong nhà (Futsal). - H. : Thể thao và du lịch, 2018. - 215 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Tổng cục thể dục thể thao.     sLC.031841
     Tóm tắt: Giới thiệu những quy định về sân thi đấu, bóng thi đấu, số lượng cầu thủ, trang phục cầu thủ, trọng tài, thời gian trận đấu, bóng trong cuộc và bóng ngoài cuộc, bàn thắng, việt vị... trong luật thi đấu môn bóng đá trong nhà
     Phân loại: 796.33402022 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040309
                          Kho Mượn: M.052190-52191
                          Kho luân chuyển: LC.031841-31844
     Từ khoá: Luật bóng đá; Luật thi đấu; Bóng đá; Thể thao
104.  Luật thi đấu môn bơi. - H. : Thể thao và du lịch, 2018. - 155 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tổng cục Thể dục Thể thao.     sLC.031853
     Tóm tắt: Giới thiệu về điều lệ, điều luật chung, quy chế về đạo đức, quy định của FINA đối với các đơn vị đăng cai, quy chế trong luật thi đấu môn bơi; luật bơi, bơi trên mặt nước tự nhiên, luật bơi cựu vận động viên, luật về các phương tiện vật chất
     Phân loại: 797.21 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040312
                          Kho Mượn: M.052196-52197
                          Kho luân chuyển: LC.031853-31856
     Từ khoá: Luật thi đấu; Bơi
105.  Luật thi đấu điền kinh. - H. : Thể thao và du lịch, 2018. - 479 tr. ; 19 cm
     ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tổng cục Thể dục Thể thao.     sLC.031849
     Phân loại: 796.42 / L504T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040311
                          Kho Mượn: M.052194-52195
                          Kho luân chuyển: LC.031849-31852
     Từ khoá: Luật thi đấu; Điền kinh
800 - VĂN HỌC
106. An Xinh Trương. Ừ thì yêu ! đời có bao nhiêu / An Xinh Trương. - H. : Phụ nữ, 2018. - 197 tr. ; 20 cm.     sLC.032185
     Phân loại: 895.9228408 / Ư550T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040394
                          Kho Mượn: M.052354-52355
                          Kho luân chuyển: LC.032185-32188
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Việt Nam
107. Baum, L. Frank. Xứ OZ diệu kỳ / L. Frank Baum ; Minh họa: John R. Neill ; Hàn Băng Vũ dịch. - H. : Văn học, 2018. - 280 tr. ; 21 cm.     sLC.032148
     Phân loại: 813 / X550-O
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003626
                          Kho luân chuyển: LC.032148-32151
                          Kho Thiếu nhi: TN.028471-28472
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện đồng thoại; Mỹ
108. Belyaev, Alexander Romanovich. Người cá : Truyện khoa học viễn tưởng / Alexander Romanovich Belyaev ; Đỗ Ca Sơn dịch. - H. : Văn học, 2018. - 235 tr. ; 21 cm.     sLC.032136
     Phân loại: 891.7342 / NG558C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040374
                          Kho Mượn: M.052318-52319
                          Kho luân chuyển: LC.032136-32139
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện khoa học viễn tưởng; Nga
109.  Chiếc bật lửa và váy công chúa / Twentine ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Thanh niên. - 24 cm
          T.1. - 2018. - 490 tr..     sLC.032066
     Phân loại: 895.136 / CH303B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040354
                          Kho Mượn: M.052278-52279
                          Kho luân chuyển: LC.032066-32069, LC.032075
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
110.  Chiếc bật lửa và váy công chúa / Twentine ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Thanh niên. - 24 cm
          T.2. - 2018. - 476 tr..     sLC.032070
     Phân loại: 895.136 / CH303B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040355
                          Kho Mượn: M.052280-52281
                          Kho luân chuyển: LC.032070-32074
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
111. Dare, Tessa. Thử thách và tình yêu : Tiểu thuyết / Tessa Dare ; Kim Thanh dịch. - H. : Dân trí, 2017. - 464 tr. ; 21 cm.     sLC.032056
     Phân loại: 813.6 / TH550T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040350
                          Kho Mượn: M.052270-52271
                          Kho luân chuyển: LC.032056
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
112. Dickens, Charles. Hai kinh thành : Tiểu thuyết / Charles Dickens ; Đăng Thư dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 451 tr. ; 24 cm.     sLC.032179
     Phân loại: 823.8 / H103K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040390
                          Kho Mượn: M.052346-52347
                          Kho luân chuyển: LC.032179-32180
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Anh
113. Dolan, Harry. Vòng xoáy tội ác : Tiểu thuyết / Harry Dolan ; Ngô Thế Vinh dịch. - H. : Lao động, 2016. - 432 tr. ; 24 cm.     sLC.032057
     Phân loại: 813.6 / V431X
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040351
                          Kho Mượn: M.052272-52273
                          Kho luân chuyển: LC.032057-32058
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
114.  Dòng sông tuổi thơ : Tập truyện ngắn / Sĩ Hồng, Châu Diên, Nguyễn Thu Phương... ; Phạm Phương Anh tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 248 tr. ; 19 cm.     sLC.032152
     Phân loại: 895.92230108 / D431S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040377
                          Kho Mượn: M.052324-52325
                          Kho luân chuyển: LC.032152-32153
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
115. Dương Kỳ Anh. Miền trần gian : Tiểu thuyết / Dương Kỳ Anh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 159 tr. ; 21 cm.     sLC.032144
     Phân loại: 895.92234 / M305T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040376
                          Kho Mượn: M.052322-52323
                          Kho luân chuyển: LC.032144-32147
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
116. Dương Thiên Lý. Nước mắt đắng : Tiểu thuyết / Dương Thiên Lý. - H. : Thế giới, 2018. - 887 tr. ; 19 cm.     sLC.032048
     Phân loại: 895.92234 / N557M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040348
                          Kho Mượn: M.052266-52267
                          Kho luân chuyển: LC.032048-32051
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
117.  Dặm dài biên ải : Tiểu thuyết / Nguyễn Trường Thanh, Nguyễn Thu Phương, Thái Chí Thanh.... - H. : Hồng Đức, 2018. - 244 tr. ; 19 cm.     sLC.032197
     Phân loại: 895.92230108 / D114D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040392
                          Kho Mượn: M.052350-52351
                          Kho luân chuyển: LC.032197-32200
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
118. Harris, C. S.. Tượng thần sụp đổ : Tiểu thuyết / C. S. Harris ; Đào Diệu Linh dịch. - H. : Lao động, 2017. - 424 tr. ; 24 cm.     sLC.032059
     Phân loại: 813.6 / T561T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040352
                          Kho Mượn: M.052274-52275
                          Kho luân chuyển: LC.032059-32060
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Mỹ
119. Haruki Murakami. Người tình Sputnik / Haruki Murakami ; Ngân Xuyên dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 280 tr. ; 21 cm.     sLC.032230
     Phân loại: 895.635 / NG558T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040404
                          Kho Mượn: M.052374-52375
                          Kho luân chuyển: LC.032230-32233
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Nhật Bản
120.  Hãy để nước mắt lên tiếng / Biên soạn, tổng hợp: Sun Flower. - H. : Thanh niên, 2018. - 254 tr. ; 21 cm. - (Giáo dục và định hướng tuổi học đường).     sLC.031704
     Phân loại: 808.83 / H112Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003614
                          Kho luân chuyển: LC.031704-31707
                          Kho Thiếu nhi: TN.028446-28447
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Thế giới
121.  Hãy để nụ cười lên tiếng / Biên soạn, tổng hợp: Long Trung, Huy Đăng. - H. : Thanh niên, 2018. - 283 tr. ; 21 cm. - (Giáo dục và định hướng tuổi học đường).     sLC.031700
     Phân loại: 808.83 / H112Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003613
                          Kho luân chuyển: LC.031700-31703
                          Kho Thiếu nhi: TN.028444-28445
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Thế giới
122.  Hãy để yêu thương lên tiếng / Biên soạn, tổng hợp: Minh Đức, Kiều Linh. - H. : Thanh niên, 2018. - 260 tr. ; 21 cm. - (Giáo dục và định hướng tuổi học đường).     sLC.031696
     Phân loại: 808.83 / H112Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003612
                          Kho luân chuyển: LC.031696-31699
                          Kho Thiếu nhi: TN.028442-28443
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện ngắn; Thế giới
123. Hồ Biểu Chánh. Cay đắng mùi đời : Tiểu thuyết / Hồ Biểu Chánh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 288 tr. ; 21 cm.     sLC.032117
     Phân loại: 895.922332 / C112Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040369
                          Kho Mượn: M.052308-52309
                          Kho luân chuyển: LC.032117-32120
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
124. Hồ Biểu Chánh. Chút phận linh đinh : Tiểu thuyết / Hồ Biểu Chánh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018.     sLC.032125
     Phân loại: 895.922332 / CH522P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040371
                          Kho Mượn: M.052312-52313
                          Kho luân chuyển: LC.032125-32127
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
125. Hồ Biểu Chánh. Hai khối tình : Tiểu thuyết / Hồ Biểu Chánh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 212 tr. ; 21 cm.     sLC.032113
     Phân loại: 895.922332 / H103K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040368
                          Kho Mượn: M.052306-52307
                          Kho luân chuyển: LC.032113-32116
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
126. Hồ Biểu Chánh. Ở theo thời : Tiểu thuyết / Hồ Biểu Chánh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 236 tr. ; 21 cm.     sLC.032121
     Phân loại: 895.922332 / Ơ460T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040370
                          Kho Mượn: M.052310-52311
                          Kho luân chuyển: LC.032121-32124
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
127. Hồ Phương. Chúng tôi ở Cồn Cỏ : Tập truyện / Hồ Phương. - H. : Hồng Đức, 2018. - 262 tr. ; 19 cm.     sLC.032158
     Phân loại: 895.922334 / CH513T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040379
                          Kho Mượn: M.052328-52329
                          Kho luân chuyển: LC.032158-32161
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tập truyện; Việt Nam
128. Hồng Hải. Thương được cứ thương đi / Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Dân trí, 2018. - 283 tr. ; 21 cm.     sLC.032210
     Phân loại: 895.9228408 / TH561Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040399
                          Kho Mượn: M.052364-52365
                          Kho luân chuyển: LC.032210-32213
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Việt Nam
129. Kapka, Franx. Hóa thân : Tiểu thuyết / Franx Kapka ; Đức Tài dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 126 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 833.912 / H401T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040386
                          Kho Mượn: M.052340-52341
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Văn học nước ngoài; Tiểu thuyết; Đức
130. Kenji Miyazawa. Chuyến tàu đêm trên dải ngân hà : Truyện thiếu nhi / Kenji Miyazawa ; Thanh Điền dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 109 tr. ; 18 cm.     sLC.032189
     Phân loại: 895.63 / CH527T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040395
                          Kho Mượn: M.052356-52357
                          Kho luân chuyển: LC.032189-32192
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện; Nhật Bản
131. Kenji Miyazawa. Matasaburo - Từ phương của gió : Truyện thiếu nhi / Kenji Miyazawa ; Đỗ Hương Giang dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 97 tr. ; 18 cm.     sLC.031692
     Phân loại: 895.63 / M110A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003611
                          Kho luân chuyển: LC.031692-31695
                          Kho Thiếu nhi: TN.028440-28441
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện dài; Nhật Bản
132.  Khúc sông một thời tuổi trẻ : Tập truyện, ký / Nguyễn Bá Cự, Lưu Thị Bạch Liễu, Dương Thị Thu Hường.... - H. : Văn học, 2018. - 178 tr. ; 21 cm.     sLC.032101
     Phân loại: 895.92230108 / KH506S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040365
                          Kho Mượn: M.052300-52301
                          Kho luân chuyển: LC.032101-32104
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam; Kí
133. Kiya. Thành Duy lạc : Tiểu thuyết / Kiya ; Phong Uyển dịch. - H. : Lao động, 2016. - 388 tr. ; 24 cm.     sLC.032046
     Phân loại: 895.136 / TH107D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040347
                          Kho Mượn: M.052264-52265
                          Kho luân chuyển: LC.032046-32047
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
134.  Kiếp nghèo : Tập truyện ngắn / Nguyễn Trường Thanh, Nguyễn Thu Phương, Hạ Bá Đoàn.... - H. : Hồng Đức, 2018. - 234 tr. ; 19 cm.     sLC.032162
     Phân loại: 895.92230108 / K307N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040380
                          Kho Mượn: M.052330-52331
                          Kho luân chuyển: LC.032162-32165
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
135. Lagerlöf, Selma. Kho báu / Selma Lagerlöf ; Dạ Thảo dịch. - H. : Lao động, 2017. - 150 tr. ; 19 cm.     sLC.032128
     Phân loại: 839.737 / KH400B
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040372
                          Kho Mượn: M.052314-52315
                          Kho luân chuyển: LC.032128-32131
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện; Thụy Điển
136. Lan Rùa. Nhớ ai đó đến kiệt quệ / Lan Rùa. - H. : Phụ nữ, 2018. - 444 tr. ; 21 cm.     sLC.032041
     Phân loại: 895.92234 / NH460A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040346
                          Kho Mượn: M.052262-52263
                          Kho luân chuyển: LC.032041-32045
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
137. Linda Lê. Vượt sóng : Tiểu thuyết / Linda Lê ; Phạm Duy Thiện dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 345 tr. ; 21 cm.     sLC.032089
     Phân loại: 843.92 / V563S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040361
                          Kho Mượn: M.052292-52293
                          Kho luân chuyển: LC.032089-32090
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Pháp
138. Lê Minh Khuê. Mong manh như là tia nắng : Tập truyện ngắn / Lê Minh Khuê. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 250 tr. ; 19 cm
     Phân loại: 895.922334 / M431M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040384
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
139. Lưu Lan Phương. Quả ngọt cuối mùa : Tập truyện ngắn / Lưu Lan Phương. - H. : Văn học, 2018. - 182 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / QU100N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040388
                          Kho Mượn: M.052344
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
140. Macdonald, Georged. Công chúa Irene và lũ yêu tinh / Georged Macdonald ; Hàn Băng Vũ dịch. - H. : Văn học, 2018. - 261 tr. ; 21 cm.     sLC.031676
     Phân loại: 823 / C455C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003607
                          Kho luân chuyển: LC.031676-31679
                          Kho Thiếu nhi: TN.028432-28433
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện kể; Scotland
141. Mạnh Thụy. Tôi chỉ muốn một mình sống trong trái tim em : Tản văn / Mạnh Thụy ; Người dịch: Dương Thị Vân Anh, Đào Ngô Thanh Thảo. - H. : Thanh niên, 2018. - 345 tr. ; 21 cm.     sLC.032084
     Phân loại: 895.18608 / T452C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040360
                          Kho Mượn: M.052290-52291
                          Kho luân chuyển: LC.032084-32088
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Trung Quốc
142. Nam Dư. Giọt đời : Tiểu thuyết / Nam Dư. - H. : Dân trí, 2018. - 211 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / GI-435Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040391
                          Kho Mượn: M.052348-52349
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
143. Nguyên Hồng. Bỉ vỏ / Nguyên Hồng. - H. : Văn học, 2018. - 207 tr. ; 21 cm.     sLC.032052
     Phân loại: 895.922332 / B300V
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040349
                          Kho Mượn: M.052268-52269
                          Kho luân chuyển: LC.032052-32055
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
144. Nguyễn Bảo. Biển đêm : Tập truyện / Nguyễn Bảo. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 258 tr. ; 19 cm.     sLC.032206
     Phân loại: 895.922334 / B305Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040398
                          Kho Mượn: M.052362-52363
                          Kho luân chuyển: LC.032206-32209
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
145. Nguyễn Chu Nhạc. Thời gian không trở lại : Bút ký - ký sự - tản văn / Nguyễn Chu Nhạc. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 277 tr. ; 19 cm.     sLC.032176
     Phân loại: 895.9228403 / TH462G
     Ký hiệu kho: Kho luân chuyển: LC.032176-32177
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Việt Nam; Kí sự; Bút kí
146. Nguyễn Thị Khánh Ly. Cuộc phiêu lưu của cơn gió : Truyện đồng thoại / Nguyễn Thị Khánh Ly. - H. : Văn học, 2017. - 99 tr. ; 20 cm.     sLC.031684
     Phân loại: 895.9223 / C514P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003609
                          Kho luân chuyển: LC.031684-31687
                          Kho Thiếu nhi: TN.028436-28437
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện đồng thoại; Việt Nam
147. Nguyễn Thị Thoa. Vị ngọt muộn màng : Tập truyện / Nguyễn Thị Thoa. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 280 tr. ; 19 cm.     sLC.031728
     Phân loại: 895.92234 / V300N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039574
                          Kho Mượn: M.051520-51521
                          Kho luân chuyển: LC.030468-30470, LC.031728-31729
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
148. Nguyễn Xuân Bối. Bay qua thời gian : Tiểu thuyết / Nguyễn Xuân Bối. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 278 tr. ; 19 cm.     sLC.031732
     Phân loại: 895.92234 / B112Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.039575
                          Kho Mượn: M.051522-51523
                          Kho luân chuyển: LC.030471-30473, LC.031732-31733
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
149.  Những chuyện vui theo bước chân người lính : Tập truyện vui / Trần Cảnh Yên tuyển chọn, biên soạn. - H. : Dân trí, 2018. - 150 tr. ; 21 cm.     sLC.032218
     Phân loại: 895.922802 / NH556C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040401
                          Kho Mượn: M.052368-52369
                          Kho luân chuyển: LC.032218-32221
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện vui; Việt Nam
150.  Này, nhìn thấy tai rồi kìa ! / Đặc Lôi Tây Hồ ; Người dịch: Vũ Đức Hiếu, Nguyễn Thị Phượng. - H. : Thanh niên. - 21 cm
          T.1. - 2017. - 214 tr..     sLC.031708
     Phân loại: 895.13 / N112N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003615
                          Kho luân chuyển: LC.031708-31712
                          Kho Thiếu nhi: TN.028448-28449
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Trung Quốc
151.  Này, nhìn thấy tai rồi kìa ! / Đặc Lôi Tây Hồ ; Người dịch: Vũ Đức Hiếu, Nguyễn Thị Phượng. - H. : Thanh niên. - 21 cm
          T.2. - 2018. - 269 tr..     sLC.031713
     Phân loại: 895.13 / N112N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003616
                          Kho luân chuyển: LC.031713-31717
                          Kho Thiếu nhi: TN.028450-28451
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Trung Quốc
152. Nắng. Người giải mã giấc mơ / Nắng. - H. : Thế giới, 2016. - 277 tr. ; 18 cm
     Tên thật tác giả: Đặng Hồng Ngọc.     sLC.031725
     Phân loại: 895.92234 / NG558G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.037658
                          Kho Mượn: M.048304-48305
                          Kho luân chuyển: LC.027355-27356, LC.031725-31727
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện; Việt Nam; Giấc mơ
153. Phạm Ngọc Chiểu. Hiệp sĩ giữa đời thường : Tiểu thuyết / Phạm Ngọc Chiểu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 276 tr. ; 19 cm.     sLC.032172
     Phân loại: 895.922334 / H307S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040383
                          Kho Mượn: M.052336-52337
                          Kho luân chuyển: LC.032172-32175
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Việt Nam
154. Phạm Ngọc Chiểu. Người ơi !... có nhớ ?... : Tập truyện / Phạm Ngọc Chiểu. - H. : Hồng Đức, 2018. - 257 tr. ; 19 cm.     sLC.032168
     Phân loại: 895.92234 / NG558Ơ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040382
                          Kho Mượn: M.052334-52335
                          Kho luân chuyển: LC.032168-32171
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
155. Phạm Quí. Hồn phố : Tập truyện ngắn và tản văn / Phạm Quí. - H. : Hồng Đức, 2018.     sLC.032178
     Phân loại: 895.92234 / H454P
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040385
                          Kho Mượn: M.052338-52339
                          Kho luân chuyển: LC.032178
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam; Tản văn
156. Phạm Xuân Đào. Một thời để nhớ : Tản văn - Ký - Truyện ngắn / Phạm Xuân Đào. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 247 tr. ; 19 cm.     sLC.032154
     Phân loại: 895.92234 / M458T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040378
                          Kho Mượn: M.052326-52327
                          Kho luân chuyển: LC.032154-32157
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Việt Nam; Kí; Truyện ngắn
157. Poter, Eleanor H.. Pollyanna - Mặt trời đã lớn khôn / Eleanor H. Porter ; Hàn Băng Vũ dịch. - H. : Văn học, 2018. - 384 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 813 / P428A
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003617
                          Kho Thiếu nhi: TN.028452-28453
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Tiểu thuyết; Mỹ
158. Rushdie, Salman. Nhà Golden : Tiểu thuyết / Salman Rushdie ; Đăng Thư dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 536 tr. ; 21 cm.     sLC.032166
     Phân loại: 823.914 / NH100G
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040381
                          Kho Mượn: M.052332-52333
                          Kho luân chuyển: LC.032166-32167
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Anh
159. Song Tử Đông. Mặn hơn nước mắt : Phóng sự / Song Tử Đông. - H. : Văn học, 2018. - 178 tr. ; 21 cm.     sLC.032140
     Phân loại: 895.9228403 / M115H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040375
                          Kho Mượn: M.052320-52321
                          Kho luân chuyển: LC.032140-32143
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Phóng sự; Việt Nam
160. Tanizaki Jun'ichirō. Tình khờ : Tiểu thuyết / Tanizaki Jun'ichirō ; Nam Tử dịch. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 304 tr. ; 21 cm.     sLC.032234
     Phân loại: 895.6344 / T312K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040405
                          Kho Mượn: M.052376-52377
                          Kho luân chuyển: LC.032234-32237
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Nhật Bản
161.  Thục thiên mộng hoa lục / Tiểu Chu Dữ Mặc ; Tích Vũ dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm
          T.1. - 2016. - 556 tr..     sLC.032076
     Phân loại: 895.136 / TH506T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040356
                          Kho Mượn: M.052282-52283
                          Kho luân chuyển: LC.032076-32077
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
162.  Thục thiên mộng hoa lục / Tiểu Chu Dữ Mặc ; Tích Vũ dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm
          T.2. - 2016. - 436 tr..     sLC.032078
     Phân loại: 895.136 / TH506T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040357
                          Kho Mượn: M.052284-52285
                          Kho luân chuyển: LC.032078-32079
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
163.  Thục thiên mộng hoa lục / Tiểu Chu Dữ Mặc ; Tích Vũ dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm
          T.3. - 2016. - 576 tr..     sLC.032080
     Phân loại: 895.136 / TH506T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040358
                          Kho Mượn: M.052286-52287
                          Kho luân chuyển: LC.032080-32081
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Trung Quốc
164. Triệu  Huấn. Dòng sông màu mận chín : Tập truyện ngắn / Triệu Huấn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 250 tr. ; 19 cm.     sLC.032181
     Phân loại: 895.922334 / D431S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040393
                          Kho Mượn: M.052352-52353
                          Kho luân chuyển: LC.032181-32184
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
165. Trương Hạo Thần. Có người đang tìm bạn / Trương Hạo Thần ; Lu Lu dịch. - H. : Văn học, 2017. - 392 tr. ; 21 cm.     sLC.032039
     Phân loại: 895.18608 / C400N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040345
                          Kho Mượn: M.052260-52261
                          Kho luân chuyển: LC.032039-32040
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tản văn; Trung Quốc
166. Trương Thị Hoàng Yến. Cái hố : Thơ / Trương Thị Hoàng Yến. - H. : Văn học, 2018. - 87 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92214 / C103H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040387
                          Kho Mượn: M.052342-52343
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Thơ; Việt Nam
167. Trần Huy Quang. Đạo của tình yêu : Tập truyện ngắn / Trần Huy Quang. - H. : Dân trí, 2018. - 190 tr. ; 21 cm.     sLC.032226
     Phân loại: 895.92234 / Đ108C
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040403
                          Kho Mượn: M.052372-52373
                          Kho luân chuyển: LC.032226-32229
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
168. Trần Thiện Khiêm. Ngày hè của Sơn : Truyện dài / Trần Thiện Khiêm. - H. : Thanh niên, 2018. - 158 tr. ; 19 cm.     sLC.031680
     Phân loại: 895.9223 / NG112H
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: DTN.003608
                          Kho luân chuyển: LC.031680-31683
                          Kho Thiếu nhi: TN.028434-28435
     Từ khoá: Văn học thiếu nhi; Truyện dài; Việt Nam
169. Trần Thị Thắng. Đằng sau cơn bão Linda : Tập truyện ngắn / Trần Thị Thắng. - H. : Dân trí, 2018. - 166 tr. ; 21 cm.     sLC.032193
     Phân loại: 895.92234 / Đ116S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040396
                          Kho Mượn: M.052358-52359
                          Kho luân chuyển: LC.032193-32196
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
170. Trịnh Văn Sỹ. Trên những ngả đường đời : Hồi ức của một sỹ quan cảnh sát giao thông / Trịnh Văn Sỹ. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 318 tr. ; 21 cm.     sLC.032061
     Phân loại: 895.9228403 / TR254N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040353
                          Kho Mượn: M.052276-52277
                          Kho luân chuyển: LC.032061-32065
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Hồi ức; Việt Nam
171. Trịnh Văn Định. Tự do và quyền lực - Nhân vật Đế sư Trương Lương trong văn học nhà nho ở Việt Nam và Trung Quốc / Trịnh Văn Định. - H. : Tri thức, 2018. - 271 tr. ; 21 cm.     sLC.032091
     Phân loại: 895.92209 / T550D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040362
                          Kho Mượn: M.052294-52295
                          Kho luân chuyển: LC.032091-32094
     Từ khoá: Nghiên cứu văn học; Nhân vật; Việt Nam; Trung Quốc
172. Vân Thành. Sơn Dương Trắng : Tập truyện ngắn / Vân Thành. - H. : Dân trí, 2018. - 243 tr. ; 21 cm.     sLC.032202
     Phân loại: 895.92234 / S464D
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040397
                          Kho Mượn: M.052360-52361
                          Kho luân chuyển: LC.032202-32205
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
173. Vương Tâm. Đêm sau mưa : Tập truyện ngắn / Vương Tâm. - H. : Văn học, 2018. - 163 tr. ; 21 cm.     sLC.032105
     Phân loại: 895.92234 / Đ253S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040366
                          Kho Mượn: M.052302-52303
                          Kho luân chuyển: LC.032105-32108
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
174. White, Patrick. Cây người : Tiểu thuyết / Patrick White ; Người dịch: Hoàng Túy, Mạnh Chương. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 600 tr. ; 21 cm.     sLC.032082
     Phân loại: 823.91 / C126N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040359
                          Kho Mượn: M.052288-52289
                          Kho luân chuyển: LC.032082-32083
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Australia
175. Zouari, Fawzia. Bí mật của mẹ / Fawzia Zouari ; Người dịch: Đường Công Minh, Trần Văn Công. - H. : Văn học, 2018. - 290 tr. ; 21 cm.     sLC.032097
     Phân loại: 843.92 / B300M
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040364
                          Kho Mượn: M.052298-52299
                          Kho luân chuyển: LC.032097-32100
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện dài; Pháp
176. Đoàn Xuân tuyến. Kỳ quan thứ 9 : Tập truyện ngắn / Đoàn Xuân tuyến. - H. : Dân trí, 2018. - 194 tr. ; 21 cm
     Phân loại: 895.92234 / K600Q
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040389
                          Kho Mượn: M.052345
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam
177. Đặng Đình Liêm. Mối tình nàng Ba Đào : Tập truyện, ký / Đặng Đình Liêm. - H. : Văn học, 2018. - 174 tr. ; 21 cm.     sLC.032132
     Phân loại: 895.92234 / M452T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040373
                          Kho Mượn: M.052316-52317
                          Kho luân chuyển: LC.032132-32135
     Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam; Kí
900 - LICH SỬ. ĐỊA LÝ
178.  An Nam truyện - Ghi chép về Việt Nam trong chính sử Trung Quốc xưa / Châu Hải Đường dịch và biên soạn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 327 tr. ; 24 cm.     sLC.032096
     Phân loại: 959.7 / A105N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040363
                          Kho Mượn: M.052296-52297
                          Kho luân chuyển: LC.032096, LC.032262
     Từ khoá: Lịch sử; Ghi chép; Việt Nam
179.  Chuyện kể về Người : Kỷ niệm 50 năm học tập Di chúc của Hồ Chủ tịch / Biên soạn: Vũ Quang Vinh, Vũ Thị Thu Ngân, Phạm Vân. - H. : Dân trí, 2017. - 239 tr. ; 21 cm.     sLC.032246
     Phân loại: 959.704092 / CH527K
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040409
                          Kho Mượn: M.052382-52383
                          Kho luân chuyển: LC.032246-32249
     Từ khoá: Hồ Chí Minh;  1980-1969; Học tập; Di chúc; Truyện kể
180. Dương Văn Đảm. Tư Thế phong thổ ký / Dương Văn Đảm. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2018. - 355 tr. ; 21 cm.     sLC.032250
     Phân loại: 959.727 / T550T
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040410
                          Kho Mượn: M.052384-52385
                          Kho luân chuyển: LC.032250-32253
     Từ khoá: Lịch sử; Việt Nam; Nhân vật lịch sử
181.  Những người con sống mãi với non sông : Những anh hùng liệt sỹ lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Pháp / Thái Chí Thanh tuyển chọn, biên soạn. - H. : Dân trí, 2018. - 214 tr. ; 21 cm.     sLC.032242
     Phân loại: 959.70099 / NH556N
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040408
                          Kho Mượn: M.052380-52381
                          Kho luân chuyển: LC.032242-32245
     Từ khoá: Lực lượng vũ trang; Anh hùng liệt sĩ; Kháng chiến chống Pháp
182. Phan Huy Lê. Di sản văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử / Phan Huy Lê. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. - 1031 tr. ; 24 cm
     Phân loại: 959.7 / D300S
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040406
     Từ khoá: Di sản văn hóa; Di tích lịch sử; Việt Nam
183. Vũ Quốc Lịch. Ôn luyện thi trắc nghiệm THPT năm 2018 môn địa lý / Vũ Quốc Lịch. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2018. - 288 tr. ; 29 cm
     Phân loại: 910.76 / Ô454L
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040414
                          Kho Mượn: M.052388, M.052399-52401
     Từ khoá: Địa lí; Ôn tập; Sách đọc thêm; Sách luyện thi; Trung học phổ thông
184. Đặng Việt Thủy. Hang, động nổi tiếng ở Việt Nam / Đặng Việt Thủy. - H. : Hồng Đức, 2018. - 280 tr. ; 21 cm.     sLC.032238
     Phân loại: 915.9704 / H106Đ
     Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.040407
                          Kho Mượn: M.052378-52379
                          Kho luân chuyển: LC.032238-32241
     Từ khoá: Du lịch; Hang động; Việt Nam
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 Văn Bản

72/2013/NĐ-CP

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 959 | lượt tải:247

24/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 942 | lượt tải:239

2132/BTTTT-VNCERT

Văn bản số 2132/BTTTT-VNCERT, ngày 18/7/2011, của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho các cổng/trang thông tin điện tử

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 965 | lượt tải:252

19/2011/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 999 | lượt tải:265

43/2011/NĐ-CP

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 1111 | lượt tải:280
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây